Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły

ebook

- 14%

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły

Regina Lenart

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 43.00 zł 37.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 37.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7382-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce szeroko omówiono zagadnienia kształtowania i doskonalenia potencjału absorpcyjnego placówek szkolnych, a więc zdolności do identyfikowania, przyjmowania oraz wykorzystywania wiedzy w zarządzaniu szkołą. Właściwe wykorzystanie zasobów wiedzy pomaga formułować cele rozwojowe szkoły i kontrolować ich realizację na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oświatowym. W publikacji zaprezentowano szereg cennych wskazówek i konkretnych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału szkoły. Omówiono w niej także m.in. takie zagadnienia jak:


znaczenie wiedzy oraz jej właściwego wykorzystania w zarządzaniu szkołą,
określenie potencjału absorpcyjnego placówki szkolnej,
działania ukierunkowane na doskonalenie wykorzystania potencjału wiedzy.
Adresaci:

Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących, pracowników nadzoru pedagogicznego, a także studentów studiów pedagogicznych i ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Przydatne informacje znajdą w niej również osoby zainteresowane problematyką systemu oświaty w Polsce.

Tytuł
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły
Autor
Regina Lenart
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7382-1
Rok wydania
2014
Liczba stron
252
Format
pdf
Spis treści
Wstęp | str. 9

Rozdział I
Wiedza w tworzeniu konkurencyjności | str. 13

1. Istota wiedzy w ujęciu nauk o zarządzaniu | str. 14

1.1. Pojęcie wiedzy | str. 14

1.2. Cechy wiedzy | str. 18

1.3. Typologia wiedzy | str. 19

1.4. Źródła wiedzy | str. 22

2. Znaczenie wiedzy i uczenia się w zarządzaniu | str. 24

2.1. Strategie wiedzy | str. 24

2.2. Strategie zarządzania wiedzą | str. 26

2.3. Organizacyjne uczenie się | str. 30

3. Wiedza i procesy uczenia się szkoły | str. 33

3.1. Zarządzanie wiedzą w szkole | str. 33

3.2. Szkoła jako organizacja ucząca się | str. 35

3.3. Kształtowanie konkurencyjności szkoły | str. 40

Podsumowanie | str. 44

Rozdział II
Zdolność absorpcyjna | str. 45

1. Istota zdolności absorpcyjnej | str. 45

1.1. Pojęcie zdolności absorpcyjnej | str. 45

1.2. Stan badań nad zdolnością absorpcyjną | str. 50

2. Procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 59

2.1. Identyfikowanie nowej wiedzy | str. 62

2.2. Asymilacja nowej wiedzy | str. 65

2.3. Internalizowanie nowej wiedzy | str. 67

2.4. Eksploatowanie nowej wiedzy | str. 70

3. Czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 73

3.1. Czynniki wewnętrzne zdolności absorpcyjnej | str. 74

3.2. Czynniki zewnętrzne zdolności absorpcyjnej | str. 77

4. Modele zdolności absorpcyjnej | str. 79

4.1. Model analityczny | str. 79

4.2. Model procesowy | str. 82

5. Problemy pomiaru zdolności absorpcyjnej | str. 84

5.1. Pomiar procesów składowych zdolności absorpcyjnej | str. 84

5.2. Pomiar czynników zdolności absorpcyjnej | str. 87

Podsumowanie | str. 89

Rozdział III
Uwarunkowania kształtowania zdolności absorpcyjnej w świetle badań empirycznych | str. 91

1. Metodyka badań | str. 91

1.1. Cele badań | str. 91

1.2. Przebieg badań | str. 92

1.3. Charakterystyka próby badawczej | str. 103

1.4. Model badawczy | str. 109

1.5. Operacjonalizacja zmiennych | str. 111

2. Wyniki badań empirycznych | str. 113

2.1. Czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 113

2.1.1. Badanie jakościowe: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 113

2.1.2. Badanie ilościowe: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 117

2.1.3. Statystyka opisowa: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 118

2.1.4. Statystyka opisowa: wiedza bazowa | str. 119

2.1.5. Statystyka opisowa: umiejętności pracowników | str. 121

2.1.6. Statystyka opisowa: interakcje z otoczeniem | str. 124

2.1.7. Statystyka opisowa: projekty edukacyjne | str. 125

2.1.8. Statystyka opisowa: czynniki zdolności absorpcyjnej - podsumowanie | str. 127

2.1.9. Wariancje: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 128

2.1.10. Analiza czynnikowa: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 130

2.1.11. Konfirmacyjna analiza czynnikowa: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 138

2.2. Procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 143

2.2.1. Badanie jakościowe: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 143

2.2.2. Badanie ilościowe: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 146

2.2.3. Statystyka opisowa: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 146

2.2.4. Statystyka opisowa: identyfikowanie nowej wiedzy | str. 147

2.2.5. Statystyka opisowa: asymilowanie nowej wiedzy | str. 149

2.2.6. Statystyka opisowa: internalizowanie nowej wiedzy | str. 151

2.2.7. Statystyka opisowa: wykorzystanie nowej wiedzy | str. 153

2.2.8. Statystyka opisowa: procesy składowe zdolności absorpcyjnej - podsumowanie | str. 155

2.2.9. Wariancje: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 156

2.2.10. Analiza czynnikowa: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 157

2.2.11. Konfirmacyjna analiza czynnikowa: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 165

2.3. Wpływ czynników na zdolność absorpcyjną | str. 170

Podsumowanie | str. 180

Rozdział IV
Doskonalenie zdolności absorpcyjnej w szkolnictwie | str. 182

1. Wiedza bazowa | str. 183

2. Umiejętności pracowników | str. 184

3. Projekty edukacyjne | str. 186

4. Interakcje z otoczeniem | str. 187

Podsumowanie | str. 189

Zakończenie | str. 191

Bibliografia | str. 195

Spis tabel | str. 205

Spis schematów | str. 209

Spis wykresów | str. 211

Załączniki | str. 213
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.