Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej

ebook

- 14%

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 51.00 zł 44.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 44.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5411-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce zaprezentowano uwarunkowania prawne oraz aktualny stan wiedzy na temat nowoczesnego HR. Szczegółowo omówiono w niej m.in.:


specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej,
pojecie służby cywilnej,
system ocen okresowych w korpusie służby cywilnej,
zagadnienia tworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ),
metody wspierania rozwoju zawodowego, w tym szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, e-learning, coaching, mentoring, samodoskonalenie pracowników,
problematykę zarządzania kompetencjami,
standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
Ważną częścią książki są studia przypadków - przykłady dobrych praktyk pochodzące z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

"Jest to pierwsza na rynku pozycja monograficzna poświęcona tematyce ocen i rozwoju zawodowego w administracji publicznej. [...] Dzięki licznym doświadczeniom autorki związanym z ZZL w podmiotach biznesowych, zawiera ona wiele cennych wskazówek, które mogą być źródłem inspiracji dla urzędów administracji publicznej. Duża zaleta jest również fakt, ze oceny rozwiązań funkcjonujących w służbie cywilnej [...] bazują na solidnej argumentacji i są wolne od funkcjonujacych stereotypów. [...] Nie mam wątpliwości, ze ta pozycja stanie się istotna pomocą nie tylko dla pracowników kadr, ale także menedżerów w administracji publicznej, chcących zdobyć wiedze na temat nowoczesnego ZZL. [...] Wiele z zawartych w niej wskazówek praktycznych, pomimo istnienia odmiennych uwarunkowań prawnych, będzie użytecznych także dla pracowników administracji publicznej niewchodzącej w zakres służby cywilnej - np. samorządów oraz administracji państwowej".


Wojciech Zielinski,
zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM

Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej
Autor
Małgorzata Sidor-Rządkowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5411-0
Rok wydania
2013
Liczba stron
252
Format
pdf
Spis treści
Wstęp
str. 9

Rozdział 1. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
str. 11

Pojęcie administracji publicznej
str. 11

Pojęcie służby cywilnej
str. 13

Tradycyjny model administracji a nowe zarządzanie publiczne
str. 14

Praca w administracji publicznej a praca w sektorze przedsiębiorstw
str. 19

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
str. 25

Rozdział 2. System ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
str. 28

Podstawy prawne systemu ocen okresowych
str. 28

Ocena okresowa w świetle nowoczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim
str. 36

Przygotowanie do wdrożenia systemu ocen
str. 36

Częstotliwość oceny
str. 40

Kryteria oceny
str. 43

Metoda oceny
str. 45

Skala ocen
str. 47

Rozdział 3. Prowadzenie rozmów oceniających
str. 53

Przygotowanie do rozmowy
str. 53

Kwestia samooceny
str. 53

Rozmowa a wypełnianie formularza oceny
str. 57

Zasady prowadzenia rozmów oceniających
str. 58

Przekazywanie informacji pozytywnych
str. 65

Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
str. 66

Rozdział 4. Pojęcie i istota rozwoju zawodowego
str. 71

Rozwój zawodowy - perspektywa jednostki
str. 71

Podział życia zawodowego na etapy
str. 72

Predyspozycje zawodowe jednostki
str. 74

Miejsce pracy w hierarchii wartości życiowych
str. 74

Struktura motywów związanych z pracą zawodową
str. 75

Typologia mechanizmów rozwoju zawodowego
str. 75

Rozwój zawodowy - perspektywa organizacji
str. 79

Analiza potencjału zawodowego pracowników
str. 79

Wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników
str. 81

Rekrutacja wewnętrzna jako działanie wspierające rozwój zawodowy pracowników
str. 85

Rekrutacja wewnętrzna (nabór wewnętrzny) w służbie cywilnej
str. 88

Rozdział 5. Indywidualne programy rozwoju zawodowego (IPRZ) jako podstawa działań rozwojowych w korpusie służby cywilnej
str. 92

Procedura tworzenia IPRZ
str. 92

Podmioty uczestniczące w procesie ustalania i realizacji IPRZ - role i zadania każdego z nich
str. 96

Pracownik (członek korpusu służby cywilnej)
str. 96

Bezpośredni przełożony
str. 99

Dział personalny
str. 104

Najwyższe kierownictwo
str. 107

Rozdział 6. Formy rozwoju możliwe do zastosowania w ramach IPRZ
str. 109

Szkolenia
str. 109

E-learning
str. 112

Coaching
str. 115

Mentoring
str. 119

Samodoskonalenie
str. 123

Program szkoleń wewnętrznych
str. 124

Miniporadnik trenera wewnętrznego
str. 125

Jak zapanować nad tremą?
str. 126

Jak się ubrać?
str. 129

Jak zadbać o tzw. mowę ciała?
str. 131

Rozdział 7. Zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników
str. 134

Czym są kompetencje?
str. 134

Pojęcie zarządzania kompetencjami
str. 135

Wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami
str. 138

Metody oceny kompetencji pracowników
str. 144

Tradycyjna ocena okresowa
str. 144

Ocena 360 stopni
str. 144

Testy
str. 154

Development Center (centrum rozwoju, ośrodek rozwoju, DC)
str. 159

STUDIA PRZYPADKÓW

I. Wdrażanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ) - doświadczenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej
str. 171
Mariusz Czyżak, Joanna Kencler

II. System szkoleń wewnętrznych - doświadczenia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
str. 186
Kamil Mroczka

III. Model kompetencyjny jako narzędzie integracji procesów HR w urzędzie - doświadczenia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
str. 203
Zuzanna Bartczak, Katarzyna Śliwa-Szajor

IV. Development Center - doświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego
str. 221
Emilia Andrzejczak, Renata Piaskowska

Bibliografia
str. 243

Indeks
str. 249
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Gmina Wrocław kontra KIS
Zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła
Prawo nie działa wstecz

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.