Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zabójcy w więzieniu Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji

ebook

- 31%

Zabójcy w więzieniu Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji

Kamil Miszewski.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Oficyna Naukowa

Cena: 50.40 zł 35.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-64363-66-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Główną zawartość książki stanowią studia przypadków piętnastu polskich skazanych, mających za sobą ekstremalnie długi czas kary (co najmniej 20 lat). Na podstawie analizy ich akt i wywiadów z nimi autor kreśli portret polskiego więźnia długoterminowego.
Więźniowie długoterminowi to ci, którzy w izolacji przebywają co najmniej pięć lat. A więc także ci, którzy spędzają 10, 15, 25 lat lub całe swoje życie w więzieniu. Ich liczba na świecie rośnie i nie zawsze jest to spowodowane tylko wzrostem liczby przestępstw zagrożonych karą długoterminową, lecz także prowadzoną polityką kryminalną i penitencjarną. Autor próbuje ustalić, dlaczego ta liczba wzrasta i co z tymi więźniami dzieje się podczas tak długiego okresu izolacji. Czy wrastająca liczba więźniów długoterminowych w ogólnej liczbie więźniów zmienia układ sił w więzieniu? Na czyją korzyść? Czy więźniowie długoterminowi stanowią większe zagrożenie dla bezpieczeństwa więzienia niż krótkoterminowi? Jak do więzienia adaptuje się człowiek, który spędza w nim połowę swojego życia?
Kamil Miszewski - socjolog, adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych o polskim więzieniu i sposobach jego badania.

Tytuł
Zabójcy w więzieniu
Podtytuł
Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji
Autor
Kamil Miszewski
Język
polski
Wydawnictwo
Oficyna Naukowa
ISBN
978-83-64363-66-5
Rok wydania
2015
Wydanie
1
Liczba stron
560
Format
pdf
Spis treści
Spis treści

Wstęp. Cele wykonywania kary długoterminowej a adaptacja więzienna /11Część pierwsza


Adaptacja więzienna w ujęciach teoretycznych /19
Typologie adaptacyjne według Ervinga Goffmana i Greshama Sykesa /20
Typy adaptacji według Johna Irwina /23
Fazy odbywania kary pozbawienia wolności /24
Prizonizacja jako forma adaptacji do izolacji więziennej /25


Więźniowie długoterminowi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie w świetle literatury /30
Typy i liczebność więźniów długoterminowych /30
Definicja więźnia długoterminowego. Spory, nieścisłości, zmienność definicji w miejscu i czasie /30
Polityka kryminalna i liczba więźniów długoterminowych w USA /33
Dynamika populacji więźniów długoterminowych w wybranych krajach Europy /35
Więźniowie długoterminowi w USA. Grupa jednorodna czy zróżnicowana? /37
„Starzy” versus „młodzi” więźniowie długoterminowi — /38; Kategorie więźniów długoterminowych — /39
Polityka penitencjarna wobec więźniów długoterminowych w USA i Kanadzie /40
Segregacja. Osadzać osobno czy razem z pozostałymi więźniami? /40
Kierowanie do najcięższego rygoru więziennego ze względu na długość kary /41
Deficyt poglądów, pomysłów i programów postępowania ze skazanymi długoterminowymi i wobec nich /41
Uboga oferta pracy /42
Wpływ długoterminowego uwięzienia /43
Zdrowie psychiczne /43
Mit efektu prizonizacji? /45; Studium Cohena i Taylor Psychological Survival /46; Badania na temat psychicznych skutków pozbawienia wolności /47; Kanadyjskie badania psychometryczne /50; Po odbyciu kary długoterminowej /52
Zdrowie fizyczne /53
Więźniowie seniorzy — /55
Kontakty z bliskimi na wolności /56
Samobójstwa więźniów długoterminowych /57
Kara umieszczenia w celi izolacyjnej /58
Skazani na śmierć oczekujący na egzekucję /61
Adaptacja więzienna /62
Adaptacja więźniów długoterminowych /62
Więźniowie długoterminowi na różnych etapach odbywania kary /69
Adaptacja więźniów krótkoterminowych a adaptacja więźniów długoterminowych /70


