Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

ebook

- 14%

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

Michał Błoński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 146.00 zł 126.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 126.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-715-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja zawiera około 300 wzorów z zakresu procedury karnej, opatrzonych wyczerpującymi komentarzami wraz z obszernie przytaczanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Autor przedstawia szczegółowe praktyczne wskazówki, w jaki sposób formułować pisma procesowe na każdym etapie prowadzonego postępowania, dotyczące m.in.:

umorzenia i zawieszenia postępowania,
postępowania dowodowego,
środków przymusu,
postępowania odwoławczego.Drugie wydanie uwzględnia zmiany wynikające z najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 19 lipca 2019 r. W książce uaktualniono wszystkie wzory pism. Z uwagi na ostatnie zmiany dodano m.in.:

wniosek o odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka,
wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym,
wniosek o zaniechanie wezwania świadków,
wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas nieobecności oskarżonego,
wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu.Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania online po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Adresaci:
Opracowanie jest skierowane do adwokatów, radców prawnych, aplikantów, a także osób niekorzystających z fachowej obsługi prawnej, które osobiście sporządzają pisma procesowe.

Tytuł
Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
Autor
Michał Błoński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-715-2
Seria
Wzory pism
Rok wydania
2020
Liczba stron
964
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 21

Przedmowa 25

I Umorzenie i zawieszenie postępowania; sygnalizacja
1. Wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 1 k.p.k.) 29
2. Wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 2 k.p.k.) 33
3. Wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 1 k.p.k.) 36
4. Wniosek o ściganie (art. 12 § 1 k.p.k.) 39
5. Wniosek o ściganie z wyłączeniem osoby najbliższej (art. 12 § 2 k.k.) 42
6. Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym (art. 12 § 3 k.p.k.) 44
7. Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu sądowym (art. 12 § 3 k.p.k.) 46
8. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niepopełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.) 48
9. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia (art. 17 § 1 pkt 1 w zw. z art. 339 § 3 pkt 2 k.p.k.) 51
10. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.) 54
11. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu (art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.) 57
12. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niepodlegania karze (art. 17 § 1 pkt 4 k.p.k.) 61
13. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu przedawnienia karalności czynu (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.) 64
14. Wniosek o umorzenie postępowania wobec prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.) 67
15. Wniosek o umorzenie postępowania wobec braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.) 70
16. Wniosek o umorzenie postępowania wskutek konsumpcji skargi publicznej (art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.) 73
17. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i przekazanie sprawy Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu (art. 17 § 1 pkt 2 i art. 18 § 1 k.p.k.) 77
18. Zażalenie w związku z ukaraniem karą pieniężną za nieudzielanie wyjaśnień (art. 19 § 3 k.p.k.) 79
19. Wniosek o zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej o rażącym naruszeniu przez obrońcę obowiązków procesowych (art. 20 § 1 k.p.k.) 82
20. Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego (art. 22 § 1 k.p.k.) 85
21. Zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu postępowania przygotowawczego (art. 22 § 2 k.p.k.) 88
22. Zażalenie na postanowienie sądu o odmowie podjęcia postępowania zawieszonego (art. 22 § 2 k.p.k.) 91
23. Wniosek o skierowanie sprawcy do postępowania mediacyjnego (art. 23a § 1 k.p.k.) 94

