Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym

ebook

- 13%

Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym

Michał Rusinek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-774-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowodów. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla zakresu ustalania faktów w postępowaniu karnym, co wiąże się z trafnym orzekaniem o odpowiedzialności karnej.


Publikacja uwzględnia zmiany dotyczące dowodów wprowadzone do Kodeksu postępowania karnego w latach 2015–2018, a także orzecznictwo konstytucyjne i konwencyjne.


W monografii znajdziesz m.in.:

kwestie ogólne dotyczące teoretycznych założeń i prawnego charakteru zakazów dowodowych, przede wszystkim ich gwarancyjnej roli na tle konstytucyjnych wolności jednostki;
analizę poszczególnych zakazów dotyczących:

dowodzenia pewnych faktów w postępowaniu karnym,
dowodzenia za pomocą danego dowodu oraz
pewnych zabronionych przez prawo sposobów dowodzenia, w szczególności problematykę zapewnienia osobie przesłuchiwanej swobody wypowiedzi w trakcie przesłuchania.
Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów oraz aplikantów tych zawodów prawniczych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla asystentów w sądach i prokuraturach, a także pracowników naukowych i studentów prawa.

Tytuł
Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym
Autor
Michał Rusinek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Tłumaczenie
Michał Rusinek
Lektorzy
Michał Rusinek
ISBN
978-83-8160-774-2
Rok wydania
2019
Liczba stron
560
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów |str. 13

Od redaktorów Systemu Prawa Karnego Procesowego |str. 17

Wprowadzenie |str. 19

Rozdział I
Zakazy dowodowe w ogólności |str. 21
1. Pojęcie zakazu dowodowego |str. 21
2. Ratio legis zakazów dowodowych |str. 29
3. Charakter prawny zakazów dowodowych |str. 35
4. Klasyfikacja zakazów dowodowych |str. 40
4.1. Uwagi ogólne |str. 40
4.2. Podział z uwagi na element procesu dowodzenia, którego dotyczy zakaz (tezy dowodowej, źródła lub środka dowodowego bądź sposobu dowodzenia) |str. 41
4.2.1. Wprowadzenie |str. 41
4.2.2. Zakazy odnoszące się do tezy dowodowej (zupełne) |str. 41
4.2.3. Zakazy odnoszące się do źródła lub środka dowodowego (niezupełne, w tym quasi-niezupełne) |str. 44
4.2.4. Zakazy odnoszące się do sposobu dowodzenia |str. 49
4.2.5. Problem zakazów wykorzystania dowodów |str. 51
4.3. Podział z uwagi na rygoryzm związania (zakazy bezwarunkowe i warunkowe) |str. 55
4.3.1. Wprowadzenie |str. 55
4.3.2. Zakazy bezwarunkowe (bezwzględne) |str. 55
4.3.3. Zakazy warunkowe (względne) |str. 57
4.4. Inne kryteria podziału |str. 59

Rozdział II
Zakazy odnoszące się do tezy dowodowej (zupełne) |str. 61
1. Zakaz dowodzenia stanu prawnego lub stosunku prawnego wbrew wiążącemu rozstrzygnięciu sądu lub innego organu |str. 61
2. Zakaz dowodzenia przebiegu narady i głosowania nad orzeczeniem (art. 108 § 1 k.p.k.) |str. 79
3. Zakaz dowodzenia treści oświadczenia oskarżonego dotyczącego zarzucanego mu czynu, złożonego wobec biegłego lub lekarza udzielającego mu pomocy medycznej (art. 199 k.p.k.) |str. 82
4. Zakaz dowodzenia okoliczności ochrony świadka koronnego
(art. 14 ust. 4 u.ś.k.) |str. 91

