Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

ebook

- 14%

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Kazimierz Sawicki, Maria Hass-Symotiuk, Bożena Nadolna

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-176-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont dla dużych, małych i mikropodmiotów leczniczych o różnej formie prawnej: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytutów badawczych, fundacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak:


nadrzędne zasady rachunkowości, które powinny być respektowane w tych jednostkach przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych,
elementy polityki rachunkowości,
zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy,
sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji, a także stosowane uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych przez małe i mikropodmioty lecznicze,
zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla dużych podmiotów leczniczych
oraz wzór zarządzenia będącego wprowadzeniem do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,
charakterystyki poszczególnych kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont,
powiązanie planu kont syntetycznych i analitycznych ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości, głównych księgowych prowadzących księgi rachunkowe oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Zainteresuje również biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych.

Tytuł
Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych
Autorzy
Kazimierz Sawicki, Maria Hass-Symotiuk, Bożena Nadolna
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-176-5
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2016
Liczba stron
412
Format
pdf
Spis treści
Wykaz najważniejszych skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Założenia systemu rachunkowości w dużych, małych i mikropodmiotach leczniczych | str. 15
1. Podmioty lecznicze objęte ustawą o rachunkowości | str. 15
2. Nadrzędne zasady rachunkowości podmiotów leczniczych | str. 22
3. Dokumentacja wewnętrzna systemu rachunkowości podmiotu leczniczego | str. 33

Rozdział 2
Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych w dużych, małych i mikropodmiotach leczniczych | str. 44
1. Kategorie wyceny aktywów i pasywów w podmiotach leczniczych | str. 44
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów w podmiotach leczniczych | str. 50
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w podmiotach leczniczych | str. 62
4. Weryfikacja ksiąg rachunkowych w podmiotach leczniczych | str. 70
5. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej w małych i mikropodmiotach leczniczych | str. 73

Rozdział 3
Komentarz do zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych | str. 82
1. Wzór zarządzenia w sprawie zakładowego planu kont oraz zasad funkcjonowania rachunkowości w podmiocie leczniczym | str. 82
2. Wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych dla dużych podmiotów leczniczych (SP ZOZ oraz przedsiębiorców) | str. 84

Rozdział 4
Aktywa trwałe podmiotu leczniczego | str. 98
1. Uwagi ogólne do kont zespołu 0 "Aktywa trwałe" | str. 98
2. Korespondencja kont zespołu 0 "Aktywa trwałe" wraz z komentarzem | str. 100

Rozdział 5
Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe w podmiocie leczniczym | str. 153
1. Uwagi ogólne do kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" | str. 153
2. Korespondencja kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" wraz z komentarzem | str. 159

Rozdział 6
Rozrachunki i roszczenia w podmiocie leczniczym | str. 177
1. Uwagi ogólne do kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" | str. 177
2. Korespondencja kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" wraz z komentarzem | str. 180

Rozdział 7
Materiały i towary w podmiocie leczniczym | str. 219
1. Uwagi ogólne do kont zespołu 3 "Materiały i towary" | str. 219
2. Korespondencja kont zespołu 3 "Materiały i towary" wraz z komentarzem | str. 221

Rozdział 8
Koszty według rodzajów i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym | str. 237
1. Uwagi ogólne do kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" | str. 237
2. Korespondencja kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" wraz z komentarzem | str. 243

Rozdział 9
Koszty według typów działalności i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym | str. 259
1. Uwagi ogólne do kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" | str. 259
2. Korespondencja kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" wraz z komentarzem | str. 275

Rozdział 10
Produkty i rozliczenia międzyokresowe w podmiocie leczniczym | str. 288
1. Uwagi ogólne do kont zespołu 6 "Produkty i rozliczenia międzyokresowe" | str. 288
2. Korespondencja kont zespołu 6 "Produkty i rozliczenia międzyokresowe" wraz z komentarzem | str. 290

Rozdział 11
Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem w podmiocie leczniczym | str. 296
1. Uwagi ogólne do kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" | str. 296
2. Korespondencja kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" wraz z komentarzem | str. 308

Rozdział 12
Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy w podmiocie leczniczym | str. 340
1. Uwagi ogólne do kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy" | str. 340
2. Korespondencja kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy" wraz z komentarzem | str. 345

Rozdział 13
Powiązanie planu kont ze sprawozdawczością finansową podmiotu leczniczego | str. 365
1. Zakładowy plan kont a sprawozdanie finansowe | str. 365
2. Prezentacja sald kont aktywów i pasywów w bilansie podmiotu leczniczego | str. 370
3. Ujęcie sald kont wynikowych w rachunku zysków i strat podmiotu leczniczego | str. 377
4. Powiązanie planu kont z informacją dodatkową w podmiocie leczniczym | str. 382

Wykaz schematów i tabel | str. 403

Wykaz aktów prawnych | str. 405

Literatura | str. 407

O autorach | str. 409
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.