II Właściwość sądu; wyłączenie sędziego i innych uczestników procesu
1. Wniosek o wystąpienie przez sąd właściwy do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu (art. 25 § 2 k.p.k.) 99
2. Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości miejscowej sądu i przekazanie sprawy do sądu właściwego miejscowo (art. 35 § 1 k.p.k.) 103
3. Zażalenie na postanowienie sądu o stwierdzeniu swej niewłaściwości i przekazanie sprawy sądowi właściwemu (art. 35 § 3 k.p.k.) 107
4. Zażalenie na wydane na rozprawie postanowienie sądu o stwierdzeniu swej niewłaściwości i przekazaniu sprawy sądowi właściwemu (art. 35 § 2 k.p.k.) 110
5. Wniosek o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na to, iż większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego (art. 36 k.p.k.) 113
6. Wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości (art. 37 k.p.k.) 117
7. Wniosek o wystąpienie do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w celu uniknięcia przedawnienia karalności czynu (art. 11a p.w.k.p.k.) 121
8. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że był świadkiem czynu (art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k.) 124
9. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że brał udział w sprawie jako obrońca (art. 40 § 1 pkt 5 k.p.k.) 126
10. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że wydał zaskarżone orzeczenie (art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k.) 129
11. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone (art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k.) 131
12. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw (art. 40 § 1 pkt 9 k.p.k.) 134
13. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości co do jego bezstronności, zgłoszony przed otwarciem przewodu sądowego (art. 41 § 1 k.p.k.) 136
14. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości co do jego bezstronności, zgłoszony po otwarciu przewodu sądowego (art. 41 § 2 k.p.k.) 140
15. Wniosek o wyłączenie prokuratora z uwagi na wątpliwości co do jego bezstronności (art. 41 § 1 w zw. z art. 47 § 1 k.p.k.) 142
16. Wniosek o wyłączenie funkcjonariusza prowadzącego dochodzenie z uwagi na to, że był świadkiem czynu (art. 40 § 1 pkt 4 w zw. z art. 47 § 1 k.p.k.) 145

III Strony i ich przedstawiciele procesowi
1. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 k.k.) 149
2. O świadczenie o wykonywaniu praw nieporadnego pokrzywdzonego (art. 51 § 3 k.p.k.) 152
3. O świadczenie pokrzywdzonego o woli działania w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.) 154
4. Subsydiarny akt oskarżenia (art. 55 § 1 i 2 k.p.k.) 157
5. O świadczenie pokrzywdzonego o przyłączeniu się do postępowania wszczętego wskutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia (art. 55 § 3 k.p.k.) 162
6. O świadczenie oskarżyciela posiłkowego o odstąpieniu od oskarżenia (art. 57 § 1 k.p.k.) 164
7. O świadczenie osoby najbliższej zmarłego oskarżyciela posiłkowego o przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 58 § 1 k.p.k.) 166
8. O świadczenie pokrzywdzonego o przyłączeniu się do postępowania w charakterze oskarżyciela prywatnego (art. 59 § 2 k.p.k.) 168
9. Wniosek pokrzywdzonego o wszczęcie przez prokuratora postępowania o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego (art. 60 § 1 k.p.k.) 170
10. O świadczenie o wstąpieniu w prawa zmarłego oskarżyciela posiłkowego (art. 61 § 1 k.p.k.) 173
11. Wniosek obrońcy o zezwolenie na porozumiewanie się z podejrzanym tymczasowo aresztowanym pod nieobecność innych osób (art. 73 § 1 k.p.k.) 175
12. Zawiadomienie oskarżonego o zmianie miejsca pobytu (art. 75 § 1 k.p.k.) 177
13. Zażalenie na postanowienie sądu o zatrzymaniu i przymusowym sprowadzeniu (art. 75 § 3 k.p.k.) 179
14. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu (art. 78 § 1 k.p.k.). 183
15. Wniosek o wyznaczenie nowego obrońcy z urzędu w miejsce obrońcy dotychczasowego (art. 81 § 2 k.p.k.) 187
16. Wniosek o cofnięcie wyznaczonego obrońcy z urzędu (art. 79 § 4 k.p.k.) 189
17. Ustanowienie obrońcy z wyboru (art. 83 § 1 k.p.k.) 191
18. Informacja obrońcy o braku podstaw do wniesienia kasacji (art. 84 § 3 k.p.k.) 193
19. Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu sprzeczności interesów oskarżonych reprezentowanych przez tego samego obrońcę (art. 85 § 2 k.p.k.) 197
20. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (art. 88 § 1 w zw. z art. 78 § 1 k.p.k.) 201

