Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zarządzanie nieruchomościami

ebook

- 14%

Zarządzanie nieruchomościami

Zbigniew Bukowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6044-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Autorami książki są wykładowcy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami prowadzonych przez Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy. W swoich opracowaniach prezentują tematy związane zarówno z ich zainteresowaniami naukowymi, jak i praktycznymi problemami przedstawianymi przez studentów w ramach zajęć.

W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak:

zarządzanie a administrowanie nieruchomościami,
polityka mieszkaniowa,
podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami,
ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości,
funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych,
zarząd nieruchomością przez zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
umowy o korzystanie z cudzej rzeczy,
związki pomiędzy procesem budowlanym a ochroną środowiska,
zarządzanie nieruchomością zabytkową,
obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi,
środowiskowe uwarunkowania wywłaszczenia nieruchomości,
sylwetka i status prawny zarządcy nieruchomości,
odpowiedzialność za wykroczenia w związku z zarządzaniem nieruchomościami.


Adresaci:

Adresatami publikacji są studenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w ramach których poruszane są problemy z zakresu prawa nieruchomości lub zarządzania nieruchomościami. Książka zainteresuje również uczestników praktyk zawodowych organizowanych przez zrzeszenia zarządców nieruchomości oraz zarządców nieruchomości.

Tytuł
Zarządzanie nieruchomościami
Autor
Zbigniew Bukowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6044-9
Rok wydania
2013
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Dział 1
Zagadnienia społeczne w zakresie zarządzania nieruchomościami
str. 19

Rozdział 1
Problemy gospodarstw domowych i mobilnych studentów a kwestia mieszkalnictwa w perspektywie międzynarodowej
str. 21

1. Uwagi wprowadzające
str. 21

2. Problemy gospodarstw domowych odnośnie do kwestii społecznej mieszkalnictwa w Polsce
str. 22

3. Problemy mobilnych studentów a problemy społeczne mieszkalnictwa w Polsce, w wybranych krajach UE i na świecie
str. 35

4. Wnioski
str. 43

Dział 2
Zagadnienia ekonomiczne zarządzania nieruchomościami
str. 47

Rozdział 2
Prawnofinansowe aspekty podatków i opłat w obrocie nieruchomościami
str. 49

1. Uwagi wprowadzające
str. 49

2. Aspekty finansowe pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
str. 51

3. Opodatkowanie zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych
str. 55

4. Opodatkowanie obrotu nieruchomości podatkiem VAT
str. 58

5. Opodatkowanie sprzedaży i użyczenia udziału w nieruchomości
str. 63

6. Opodatkowanie prywatnego najmu nieruchomości
str. 65

7. Podatki i opłaty od czynności cywilnoprawnych w obrocie nieruchomościami
str. 69

8. Zakończenie, próba oceny
str. 73

Rozdział 3
Ekonomiczne uwarunkowania rynku nieruchomości
str. 77

Dział 3
Zagadnienia cywilnoprawne zarządzania nieruchomościami
str. 97

Rozdział 4
Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych w prawie polskim
str. 99

1. Uwagi wprowadzające
str. 99

2. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej
str. 99

3. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej
str. 106

4. Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
str. 114

Rozdział 5
Zarząd nieruchomością przez zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
str. 121

1. Uwagi wprowadzające
str. 121

2. Ustanowienie zarządu przymusowego i status prawny zarządcy przymusowego
str. 124

3. Istota zarządu przymusowego nieruchomością
str. 131

4. Objęcie zarządu przez zarządcę przymusowego i czas trwania zarządu
str. 133

5. Prawa i obowiązki zarządcy przymusowego w zakresie zarządu nieruchomością
str. 135

6. Udział zarządcy przymusowego w charakterze strony lub uczestnika w postępowaniach sądowych i administracyjnych
str. 147

7. Sprawozdania, wynagrodzenie i odpowiedzialność zarządcy przymusowego
str. 153

8. Podsumowanie
str. 155

Rozdział 6
Umowy o korzystanie z cudzej rzeczy w prawie polskim
str. 157

1. Uwagi wprowadzające
str. 157

2. Umowa najmu
str. 160

3. Umowa dzierżawy
str. 169

4. Użyczenie
str. 172

5. Umowa leasingu
str. 174

Dział 4
Zagadnienia administracyjnoprawne zarządzania nieruchomościami
str. 179

Rozdział 7
Proces budowlany a ochrona środowiska
str. 181

1. Uwagi wprowadzające
str. 181

2. Przepisy ogólne z zakresu ochrony środowiska w Prawie budowlanym
str. 183

3. Pozwolenie na budowę a ochrona środowiska
str. 184

4. Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych a ochrona środowiska
str. 196

5. Realizacja inwestycji a ochrona środowiska
str. 198

6. Oddawanie do użytkowania a ochrona środowiska
str. 201

7. Wnioski
str. 210

Rozdział 8
Problematyka zarządzania nieruchomością zabytkową
str. 212

Rozdział 9
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi
str. 234

1. Uwagi wprowadzające
str. 234

2. Organizacja systemu według nowych przepisów
str. 234

3. Zakres pojęcia "właściciele nieruchomości"
str. 238

4. Obowiązki właścicieli nieruchomości
str. 241

5. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków
str. 249

Rozdział 10
Środowiskowe uwarunkowania wywłaszczenia nieruchomości
str. 251

1. Uwagi wprowadzające
str. 251

2. Problematyka celów publicznych z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
str. 252

3. Środowiskowe uwarunkowania procedury wywłaszczeniowej
str. 256

4. Środowiskowe uwarunkowania szczególnych procedur wywłaszczeniowych
str. 263

5. Wywłaszczenie nieruchomości na cele ochrony środowiska na podstawie innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami
str. 267

6. Zakończenie
str. 269

Rozdział 11
Zarządca jako uczestnik rynku nieruchomości
str. 270

1. Uwagi wprowadzające
str. 270

2. Podmioty działające na rynku nieruchomości
str. 271

3. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa
str. 281

4. Rejestr zarządców nieruchomości
str. 285

5. Konsekwencje przyjęcia ustawy deregulacyjnej odnośnie do zarządzania nieruchomościami
str. 286

6. Podsumowanie
str. 288

Dział 5
Zagadnienia karne w zakresie zarządzania nieruchomościami
str. 291

Rozdział 12
Odpowiedzialność za wykroczenia w związku z zarządzaniem nieruchomościami
str. 293

1. Uwagi wprowadzające
str. 293

2. Zarządzanie nieruchomością bez licencji
str. 294

3. Niedopełnienie obowiązków w związku z użytkowaniem obiektu budowlanego
str. 298

4. Niedopełnienie obowiązków w związku z katastrofą budowlaną
str. 301

5. Nieoznakowanie nieruchomości tabliczką porządkową i jej nieoświetlenie
str. 302

6. Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego
str. 306

7. Zaniedbanie stanu zjazdu do nieruchomości
str. 309

8. Niezachowanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości
str. 310

9. Niewykonywanie obowiązków dotyczących nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie
str. 314

10. Niezachowanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego nieruchomości
str. 316

11. Nielegalne zachowania w związku z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków
str. 318

12. Nielegalne spalanie odpadów
str. 320

13. Umieszczenie ogłoszenia bez zgody zarządcy nieruchomości
str. 321

14. Wnioski
str. 324

Bibliografia
str. 327
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.