Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zamówienia publiczne nie są trudne

ebook

- 15%

Zamówienia publiczne nie są trudne

Jarosław Rokicki, Justyna Olszewska-Stompel

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 34.00 zł 29.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 29.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-4666-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka skierowana jest przede wszystkim do osób początkujących w zakresie zamówień publicznych. Autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpośrednio na jej komentowaniu czy opisaniu - rysunki, tabele, schematy i algorytmy ułatwią zrozumienie omawianych problemów. Zamiast schematycznie powtarzać przepisy ustawy, autorzy wizualizują możliwe scenariusze przebiegu każdej fazy procesu zamówienia publicznego, tj.:


planowania,
przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
podpisania i realizacji umowy.


Adresaci:


Publikacja będzie szczególnie pomocna pracownikom administracji przed egzaminem ze służby przygotowawczej. Powinna także zainteresować pracowników komórek odpowiedzialnych za zamówienia publiczne czy liderów zespołów zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych.

Tytuł
Zamówienia publiczne nie są trudne
Autorzy
Jarosław Rokicki, Justyna Olszewska-Stompel
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-4666-5
Seria
Poradniki ABC
Rok wydania
2012
Liczba stron
216
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów str. 9

Wprowadzenie str. 13

Rozdział I
Istota zamówień publicznych (najważniejsze zagadnienia) str. 17

I. Zagadnienia wprowadzające str. 17

II. Wartość zamówienia i drogowa sygnalizacja świetlna str. 22

III. Usługi priorytetowe i niepriorytetowe str. 26

IV. Wyłączenia zupełne, przedmiotowe jako odstępstwo od zasady powszechności str. 32

V. Zasady udzielania zamówień publicznych str. 35

VI. Planowanie zamówień publicznych jako podstawa podejmowania decyzji w sferze zamówień publicznych str. 37

Rozdział II
Przygotowanie postępowania str. 43

I. Komisja przetargowa str. 43

II. Opis przedmiotu zamówienia str. 48

III. Szacowanie wartości zamówienia str. 53

IV. T ryby udzielania zamówień publicznych str. 66

V. Zamówienia z wolnej ręki - zamówienia uzupełniające i zamówienia dodatkowe w robotach budowlanych str. 82

VI. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy str. 89

VII. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako najważniejszy dokument przetargowy str. 94

Rozdział II
Przeprowadzenie postępowania str. 107

I. Wszczęcie postępowania (ogłoszenie, zaproszenie) str. 107

II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty żądane przez zamawiającego od wykonawców w toku zamówienia publicznego str. 112

III. Konsorcjum i podwykonawcy oraz podmioty trzecie udostępniające potencjał wykonawcy str. 119

1. Konsorcja - podstawy działania, zalety, ograniczenia str. 119

2. Podwykonawstwo - zalety i wady str. 127

3. Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich str. 132

IV. Badanie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty str. 135

Złożenie oferty str. 135

V. Wykluczenie wykonawcy, ustawowe przesłanki wykluczenia - wybrane problemy str. 139

VI. Odrzucenie oferty str. 142

VII. Omyłki i ich poprawa w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych str. 147

VIII. Rażąco niska cena (art. 90 ust. 1-4 p.z.p.) str. 152

IX. Tajemnica przedsiębiorstwa str. 158

X. Unieważnienie postępowania str. 162

XI. Środki odwoławcze str. 168

1. Podmioty legitymowane i interpretacja interesu wykonawcy str. 168

2. Skarga do sądu - podmioty legitymowane, wymogi formalne str. 178

XII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego str. 179

Zakończenie str. 189

Ćwiczenia str. 191

Bibliografia str. 199

Wykaz aktów prawnych str. 205

Wykaz orzecznictwa str. 207

Wykaz schematów str. 209

Wykaz tabel str. 213
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.