Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim

ebook

- 13%

Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim

Dominika Ewa Harasimiuk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 105.00 zł 91.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 91.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-0915-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Niniejsza publikacja dotyczy problematyki zakazów reklamy towarów sensytywnych - wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych i produktów leczniczych. Zagadnienie to przedstawione jest na tle uregulowań prawa europejskiego i polskiego. Publikacja jest bogato ilustrowana orzecznictwem sądów unijnych oraz polskich, a przytoczone przykłady pozwalają na zrozumienie praktycznych aspektów działalności reklamowej. Praca składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawiono ogólne rozważania dotyczące reklamy oraz zakazów jej dotyczących, a także analizę zakazów reklamy z punktu widzenia swobody przepływu towarów, druga część dotyczy regulacji zakazów poszczególnych produktów - wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi.

Adresaci
Publikacja adresowana jest do: prawników praktyków, przedsiębiorców, specjalistów branży reklamowej, pracowników naukowych, studentów i wszystkich zainteresowanych prawem reklamy.

Tytuł
Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim
Autor
Dominika Ewa Harasimiuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-0915-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2011
Liczba stron
400
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 13
Wstęp 17
CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział I Reklama w systemie prawa 25
1. Wprowadzenie 25
2. Pojęcie reklamy 26
2.1. Definicje reklamy 26
2.2. Cel i funkcje reklamy 28
2.3. Klasyfikacja reklamy 30
2.3.1. Reklama w środkach masowego przekazu 30
2.3.2. Reklama poza środkami masowego przekazu 35
2.3.3. Reklama bezpośrednia a reklama pośrednia 36
3. Reklama a pojęcia pokrewne 38
3.1. Informacja a reklama 38
3.2. Sponsorowanie 40
3.3. Public relations 42
3.4. Telesprzedaż (telezakupy) 43
4. Klasyfikacja zakazów reklamy towarów 43
4.1. Uwagi wstępne 43
4.2. Zakazy bezwzględne 44
4.3. Zakazy względne 44
5. Źródła prawa. Charakterystyka ogólna 45
5.1. Prawo międzynarodowe 45
5.2. Prawo europejskie 49
5.3. Prawo polskie 63
Rozdział II Zakazy reklamy a swoboda przepływu towarów 73
1. Wprowadzenie 73
2. Pojęcie ograniczenia ilościowego 75
3. Pojęcie środka o skutku podobnym do ograniczenia ilościowego 78
3.1. Dyrektywa Komisji Europejskiej 70/50/EWG 78
3.2. Formuła Dassonville 79
3.3. Formuła Cassis de Dijon 83
3.4. Doktryna Keck - zagadnienia ogólne 87
3.4.1. Geneza orzeczenia Keck 87
3.4.2. Stan faktyczny sprawy Keck i Mithouard 95
3.4.3. Opinie rzecznika generalnego 96
3.4.4. Rozstrzygnięcie Trybunału 98
3.4.5. Stanowisko doktryny wobec orzeczenia Keck i Mithouard 101
3.5. Formuła Keck w orzecznictwie ETS 104
3.5.1. Regulacje dotyczące produktu a regulacje dotyczące sposobów sprzedaży 105
3.5.2. Sposoby sprzedaży 109
3.5.2.1. Uwagi wstępne 109
3.5.2.2. Ograniczenia reklamy 110
3.5.2.3. Ograniczenia dotyczące czasu sprzedaży towarów 125
3.5.2.4. Ograniczenia dotyczące miejsca sprzedaży oraz podmiotów uprawnionych do dokonywania sprzedaży 127
4. Wyjątki od zakazu przewidzianego w art. 34 TFUE (art. 28 TWE) 135
4.1. Uwagi wstępne 135
4.2. Zakres art. 36 TFUE (art. 30 TWE) 135
4.3. Wymogi konieczne 137
4.4. Test proporcjonalności 140
5. Wnioski 144 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Rozdział III Zakazy reklamy wyrobów tytoniowych 149
1. Wprowadzenie 149
2. Prawo europejskie 150
