Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi

ebook

- 13%

Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi

Tomasz Musialski, Kamil Stefaniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 76.00 zł 66.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 66.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-903-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi zarówno uniwersalne źródło wiedzy, jak i próbę odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu.


Autorzy starają się przekazać ogólną wiedzę na temat:

skomplikowanych i niejednoznacznych zasad związanych z powstaniem zakładu podatkowego w państwie źródła oraz
przypisania zysków do opodatkowania w państwie powstania zakładu.W książce znajdziesz m.in. omówienie:

zasad powstania zakładu typu podstawowego, budowlanego, agencyjnego oraz usługowego;
okoliczności, które nie prowadzą do powstania zakładu;
zasad przypisywania zysku do państwa źródła z uwzględnieniem przepisów o cenach transferowych;
metod unikania podwójnego opodatkowania;
kwestii związanych z oddelegowaniem pracowników do świadczenia pracy w zagranicznym zakładzie.W sposób praktyczny – poprzez zastosowanie formuły pytań i odpowiedzi – zostały przedstawione podstawowe problemy związane z prawidłowym rozpoznaniem obowiązków podatkowych przedstawionym powyżej zakresie.


W opracowaniu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

Czy zlecenie prac podwykonawcom wpływa na powstanie zakładu budowlanego?
Czy mieszkanie pracownika spółki położone na terytorium Polski może stanowić zakład podatkowy zagranicznego przedsiębiorstwa?
Czy zakaz konkurencji świadczy o zależności przedstawiciela?
Czy spółka transparentna podatkowo może stanowić zakład?
Jak rozliczyć stratę podatkową zakładu?
Czy likwidacja zakładu ma wpływ na prawo do rozliczenia straty?
Na czym polega szacowanie cen transferowych w relacji z zagranicznym zakładem?
Czy dla transakcji pomiędzy przedsiębiorstwem oraz zagranicznym zakładem powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej?
Jak określić rezydencję podatkową pracowników na gruncie krajowych regulacji?
Jak opodatkować wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do zagranicznego zakładu?
Jakie koszty uzyskania przychodów zastosuje zakład pracy, oddelegowując pracownika do pracy za granicę?Autorzy uwzględnili najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych.


Publikacja odnosi się także do zasad określonych w Konwencji MLI (Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu 24.11.2016 r.), dotyczących opodatkowania zysków zakładu zagranicznego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych oraz przedsiębiorców różnych branż.