Więźniowie długoterminowi w Polsce w świetle literatury / 72
Charakterystyka polskich więźniów długoterminowych /72
Definicja /72
Struktura populacji więźniów długoterminowych /72
Realny czas trwania kary długoterminowej /76
Funkcjonowanie więźniów długoterminowych w izolacji /77
Zatrudnienie /77
Nauczanie /78
Proces wychowawczy /79
Oddziaływania kulturalno-oświatowe i sportowe /81
Warunki socjalno-bytowe, opieka medyczna i psychologiczna /82
Traktowanie skazanych przez personel więzienny /83
Kontakty ze światem zewnętrznym /86
Stosunek badanych do popełnionego przestępstwa /88
Postawy, motywacje i stany emocjonalne skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności /91
Skazani dożywotni uznani za niebezpiecznych /92
Program postępowania z więźniami długoterminowymi /93


Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków więziennych w Polsce w świetle badań własnych / 98
Aspekty metodologiczne /98
Cel badań, narzędzie badawcze i założenia /98
Wybór rodzaju badań i technik badawczych ./99
Analiza dokumentów urzędowych /99; Wywiad /101; Obserwacja /103
Dobór próby badawczej /103
Pilotaż /104
Nastawienie społeczności więziennej do badań /105Część druga


Sylwetki zabójców / 109
Skazany Zygmunt E. /109
Skazany Stanisław Ś. /126
Skazany Norbert N. /145
Skazany Cezary Z. /173
Skazany Zdzisław E /194
Skazany Kazimierz L /220
Skazany Henryk R /247
Skazany Dariusz Z. /276
Skazany Władysław H /299
Skazany Nikodem L /323
Skazany Norman Ś /355
Skazany Dominik S /379
Skazany Bronisław T /412
Skazany Ireneusz L /446
Skazany Konrad Ł /474


Adaptacja więzienna zabójców skazanych na kary długoterminowe. Analiza zbiorcza / 503
Charakterystyka badanych /503
Adaptacja w ciągu co najmniej dwudziestu lat izolacji /504
Rodzaje aktywności, czas wolny /504
Opis zakładu karnego (także: jego „atmosfery”) /507
Własne postrzeganie adaptacji /509
Pozycja wśród innych więźniów/relacje z innymi więźniami /513
Największa przyjaźń/największy konflikt /514
Kontakty ze światem zewnętrznym /514
Przepustki, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie, przerwa w karze, przejście do zakładu karnego łagodniejszego typu /515
Relacje z personelem /518
Kondycja psychiczna i fizyczna /519
Stosunek do kary i popełnionego przestępstwa /520
Plany po opuszczeniu ZK /521
Życie więźniów przybywających w zakładach półotwartych lub otwartych /522
Podsumowanie informacji z analizy akt i wywiadów z więźniami /523
Przyjmowane przez więźniów długoterminowych typy adaptacji według typologii ErvingaGoffmana, Greshama Sykesa i Johna Irwina. Weryfikacja założeń badawczych /525
„Dobra” i „zła” adaptacja więzienna /529


Zakończenie /533
Bibliografia / 535
Skróty i wyjaśnienia /542
Indeks osób /547
Aneks. Kwestionariusz wywiadu /550
Contents /553
Summary /556
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

-13%

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

Publikacja stanowi przejaw potrzeby ciągłej refleksji nad znaczeniem socjologii w zmieniającym się społeczeństwie oraz nad społeczną rolą socjologów. W prezentowanym tomie zestawione zostały cztery kategorie problemów ważnych dla sposobów rozumienia misji społecznej socjologów, rozpoznających sens swojego funkcjonowania na rynku pracy i nauki. Są to: kwestie etyczne kształcenia socjologów i rozwoju socjologii, problemy rozwoju zawodowego i kariery socjologów, zadania i wyzwania stawiane socjologom w ramach współczesnego rynku pracy, kwestie kapitału kulturowego socjologów i ich tożsamości.
Zamieszczone w tomie teksty adresowane są do Czytelników wrażliwych na znaczenie dobrze uprawianej socjologii oraz do socjologów przygotowanych do budowania świadomości obywatelskiej i kształtowania wysokiej kultury zawodowej we wszystkich środowiskach pracowniczych, które wesprzeć może dyscyplina naukowa, jaką jest socjologia.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7

-14%

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7

Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Nauk „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”. W tomie siódmym został podjęty problem szeroko rozumianej socjologii miasta i problemów miejskich. "Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” – to periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyka społeczną.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy

-23%

Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy

W książce zrekonstruowany został mechanizm budowania tożsamości przez kobiety zatrudnione w agencjach towarzyskich. Autorka opowiedziała się za teorią ugruntowaną i wywiadem pogłębionym. […]„Praca” w agencji towarzyskiej jest ramą, w której badane kobiety realizują siebie. W tej ramie organizują swoje życie i doświadczają rzeczywistości. […] Wysoko oceniam uzyskany przez autorkę materiał badawczy oraz jego analizę.
Z recenzji prof. dr hab. Marii Flis