2.1. Dyrektywa 98/43/WE z dnia 6 lipca 1998 r. 150
2.1.1. Geneza dyrektywy 150
2.1.2. Podstawa prawna harmonizacji 154
2.1.3. Charakterystyka dyrektywy 98/43/WE 156
2.1.4. Stwierdzenie nieważności dyrektywy 98/43/WE - wyrok ETS z dnia 5 października 2000 r. w sprawie C-376/98, RFN przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 158
2.1.4.1. Uwagi wstępne 158
2.1.4.2. Opinia rzecznika generalnego 161
2.1.4.3. Rozstrzygnięcie ETS 167
2.2. Dyrektywa 2003/33/WE z dnia 26 maja 2003 r. 172
2.2.1. Uwagi wstępne 172
2.2.2. Podstawa prawna dyrektywy 2003/33/WE 173
2.2.3. Cel dyrektywy 2003/33/WE 174
2.2.4. Podstawowe definicje 176
2.2.4.1. Wyroby tytoniowe 176
2.2.4.2. Reklama 177
2.2.4.3. Sponsorowanie 178
2.2.4.4. Usługi społeczeństwa informacyjnego 179
2.2.5. Zakres zakazów reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych w dyrektywie 2003/33/WE 180
2.2.5.1. Zakazy reklamy 180
2.2.5.2. Zakazy sponsorowania 181
2.2.6. Charakter harmonizacji oraz implementacja dyrektywy 2003/33/WE 183
2.2.7. Postępowanie o stwierdzenie nieważności dyrektywy 2003/33/WE - wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie C-380/03, RFN przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 185
2.2.7.1. Uwagi wstępne 185
2.2.7.2. Opinia rzecznika generalnego 186
2.2.7.3. Rozstrzygnięcie ETS 190
2.3. Reklama i sponsorowanie wyrobów tytoniowych w ramach usług audiowizualnych - dyrektywa 2010/13/UE 192
2.4. Dyrektywa 2001/37/WE dotycząca produkcji, prezentowania oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych 194
2.4.1. Ewolucja regulacji 194
2.4.2. Zasady etykietowania wyrobów tytoniowych 196
3. Prawo międzynarodowe - Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu 199
3.1. Uwagi wstępne 199
3.2. Cele Konwencji 202
3.3. Reklama, promocja i sponsorowanie wyrobów tytoniowych w świetle przepisów Konwencji 203
3.3.1. Podstawowe definicje 203
3.3.2. Zakazy reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych 204
3.4. Pakowanie i oznakowanie wyrobów tytoniowych w świetle przepisów Konwencji 207
3.5. Problem bezpośredniej skuteczności przepisów Konwencji o reklamie, sponsorowaniu oraz etykietowaniu wyrobów tytoniowych 208
4. Prawo polskie 209
4.1. Uwagi wstępne 209
4.2. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 212
4.2.1. Podstawowe definicje 212
4.2.1.1. Wyroby tytoniowe oraz rekwizyty tytoniowe 212
4.2.1.2. Reklama wyrobów tytoniowych 213
4.2.1.3. Informacja o wyrobach tytoniowych 216
4.2.1.4. Promocja wyrobów tytoniowych 219
4.2.1.5. Sponsorowanie 221
4.2.2. Zakres zakazów reklamy i promocji wyrobów tytoniowych 223
4.2.2.1. Zakaz reklamy i promocji bezpośredniej 223
4.2.2.2. Zakaz reklamy pośredniej 224
4.2.3. Zakaz sponsorowania 226
4.3. Reklama i sponsorowanie wyrobów tytoniowych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji 228
4.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych 229
4.5. Sankcje za naruszenie przepisów o reklamie, promocji, sponsorowaniu oraz znakowaniu wyrobów tytoniowych 231
Rozdział IV Zakazy reklamy napojów alkoholowych 232
1. Wprowadzenie 232
2. Prawo europejskie 233
2.1. Prawo pierwotne 233
2.2. Prawo wtórne - dyrektywa 2010/13/UE 235
2.3. Reklama napojów alkoholowych w orzecznictwie ETS 236
2.3.1. Sprawa C-152/78 - Komisja przeciwko Francji (reklama alkoholu) 236
2.3.2. Sprawy połączone C-1/90 i C-176/90 - Aragonesa 239
2.3.3. Sprawa C-405/98 - Gourmet 240
2.3.4. Sprawa C-429/02 - Bacardi 243
3. Prawo polskie 245
3.1. Geneza obowiązującej regulacji 245
3.2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 249
3.2.1. Podstawowe definicje 249
3.2.1.1. Napoje alkoholowe 249
3.2.1.2. Reklama napojów alkoholowych 250
