Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach. Część II

ebook

- 14%

Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach. Część II

Andrzej Denys

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6042-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Zwalczanie zakażeń szpitalnych jest wyzwaniem stojącym nie tylko przed szeregowymi pracownikami ochrony zdrowia, ale także ich kierownikami, komitetami ekspertów (również międzynarodowych), laboratoriami diagnostycznymi. Wprowadzenie właściwych metod zapobiegawczych zależy od wiedzy i przekonania co do konieczności stosowania procedur przestrzegania higieny.


W książce zaprezentowano przegląd zagadnień dotyczących uwarunkowań prawnych i organizacyjnych zapobiegania zakażeniom. Ponadto omówiono etiologie, patogeneze i szybka diagnostykę zakażeń oraz specyfikę zakażeń na poszczególnych oddziałach - co jest szczególnie ważne w działalności oddziałów intensywnej opieki medycznej oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych.


Adresaci:

Publikacja stanowi kontynuacje refleksji naukowej zapoczątkowanej wydaniem podręcznika Zakażenia szpitalne. Wybrane zagadnienia (2012). Skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałej służby medycznej; przydatna będzie także studentom medycyny.

Tytuł
Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach. Część II
Autor
Andrzej Denys
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6042-5
Rok wydania
2013
Liczba stron
428
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Przedmowa
str. 17

Rozdział 1. Organizacyjne uwarunkowania zapobiegania zakażeniom szpitalnym (Jacek Michalak)
str. 19

Piśmiennictwo
str. 38

Rozdział 2. Odpowiedzialność prawna a zakażenia szpitalne (Jacek Michalak, Szczepan Wytrych)
str. 42

1. Odpowiedzialność lekarza i pielęgniarki
str. 46

2. Odpowiedzialność pozostałego personelu medycznego
str. 50

3. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej i szkoda
str. 50

4. Wina
str. 53

5. Związek przyczynowo-skutkowy
str. 57

6. Wynagrodzenie szkody
str. 58

7. Zadośćuczynienie
str. 61

8. Roszczenia osób pośrednio poszkodowanych
str. 65

9. Przyczynienie się poszkodowanego
str. 69

Piśmiennictwo
str. 70

Rozdział 3. Możliwości wykorzystania metod ekonometrycznych w zakażeniach szpitalnych (Jadwiga Suchecka, Jacek Michalak)
str. 73

1. Ekonometria w analizach działalności systemu zdrowia - uwagi ogólne
str. 74

2. Problemy doboru i kwantyfikacji zmiennych w modelowaniu opieki zdrowotnej
str. 77

3. Wykorzystanie metod ekonometrycznych w badaniach nad zakażeniami szpitalnymi
str. 82

Piśmiennictwo
str. 87

Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem zakażeń szpitalnych (Michał Marczak, Jacek Michalak)
str. 89

Piśmiennictwo
str. 97

Rodział 5. Grzyby jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych (Piotr Kurnatowski)
str. 100

Piśmiennictwo
str. 123

Rozdział 6. Pasożyty przyczyną zarażeń szpitalnych (Aneta Renata Mamos)
str. 128

Piśmiennictwo
str. 138

Rozdział 7. Zakażenia łożyska krwionośnego (Monika Bigos, Monika Łysakowska)
str. 140

Piśmiennictwo
str. 156

Rozdział 8. Szybka diagnostyka mikrobiologiczna jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym (Monika Łysakowska, Monika Bigos)
str. 162

1. T esty lateksowe
str. 163

2. Metody immunoenzymatyczne
str. 164

3. Łańcuchowa reakcja polimerazy
str. 166

3.1. PCR w czasie rzeczywistym - Real-Time PCR (RT PCR)
str. 167

3.2. Badanie polimorfizmu konformacji jednoniciowych fragmentów DNA - Single Strand Conformation Polimorphism (SSCP)
str. 170

4. Sekwencjonowanie
str. 171

5. Hybrydyzacja
str. 172

6. Mikromacierze DNA
str. 174

7. Spektrometria mas
str. 176

7.1. SELDI-TOF MS
str. 180

7.2. PCR/ESI-MS - PCR z jonizacją przez rozpylanie w polu elektrycznym
str. 181

8. Podsumowanie
str. 182

Piśmiennictwo
str. 182

Rozdział 9. Zakażenia w lecznictwie otwartym (Krzysztof Lik)
str. 195

1. Wymagania prawne
str. 196

2. Epidemiologia
str. 196

3. Drogi przenoszenia drobnoustrojów
str. 197

4. Główne patogeny
str. 198

4.1. Staphylococcus aureus
str. 198

4.2. Pseudomonas aeruginosa
str. 199

4.3. Streptococcus pneumoniae
str. 200

4.4. Klebsiella pneumoniae
str. 201

4.5. Mycobacterium tuberculosis
str. 202

4.6. Haemophilus influenzae
str. 203

4.7. Legionella pneumophila
str. 204

4.8. Chlamydophila pneumoniae
str. 204

4.9. Mycoplasma pneumoniae
str. 205

4.10. Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)
str. 206

4.11. Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)
str. 207

4.12. Ludzki wirus nabytego niedoboru odporności (HIV)
str. 208

4.13. Rotawirusy
str. 209

4.14. Varicella
str. 209

4.15. Rubella
str. 210

4.16. Parotitis epidemica
str. 211

5. Podsumowanie
str. 212

6. Wnioski
str. 214

Piśmiennictwo
str. 214

Rozdział 10. Zapobieganie zakażeniom w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (Paweł Denys)
str. 216