Tytuł
Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi
Autorzy
Tomasz Musialski, Kamil Stefaniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-903-6
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2019
Liczba stron
152
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .................................................................................. 11
Wstęp ................................................................................................... 17
Rozdział 1. Pojęcie zakładu .................................................................................. 19
1.1. Czym jest zakład? ............................................................... 19
1.2. Czym jest zakład typu podstawowego? ........................... 21
1.3. Czym jest placówka? .......................................................... 22
1.4. Kiedy placówka ma stały charakter w znaczeniu geograficznym? ............................................... 23
1.5. Kiedy placówka ma charakter stały w znaczeniu temporalnym? ................................................ 24
1.6. Kiedy za pośrednictwem zakładu prowadzona jest działalność? .................................................... 25
1.7. Jakie typowe placówki stanowią zakład? ........................ 26
1.8. Kiedy wykonywanie działalności za pośrednictwem stałej placówki nie prowadzi do powstania zakładu? ......... 28
1.9. Co to znaczy, że działalność ma charakter pasywny?.... 30
1.10. Czy dostarczanie części zamiennych oraz wykorzystanie urządzeń przesyłowych jest działalnością pasywną? ....... 31
1.11. Kiedy działalność ma charakter pomocniczy i przygotowawczy? .............................................................. 32
1.12. Kiedy powstaje i kończy swoje istnienie zakład typu podstawowego? .......................................................... 33
1.13. Czy mieszkanie pracownika spółki położone na terytorium Polski może stanowić zakład podatkowy zagranicznego przedsiębiorstwa? ................ 34
1.14. Czym jest zakład typu budowlanego? ............................. 35
1.15. Czym jest plac budowy, prace budowlane oraz instalacyjne? ................................................................ 35
1.16. Jak długo powinny trwać prace budowlane, aby doszło do ukonstytuowania się zakładu? ................. 37
1.17. Jakie zdarzenie powoduje rozpoczęcie biegu okresu? ... 37
1.18. Czy czynności o charakterze formalnym rozpoczynają bieg terminu? .............................................. 38
1.19. Czy czasowe przerwy przerywają bieg okresu? .............. 39
1.20. Czy zlecenie prac podwykonawcom wpływa na powstanie zakładu budowlanego?............................... 40
1.21. Czy podział na kilka kontraktów ma znaczenie? ........... 41
1.22. Do kiedy istnieje zakład? ................................................... 42
1.23. Od kiedy zagraniczny przedsiębiorca jest zobowiązany płacić zaliczki w związku z zakładem budowlanym położonym na terytorium Polski? ................................................................................... 43
1.24. Czym jest zakład typu agencyjnego? ............................... 44
1.25. Kim jest osoba w rozumieniu art. 5 ust. 5 MK OECD? .... 45
1.26. Kiedy osoba jest zależna? ................................................... 46
1.27. Kiedy osoba jest powiązana ekonomicznie i prawnie? .... 47
1.28. Kiedy instrukcje przedsiębiorcy wpływają na zależność przedstawiciela? ........................................... 48
1.29. Czy zakaz konkurencji świadczy o zależności przedstawiciela? .................................................................. 49
1.30. Czy wykonywanie czynności na rzecz jednego przedsiębiorcy świadczy o zależności? ............................ 50
1.31. Kiedy osoba wykonuje działalność w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej? ................................. 50
1.32. Czym jest pełnomocnictwo? ............................................. 51
1.33. Jakie okoliczności decydują o udzieleniu pełnomocnictwa? ................................................................ 53
1.34. Jaki jest wymagany zakres pełnomocnictwa? ................ 53
1.35. Co to znaczy, że pełnomocnictwo jest zwykle wykonywane? ...................................................................... 54
1.36. Czym jest zakład typu usługowego? ................................ 55
1.37. Jak na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania uregulowany jest zakład usługowy? .............. 56
1.38. Czym jest usługa? ............................................................... 58
1.39. Kiedy usługi świadczone są za pośrednictwem pracowników lub personelu? ............................................. 59
1.40. Jak liczyć okres trwania zakładu usługowego?............... 60
1.41. Czym jest kryterium dochodowe? ................................... 62
1.42. Czy spółka transparentna podatkowo może stanowić zakład? .............................................................. 63
1.43. Jacy wspólnicy spółki osobowej zobowiązani są opodatkować zyski zakładu? ........................................ 65
Rozdział 2. Przypisanie zysków do zakładu ..................................................... 67
2.1. Jak opodatkowane są zyski przedsiębiorców? ................ 67
2.2. Kiedy zyski zakładu są opodatkowane w państwie źródła? ............................................................... 69
2.3. Czy zakład jest osobnym przedsiębiorstwem? ............... 70
2.4. Czy do zakładu można przypisać koszty? ....................... 71
2.5. Czym są transakcje wewnętrzne? ..................................... 72
2.6. Czy quasi-transakcje generują koszty i przychody podatkowe? .......................................................................... 73
2.7. Jak przebiega proces przypisania zysku do zakładu? ...................................... 75
2.8. Jaka jest relacja zysku do przychodu przedsiębiorstwa? ................................................................ 76