Rozdział III
Zakazy odnoszące się do źródła lub środka dowodowego (niezupełne, w tym quasi-niezupełne) |str. 94
1. Zakaz przesłuchania oskarżonego odmawiającego składania wyjaśnień (art. 175 k.p.k.) |str. 94
1.1. Charakter i zakres zakazu |str. 94
1.2. Problem wyjaśnień podejrzanego złożonych pod nieobecność obrońcy |str. 107
2. Zakaz przesłuchania obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego osoby zatrzymanej (art. 178 pkt 1 k.p.k.) |str. 112
2.1. Ratio legis i charakter zakazu |str. 112
2.2. Zakres podmiotowy |str. 117
2.2.1. Obrońca |str. 117
2.2.2. Adwokat lub radca prawny udzielający pomocy prawnej zatrzymanemu |str. 121
2.3. Zakres przedmiotowy |str. 123
3. Zakaz przesłuchania duchownego (art. 178 pkt 2 k.p.k.) |str. 126
3.1. Ratio legis i charakter zakazu |str. 126
3.2. Zakres podmiotowy |str. 128
3.3. Zakres przedmiotowy |str. 131
4. Zakaz przesłuchania mediatora (art. 178a k.p.k.) |str. 136
5. Zakaz przesłuchania świadka związanego tajemnicą informacji niejawnych z klauzulą „ściśle tajne” i „tajne” (art. 179 k.p.k.) |str. 139
5.1. Charakter i ratio legis zakazu |str. 139
5.2. Zakres zakazu |str. 142
5.3. Zwolnienie świadka z tajemnicy |str. 146
5.3.1. Uwagi ogólne |str. 146
5.3.2. Organ uprawniony do zwolnienia w trybie art. 179 k.p.k. |str. 150
5.3.3. Regulacje zawarte w ustawach szczególnych |str. 155
6. Prawo odmowy zeznań co do informacji niejawnych z klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” oraz tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (art. 180 § 1 k.p.k.) |str. 158
6.1. Ratio legis i charakter zakazu |str. 158
6.2. Obowiązek zachowania tajemnicy jako podstawa odmowy zeznań |str. 162
6.2.1. Wprowadzenie |str. 162
6.2.2. Informacje niejawne z klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” |str. 162
6.2.3. Tajemnica związana z wykonywaniem zawodu lub funkcji |str. 165
6.3. Oświadczenie świadka i jego skutki |str. 171
6.4. Uchylenie zakazu – zwolnienie z tajemnicy przez sąd lub prokuratora |str. 174
6.4.1. Uwagi ogólne |str. 174
6.4.2. Przesłanka zwolnienia z tajemnicy |str. 175
6.4.3. Tryb zwolnienia z tajemnicy |str. 177
6.5. Zwolnienie z tajemnicy na podstawie art. 180 § 1 k.p.k. a ustawy zawodowe |str. 180
6.5.1. Uwagi ogólne |str. 180
6.5.2. Regulacje uchylające tajemnicę zawodową z mocy prawa |str. 183
6.5.3. Prawo bankowe i inne szczególne regulacje dotyczące uchylania tajemnicy zawodowej |str. 186
7. Zakaz przesłuchania osób związanych tajemnicą notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską, statystyczną lub tajemnicą Prokuratorii Generalnej (art. 180 § 2 k.p.k.) |str. 189
7.1. Charakter zakazu |str. 189
7.2. Zakres zakazu |str. 194
7.3. Uchylenie zakazu przesłuchania |str. 200
7.3.1. Teoretyczne uzasadnienie uchylenia zakazu – relatywność obowiązku dyskrecji |str. 200
7.3.2. Zwolnienie świadka z tajemnicy przez jej dysponenta |str. 207
7.3.3. Przesłanki uchylenia zakazu przesłuchania |str. 210
7.4. Szczególna ochrona dziennikarskiego anonimatu |str. 216
7.5. Tryb zwolnienia z tajemnicy |str. 225
8. Prawo odmowy zeznań (art. 182 k.p.k.) |str. 229
8.1. Charakter zakazu |str. 229
8.2. Osoba najbliższa dla oskarżonego (art. 182 § 1 k.p.k.) |str. 232
8.2.1. Ratio legis prawa odmowy zeznań osoby najbliższej dla oskarżonego |str. 232
8.2.2. Zakres podmiotowy |str. 235
8.2.3. Zakres przedmiotowy |str. 246
8.3. Świadek oskarżony o współudział w przestępstwie będącym przedmiotem postępowania (art. 182 § 3 k.p.k.) |str. 248
8.3.1. Ratio legis prawa odmowy zeznań osoby oskarżonej o współudział w przestępstwie |str. 248
8.3.2. Zakres zakazu |str. 250
8.4. Oświadczenie świadka i jego skutki |str. 254
9. Prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie ze względu na grożącą odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 183 k.p.k.) |str. 267
9.1. Charakter i ratio legis zakazu |str. 267
9.2. Zakres zakazu |str. 271
9.3. Oświadczenie świadka |str. 276
10. Zakaz przesłuchania osoby zwolnionej z obowiązku zeznawania lub odpowiedzi na pytanie ze względu na szczególnie bliski stosunek osobisty do oskarżonego (art. 185 k.p.k.) |str. 283
10.1. Charakter i zakres zakazu |str. 283
10.2. Zwolnienie z obowiązku zeznawania i jego skutki |str. 288
11. Zakaz dowodzenia za pomocą zeznań osoby, która skorzystała z prawa odmowy zeznań lub została zwolniona od zeznawania (art. 186 k.p.k. in fine) |str. 295
11.1. Ratio legis i charakter zakazu |str. 295
11.2. Zakres zakazu |str. 297
11.3. Powstanie zakazu |str. 307
12. Zakaz poddania oględzinom pokrzywdzonego, który odmówił złożenia zeznań lub został zwolniony od ich złożenia (art. 192 § 3 k.p.k.) |str. 314
13. Zakaz powoływania niektórych osób na biegłego (art. 196 § 1 k.p.k.) |str. 318
14. Zakaz dowodzenia za pomocą opinii sporządzonych przez osoby wyłączone od pełnienia funkcji biegłego (art. 196 § 2 k.p.k.) |str. 326
15. Zakaz zatrzymania dokumentów zawierających tajemnicę związaną z wykonywaniem obrony (art. 225 § 3 k.p.k.) |str. 328
16. Zakazy wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową (art. 226 w zw. z art. 178–181 k.p.k.) |str. 333
16.1. Uwagi ogólne |str. 333
16.2. Dokumenty zawierające okoliczności związane z obroną, spowiedzią i mediacją (art. 226 w zw. z art. 178–178a k.p.k.) oraz zawierające tajemnicę psychiatryczną (art. 226 k.p.k. w zw. z art. 52 u.o.z.p.) |str. 341
16.3. Dokumenty związane z tajemnicą informacji niejawnych lub tajemnicą zawodową lub funkcyjną (art. 226 w zw. z art. 179 i 226 w zw. z art. 180 § 1–2 k.p.k.) |str. 344
17. Zakaz dowodzenia za pomocą protokołu zeznań złożonych przez oskarżonego (a contrario ex art. 389 § 1 k.p.k.) |str. 349
18. Zakaz powoływania na świadka, biegłego lub tłumacza osób korzystających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego (art. 581–582 k.p.k.) |str. 354
18.1. Wprowadzenie |str. 354
18.2. Osoby korzystające z immunitetu dyplomatycznego |str. 354
18.3. Osoby korzystające z immunitetu konsularnego |str. 359
18.4. Poczta dyplomatyczna i dokumenty konsularne |str. 362
19. Zakaz przesłuchania osób związanych tajemnicą psychiatryczną oraz biegłych na okoliczność wypowiedzi pacjenta, co do popełnienia przez niego czynu zabronionego (art. 52 u.o.z.p.) |str. 363
20. Zakaz dowodzenia za pomocą wyjaśnień złożonych przez podejrzanego mającego zostać świadkiem koronnym (art. 6 u.ś.k.) |str. 370

