Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

ebook

- 14%

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

Maria Hass-Symotiuk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-4655-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który:


umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach.
zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa,
umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości, ustawę o statystyce publicznej oraz Ministerstwo Zdrowia i organy założycielskie.Zaletą opracowania jest wszechstronne i wieloaspektowe ujęcie problematyki zakładowego planu kont jako podstawy generowania informacji finansowych na potrzeby różnych użytkowników podmiotów leczniczych. Uwzględniono w nim także wymagania dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.W książce omówione zostały:


zasady i metody projektowania zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych,
sposoby dokumentowania operacji gospodarczych,
sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji,
zasady wyceny różnych składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy.Szczególną uwagę zwrócono na wymagania wobec dokumentów księgowych sformułowane przez prawo bilansowe, prawo podatkowe oraz wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów wspołfinansowanych ze środków unijnych. Dokonano także charakterystyki kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont, w tym ewidencję typowych operacji gospodarczych oraz ich powiązanie ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych.Adresaci:


Publikacja jest przeznaczona dla głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych, a także kierownictw podmiotów leczniczych i NFZ. Może być też przydatna słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej i biegłym rewidentom.

Tytuł
Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych
Autor
Maria Hass-Symotiuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-4655-9
Rok wydania
2012
Liczba stron
512
Format
pdf
Spis treści
Wstęp

Maria Hass-Symotiuk
str. 11

Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych
Maria Hass-Symotiuk
str. 17

Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości podmiotu leczniczego
Magdalena Kludacz
str. 35

1.1. Wzorcowy a zakładowy plan kont podmiotu leczniczego
str. 35

1.2. Komponenty zakładowego planu kont podmiotu leczniczego
str. 39

1.3. Projektowanie struktury kont syntetycznych i analitycznych oraz jej wpływ na zakres generowanych zbiorów informacji finansowych w podmiocie leczniczym
str. 44

1.4. Potrzeba wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
str. 52

1.5. Wymagania zakładowego planu kont w warunkach komputeryzacji ewidencji księgowej w podmiocie leczniczym
str. 56

Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 61

2.1. Istota, cechy i elementy ksiąg rachunkowych
str. 61

2.2. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
str. 67

2.3. Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
str. 73

2.4. Poprawianie błędów w zapisach księgowych
str. 75

Rozdział 3. Dokumentowanie operacji gospodarczych w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 79

3.1. Rola dokumentów księgowych i ich klasyfikacja
str. 79

3.2. Wymagania wobec dokumentów księgowych wynikające z ustawy o rachunkowości
str. 84

3.3. Wymagania dotyczące dokumentów służących ustaleniu i rozliczeniu podatku VAT
str. 87

3.4. Wymagania dodatkowe wobec dokumentów wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych
str. 98

3.5. Kontrola dokumentów księgowych
str. 103

Rozdział 4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów w podmiocie leczniczym
Kazimierz Sawicki
str. 107

4.1. Pojęcie i cel inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
str. 107

4.2. Przedmiot i częstotliwość inwentaryzacji
str. 108

4.3. Zasady i metody inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
str. 111

4.4. Organizacja inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
str. 116

4.5. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w składnikach majątkowych
str. 117

Rozdział 5. Wycena aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w podmiocie leczniczym
Bożena Nadolna
str. 121

5.1. Podstawowe kategorie wyceny majątku i kapitałów (funduszy) podmiotów leczniczych a zasady rachunkowości
str. 121

5.2. Składniki aktywów i źródła ich finansowania w podmiocie leczniczym oraz ich wycena początkowa
str. 134

5.3. Wycena zużycia i rozchodu składników aktywów w podmiocie leczniczym
str. 143

5.4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów w podmiotach leczniczych
str. 146

5.5. Elementy kształtujące wynik finansowy podmiotu leczniczego i jego rozliczenie
str. 152

Rozdział 6. Aktywa trwałe w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 159

6.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0 "Aktywa trwałe"
str. 159

6.2. Korespondencja kont zespołu 0 "Aktywa trwałe" wraz z komentarzem
str. 161

6.3. Konta pozabilansowe
str. 212

Rozdział 7. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe podmiotu leczniczego
Magdalena Kludacz
str. 214

7.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" w podmiocie leczniczym
str. 214

7.2. Korespondencja kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 222

Rozdział 8. Rozrachunki i roszczenia podmiotu leczniczego Bożena Nadolna
str. 245

8.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" podmiotu leczniczego
str. 245

8.2. Korespondencja kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 248

8.3. Konta pozabilansowe
str. 289

Rozdział 9. Materiały i towary podmiotu leczniczego
Bożena Nadolna
str. 291

9.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3 "Materiały i towary" podmiotu leczniczego
str. 291

9.2. Korespondencja kont zespołu 3 "Materiały i towary" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 293

9.2. Konta pozabilansowe
str. 308

Rozdział 10. Koszty według rodzajów i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 310

10.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" podmiotu leczniczego
str. 310

10.2. Korespondencja kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 316

Rozdział 11. Koszty według typów działalności i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 332

11.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" w podmiocie leczniczym
str. 332

11.2. Korespondencja kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 351

Rozdział 12. Produkty i rozliczenia międzyokresowe w podmiocie leczniczym
Kazimierz Sawicki
str. 364

12.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6 "Produkty i rozliczenia międzyokresowe" w podmiocie leczniczym
str. 364

12.2. Korespondencja kont zespołu 6 "Produkty gotowe i rozliczenia międzyokresowe" w podmiocie leczniczym
str. 367

Rozdział 13. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 376

13.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" w podmiocie leczniczym
str. 376

13.2. Korespondencja kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 382

Rozdział 14. Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy w podmiotach leczniczych
Bożena Nadolna
str. 415

14.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy" w podmiotach leczniczych
str. 415

14.2. Korespondencja kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy wraz z komentarzem" w podmiotach leczniczych
str. 418

Rozdział 15. Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów współfinansowanych ze środków UE w podmiocie leczniczym
Magdalena Kludacz
str. 440

15.1. Dostosowanie rachunkowości podmiotu leczniczego do potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych
str. 440

15.2. Wyodrębniona ewidencja aktywów trwałych, aktywów obrotowych i zobowiązań związanych z finansowaniem projektów ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
str. 450

15.3. Zasady ewidencji środków pozyskiwanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
str. 457

15.4. Zasady ewidencji kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
str. 468

Rozdział 16. Powiązanie kont syntetycznych i analitycznych ze sprawozdaniem finansowym podmiotu leczniczego
Kazimierz Sawicki
str. 472

16.1. Zakładowy plan kont a sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego
str. 472

16.2. Ujmowanie sald kont w bilansie podmiotu leczniczego
str. 475

16.3. Sporządzanie rachunku zysków i strat w podmiocie leczniczym
str. 480

16.4. Informacja dodatkowa w podmiocie leczniczym
str. 485

16.5. Zasady sporządzania innych elementów sprawozdania finansowego w podmiocie leczniczym
str. 492

Załącznik nr 1. Zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 499

Literatura
str. 503

Spis ilustracji
str. 508

Spis tabel
str. 509
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.