Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zatrudnienie nauczycieli akademickich

ebook

- 14%

Zatrudnienie nauczycieli akademickich

Walerian Sanetra

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9052-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia stanowi całościowe i pierwsze w polskiej literaturze opracowanie prawnej problematyki zatrudnienia nauczycieli akademickich. Autorzy łączą rozważania o charakterze ogólnym i teoretycznym z wyjaśnieniami praktycznymi, które mają znaczenie dla obrotu prawnego i bieżącej praktyki uczelnianej. Analizują model prawny zatrudnienia nauczycieli akademickich, jak również przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, które w wielu przypadkach są niejasne i trudne w praktycznym stosowaniu, a ponadto często wywołują wątpliwości co do merytorycznej trafności przyjętych w nich rozwiązań.

Książka zawiera również: rozważania na temat ewolucji statusu prawnego nauczycieli akademickich, krytykę obecnych rozwiązań w tym zakresie, refleksje na temat przyszłości tego statusu, ocenianego jako niezadowalający.

Tytuł
Zatrudnienie nauczycieli akademickich
Autor
Walerian Sanetra
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9052-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2015
Liczba stron
548
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Walerian Sanetra Wprowadzenie. Status pracowniczy nauczycieli akademickich - wczoraj, dziś i jutro 13
Walerian Sanetra Ogólnie o odrębnościach statusu zatrudnienia nauczycieli akademickich 19
Robert Jastrzębski Polskie regulacje ustawowe w zakresie zatrudnienia nauczycieli akademickich w XX wieku 44
Jan Piątkowski Kodeks pracy a ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym 63
Grzegorz Goździewicz Rola statutu szkoły wyższej w kształtowaniu statusu prawnego nauczyciela akademickiego (wybrane zagadnienia) 103
Ewa Hofmańska Status nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach niepublicznych (wybrane zagadnienia) 121
Beata Rutkowska Przedstawiciele pracowników szkoły wyższej 164
Marzena Szabłowska-Juckiewicz Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim 191
Bogusław Cudowski Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych 212
Monika Smusz-Kulesza Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku sędziego sądu powszechnego 235
Dorota Dzienisiuk Instrumenty służące zapewnianiu jakości kształcenia w stosunkach pracy nauczycieli akademickich 247
Piotr Grzebyk Spory nauczycieli akademickich w orzecznictwie Sądu Najwyższego 270
Jakub Szmit Okresowość zatrudnienia nauczycieli akademickich w świetle art. 120 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 303
Małgorzata Kurzynoga Wymagania i kryteria oceny dorobku habilitacyjnego a maksymalny okres zatrudnienia doktora na stanowisku adiunkta 327
Katarzyna Żywolewska Ocena okresowa nauczyciela akademickiego 347
Ludwik Florek Uwagi w sprawie ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego 378
Aleksandra Ziętek-Capiga Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z "innych ważnych przyczyn" w orzecznictwie Sądu Najwyższego 388
Michał Raczkowski Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego 400
Paweł Nowik Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej 411
Aleksandra Jamróz Prawo mianowanego nauczyciela akademickiego do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy 428
Monika Latos-Miłkowska Czas pracy nauczycieli akademickich 448
Wioletta Witoszko Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu 462
Cezary Kulesza Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w świetle nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r. 475
Dagmara Skupień Skutki popełnienia plagiatu lub autoplagiatu przez nauczyciela akademickiego w świetle prawa pracy 492
Aneta Giedrewicz-Niewińska Ukaranie nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu jako podstawa ustania stosunku pracy 508
Iwona Sierocka Wiek jako przesłanka nabycia prawa do emerytury nauczyciela akademickiego 525
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
- Rekompensata za ciepło a odpowiedzialność zarządu,
- Liderzy Spółdzielczości Mieszkaniowej 2022,
- Jak oszczędzać energię cieplną?

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.