IV Czynności procesowe
1. Wniosek o sprostowanie orzeczenia (art. 105 § 1 k.p.k.) 205
2. Zażalenie na sprostowanie orzeczenia (art. 105 § 4 k.p.k.) 208
3. Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania orzeczenia (art. 105 § 4 k.p.k.) 211
4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji (art. 107 § 1 k.p.k.) 214
5. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego (art. 126 § 1 k.p.k.) 216
6. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego połączony z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia (art. 126 § 1 i art. 127 k.p.k.) 220
7. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu zawitego (art. 126 § 3 k.p.k.) 223
8. Informacja o zmianie adresu pobytu (art. 139 k.p.k.) 226
9. Wniosek o wydanie kopii zapisu obrazu lub dźwięku (art. 147 § 4 k.p.k.) 228
10. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy (art. 152 k.p.k.) 230
11. Wniosek o udostępnienie akt sprawy w postępowaniu sądowym (art. 156 § 1 k.p.k.) 233
12. Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów z akt sprawy w postępowaniu sądowym (art. 156 § 1 k.p.k.) 235
13. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów (art. 156 § 2 k.p.k.) 237
14. Wniosek o udostępnienie akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym (art. 156 § 5 k.p.k.) 239
15. Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów z akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym (art. 156 § 5 k.p.k.) 242
16. Wniosek o udostępnienie akt podejrzanemu w zakresie zawierającym dowody wskazane we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania (art. 156 § 5a k.p.k.) 244
17. Zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym (art. 159 k.p.k.) 246
18. Wniosek o odtworzenie akt (art. 160 § 1 k.p.k.) 249

V Postępowanie dowodowe
1. Wniosek dowodowy (art. 167 k.p.k.) 255
2. Wniosek o przeprowadzenie dowodu w określony sposób (art. 169 § 2 k.p.k.) 258
3. Wniosek dowodowy złożony po wyznaczonym terminie (art. 167 w zw. z art. 170 § 1a k.p.k.) 260
4. Wniosek o konfrontację (art. 172 k.p.k.) 263
5. Wniosek o okazanie (art. 173 § 1 k.p.k.) 265
6. Wniosek o umożliwienie złożenia wyjaśnień na piśmie (art. 176 § 1 k.p.k.) 268
7. Wniosek o przesłuchanie świadka w drodze wideokonferencji (art. 177 § 1a k.p.k.) 270
8. Zażalenie na postanowienie o zezwoleniu na przesłuchanie zobowiązanego do zachowania tajemnicy adwokackiej (art. 180 § 2 k.p.k.) 272
9. Zażalenie na postanowienie o odmowie zezwolenia na przesłuchanie zobowiązanego do zachowania tajemnicy adwokackiej (art. 180 § 2 k.p.k.) 275
10. Zażalenie na postanowienie o odmowie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 5 k.p.k.) 278
11. Wniosek o uchylenie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 7 k.p.k.) 281
12. Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 7 k.p.k.) 283
13. Wniosek o ponowne przesłuchanie przez sąd w trybie art. 185a k.p.k. 286
14. Wniosek o przesłuchanie przez sąd w trybie art. 185b k.p.k. 289
15. Wniosek o przesłuchanie przez sąd w trybie art. 185c k.p.k. w warunkach wideokonferencji 291
16. Wniosek o przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa (art. 192 § 2 k.p.k.) 295
17. Wniosek o powołanie biegłego (art. 193 § 1 k.p.k.) 298
18. Wniosek o wyłączenie biegłego z powodów osłabiających zaufanie do bezstronności (art. 196 § 3 k.p.k.) 301
19. Wniosek o powołanie innego biegłego (art. 201 k.p.k.) 303
20. Wniosek o powołanie biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (art. 202 § 1 k.k.) 306
21. Zażalenie na postanowienie o umieszczeniu oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 4 k.p.k.) 309
22. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu umieszczenia oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 4 k.p.k.) 313
23. Wniosek o dokonanie oględzin miejsca (art. 207 § 1 k.p.k.) 316
24. Wniosek o dokonanie oględzin i otwarcia zwłok (art. 209 § 1 k.p.k.) 318
25. Wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego (art. 211 k.p.k.) 320
26. Wniosek o zarządzenie badania oskarżonego przez biegłego psychologa (art. 215 k.p.k.) 323
27. Zażalenie na zatrzymanie rzeczy (art. 217 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.) 325
28. Zażalenie na postanowienie o wydanie korespondencji (art. 218 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.) 328
29. Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu (art. 219 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.) 331
30. Zażalenie na odmowę zwrotu rzeczy wobec braku zatwierdzenia zatrzymania lub przeszukania rzeczy (art. 230 § 1
w zw. z art. 236 k.p.k.) 335
31. Wniosek o wydanie rzeczy jako zbędnej dla potrzeb procesu (art. 230 § 2 k.p.k.) 338
32. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania rzeczy zbędnych dla potrzeb postępowania (art. 230 § 2 w zw. z art. 236 k.p.k.) 340
33. Zażalenie na postanowienie o złożeniu rzeczy do depozytu sądowego (art. 231 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.) 343
34. Zażalenie na postanowienie o zarządzeniu zniszczenia przedmiotów lub substancji (art. 232a § 2 w zw. z art. 236 k.p.k.) 346
35. Zażalenie na postanowienie o zarządzeniu kontroli i utrwalania rozmów (art. 237 § 1 w zw. z art. 240 k.p.k.) 349
36. Wniosek o zniszczenie utrwalonych zapisów treści rozmów, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego (art. 238 § k.p.k.) 353

