Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej

ebook

- 14%

Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej

Anna Błachnio-Parzych

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-141-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej. W książce omówiono:

kryteria wyróżnienia odpowiedzialności administracyjno-karnej w ramach odpowiedzialności administracyjnej,
znaczenie reguł wyłączania wielości ocen prawnych dla rozstrzygnięcia zbiegu,
kwestie konieczności interwencji prawodawcy oraz jej charakteru.


W opracowaniu przeanalizowano rozwiązania przyjęte przez polskiego prawodawcę w stosunku do niektórych przypadków zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej oraz rozwiązania ustanowione w prawie angielskim, niemieckim i czeskim. Na ich podstawie sformułowano modele rozstrzygania takiego zbiegu odpowiedzialności, poddano je ocenie z perspektywy przyjętych kryteriów, przede wszystkim zasady ne bis in idem, i wskazano najlepsze - w ocenie Autorki - rozwiązania. Przedstawione w pracy zagadnienia wyjaśniono z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ETPC oraz TSUE.
Adresaci:

Książka skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa oraz praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych

Tytuł
Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej
Autor
Anna Błachnio-Parzych
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-141-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
446
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Rozdział I
Odpowiedzialność represyjna a odpowiedzialność administracyjno-karna | str. 35
1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej | str. 35
2. Odpowiedzialność represyjna jako kategoria odpowiedzialności niezależna od podziału na dziedziny prawa | str. 42
3. Kryteria wyróżnienia odpowiedzialności represyjnej | str. 50
3.1. Wprowadzenie | str. 50
3.2. Kryteria wyróżnienia odpowiedzialności represyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 51
3.3. Kryteria wyróżnienia odpowiedzialności represyjnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 66
3.4. Kryteria wyróżnienia odpowiedzialności represyjnej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 76
3.5. Odpowiedzialność administracyjno-karna jako odpowiedzialność represyjna - propozycja testu oceny | str. 79
4. Miejsce odpowiedzialności administracyjno-karnej w systemie odpowiedzialności represyjnej | str. 88
4.1. Geneza odpowiedzialności administracyjno-karnej | str. 88
4.2. Odpowiedzialność administracyjno-karna a inne reżimy odpowiedzialności represyjnej | str. 95

Rozdział II
Zbieg odpowiedzialności represyjnej - istota i ocena | str. 99
1. Zbieg odpowiedzialności represyjnej a zbieg przepisów | str. 99
2. Tożsamość czynu jako przesłanka zbiegu odpowiedzialności | str. 108
2.1. Zarys pojęcia czynu w prawie karnym | str. 108
2.2. Tożsamość czynu | str. 117
3. Zbieg przepisów a zbieg norm | str. 126
4. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako sytuacja wymagająca interwencji prawodawcy | str. 133
4.1. Wprowadzenie | str. 133
4.2. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 135
4.3. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 148
4.4. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 157
4.5. Ocena zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej - wnioski | str. 162

Rozdział III
Reguły wyłączania wielości ocen prawnych a zewnętrzny zbieg przepisów | str. 174
1. Reguły wyłączania wielości ocen prawnych - wprowadzenie | str. 174
2. Reguły wyłączania wielości ocen prawnych - przyczyny redukcji wielości ocen | str. 185
3. Pomijalny zbieg przepisów zawierających normy sankcjonujące przynależne do różnych reżimów odpowiedzialności represyjnej | str. 192
3.1. Wprowadzenie | str. 192
3.2. Źródło obowiązku stosowania reguł wyłączania wielości ocen prawnych | str. 195
3.3. Zakres i znaczenie zakazu multiplikacji deliktów penalnych | str. 201
3.4. Niepomijalny (rzeczywisty) zbieg przepisów jako podstawa stosowania dyrektyw rozstrzygania zbiegu przepisów | str. 204
3.5. Idealny zbieg deliktów penalnych a inne dyrektywy rozstrzygania zbiegu przepisów | str. 207
3.6. Celowość korzystania z reguł wyłączania wielości ocen prawnych na przedpolu zastosowania dyrektywy opartej na modelu idealnego zbiegu deliktów penalnych | str. 213
3.7. Odrębny charakter zbiegających się reżimów odpowiedzialności represyjnej | str. 217

