Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT

ebook

- 14%

Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT

Tomasz Adam Karkowski, Karol Korczak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-544-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji omówiono problematykę zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies - ICT). Rozwiązania ICT są bardzo ważnym elementem współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą, ułatwiają dostęp do informacji, pozwalają na sprawniejsze ich przetwarzanie, a w konsekwencji na podejmowanie trafniejszych decyzji.

"Oceniając pracę, należy stwierdzić, że stanowi ona interesujące dzieło o dużej wartości poznawczej i aplikacyjnej. Autorzy pokazują kierunek, w którym powinna ewoluować polska ochrona zdrowia, aby być bliżej pacjenta, by wzbogacać swą wiedzę oraz umiejętności i aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu zdrowotności naszego narodu i jakości jego życia. (...)
Zawarte w niej treści są nowym istotnym elementem rozważań nauk o zarządzaniu w odniesieniu do niezwykle ważnej dziedziny naszego życia. Może ona i powinna stanowić cenne źródło i inspirację dla kierownictwa różnych instytucji ochrony zdrowia, wykładowców i studentów studiujących nauki medyczne i pokrewne. Moim zdaniem wychodzi ona naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na przemiany w polskim systemie ochrony zdrowia".
Prof. zw. dr hab. Józef Penc
(fragmenty recenzji)

Tytuł
Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT
Autorzy
Tomasz Adam Karkowski, Karol Korczak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-544-1
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2016
Liczba stron
280
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 19

Część pierwsza
Teoretyczne i formalnoprawne aspekty zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia | str. 23

Rozdział 1
Zarządzanie wiedzą - podstawowe definicje i pojęcia | str. 25
1.1. Piramida wiedzy | str. 25
1.2. Zarządzanie wiedzą | str. 29
1.3. Podział wiedzy | str. 33
1.4. Rodzaje wiedzy | str. 38
1.5. Gospodarka oparta na wiedzy | str. 39
1.6. Organizacje uczące się | str. 45

Rozdział 2
Specyfika wiedzy w ochronie zdrowia | str. 50
2.1. Opieka zdrowotna jako usługi wiedzochłonne | str. 50
2.2. Specyfika wiedzy w ochronie zdrowia | str. 52
2.3. Rodzaje wiedzy | str. 56
2.4. Wiedza kierownika i zarządu podmiotu leczniczego | str. 62
2.5. Organizacje uczące się w ochronie zdrowia | str. 65

Rozdział 3
Aspekty formalnoprawne aktualnej wiedzy medycznej | str. 67
3.1. Metody postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną | str. 67
3.2. Wyrażanie zgody przez pacjenta na zastosowanie określonej metody leczniczej | str. 72
3.3. Aktualna wiedza medyczna (art. 6 u.p.p.) | str. 74
3.4. Aktualna wiedza medyczna w zawodach medycznych | str. 79
3.4.1. Aktualna wiedza medyczna w zawodach lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej | str. 79
3.4.2. Aktualna wiedza medyczna w innych zawodach medycznych | str. 80
3.5. Obowiązek doskonalenia zawodowego personelu medycznego | str. 81
3.5.1. Doskonalenie zawodowe - lekarze i lekarze dentyści | str. 81
3.5.2. Doskonalenie zawodowe - pielęgniarki i położne | str. 88
3.5.2.1. Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych - recepty | str. 92
3.5.2.2. Staż pielęgniarek i położnych | str. 100
3.5.3. Doskonalenie zawodowe - inne zawody medyczne | str. 101
3.6. Obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną | str. 105
3.7. Prawo do dodatkowej opinii | str. 109

Rozdział 4
Potrzeba oraz wybrane sposoby dzielenia się wiedzą | str. 117
4.1. Coaching | str. 117
4.2. Współpraca na odległość | str. 128
4.3. Platforma e-learningowa jako element zarządzania wiedzą | str. 132
4.4. Studium przypadku | str. 136
4.5. Studia pomostowe dla pielęgniarek | str. 141
4.6. Akademia NFZ | str. 142

Część druga
Rola ICT w zarządzaniu wiedzą w ochronie zdrowia | str. 145

Rozdział 5
Technologiczne aspekty zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia | str. 147
5.1. Od danych, poprzez informacje, do wiedzy i mądrości | str. 147
5.2. Zasoby elektroniczne | str. 153
5.2.1. Bazy i hurtownie danych | str. 153
5.2.1.1. Bazy danych | str. 153
5.2.1.2. Bazy wiedzy | str. 156
5.2.1.3. Hurtownie danych | str. 157
5.2.1.4. Inne bazy | str. 162
5.2.2. Operacje wykonywane na danych | str. 163
5.2.2.1. Przetwarzanie danych | str. 163
5.2.2.2.Wielowymiarowa analiza danych | str. 164
5.2.2.3. Eksploracja danych | str. 165
5.2.3. Elektroniczna dokumentacja medyczna | str. 168
5.2.3.1. Definicja i pojęcia pokrewne | str. 169
5.2.3.2. Ramy prawne i standardy | str. 172
5.2.3.3. Rejestracja zbiorów danych | str. 175
5.2.3.4. Ochrona oraz bezpieczeństwo danych | str. 175
5.2.3.5. Uprawnieni do dokumentacji medycznej | str. 178
5.3. ICT jako ogniwo procesu zarządzania wiedzą | str. 181
5.3.1. Rozpiętość definicyjna ICT | str. 182
5.3.2. Infrastruktura teleinformatyczna | str. 185
5.3.3. Systemy wspierające procesy zarządzania | str. 187
5.3.4. Narzędzia i systemy zarządzania wiedzą | str. 191

Rozdział 6
Wybrane rozwiązania ICT wspomagające zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia | str. 194
6.1. Rozwiązania kompleksowe | str. 194
6.1.1. Część administracyjna | str. 195
6.1.2. Część medyczna | str. 198
6.1.3. Wyższy poziom integracji | str. 200
6.2. Systemy doradcze | str. 203
6.2.1. Systemy wspomagania decyzji | str. 203
6.2.2. Systemy ekspertowe | str. 208
6.2.3. Business Intelligence | str. 211
6.3. Informacja dla kierownictwa | str. 214
6.3.1. Przykładowe obszary zastosowań | str. 215
6.3.2. Wizualizacja | str. 217
6.4. Relacje z pacjentami | str. 220
6.4.1. PRM | str. 220
6.4.2. Monitoring | str. 223
6.5. Zarządzanie treścią | str. 225
6.6. E-nauczanie | str. 227
6.6.1. Internetowe platformy edukacyjne | str. 227
6.6.2. Wirtualni pacjenci | str. 228
6.7. Wspólnoty wiedzy | str. 230
6.8. Gry dla zdrowia | str. 231
6.9. Inne rozwiązania | str. 236
6.10.Kierunki rozwoju | str. 238

Rozdział 7
Wyzwania i nierozwiązane kwestie | str. 241
7.1. Regulacje formalnoprawne | str. 242
7.2. Finansowanie ICT | str. 243
7.3. Integracja oraz interoperacyjność | str. 246
7.4. Bezpieczeństwo oraz niezawodność | str. 247
7.5. Nadmiar informacji oraz nasycenie ICT | str. 249
7.6. Dzielenie się wiedzą | str. 250

Zakończenie | str. 253

Akty prawne | str. 257

Bibliografia | str. 259

Spis tabel | str. 275

Spis rysunków | str. 277
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.