VI Środki przymusu
1. Żądanie kontaktu z adwokatem przez osobę zatrzymaną (art. 245 § 1 k.p.k.) 359
2. Zażalenie na zatrzymanie (art. 246 § 1 k.p.k.) 361
3. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie (art. 247 § 6 w zw. z art. 246 § 1 k.p.k.) 365
4. Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (art. 252 § 1 k.p.k.) 368
5. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji (art. 252 § 2 k.p.k.) 374
6. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego (art. 252 § 2 k.p.k.) 378
7. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu uprawniającego
do przekroczenia granicy (art. 252 § 2 k.p.k.) 382
8. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu w czynnościach służbowych (art. 252 § 2 k.p.k.) 385
9. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru warunkowego (art. 252 § 2 k.p.k.) 388
10. O świadczenie pokrzywdzonego o rezygnacji z zawiadamiania o uchyleniu lub zmianie tymczasowego aresztowania (art. 253 § 3 k.p.k.) 391
11. Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 1 k.p.k.) 393
12. Wniosek o zmianę wysokości poręczenia majątkowego (art. 254 § 1 k.p.k.) 396
13. Wniosek o zmianę warunków dozoru Policji (art. 254 § 1 k.p.k.) 399
14. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania (art. 263 § 5 w zw. z art. 252 § 1 k.p.k.) 402
15. Wniosek o przyjęcie poręczenia majątkowego (art. 266 § 1 k.p.k.) 408
16. Cofnięcie poręczenia majątkowego (art. 269 § 3 k.p.k.) 410
17. Zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art. 270 § 3 k.p.k.) 412
18. Wniosek o zastosowanie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a § 1 k.p.k.) 415
19. Wniosek o wydanie listu żelaznego (art. 281 k.p.k.) 418
20. Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego (art. 284 § 2 k.p.k.) 422
21. Zażalenie na postanowienie o ukaraniu świadka karą pieniężną (art. 285 § 1 k.p.k.) 425
22. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka (art. 285 § 2 k.p.k.) 428
23. Wniosek o uchylenie kary pieniężnej (art. 286 k.p.k.) 431
24. Zażalenie na postanowienie o aresztowaniu świadka (art. 290 § 2 k.p.k.) 433
25. Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym (art. 293 § 3 k.p.k.) 436
26. Wniosek o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym (art. 254 § 2 k.p.k. w zw. z art. 293 § 3 k.p.k.) 440