Rozdział IV
Dyrektywy rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w prawie polskim oraz w prawie wybranych krajów europejskich | str. 223
1. Dyrektywy rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w prawie polskim | str. 223
1.1. Wprowadzenie | str. 223
1.2. Dyrektywa zawarta w art. 38a ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki | str. 225
1.3. Dyrektywa zawarta w art. 24 ust. 1b-1d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych | str. 230
1.4. Dyrektywa zawarta w art. 92a ust. 5 ustawy o transporcie drogowym | str. 234
1.5. Dyrektywa zawarta w art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług | str. 237
1.6. Dyrektywa zawarta w art. 25 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 243
1.7. Dyrektywa zawarta w art. 129 ustawy o bezpieczeństwie morskim | str. 247
1.8. Dyrektywa zawarta w art. 87 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów | str. 250
2. Dyrektywy rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w wybranych krajach europejskich | str. 255
2.1. Wprowadzenie | str. 255
2.2. Dyrektywy przewidziane w prawie angielskim | str. 255
2.2.1. Odpowiedzialność za czyny bezprawne zagrożone sankcją civil penalty | str. 255
2.2.2. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w prawie angielskim | str. 264
2.3. Dyrektywy przewidziane w prawie niemieckim | str. 274
2.3.1. Odpowiedzialność administracyjno-karna w prawie niemieckim | str. 274
2.3.2. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w prawie niemieckim | str. 278
2.4. Dyrektywy przewidziane w prawie czeskim | str. 288
2.4.1. Odpowiedzialność administracyjno-karna w prawie czeskim | str. 288
2.4.2. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w prawie czeskim | str. 291

Rozdział V
Modele rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 297
1. Dyrektywy a modele rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 297
2. Brak dyrektywy rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 302
3. Modelowe ujęcie sposobów rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 312
3.1. Wprowadzenie | str. 312
3.2. Model rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie wykonania kary | str. 317
3.3. Model rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie wymiaru kary | str. 322
3.4. Model rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie proceduralnej | str. 327
3.5. Model rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie materialnoprawnej | str. 335
4. Modele rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w przypadku zmiany założenia w przedmiocie odrębnego prowadzenia postępowań | str. 338

Rozdział VI
Ocena dyrektyw rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 354
1. Kryteria oceny dyrektyw rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 354
1.1. Wprowadzenie | str. 354
1.2. Kryterium oceny dyrektyw rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej z perspektywy zasady ne bis in idem | str. 360
1.3. Kryterium oceny dyrektyw rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej z perspektywy zasady proporcjonalności | str. 380
1.3.1. Ocena stopnia realizacji zasady ochrony dóbr prawnych | str. 380
1.3.2. Ocena stopnia realizacji zasady zakazu nadmiernej ingerencji w konstytucyjne wolności i prawa człowieka | str. 385
2. Dyrektywy oparte na poszczególnych modelach rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej - ocena | str. 388
2.1. Ocena dyrektyw opartych na modelu rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie wykonania kary | str. 388
2.2. Ocena dyrektyw opartych na modelu rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie wymiaru kary | str. 393
2.3. Ocena dyrektyw opartych na modelu rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie proceduralnej | str. 395
2.4. Ocena dyrektyw opartych na modelu rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie materialnoprawnej | str. 402
3. Ocena dyrektyw opartych na modelach rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej dopuszczalnych w przypadku zmiany założenia w przedmiocie odrębnego prowadzenia postępowań | str. 405
4. Propozycja wyboru dyrektywy rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 414

Zakończenie | str. 425

Bibliografia | str. 431
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2017

-29%

Administrator 3/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Usuwanie drzew w świetle prawa,
● Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw,
● Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot,
● Co trapi zarządców?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.