Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę

ebook

- 14%

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę

Agnieszka Damasiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 118.00 zł 102.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 102.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-315-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja ma szczególny charakter, ponieważ z jednej strony zawiera pogłębioną analizą naukową przedstawianych problemów, a z drugiej strony nie zaniedbuje potrzeb praktyków, którzy poszukują argumentacji przy rozwiązywaniu problemów w postępowaniach przed organami administracji architektoniczno–budowlanej oraz przed sądami.

Ponadto pokazuje, jak istotne jest odpowiednie skonstruowanie granic wznowionego postępowania tak, aby nie stało się ono narzędziem nieuzasadnionej ingerencji w proces budowlany. Jest to w szczególności uzasadnione dlatego, że wznowienie postępowania ma miejsce zwykle w sytuacji, gdy pozwolenie na budowę jest w trakcie realizacji, a niekiedy inwestycja jest już nawet zrealizowana.

Wyeksponowany jest też istotny aspekt dotyczący inicjatywy wszczęcia tego postępowania w kontekście odrębnej, niż w Kodeksie postępowania administracyjnego, definicji strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę. W grę wchodzi kolizja prawa własności różnych podmiotów, którą należy rozwiązać stosując nie tylko przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa Budowlanego ale także zasadę proporcjonalności, mającej swoje źródło w Konstytucji RP.

W publikacji kompleksowo omówiono cały proces wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Przedstawiono w niej m.in.:
• przesłanki, cel i granice wznowienia postępowania;
• tryb i termin wniesienia podania o wznowienie postępowania;
• formę wszczęcia oraz odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia;
• dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji i ograniczenie dopuszczalności uchylenia decyzji w wyniku wznowienia;
• instancyjność w decyzjach wznowieniowych;
• skutki dla realizowanego lub oddanego do użytku, przedsięwzięcia budowlanego.


Publikacja jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również urzędników oraz przedstawicieli nauki.

Tytuł
Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę
Autor
Agnieszka Damasiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-315-4
Rok wydania
2022
Liczba stron
280
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 7
 
Rozdział pierwszy
Cele książki | str. 9
Sztuka patrzenia na prawo | str. 9
 
Rozdział drugi
Cel wznowienia postępowania | str. 13
Podstawa wykładni celowościowej przepisów o wznowieniu | str. 13
 
Rozdział trzeci
Definicja sprawy w kontekście wznowienia postępowania | str. 23
Potencjalna konkurencja pojęć: „sprawa”, „decyzja” i „postępowanie | str. 23
 
Rozdział czwarty
Ostateczność decyzji jako warunek dopuszczalności wznowienia postępowania | str. 49
Różnica między ostatecznością decyzji a ostatecznym załatwieniem sprawy | str. 49
 
Rozdział piąty
Granice wznowionego postępowania | str. 65
Istota „nadzwyczajności” wznowienia | str. 65
 
Rozdział szósty
Przesłanki wznowienia postępowania | str. 73
Ściśle rozumiany katalog zamknięty | str. 73
6.1. Fałszywe dowody i popełnienie przestępstwa | str. 74
6.2. Podjęcie decyzji przez pracownika lub organ wyłączony | str. 81
6.3. Brak udziału strony w postępowaniu bez jej winy | str. 85
6.4. Nowe okoliczności lub dowody | str. 105
6.5. Brak obligatoryjnego stanowiska innego organu | str. 120
6.6. Odmienne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego | str. 123
6.7. Uchylenie lub zmiana decyzji będącej podstawą rozstrzygnięcia | str. 124
 
Rozdział siódmy
Inicjatywa wszczęcia postępowania | str. 135
Wieloaspektowość rozumienia strony | str. 135
7.1. Podstawy uprawnienia do zainicjowania wznowienia postępowania | str. 135
7.2. Konkurujące definicje strony | str. 142
7.3. Moment badania przymiotu strony w dwustopniowym postępowaniu wznowieniowym | str. 157
7.4. Wielość wniosków o wznowienie postępowania | str. 175
 
Rozdział ósmy
Dochowanie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania | str. 179
Szczególny termin, zależny od wiedzy | str. 179
 
Rozdział dziewiąty
Właściwość organu | str. 191
Źródła sporów kompetencyjnych | str. 191
 
Rozdział dziesiąty
Rodzaje decyzji kończących postępowanie | str. 201
Konkurencja między umorzeniem postępowania a uchyleniem decyzji   | str. 201
 
Rozdział jedenasty
Dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji | str. 207
„Matematyczno”-administracyjne ujęcie prawdopodobieństwa | str. 207
 
Rozdział dwunasty
Ograniczenie dopuszczalności uchylenia decyzji w wyniku wznowienia | str. 219
Emanacja granic wznowionego postępowania | str. 219
12.1.  Niespełnienie się przesłanki wznowieniowej | str. 220
12.2.  Upływ terminu jako przesłanka odmowy uchylenia decyzji | str. 227
12.3.  Konieczność wydania decyzji w istocie odpowiadającej dotychczasowej | str. 231
 
Rozdział trzynasty
Konkluzje | str. 259
Bibliografia | str. 265
Orzecznictwo | str. 269
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Gmina Wrocław kontra KIS
Zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła
Prawo nie działa wstecz

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.