VII Postępowanie przygotowawcze
1. Wniosek podejrzanego o przesłuchanie z udziałem obrońcy (art. 301 k.p.k.) 445
2. Zażalenie podejrzanego na czynność naruszającą jego prawa (art. 302 § 2 k.p.k.) 447
3. Zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu (art. 304 § 1 k.p.k.) 451
4. Zawiadomienie o przestępstwie ściganym na wniosek (art. 12 § 1 k.p.k.) 454
5. Wniosek pokrzywdzonego o wydanie potwierdzenia złożenia zawiadomienia o przestępstwie (art. 304b k.p.k.) 457
6. Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 pkt 1 k.p.k.) 459
7. Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1a pkt 1 k.p.k.) 463
8. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 pkt 1 w zw. z art. 429 § 2 k.p.k.) 467
9. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1a pkt 1 w zw. z art. 429 § 2 k.p.k.) 470
10. Zażalenie na bezczynność organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (art. 306 § 3 k.p.k.) 473
11. Żądanie sporządzenia na piśmie uzasadnienia podstaw zarzutów (art. 313 § 3 k.p.k.) 476
12. Wniosek o dokonanie czynności postępowania przygotowawczego połączony z wnioskiem o zawiadomienie o terminie i miejscu czynności (art. 315 § 1 i 2 k.p.k.) 478
13. Wniosek o odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka (art. 315a k.p.k.) 481
14. Żądanie przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym (art. 315a k.p.k.) 483
15. Wniosek o dopuszczenie do udziału w niepowtarzalnej czynności śledztwa (art. 316 § 1 k.p.k.) 485
16. Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd (art. 316 § 3 k.p.k.) 487
17. Wniosek o dopuszczenie do udziału w czynności śledztwa (art. 317 § 1 k.p.k.) 490
18. Wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego (art. 321 § 1 k.p.k.) 492
19. Wniosek o uzupełnienie postępowania przygotowawczego (art. 321 § 5 k.p.k.) 495
20. Wniosek o podjęcie umorzonego postępowania przygotowawczego (art. 327 § 1 k.p.k.) 498
21. Wniosek o wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego (art. 327 § 2 k.p.k.) 502
22. Wniosek o skierowanie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336 § 1 k.p.k.) 506

VIII Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
1. Wniosek o zwrot prokuratorowi aktu oskarżenia w celu usunięcia braków formalnych (art. 337 § 1 k.p.k.) 513
2. Wniosek pokrzywdzonego o powiadomienie go o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej (art. 337a § 1 k.p.k.) 518
3. Wniosek dowodowy po doręczeniu oskarżonemu aktu oskarżenia (art. 338 § 1 k.p.k.) 520
4. Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia (art. 338 § 2 k.p.k.) 523
5. Wniosek o wydanie wyroku skazującego (art. 338a k.p.k.) 528
6. Żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu (art. 338b k.p.k.) 531
7. Sprzeciw wobec warunkowego umorzenia postępowania (art. 341 § 2 k.p.k.) 534
8. Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego (art. 344a § 1 k.p.k.) 538
9. Wniosek o wyznaczenie posiedzenia organizacyjnego (art. 349 § 2 k.p.k.) 544
10. Wniosek o zaniechanie wezwania świadków (art. 350a k.p.k.) 547
11. Wniosek oskarżonego o odroczenie rozprawy z powodu niezachowania terminu 7 dni między doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy (art. 353 § 2 k.p.k.) 549
12. Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o doprowadzenie na rozprawę (art. 353 § 3 k.p.k.) 551
13. Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk przez przedstawicieli środków masowego przekazu (art. 357 § 1 k.p.k.) 553
14. Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (art. 358 k.p.k.) 556
15. Wniosek o wyłączenie jawności z uwagi na to, że oskarżony jest nieletni (art. 360 § 1 pkt 2 k.p.k.) 558
16. Żądanie wyłączenia jawności przez składającego wniosek o ściganie (art. 360 § 1 pkt 3 k.p.k.) 561
17. Żądanie pozostawienia na sali rozpraw wskazanych osób w sprawie toczącej się z wyłączeniem jawności (art. 361 § 1 k.p.k.) 563
18. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego (art. 376 k.p.k.) 565
19. Zawiadomienie o wypowiedzeniu stosunku obrończego przy obronie z wyboru (art. 378 § 1 k.p.k.) 569
20. Wniosek oskarżonego o zmianę obrońcy z urzędu (art. 378 § 2 k.p.k.) 572
21. Wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas nieobecności oskarżonego (art. 378a § 3 k.p.k.) 575
22. Wniosek o wydanie wyroku skazującego w trybie dobrowolnego poddania się karze (art. 387 § 1 k.p.k.) 579
23. Wniosek o usunięcie oskarżonego z sali rozpraw na czas przesłuchania świadka (art. 390 § 2 k.p.k.) 584
24. Wniosek o zaniechanie wzywania na rozprawę świadka i odczytanie jego zeznań (art. 392 § 1 k.p.k.) 586
25. Wniosek o odczytanie dokumentów na rozprawie (art. 394 § 2 pkt 1 k.p.k.) 588
26. Wniosek o zobowiązanie oskarżyciela publicznego do przedstawienia dowodów, których przeprowadzenie pozwoli na usunięcie istotnych braków postępowania (art. 396a § 1 k.p.k.) 590
27. Wniosek o odroczenie rozprawy z powodu kolizji terminów (art. 404 § 1 k.p.k.) 594
28. Wniosek o uzupełnienie wyroku i orzeczenie w zakresie przepadku (art. 420 § 1 k.p.k.) 597
29. Wniosek o uzupełnienie wyroku i orzeczenie zaliczenia na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu tymczasowego aresztowania (art. 420 § 1 k.p.k.) 599
30. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie wraz z odpisem wyroku (art. 422 § 1 k.p.k.) 601
31. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie wraz z odpisem wyroku (art. 422 § 1 k.p.k.) 605
32. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art. 422 § 3 k.p.k.) 607

