Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

ebook

- 14%

Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

Magdalena Falkowska, Jakub Chwalba, Anna Osiecka, Iwona Treścińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-329-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co spowodowało dużą dowolność po stronie zamawiającego i swobodę w kształtowaniu procedury.

Publikacja zawiera wiele praktycznych porad i rozwiązań pomocnych w stosowaniu zmienionych przepisów. Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

w jaki sposób zaprojektować postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne?
jakie rozwiązania stosować, a jakich unikać?
które przepisy mają zastosowanie i co to znaczy, że przepisy stosujemy odpowiednio?
kiedy warto szczegółowo sprawdzać wykonawców, żądając wielu dokumentów, a kiedy poprzestać na oświadczeniach?Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się omawianą problematyką. Będzie pomocna osobom, które odpowiadają za organizację szkoleń w administracji publicznej oraz wykonawcom świadczącym usługi edukacyjne, medyczne, cateringowe startujących w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Tytuł
Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce
Autorzy
Magdalena Falkowska, Jakub Chwalba, Anna Osiecka, Iwona Treścińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-329-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
372
Format
pdf
Spis treści
1. Wstęp
Rezygnacja z podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe
Powody wprowadzenia szczególnych zasad udzielania zamówień na usługi społeczne
2. Usługi społeczne
Definicja usług społecznych
Omówienie poszczególnych rodzajów zamówień na usługi społeczne
Porównanie z zakresem usług niepriorytetowych (tabelka)
Progi kwotowe
PROBLEM: Czy w postępowaniu poniżej progów mają zastosowanie zasady zamówień (art. 7 i nast.)
3. Przygotowanie postępowania
a. Szacowanie wartości zamówienia, łączenie i dzielenie zamówień
Ogólne zasady szacowania wartości zamówienia
Zamówienia wielorodzajowe z udziałem zamówień społecznych
PROBLEM: jak szacować usługi ochrony? Jeśli poniżej progów nie ma obowiązku zatrudniania na umowę o prace a powyżej jest…
b. Opis przedmiotu zamówienia
Zasady opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu powyżej progów.
Zasady opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu poniżej progów.
PROBLEM: czy poniżej progów można używać znaków towarowych
c. Warunki udziału w postępowaniu
Warunki powyżej progów
Warunki poniżej progów
Podmiot trzeci
Podwykonawca
Warunki dla konsorcjum
d. Kryteria oceny ofert
Czy można stawiać podmiotowe kryteria oceny ofert
Czy można zastosować kryterium 100% cena
e. Podstawy wykluczenia wykonawców
Wykluczenie w postępowaniu powyżej progów
Wykluczenie w postępowaniu poniżej progów
f. Zmiany dokumentacji po wszczęciu postępowania (art. 38?)
Czy zamawiający ma obowiązek stosować art. 38
Czy może sam ustalić zasady zmiany dokumentacji i czy w braku takich postanowień dokumentację może zmienić – jeśli tak to na jakich zasadach
g. Wadium (czy można żądać i na jakich zasadach)
4. Prowadzenie postępowania
a. Wszczęcie postępowania
Czy mają zastosowanie ogólne zasady publikacji ogłoszeń
Kiedy następuje wszczęcie postepowania
Jak liczyć terminy (wg Pzp czy kc)
b. Ogłoszenie – treść i publikacja
Wzór ogłoszenia – omówienie
c. Przebieg postępowania
• w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu albo
• w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo
• zamawiający przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu.
d. Ocena ofert
i. Uzupełnianie dokumentów
ii. Wyjaśnianie i poprawianie oferty
iii. Podstawy odrzucenia oferty
Czy można wskazać podmiotowe podstawy odrzucenia oferty – uzupełniając de facto podstawy wykluczenia
5. Unieważnienie postępowania
6. Możliwość zastosowania trybu przetargu ograniczonego albo zamówienia z wolnej ręki
7. Sektorowe zamówienia na usługi społeczne
Od jakiego progu
8. Zamówienia na usługi społeczne poniżej progów
Obowiązek czy możliwość?
Jak przeprowadzić takie postepowanie
9. Warunki umowy (albo w innym miejscu)
Czy do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
Czy obowiązuje klauzula standing still
W jaki sposób zabezpieczać się karami umownymi
10. Środki ochrony prawnej
Kognicja KIO, kognicja sądu
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.