Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)

eprasa

- 14%

Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Oddany do rąk Czytelników kolejny tom studiów adresowany jest głównie do historyków, w tym głównie historyków prawa, ustroju i doktryn politycznych. Zawiera artykuły i rozprawy zaproszonych gości zagranicznych oraz pracowników naukowych uczelni krajowych i instytucji naukowych (IPN), a także pracowników Katedry Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego i doktorantów. Całość otwiera artykuł o wpływie dobrej wiary na odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru w prawie rzymskim. Autorem studium zatytułowanego Zarys dziejów państwowoprawnych Wielkich Moraw jest jeden z zagranicznych współpracowników Katedry Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Jedna z rozpraw podejmuje problematykę demokracji deliberacyjnej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tym obszarze badawczym mieści się także artykuł o liberum veto i konfederacjach w pracach Wincentego Skrzetuskiego. Zaprezentowano również problematykę organizacji administracji publicznej z przełomu XIX i XX wieku. Kilka kolejnych artykułów nawiązuje do problematyki prawnej okresu międzywojennego, jak modernizm w prawie radzieckim czy proces tworzenia granic państwowych i recepcji prawa Republiki Czechosłowackiej. Nowatorski charakter mają prace o pierwszej noweli konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku zawierającej statut organiczny województwa śląskiego oraz o instytucji prawa odkupu w polskim kodeksie zobowiązań z 1933 roku. Kolejna grupa artykułów odnosi się głównie do rodzimej problematyki pierwszej dekady PRL, w tym kodeksu karnego wojska polskiego z 1944 roku, procedury, ustrojów i działalności sądów wojskowych w Polsce Ludowej do 1956 roku. Tom zawiera także analizy naukowe prób rozliczania tzw. stalinowskich prokuratorów oraz inwigilacji środowiska akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w PRL przez Służbę Bezpieczeństwa. Wśród artykułów i rozpraw na uwagę zasługuje artykuł o koncepcjach ustrojowych niemieckich partii liberalnych tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. W części Materiały źródłowe i dydaktyczne znalazło się wydawnictwo źródłowe w postaci artykułów wojskowych Hieronima Radziwiłła dla garnizonu słuckiego z 1733 roku. W niniejszym tomie zamieszczono ponadto 4 recenzje prac: A. Machnikowskiej Prawo własności w Polsce w latach 1944–1981. Studium historycznoprawne, Z. Woźniczki Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku, R. Ptaszyńskiego Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946–1955 oraz A.J. Kukuły Hieronim hrabia Stroynowski: Prawnik - ekonomista - fizjokrata (1752–1815). Całość zamyka Kronika oraz spis publikacji pracowników Katedry Historii Prawa za rok 2011.

Tytuł
Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)
Języki
polski, słowacki
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
Seria
Prace Naukowe UŚ; Prawo
Rok wydania
2012 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
418
Format
pdf
Spis treści
Spis rzeczy Rozprawy i artykuły KARINA CHODAŃ: Wpływ bona fides na odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru w prawie rzymskim / 17 PETER MOSNÝ: Štátoprávny náčrt dejín Vel’kej Moravy / 31 IZABELA LEWANDOWSKA-MALEC: Demokracja deliberacyjna w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / 57 WOJCIECH ORGANIŚCIAK: Wincenty Skrzetuski o liberum veto i konfederacjach w Rzeczypospolitej szlacheckiej / 93 GRZEGORZ SMYK: Problematyka konstrukcji prawnej organizacji administracji publicznej w doktrynach prawnoadministracyjnych przełomu XIX i XX wieku / 109 ADAM LITYŃSKI: Krótki kurs historii modernizmu w prawie radzieckim / 121 MARTIN SKALOŠ: Proces utvárania Slovenských hranic ako štátnych hranic CSR (historické a právne aspekty) / 139 JÓZEF CIĄGWA: Pierwsza nowela ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku, zawierającej statut organiczny województwa śląskiego / 157 STANISŁAW BOGUCKI: Instytucja prawa odkupu w polskim kodeksie zobowiązań z 1933 roku / 177 MIRIAM LACLAVÍKOVÁ: Recepcia práva a vznik právneho poriadku medzivojnovej Československiej republiky / 211 MICHAŁ BOŻEK: Koncepcje ustrojowe niemieckich partii liberalnych w latach 1945—1948 / 233 MICHAŁ ARNDT: Przestępstwa przeciwko ludności i mieniu w kodeksie karnym Wojska Polskiego z 1944 roku / 253 AGNIESZKA WATOŁA: Postępowanie doraźne a problem niezawisłości sędziów i niezależności sądów / 265 EWA LENIART: Członkowie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie. Zarys problemu / 277 MARTA PASZEK: Wojskowe sądy rejonowe (1946—1955). Powstanie, struktura, sędziowie / 293 DIANA MAKSIMIUK: „Winni zbrodni”? — o próbach rozliczenia „stalinowskich” prokuratorów w latach 1956—1958 / 323 ANDRZEJ DROGOŃ: Inwigilacja środowiska akademickiego w PRL. Służba Bezpieczeństwa w Uniwersytecie Śląskim / 339 Materiały źródłowe i dydaktyczne WOJCIECH ORGANIŚCIAK: Artykuły wojskowe Hieronima Radziwiłła dla garnizonu słuckiego z 1733 roku na tle prawa wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego / 361 Extrakt Artykułów woyskowych za Nayaśniejszych Krolow Polskich y Hetmanow Wielkiego Księstwa Litewskiego ustanowionych na rozkaz J.O. Księcia Hieronima Radziwiłła starosty Krzyczewskiego dla Garnizonu w Słucku sporządzone 29 kwietnia 1733 roku w Zamku Słuckim / 375 Recenzje Anna Machnikowska, „Prawo własności w Polsce w latach 1944—1981. Studium historycznoprawne”. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, 626 s. (Paweł Cholewka) / 389 Zygmunt Woźniczka, „Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku”. Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” sp. z o.o., 2010, 445 s. (Paweł Cholewka) / 393 Radosław Ptaszyński, „Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946—1955”. Szczecin, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, 2010, 338 s. (Marta Paszek) / 397 Artur Jan Kukuła, „Hieronim hrabia Stroynowski: Prawnik — ekonomista — fizjokrata (1752—1815)”, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2009, 240 s. (Mateusz M. Godoń) / 401 Kronika Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2011 (Tomasz Adamczyk) / 407 Publikacje Pracowników Katedry Historii Prawa w 2011 roku (Opracował Tomasz Adamczyk) / 409
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • eprasa
  •  

Produkty podobne

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.