IX Postępowanie odwoławcze
1. Apelacja od uzasadnienia wyroku (art. 425 § 2 k.p.k.) 613
2. Zażalenie na wydane w toku postępowania odwoławczego postanowienie o przeprowadzeniu obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym (art. 426 § 2 k.p.k.) 617
3. Zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu odwoławczym o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 426 § 2 k.p.k.) 621
4. Odpowiedź na apelację (art. 428 § 2 k.p.k.) 625
5. Odpowiedź na zażalenie (art. 428 § 2 k.p.k.) 628
6. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji (art. 429 § 2 k.p.k.) 631
7. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania (art. 430 § 2 k.p.k.) 636
8. Cofnięcie apelacji (art. 431 § 1 k.p.k.) 641
9. Cofnięcie apelacji przez obrońcę (art. 431 § 2 k.p.k.) 644
10. Wniosek oskarżonego o uchylenie lub zmianę wyroku na jego korzyść mimo niewniesienia apelacji (art. 435 k.p.k.) 646
11. Wniosek o ograniczenie rozpoznania apelacji do poszczególnych uchybień (art. 436 k.p.k.) 650
12. Apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu – co do winy (art. 438 pkt 1 k.p.k.) 655
13. Apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego co do kary (art. 438 pkt 1a k.p.k.) 660
14. Apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego co do środka kompensacyjnego (art. 438 pkt 1a k.p.k.) 663
15. Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 2 k.p.k.) 666
16. Apelacja oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, który mógł mieć wpływ na jego treść (art. 438 pkt 3 k.p.k.) 671
17. Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.) 677
18. Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności środka karnego (art. 438 pkt 4 k.p.k.) 682
19. Apelacja oparta na zarzucie niezastosowania innego środka (art. 438 pkt 4 k.p.k.) 685
20. Apelacja obrońcy dotycząca kilku oskarżonych i kilku zarzutów (art. 438 k.p.k.) 688
21. Apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby nieuprawnionej (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.) 694
22. Apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby niezdolnej do orzekania (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.) 698
23. Apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby podlegającej wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.) 701
24. Apelacja oparta na zarzucie nienależytej obsady sądu (art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.) 704
25. Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd niższego rzędu w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu (art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k.) 708
26. Apelacja oparta na zarzucie orzeczenia kary nieznanej ustawie (art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k.) 711
27. Apelacja oparta na zarzucie sprzeczności w treści orzeczenia uniemożliwiającej jego wykonanie (art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k.) 714
28. Apelacja oparta na zarzucie, że postępowanie karne co do tego samego czynu i tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone (art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.) 718
29. Apelacja oparta na zarzucie, że oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w ramach obrony obligatoryjnej
(art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.) 722
30. Apelacja oparta na zarzucie, iż sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa (art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k.) 728
31. Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku na korzyść oskarżonego ze względu na to, że jego utrzymanie w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe (art. 440 k.p.k.) 732
32. Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o sprowadzenie go na rozprawę (art. 451 k.p.k.) 738
33. Wniosek o uzupełnienie przewodu sądowego i przeprowadzenie dowodu na rozprawie odwoławczej (art. 452 § 2 k.p.k.) 743
34. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (art. 457 § 2 k.p.k.) 747

X Postępowanie zażaleniowe
1. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia (art. 462 k.p.k.) 753
2. Zażalenie połączone z wnioskiem o jego uwzględnienie przez organ, który wydał zaskarżone postanowienie (art. 463 § 1 k.p.k.) 756
3. Wniosek o zezwolenie na wzięcie udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego (art. 464 § 2 k.p.k.) 760

