Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym

ebook

- 14%

Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Jan Chmielewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-311-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawiono w niej jej genezę oraz ewolucję, jak również sposoby rozumienia tej zasady w różnych okresach i uwarunkowaniach ustrojowych funkcjonowania administracji publicznej.


Podstawowym celem opracowania było zarówno wytyczenie obszarów i granic stosowania tej zasady, jak i zidentyfikowanie tych regulacji oraz instytucji procesowych ogólnego postępowania administracyjnego (ujętych w sposób dynamiczny), które mogą się przyczyniać do wzbudzenia zaufania do władzy publicznej.


Autor uwzględnił ostatnie zmiany stanu normatywnego: ustawę z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, a także ustawę z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników-praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Powinna także zainteresować doradców podatkowych oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. Studentom takich kierunków, jak: prawo, administracja, nauki o zarządzaniu, przybliży proces administracyjny oraz jego instytucje w kontekście zaufania do władzy publicznej.

Tytuł
Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Autor
Jan Chmielewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-311-9
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
472
Format
pdf
Spis treści
Wstęp | str. 11

Rozdział I
Zaufanie w naukach społecznych – próba określenia pojęcia | str. 25
1. Wstęp | str. 25
2. Zaufanie w naukach społecznych – uwagi wprowadzające | str. 28
3. Zaufanie w naukach politycznych | str. 30
4. Zaufanie w socjologii | str. 36
5. Zaufanie w nauce administracji | str. 41
6. Zaufanie w zarządzaniu i teorii organizacji | str. 45
7. Zaufanie w ekonomii | str. 50
8. Zaufanie w innych dziedzinach nauk społecznych | str. 54
9. Refleksje końcowe | str. 59

Rozdział II
Prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej jako zasada prawa | str. 65
1. Wstęp | str. 65
2. Zasady prawa w ujęciu teoretycznoprawnym | str. 66
3. Zasada zaufania jako zasada konstytucyjna | str. 75
4. Zasada zaufania jako zasada ogólna postępowania administracyjnego | str. 92
5. Refleksje końcowe | str. 105

Rozdział III
Geneza i ewolucja zasady budzenia zaufania do władzy publicznej | str. 109
1. Wstęp | str. 109
2. Geneza zasady zaufania – od państwa policyjnego do państwa prawa | str. 110
3. Od uchwalenia Kodeksu postępowania administracyjnego do restytucji sądownictwa administracyjnego | str. 117
4. Od restytucji sądownictwa administracyjnego do noweli grudniowej | str. 122
5. Od noweli grudniowej do noweli kwietniowej | str. 131
6. Treść zasady budzenia zaufania po noweli kwietniowej Kodeksu postępowania administracyjnego | str. 138
7. Refleksje końcowe | str. 156

Rozdział IV
Instytucje i regulacje procesowe służące realizacji zasady budzenia zaufania do władzy publicznej | str. 159
1. Wstęp | str. 159
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego | str. 160
3. Wszczęcie postępowania | str. 199
4. Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym | str. 211
5. Uczestnicy postępowania administracyjnego | str. 214
6. Terminy i załatwianie spraw | str. 224
7. Czynności techniczno-procesowe | str. 227
8. Dowody i postępowanie dowodowe | str. 241
9. Rozprawa administracyjna | str. 251
10. Mediacja | str. 256
11. Decyzja administracyjna | str. 264
12. Ugoda administracyjna | str. 277
13. Milczące załatwienie sprawy | str. 281
14. Odwołania | str. 287
15. Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego | str. 304
16. Postępowanie uproszczone | str. 318
17. Administracyjne kary pieniężne | str. 324
18. Refleksje końcowe | str. 340

Rozdział V
Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej a instytucje (pojęcia) prawa administracyjnego | str. 347
1. Wstęp | str. 347
2. Uznanie administracyjne | str. 348
3. Przyrzeczenie administracyjne | str. 371
4. Publiczne prawa podmiotowe | str. 378
5. Refleksje końcowe | str. 389

Rozdział VI
Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej – ujęcie komparatystyczne | str. 393
1. Wstęp | str. 393
2. Vertrauensschutz | str. 396
3. Confiance légitime | str. 405
4. Legitimate expectations | str. 411
5. Refleksje końcowe | str. 425

Zakończenie | str. 429

Bibliografia | str. 439
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.