2.9. Czy możliwe jest zastosowanie innej metody przypisywania zysku? ........................................................ 78
2.10. Jakie koszty należy przypisać do zakładu? ..................... 79
2.11. W jakiej wysokości przypisać koszty bezpośrednie? .... 80
2.12. W jakiej wysokości przypisać koszty pośrednie? .......... 81
2.13. Jak rozdzielić koszty pośrednie pomiędzy zakład a centralę? ............................................................. 82
2.14. Czym jest podwójne opodatkowanie? ............................. 84
2.15. Na czym polega metoda wyłączenia?............................... 85
2.16. Na czym polega metoda odliczenia? ................................ 86
2.17. Czym jest strata podatkowa? ............................................ 88
2.18. Jak rozliczyć stratę podatkową zakładu? ......................... 88
2.19. Czy likwidacja zakładu ma wpływ na prawo do rozliczenia straty? .......................................................... 90
Rozdział 3. Zagraniczny zakład a ceny transferowe ....................................... 91
3.1. Jakie są ogólne założenia w zakresie cen transferowych? ............................................................. 91
3.2. Zasada arm’s length w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ..................................... 93
3.3. W jaki sposób weryfikuje się cenę transferową? ............ 95
3.4. Na czym polegają poszczególne metody ustalania cen transferowych? ............................................................. 95
3.5. Jaką metodę weryfikacji zastosuje organ podatkowy? ......................................................... 103
3.6. Czy zagraniczny zakład jest podmiotem powiązanym? ....................................................................... 104
3.7. Czy należy rozpoznać transakcje pomiędzy centralą a zagranicznym zakładem? ............................................... 105
3.8. Na czym polega szacowanie cen transferowych w relacji z zagranicznym zakładem? ................................ 106
3.9. Koszty bezpośrednio oraz pośrednio związane z działalnością zakładu? .................................................... 107
3.10. Czy w relacjach przedsiębiorstwo a zagraniczny zakład marża (zysk) na transakcji kontrolowanej zawsze wystąpi? ........ 109
3.11. Czy dla transakcji pomiędzy przedsiębiorstwem oraz zagranicznym zakładem powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej? ....................... 110
3.12. Dla jakich wartości transakcji kontrolowanych przedsiębiorstwo ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej? .... 111
3.13. W jaki sposób organ podatkowy dokona badania porównywalności? .............................................................. 112
3.14. Czy przedsiębiorca mający siedzibę za granicą i posiadający zagraniczny zakład w Polsce będzie mógł skorzystać w 2019 r. ze zwolnienia w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych? ........... 114
Rozdział 4. Zagraniczny zakład a regulacje BEPS .......................................... 117
4.1. Czym jest BEPS? ................................................................. 117
4.2. Jak implementowane są mechanizmy opracowane w projekcie BEPS do krajowych systemów prawnych? .............. 118
4.3. Jak BEPS wpływa na funkcjonowanie zakładu? ............ 119
4.4. Jak wykorzystywane są umowy commissionnaire do unikania powstania zakładu? ...................................... 121
4.5. Jak zmieni się charakter czynności o charakterze pasywnym, przygotowawczym lub pomocniczym? ............. 123
4.6. Jaki wpływ ma dzielenie kontraktów na istnienie zakładu w świetle BEPS? .................................................... 124
Rozdział 5. Zagraniczny zakład a rozliczenie pracowników ........................ 127
5.1. Oddelegowanie pracowników do zakładu ...................... 127
5.2. Jak określić rezydencję podatkową pracowników na gruncie krajowych regulacji? ....................................... 127
5.3. Co rozumie się przez pojęcie ośrodka interesów życiowych? ........................................................................... 128
5.4. Które przesłanki należy uwzględnić przy ustalaniu miejsca zamieszkania? ....................................................... 130
5.5. Czy wystarczy samo przebywanie w danym miejscu przez okres przekraczający 183 dni? ................................ 131
5.6. Co decyduje o statusie rezydencji? ................................... 132
5.7. Jak rozstrzygać konflikt rezydencji podatkowej? ........... 132
5.8. Czy certyfikat rezydencji podatkowej pomoże w ustaleniu rezydencji podatkowej? ................................. 133
5.9. Opodatkowanie pracy najemnej ....................................... 133
5.10. Jak opodatkować wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do zagranicznego zakładu? ................. 134
5.11. Metody unikania podwójnego opodatkowania ............. 135
5.12. Metoda wyłączenia z progresją na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ................. 136
5.13. Metoda odliczenia proporcjonalnego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ................ 137
5.14. Czy polska spółka wysyłająca pracowników do swojego zagranicznego zakładu pełni funkcję płatnika na gruncie polskich przepisów? ........................ 137
5.15. Jakie koszty uzyskania przychodów zastosuje zakład pracy, oddelegowując pracownika do pracy za granicę? .......... 140
5.16. Czy zapewnione oddelegowanemu pracownikowi świadczenia w postaci transportu i noclegu stanowią dodatkowe świadczenia na rzecz pracownika podlegające opodatkowaniu? ............................................ 141
Bibliografia......................................................................................... 145
Wykaz orzecznictwa ......................................................................... 147
Wykaz pism urzędowych ................................................................. 149
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.