XI Postępowania szczególne
1. Akt oskarżenia w trybie prywatnoskargowym (art. 487 k.p.k.) 765
2. Skarga pokrzywdzonego o popełnienie przestępstwa (art. 488 § 1 k.p.k.) 769
3. Wniosek o zlecenie Policji dokonania czynności dowodowych w sprawie prywatnoskargowej (art. 488 § 2 k.p.k.) 771
4. Wniosek o wyznaczenie terminu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (art. 489 § 2 k.p.k.) 774
5. Wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na posiedzenie pojednawcze (art. 491 § 1 k.p.k.) 777
6. Odstąpienie oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art. 496 § 1 i 2 k.p.k.) 780
7. Zgoda oskarżonego na umorzenie postępowania z powodu odstąpienia oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art. 496 § 1 k.p.k.) 783
8. Usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na rozprawę (art. 496 § 3 k.p.k.) 785
9. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym (art. 500 § 1 k.p.k.) 788
10. Sprzeciw od wyroku nakazowego (art. 506 § 1 k.p.k.) 792
11. Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego (art. 506 § 5 k.p.k.) 794
12. Wniosek w trybie przyspieszonym o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego (art. 517g § 2 k.p.k.) 796
13. Wniosek o uzasadnienie wyroku w trybie przyspieszonym (art. 517h § 1 k.p.k.) 799

XII Postępowanie kasacyjne
1. Wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji (art. 521 k.p.k.) 803
2. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku (art. 523 § 1 k.p.k.) 808
3. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku (art. 523 § 1 k.p.k.) 814
4. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku połączonego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia (art. 523 § 1, art. 532 § 1 k.p.k.) 820
5. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. (art. 523 § 1 k.p.k.) 826
6. Wniosek o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art. 524 § 1 k.p.k.) 830
7. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art. 524 § 1 w zw. z art. 126 § 1 k.p.k.) 833
8. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji (art. 524 § 1 w zw. z art. 126 § 1 k.p.k.) 836
9. Wniosek skazanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu w celu sporządzenia i podpisania kasacji (art. 526 § 2 k.p.k.) 840
10. O pinia prawna o braku istnienia podstaw do wniesienia kasacji (art. 84 § 3 k.p.k.) 844
11. Wniosek o zwolnienie od opłaty od kasacji (art. 527 k.p.k.) 848
12. Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia kasacji(art. 530 § 3 k.p.k.) 850
13. Wniosek o sprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę w Sądzie Najwyższym (art. 535 § 2 k.p.k.) 853
14. Wniosek o uwzględnienie kasacji w całości na posiedzeniu z powodu jej oczywistej zasadności (art. 535 § 5 k.p.k.) 855

XIII Skarga na wyrok sądu odwoławczego
1. Skarga na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (art. 539a k.p.k.) 861

XIV Postępowanie wznowieniowe
1. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego, jeżeli w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa (art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k.) 869
2. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na ujawnienie się nowych faktów lub dowodów
(art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k.) 873
3. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na utratę mocy lub zmianę przepisu, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (art. 540 § 2 k.p.k.) 878
4. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na to, że skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 k.k., nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji (art. 540a pkt 1 k.p.k.) 881
5. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na uchylenie lub istotną zmianę prawomocnego wyroku, z powodu którego zostało ono umorzone, gdyż orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo (art. 540a pkt 2 k.p.k.) 885
6. Wniosek o wznowienie z urzędu postępowania sądowego ze względu na ujawnienie się uchybienia z art. 439 § 1 k.p.k. (art. 542 § 3 k.p.k.) 888
7. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu w celu sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania
(art. 545 § 2 k.p.k.) 892
8. Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania sądowego (art. 623 k.p.k.) 896
9. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu wniosku o wznowienie postępowania bez rozpoznania (art. 547 § 1 k.p.k.) 899
10. Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania (art. 547 § 1 k.p.k.) 902
11. Apelacja od wyroku zmieniającego zaskarżony wyrok i uniewinniającego skazanego (art. 547 § 3 k.p.k.) 906
12. Apelacja od wyroku uchylającego zaskarżony wyrok i umarzającego postępowanie (art. 547 § 3 k.p.k.) 910