Piśmiennictwo
str. 228

Rozdział 11. Zakażenia na bloku operacyjnym (Zbigniew Tokarski)
str. 233

Piśmiennictwo
str. 245

Rozdział 12. Zakażenia szpitalne u osób w wieku podeszłym (Dariusz Moczulski)
str. 247

1. C zynniki ryzyka zakażeń szpitalnych u osób starszych
str. 247

2. Szpitalne zakażenia układu moczowego
str. 248

3. Szpitalne zakażenia układu oddechowego
str. 249

4. Szpitalne zakażenia przewodu pokarmowego
str. 250

5. Szpitalne zakażenia skóry
str. 250

6. Zakażenia w ośrodkach opieki długoterminowej
str. 251

7. Metody zapobiegania zakażeniom szpitalnym u osób starszych
str. 251

8. Wytyczne dotyczące szczepienia osób starszych
str. 252

9. Wytyczne prawne dotyczące opieki nad osobami starszymi
str. 253

10. Podsumowanie
str. 254

Piśmiennictwo
str. 254

Rozdział 13. Zakażenia szpitalne w Oddziale Intensywnej Terapii (Wojciech Gaszyński)
str. 257

1. Specyfika leczonych pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii
str. 265

2. I nwazyjne techniki monitorowania i leczenia
str. 270

3. Wentylacja mechaniczna
str. 273

4. Szczególne cechy flory bakteryjnej
str. 276

5. Zapobieganie zakażeniom
str. 284

6. Monitorowanie zakażeń w Oddziale Intensywnej Terapii
str. 290

Piśmiennictwo
str. 301

Rozdział 14. Zakażenia szpitalne w ginekologii, położnictwie i neonatologii (Jacek Suzin, Maria Szubert, Katarzyna Kowalczyk-Amico)
str. 303

1. Zakażenia szpitalne w ginekologii
str. 303

1.1. Postępowanie w zakażeniach miejsca operowanego w ginekologii
str. 304

1.2. Profilaktyka zakażeń w ginekologii
str. 306

2. Zakażenia szpitalne w położnictwie
str. 310

3. Zakażenia szpitalne w neonatologii
str. 314

3.1. Definicja i czynniki ryzyka
str. 315

3.2. Czynniki ryzyka
str. 318

3.3. Charakterystyka patogenów oraz objawy zakażeń szpitalnych
str. 319

3.4. Postępowanie profilaktyczne
str. 323

Piśmiennictwo do podrozdziału Zakażenia szpitalne w ginekologii
str. 324

Piśmiennictwo do podrozdziału Zakażenia szpitalne w położnictwie
str. 326

Piśmiennictwo do podrozdziału Zakażenia szpitalne w neonatologii
str. 326

Rozdział 15. Zakażenia szpitalne na oddziale torakochirurgicznym (Marian Brocki)
str. 330

1. Ropień płuca
str. 330

2. Ropniak opłucnej
str. 337

3. Zapalenie śródpiersia
str. 341

Piśmiennictwo
str. 346

Rozdział 16. Zakażenia u chorych w klinice chorób płuc (Tadeusz Płusa)
str. 347

1. Przyczyny zakażeń układu oddechowego
str. 347

2. Zakażenia wirusowe
str. 350

3. Zakażenia bakteryjne
str. 356

4. Zakażenia grzybicze
str. 361

5. Zakażenia pasożytnicze
str. 361

6. Obraz kliniczny zakażeń układu oddechowego
str. 362

7. Wybór antybiotyku w leczeniu zakażeń szpitalnych
str. 365

7.1. Penetracja antybiotyków do układu oddechowego
str. 365

7.2. Wpływ stanu zapalnego na stężenie terapeutyczne antybiotyku
str. 366

8. Zalecenia terapeutyczne
str. 366

Piśmiennictwo
str. 368

Rozdział 17. Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne w praktyce chirurga (Ryszard Marciniak)
str. 371

Piśmiennictwo
str. 384

Rozdział 18. Zakażenia szpitalne chorych leczonych w oddziałach urologicznych (Waldemar Różański)
str. 388

1. Definicja zakażenia układu moczowego
str. 388

2. Podział zakażeń układu moczowego
str. 389

3. Objawy kliniczne zakażenia układu moczowego
str. 390

3.1. Badanie podmiotowe
str. 390

3.2. Badanie przedmiotowe
str. 391

3.3. Dodatkowe objawy zgłaszane przez chorych
str. 391

4. Zasady postępowania z chorymi w różnym stopniu zaawansowania zakażenia układu moczowego
str. 392

5. Podstawowe pojęcia w diagnostyce zakażenia układu moczowego
str. 394

6. Zakażenie szpitalne
str. 395

7. I nne postaci zakażenia układu moczowego i męskich narządów płciowych
str. 398

7.1. Zakażenie układu moczowego u chorych z cewnikiem moczowym
str. 398

7.2. Zasady cewnikowania pęcherza moczowego
str. 399

7.3. Zapalenie cewki moczowej
str. 399

7.4. Zapalenie gruczołu krokowego
str. 400

8. Podsumowanie
str. 401

Piśmiennictwo
str. 402

Rozdział 19. Leczenie trudnych przypadków zakażeń szpitalnych (Andrzej Denys)
str. 406

Piśmiennictwo
str. 423

Streszczenie
str. 427
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.