Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego

ebook

- 14%

Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego

Maria Jastrzębska, Krzysztof Łyskawa, Marietta Janowicz-Lomott

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7509-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja prezentuje rozwiązania w zakresie tworzenia i wprowadzania w życie systemu oraz polityki zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego. W książce zawarto m.in.:


wskazówki dla jednostek w zakresie kształtowania własnych, zindywidualizowanych procedur zarządzania ryzykiem w oparciu o najnowszy standard zarządzania ryzykiem ISO 31000, w tym w zakresie definiowania ryzyka i znaczenia zagrożeń w ich działalności,
nowe rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem (struktura ramowa i etapy przebiegu procesu) ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego,
wyniki badań ankietowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich postaw wobec ryzyka i ubezpieczeń oraz dokonanej przez nie analizy zagrożeń,
wytyczne związane z budowaniem programu ubezpieczeniowego dla gmin, przy uwzględnieniu zakupu ubezpieczeń w procedurze zamówień publicznych,
problematykę funkcjonowania ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek samorządu terytorialnego.


Adresaci:

Opracowanie przeznaczone jest dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, audytorów wewnętrznych oraz pracowników samorządowych zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem w poszczególnych jednostkach. Będzie także pomocne pracownikom zakładów ubezpieczeń oraz pośrednikom ubezpieczeniowym.

Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego
Autorzy
Maria Jastrzębska, Krzysztof Łyskawa, Marietta Janowicz-Lomott
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7509-2
Rok wydania
2014
Liczba stron
404
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego | str. 15

1.1. Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot ryzyka | str. 15

1.2. Istota ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego | str. 30

1.3. Rodzaje ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego | str. 35

1.4. Zachowania jednostek samorządu terytorialnego wobec ryzyka | str. 52

Rozdział II
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego | str. 65

2.1. Istota i zakres zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 65

2.2. Cele zarządzania ryzykiem w powiązaniu z celami i zadaniami jednostek samorządu terytorialnego | str. 77

2.3. Korzyści z zarządzania ryzykiem i skutki jego braku | str. 88

2.4. Zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza | str. 95

Rozdział III
Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem i możliwości ich implementacji przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 111

3.1. Geneza i rodzaje standardów zarządzania ryzykiem | str. 111

3.2. Standard europejski (FERMA) | str. 117

3.3. Standard amerykański (COSO II) | str. 120

3.4. Standard australijsko-nowozelandzki (AS/NZS 4360:2004) | str. 124

3.5. Standard ISO 31000 | str. 125

3.6. Możliwości implementacji międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 130

Rozdział IV
Polityka zarządzania ryzykiem jednostek samorządu terytorialnego | str. 140

4.1. Pojęcie i zakres polityki zarządzania ryzykiem | str. 140

4.1.1. Uzasadnienie zarządzania ryzykiem | str. 144

4.1.2. Główne cele zarządzania ryzykiem | str. 145

4.1.3. Definicja systemu zarządzania ryzykiem | str. 145

4.2. Struktura zarządzania ryzykiem - odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem | str. 146

4.3. "Apetyt na ryzyko" | str. 153

4.4. Zasady identyfikacji, analizy, oceny, dokumentowanie i raportowanie ryzyka | str. 157

Rozdział V
System zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego | str. 172

5.1. Pojęcie systemu zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego i czynniki go kształtujące | str. 172

5.2. Etapy procesu kreacji i implementacji systemu zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego | str. 177

5.3. Zarządzanie ryzykiem a audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego | str. 185

5.4. Ocena systemu zarządzania ryzykiem przez audyt wewnętrzny | str. 200

Rozdział VI
Struktura ramowa w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ryzyka katastroficznego | str. 206

6.1. Konstruowanie ryzyka katastroficznego w jednostkach samorządu terytorialnego w odniesieniu do zagrożeń naturalnych | str. 206

6.1.1. Wpływ zjawisk naturalnych na postrzeganie ryzyka katastroficznego | str. 206

6.1.2. Ryzyka katastroficzne w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 214

6.2. Struktura ramowa w standardzie COSO II i w standardzie ISO 31000. Definiowanie struktury ramowej | str. 220

6.2.1. Struktura ramowa w standardzie zarządzania ryzykiem COSO II | str. 222

6.2.2. Struktura ramowa w standardzie zarządzania ryzykiem ISO 31000 | str. 226

6.3. Kształtowanie struktury ramowej w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 233

6.3.1. Upoważnienie i zaangażowanie - rola poszczególnych stanowisk | str. 235

6.4. Wdrożenie struktury ramowej zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 241

Rozdział VII
Proces zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ryzyka katastroficznego | str. 246

7.1. Ustalenie kontekstu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a zagrożenia katastroficzne | str. 246

7.2. Ocena ryzyka - identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka | str. 253

7.2.1. Identyfikacja ryzyka | str. 253

7.2.2. Analiza ryzyka | str. 259

7.3. Postępowanie wobec zagrożeń - postępowanie z ryzykiem | str. 263

7.4. Efekty procesu zarządzania ryzykiem | str. 276

Rozdział VIII
Ubezpieczanie ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego | str. 282

8.1. Istota ubezpieczeń gospodarczych jako instrumentów przeniesienia i finansowania skutków ryzyka oraz wady i zalety ubezpieczania ryzyka | str. 282

8.2. Ochrona ubezpieczeniowa jednostki samorządu terytorialnego - ustalenie zakresu ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia | str. 295

8.3. Zakres współpracy jednostek samorządu terytorialnego z pośrednikiem ubezpieczeniowym | str. 311

8.4. Zakup usług ubezpieczeniowych na podstawie prawa zamówień publicznych | str. 320

Rozdział IX
Ryzyka katastroficzne i metody ich finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 331

9.1. Finansowe skutki katastrof naturalnych w Polsce | str. 331

9.2. Dotychczasowe metody finansowania zdarzeń katastroficznych | str. 337

9.3. Ubezpieczeniowe i pozaubezpieczeniowe metody finansowania zdarzeń katastroficznych przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 346

9.4. Wzajemność ubezpieczeniowa w finansowaniu skutków zdarzeń katastroficznych | str. 355

Bibliografia | str. 367

Źródła internetowe | str. 389

Wykaz aktów prawnych | str. 391

Spis tabel i rysunków | str. 395
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.