Rozdział IV
Zakazy odnoszące się do sposobu dowodzenia |str. 376
1. Zakazy związane z wyłączeniem swobody wypowiedzi przy przesłuchaniu |str. 376
1.1. Swoboda wypowiedzi jako gwarancja przesłuchania |str. 376
1.2. Zakaz stosowania określonych metod przy przesłuchaniu (art. 171 § 5 k.p.k.) |str. 390
1.2.1. Charakter i zakres zakazu |str. 390
1.2.2. Zakaz na tle aktów prawa międzynarodowego |str. 397
1.3. Zakaz odbierania wyjaśnień, zeznań i oświadczeń w warunkach wyłączonej swobody wypowiedzi (art. 171 § 7 k.p.k.) |str. 403
1.4. Wyłączenie swobody wypowiedzi |str. 408
1.4.1. Uwagi ogólne |str. 408
1.4.2. Zakłócenie świadomości (vis absoluta) |str. 409
1.4.2.1. Uwagi ogólne |str. 409
1.4.2.2. Hipnoza |str. 411
1.4.2.3. Środki chemiczne wpływające na procesy psychiczne |str. 420
1.4.2.3.1. Narkoanaliza |str. 420
1.4.2.3.2. Przesłuchanie osoby pozostającej pod wpływem środków chemicznych |str. 423
1.4.2.4. Poligraf (wariograf) i inne środki techniczne pozwalające śledzić reakcje organizmu |str. 429
1.4.3. Przymus, w tym groźba i obietnice (vis compulsiva) |str. 439
1.4.3.1. Przymus, groźba i obietnice jako niedozwolone metody przesłuchania |str. 439
1.4.3.2. Inne przyczyny wyłączenia swobody wypowiedzi |str. 462
1.4.4. Problem podstępu |str. 465
1.4.5. Problem sugestii |str. 478
2. Zakaz zastępowania wyjaśnień i zeznań treścią pism, zapisków i notatek (art. 174 k.p.k.) |str. 482

Wnioski końcowe |str. 497

Bibliografia |str. 503

Wykaz orzeczeń |str. 539
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.