XV Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
1. Wniosek o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 549 k.p.k.) 915
2. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 550 § 3 k.p.k.) 918
3. Zażalenie na postanowienie o podjęciu postępowania warunkowo umorzonego (art. 550 § 3 k.p.k.) 921
4. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (art. 552 § 1 k.p.k.) 924
5. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie (art. 552 § 4 k.p.k.) 931
6. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie (art. 552 § 4 k.p.k.) 938
7. Ustanowienie pełnomocnika przez składającego wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie (art. 556 § 3 k.p.k.) 941
8. Prośba o ułaskawienie (art. 560 § 1 k.p.k.) 943
9. Wniosek o wydanie wyroku łącznego (art. 570 k.p.k.) 947
10. Apelacja od wyroku łącznego (art. 570 w zw. z art. 444 k.p.k.) 952
11. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego (art. 572 k.p.k.) 956

Wykaz literatury 961
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce

13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce

\n\nAnaliza transakcyjna jest uznaną na świecie koncepcją psychologiczną, która ma zastosowanie tam, gdzie pojawia się potrzeba rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach między ludźmi.
\n\nAutorki w praktyczny sposób opisują 13 wybranych konstruktów analizy transakcyjnej. Każdy z nich zilustrowany jest przykładami, a uzupełnieniem treści jest zestaw narzędzi i ćwiczeń do samodzielnego wykonania.
\n\nDzięki lekturze książki czytelnik będzie mógł:

zrozumieć wzorce zachowań – własnych oraz innych osób;
przeanalizować i usprawnić własny styl komunikowania się;
poznać mechanizmy gier psychologicznych w życiu prywatnym i zawodowym;
zastosować rozwiązania wspierające współpracę i budowanie dobrych relacji.

\n\nW publikacji można odnaleźć narzędzia do wykorzystania w codziennych sytuacjach zawodowych, takich jak: prowadzenie skutecznych rozmów, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie czy współpraca w zespole.
\n\nPozycja jest przeznaczona dla managerów, przedsiębiorców, pracowników działów HR oraz wszystkich tych, którzy pracują w obszarach: edukacji, biznesu, coachingu czy szkoleń. Zaciekawi także wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym.

\n\n„Napisana przez praktyków dla praktyków. Książka zawiera liczne przykłady zaczerpnięte z polskich organizacji pozwalające zobaczyć użyteczność założeń analizy transakcyjnej w różnych sytuacjach biznesowych. Koncentruje się na przestrzeni biznesowej, jednak znajdziemy w niej także trafne odwołania do naszego codziennego funkcjonowania”.
\n\nAgnieszka Woś-Szymanowska psycholog, konsultantka biznesowa, twórczyni bloga analiza-transakcyjna.pl
\n\n
\n\n„Na polskim rynku wydawniczym brakuje książki, która w sposób zrozumiały dla nie-praktyka analizy transakcyjnej, przybliża koncept i konstrukty tej teorii psychologii. Autorki w sposób nadający się do natychmiastowego zaimplementowania opisały najważniejsze elementy analizy transakcyjnej. Forma i treści tu opisane, pozwalają na skuteczne zastosowanie rozwiązań w swoim codziennym życiu”.
\n\nKamila Pępiak-Kowalska wykładowczyni, konsultantka biznesowa, coach
\n\n
\n\n„Dlaczego nie uczą nas takich rzeczy w szkole, na kursach, na studiach? Dlaczego nie było tego na żadnym szkoleniu firmowym? Dlaczego dowiaduję się dopiero teraz?” – to słowa naszych klientów po warsztatach, na których zajmujemy się praktycznym wymiarem analizy transakcyjnej. Podobnych wypowiedzi słyszymy naprawdę wiele. Pojawiają się, kiedy dzielimy się wiedzą z obszaru analizy transakcyjnej na sesjach indywidualnych, kursach czy warsztatach. To opinie naszych klientów, zaciekawionych zdobywaniem praktycznej wiedzy z tego obszaru psychologii, stoją u źródeł tej książki.
\n\nMonika Dawid-Sawicka i Elżbieta Stelmach

Cena: 59.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.