Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism

ebook

- 14%

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism

Małgorzata Mędrala

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 101.00 zł 87.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 87.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-142-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów regulacji prawnych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia poszczególne przepisy, odwołując się przy tym do innych aktów prawnych, a także przywołując orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny dotyczące omawianej problematyki.


W komentarzu uwzględniono m.in.:
• szczególne rozwiązania w zakresie prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawców obowiązujące w trakcie pandemii COVID-19;
• kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w działalności socjalnej u pracodawców;
• aspekty podatkowo-składkowe prowadzenia działalności socjalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Czytelnik pozna możliwe do wprowadzenia rozwiązania z zakresu działalności socjalnej dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz pracowników tymczasowych, a także różnice w zakresie prowadzenia funduszu na podstawie ustaw szczegółowych, takich jak Karta Nauczyciela czy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Ciekawym i praktycznym uzupełnieniem publikacji są wzory regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych przydatnych dokumentów.


Opracowanie będzie pomocne prawnikom praktykom: adwokatom, radcom prawnym, a także przedstawicielom związków zawodowych uczestniczącym w procesie tworzenia i dystrybucji środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pracownikom działów personalnych zajmujących się przedmiotowym zagadnieniem.

Tytuł
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism
Autor
Małgorzata Mędrala
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-142-6
Rok wydania
2022
Liczba stron
316
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów   | str.  9
 
Część I
KOMENTARZ DO USTAWY O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 746)   | str.  15
 
ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne     | str.  17
Art. 1.          [Przedmiot ustawy; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników jednostek sfery budżetowej]    | str.     17
Art. 2.          [Definicje legalne]   | str.    37
 
ROZDZIAŁ 2. Tworzenie Funduszu     | str. 72
Art. 3.          [Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych]     | str.    72
Art. 4.          [Odstępstwa od regulacji ustawowych na poziomie wewnątrzzakładowym]    | str.    94
Art. 5.          [Coroczny odpis podstawowy]    | str.   108
Art. 5a.        [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2012 r.]   | str.  138
Art. 5b.        [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2013 r.]    | str.  138
Art. 5c.        [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2014 r.]    | str.  139S
Art. 5d.        [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2015 r.]   | str.     139
Art. 5e.        [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2016 r.]    | str.  139
Art. 5f.         [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2017 r.]    | str.    140
Art. 5g.        [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2018 r.]    | str.    140
Art. 5h.        [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2019 r.]    | str.  141
Art. 5i.         [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2020 r.]    | str.    144
Art. 5j.         [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2021 r.]    | str.    144
Art. 6.          [Odpisy i zwiększenia na Fundusz]    | str.  145
Art. 6a.        [Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym a ZFŚS]    | str.  156
Art. 7.          [Źródła zwiększenia środków Funduszu, przejście zakładu pracy lub jego części]  .  | str.  161
Art. 8.          [Korzystanie ze środków Funduszu – zasady i tryb]   | str.  185
Art. 9.          [Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców]    | str.  238
Art. 10.        [Administrowanie środkami Funduszu]    | str.    243
Art. 11.        [Niewykorzystane środki Funduszu]    | str.  249
Art. 12.        [Gromadzenie środków Funduszu i ich egzekucja]     | str.  251
Art. 12a.      [Odpowiedzialność wykroczeniowa]     | str.  258
 
ROZDZIAŁ 3. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe   | str.    267
Art. 13–19.  (pominięte)  | str.    267
Art. 20.        [Dostosowanie pojęć używanych w innych ustawach]    | str.  267
Art. 21.        [Środki dotychczasowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego]    | str.  268
Art. 21a.      [Rozciągnięcie u.z.f.ś.s. na rolnicze spółdzielnie produkcyjne]     | str.    268
Art. 22.        [Uchylenie poprzedniej ustawy]    | str.  269
Art. 23.        [Wejście w życie ustawy]     | str.  270
 
Bibliografia   | str.  271
Akty prawne    | str.    277
Orzecznictwo   .  | str.    281
 
Część II
WZORY
Wzór 1. Wzór regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)    | str.    289
Wzór 2. Wzór postanowienia o nietworzeniu ZFŚS w regulaminie wynagradzania   | str.    303
Wzór 3. Wzór postanowienia o modyfi kacji wysokości odpisu na ZFŚS w regulaminie wynagradzania    | str.    304
Wzór 4. Wzór pozwu związku zawodowego o przekazanie należnych środków na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych    | str.  305
Wzór 5. Wzór odpowiedzi na pozew pracodawcy o przekazanie należnych środków na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych   | str.    309
Posłowie    | str.  312
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.