Cena: 27.40 zł 21.00 zł
Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa Struktura i uwarunkowania

-15%

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa Struktura i uwarunkowania

W publikacji omówiono poziom, strukturę oraz uwarunkowania partycypacji obywatelskiej w sferze politycznej i społecznej w dwóch postprzemysłowych miastach – Łodzi i Iwanowie. Ramą teoretyczną monografii jest pytanie o dominujący model obywatelstwa: liberalny czy komunitarny. Książka wpisuje się w obecny w Polsce nurt rozważań socjologicznych na temat okoliczności różnorodnych form działalności obywatelskiej. Nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie do analizy systemu wartości proobywatelskich i wynikających zeń percepcji obowiązków obywatela wobec społeczeństwa. Zaprezentowano wiele istotnych danych statystycznych, a także wyniki badań dotyczących aktywności politycznej i społecznej. Publikacja jest skierowana do osób zainteresowanych kondycją społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

Cena: 22.45 zł 19.00 zł
Almanach antropologiczny. Communicare. Tom 5 Szkoła/Pismo

-8%

Almanach antropologiczny. Communicare. Tom 5 Szkoła/Pismo

Tom Szkoła/Pismo jest pierwszą w Polsce autorską propozycją podjęcia problematyki antropologii szkoły oraz szkolnej piśmienności. Są w nim prezentowane przekłady klasycznych bądź najnowszych tekstów oraz wyniki różnorodnych badań terenowych (prowadzonych m.in. wśród Indian Ameryki Południowej, wśród uchodźców tybetańskich w Nepalu, w polskich szkołach, w tym placówkach oświatowych dla niewidomych, a także w szkołach mniejszości łużyckiej, kaszubskiej i bretońskiej). Autorzy pokazują, że szkoła stanowi zestaw praktyk kulturowych, jest swoistą historycznie i kulturowo formą bycia w świecie, która przekracza to, co zawarte w programach nauczania oraz w instytucjonalnych formach ich realizacji.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Bezżenność i czystość seksualna księży rzymskokatolickich w świadomości katolików świeckich i osób duchownych w Polsce Założenia i rzeczywistość

-22%

Bezżenność i czystość seksualna księży rzymskokatolickich w świadomości katolików świeckich i osób duchownych w Polsce Założenia i rzeczywistość

„Profesor Józef Baniak od prawie czterdziestu lat wszechstronnie bada wszystkie aspekty celibatu. Przedstawione w książce wyniki badań socjologicznych realizowanych przez niego, ale też przez innych socjologów, dają najpełniejszy do tej pory w polskiej literaturze socjologicznej obraz opinii i postaw dotyczących zasadności i celowości utrzymania celibatu w Kościele rzymskokatolickim oraz jego przestrzegania przez osoby duchowne.
Czytelnik otrzymuje tym samym do rąk książkę będącą kompletnym – w obecnym stanie wiedzy socjologicznej – opracowaniem tego trudnego zagadnienia. Autor unika łatwych uogólnień, czyniąc liczne zastrzeżenia metodologiczne dotyczące możliwości generalizowania jego wniosków dotyczących coraz częstszego podważania zasady celibatu w Kościele i jego naruszania przez księży diecezjalnych i zakonnych. Pisze tylko
o tym, co sam lub inni socjologowie zbadali, nie siląc się, by wnioski te rozciągać na całe środowisko kościelne. Staranność Autora, by pomimo tych trudności pracować zgodnie z metodologią badań socjologicznych, budzi uznanie. W sytuacji, gdy na temat celibatu jako praktyki społeczno-religijnej nie wiedzieliśmy nic lub wiedzieliśmy bardzo niewiele, obracając się co najwyżej w sferze domysłów i stereotypów, prezentowana książka stanowi ogromny krok do przodu w poszerzeniu naszej wiedzy na temat tego zjawiska. Autor stosuje w swojej książce Denzinowską metodę triangulacji, tzn. bada różne punkty widzenia reprezentowane przez różne kategorie badanych. Reasumując, książka Profesora Józefa Baniaka jest w polskiej socjologii wydarzeniem niezwykłym. Imponuje wszechstronnością ujęcia tematu, pomysłowością i kulturą metodologiczną, aksjologiczną neutralnością, z jaką Autor interpretuje wyniki swoich badań i kompetencjami last but not
least również teologicznymi”.
Z recenzji prof. dra hab. Wojciecha Pawlika

Cena: 37.22 zł 29.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.