Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zakaz konkurencji w prawie pracy

ebook

- 14%

Zakaz konkurencji w prawie pracy

Zbigniew Góral, Piotr Prusinowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7357-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie przedstawia rozważania dotyczące zawierania, treści i rozwiązywania umów o zakazie konkurencji. Szczególną uwagę poświęcono problematyce odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji oraz kwestii skutków naruszenia klauzuli konkurencyjnej. Zagadnienie zakazu konkurencji w prawie pracy regulują nie tylko przepisy prawa pracy, lecz także prawa handlowego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Publikacja, będąca efektem wieloletniej praktyki orzeczniczej autora, w sposób kompleksowy i praktyczny opisuje, jak uniknąć strat i zabezpieczyć się przed działalnością konkurencyjną pracownika. Wiele zagadnień zostało omówionych na przykładach obrazujących zasady stosowania przepisów w praktyce. Ponadto zaakcentowano te tematy, które w obrocie prawnym przysparzają najwięcej problemów. Na uwagę zasługują również zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów o zakazie konkurencji.


W książce zaprezentowano poglądy doktryny i bogate orzecznictwo sądowe.


Adresaci:

Opracowanie przeznaczone jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także pracodawców, którzy zamierzają chronić własne interesy konkurencyjne. Zainteresuje również pracowników, którzy pragną poznać swoją sytuację prawną w przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji.

Tytuł
Zakaz konkurencji w prawie pracy
Autorzy
Zbigniew Góral, Piotr Prusinowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7357-9
Rok wydania
2014
Liczba stron
264
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

Rozdział I
Ograniczenia działalności konkurencyjnej | str. 17

1. Uwagi wprowadzające | str. 17

2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (pracodawcy) | str. 19

3. Ustawowe zakazy prowadzenia interesów konkurencyjnych | str. 27

4. Zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych | str. 30

5. Pracowniczy zakaz konkurencji w ujęciu systemowym | str. 33

Rozdział II
Charakter prawny umów o zakazie konkurencji | str. 37

1. Rodzaje i charakterystyka umów o zakazie konkurencji | str. 37

2. Właściwości umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w trakcie trwania stosunku pracy | str. 40

3. Umowy o zakazie konkurencji obowiązujące w czasie trwania stosunku pracy a umowne ograniczenie zatrudnienia | str. 44

4. Właściwości cywilnoprawne i pracownicze umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy | str. 52

5. Stosowanie przepisu art. 300 k.p. do klauzuli konkurencyjnej | str. 56

Rozdział III
Zawarcie umowy o zakazie konkurencji | str. 61

1. Strony umowy | str. 61

2. Warunek posiadania dostępu do szczególnie ważnych informacji | str. 64

3. Reprezentacja pracodawcy przy zawarciu umowy o zakazie konkurencji | str. 69

4. Forma zawarcia umowy o zakazie konkurencji | str. 72

Rozdział IV
Treść umowy o zakazie konkurencji | str. 75

1. Prowadzenie działalności konkurencyjnej | str. 75

1.1. Uwagi wprowadzające | str. 75

1.2. Przedmiot i zakres zakazu konkurencji | str. 76

1.3. Sposób wyartykułowania zakazu konkurencji 91

1.4. Skutki nieokreślenia lub zbyt ogólnego określenia zakresu zakazu konkurencji | str. 93

2. Odszkodowanie przysługujące pracownikowi | str. 94

2.1. Charakter prawny odszkodowania | str. 94

2.2. Określenie wysokości odszkodowania | str. 100

2.3. Termin wypłaty odszkodowania | str. 109

2.4. Relacje występujące między odszkodowaniem a przepisami prawa pracy | str. 112

2.5. Prawo do odszkodowania a obowiązek uiszczenia danin publicznoprawnych | str. 114

3. Relacje zachodzące między świadczeniami stron | str. 115

4. Przestrzenne i czasowe granice zakazu konkurencji | str. 127

Rozdział V
Ustanie umowy o zakazie konkurencji | str. 133

1. Zakończenie umowy o zakazie konkurencji | str. 133

2. Zastrzeżenie odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy | str. 136

3. Warunek rozwiązujący klauzulę konkurencyjną | str. 143

4. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji | str. 146

5. Śmierć pracownika i ogłoszenie upadłości pracodawcy | str. 150

Rozdział VI
Skutki naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji zawartej na czas trwania stosunku pracy | str. 153

1. Naruszenie przez pracownika umowy o zakazie konkurencji | str. 153

2. Obowiązki pracownika a umowny zakaz konkurencji | str. 154

3. Zakończenie umowy o pracę za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem z powodu naruszenia zakazu konkurencji | str. 159

4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika | str. 164

5. Odpowiedzialność porządkowa pracownika prowadzącego działalność konkurencyjną | str. 166

6. Odpowiedzialność materialna w sytuacji naruszenia umowy o zakazie konkurencji | str. 169

7. Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej w umowach zawieranych na podstawie art. 1011 § 1 k.p. | str. 178

Rozdział VII
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie klauzuli konkurencyjnej | str. 181

1. Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez pracownika | str. 181

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika naruszającego zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia | str. 184

2.1. Naruszenie postanowień umowy o zakazie konkurencji | str. 186

2.2. Powstanie szkody | str. 190

2.3. Wina pracownika | str. 191

2.4. Związek przyczynowy | str. 193

3. Kara umowna | str. 195

3.1. Dopuszczalność stosowania kary umownej w klauzuli konkurencyjnej | str. 195

3.2. Konstrukcja kary umownej | str. 199

3.3. Możliwość miarkowania kary umownej | str. 203

4. Zabezpieczenie roszczeń pracodawcy wekslem | str. 211

Rozdział VIII
Umowy o zakazie konkurencji w aspekcie procesowym | str. 213

1. Sytuacja procesowa stron umowy o zakazie konkurencji | str. 213

2. Przedawnienie roszczeń wynikających z umów o zakazie konkurencji | str. 217

3. Sądowe zabezpieczenie wykonania umowy o zakazie konkurencji | str. 220

Wzory umów o zakazie konkurencji | str. 223

Zakończenie | str. 239

Bibliografia | str. 243

Orzecznictwo | str. 253
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.