3.2.1.3. Informacja handlowa 252
3.2.1.4. Promocja napojów alkoholowych 253
3.2.1.5. Sponsorowanie i informowanie o sponsorowaniu 254
3.2.2. Reklama piwa 256
3.2.2.1. Regulacja ustawowa 256
3.2.2.2. Kodeks Reklamowy Browarów Polskich 260
3.2.3. Zakres zakazów reklamy i promocji napojów alkoholowych innych niż piwo 262
3.2.3.1. Zakaz reklamy i promocji bezpośredniej 262
3.2.3.2. Zakaz reklamy i promocji pośredniej 263
3.2.3.3. Zakaz reklamy w wydawnictwach reklamowo-promocyjnych 268
3.2.4. Reklama i promocja napojów alkoholowych w punktach sprzedaży 268
3.2.5. Sponsorowanie przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych 270
3.2.5.1. Uwagi wstępne 270
3.2.5.2. Informowanie o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów o zawartości alkoholu od 0,5% do 8% 271
3.2.5.3. Informowanie o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów o zawartości alkoholu od 8% do 18% 272
3.2.5.4. Informowanie o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% 274
3.3. Reklama i sponsorowanie napojów alkoholowych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji 275
3.4. Sankcje za naruszenie przepisów o reklamie, promocji, sponsorowaniu napojów alkoholowych 277
3.5. Ocena zgodności polskich przepisów o reklamie napojów alkoholowych z prawem UE 277
Rozdział V Zakazy reklamy produktów leczniczych 283
1. Wprowadzenie 283
2. Prawo europejskie 286
2.1. Ewolucja regulacji dotyczącej reklamy produktów leczniczych w prawie UE 286
2.2. Dyrektywa 2001/83/WE - Kodeks dotyczący produktów leczniczych 288
2.2.1. Cel dyrektywy 2001/83/WE 288
2.2.2. Podstawowe definicje 289
2.2.2.1. Produkt leczniczy 289
2.2.2.2. Reklama produktu leczniczego 294
2.2.3. Sposoby prowadzenia reklamy produktów leczniczych 298
2.2.3.1. Generalne zasady reklamowania produktów leczniczych 298
2.2.3.2. Reklama kierowana do ogółu społeczeństwa 300
2.2.3.3. Reklama kierowana do profesjonalistów 303
2.3. Reklama i sponsorowanie produktów leczniczych w dyrektywie 2010/13/UE 305
2.4. Reklama produktów leczniczych a reklama suplementów diety 306
2.5. Reklama produktów leczniczych w orzecznictwie ETS 308
2.5.1. Sprawa C-320/93 - Lucien Ortscheit 308
2.5.2. Sprawa C-322/01 - Deutscher Apothekerverband 311
2.5.3. Sprawa C-374/05 - Gintec 313
2.5.4. Sprawa C-143/06 - Ludwigs - Apotheke 315
2.5.5. Sprawa C-421/07 - Damgaard 316
3. Prawo polskie 317
3.1. Uwagi wstępne 317
3.2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne 320
3.2.1. Podstawowe definicje 320
3.2.1.1. Produkt leczniczy 320
3.2.1.2. Charakterystyka Produktu Leczniczego 321
3.2.1.3. Reklama produktu leczniczego 321
3.2.1.4. Informacje dotyczące produktu leczniczego 325
3.2.2. Formy zjawiskowe reklamy produktu leczniczego 326
3.2.2.1. Reklama kierowana do publicznej wiadomości a reklama kierowana do lekarzy lub farmaceutów 326
3.2.2.2. Reklama polegająca na dostarczaniu próbek 330
3.2.2.3. Reklama pełna a reklama skrócona 331
3.2.3. Zakazy reklamy produktów leczniczych 333
3.2.3.1. Generalne zakazy i ograniczenia reklamy produktów leczniczych 333
3.2.3.2. Ograniczenia dotyczące reklamy kierowanej do publicznej wiadomości 341
3.2.3.3. Ograniczenia dotyczące reklamy kierowanej do profesjonalistów 347
3.2.4. Reklama produktów leczniczych w aptekach 351
3.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych 353
3.4. Reklama i sponsorowanie produktów leczniczych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji 355
3.5. Reklama produktów leczniczych a reklama suplementów diety 356
3.6. Sankcje za naruszenie przepisów o reklamie produktów leczniczych 358
Wnioski 360
Bibliografia 365
Wykaz orzeczeń 389
Inne źródła 397
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.