Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu

ebook

- 14%

Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu

Zbigniew Hajn

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6208-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce ukazano zbiorowe prawo pracy jako spójny system oparty na wolnościach związkowych pracowników i pracodawców, ideologii kształtowania stosunków omawianej dziedziny prawa przez umowy i uzgodnienia między pracodawcami a przedstawicielami pracowników, prawie pracodawcy do zarządzania zakładem pracy oraz idei pracy jako tytułu do uczestnictwa pracowników w zarządzaniu. Autor rozważa swoistości zbiorowego prawa pracy, w tym między innymi szczególne cechy podmiotowości prawnej w zbiorowych stosunkach pracy oraz znaczenie interesu jako podstawowego elementu tych stosunków. Podstawowe cele zbiorowego prawa pracy, jak ustalanie warunków pracy pracowników, ochrona interesów pracowników i pracodawców przez wpływ ich organizacji na decyzje publiczne, zapewnienie pracownikom udziału w zarządzaniu zakładami pracy, zostały przedstawione według "metody funkcjonalnej", polegającej na ukazaniu w ramach poszczególnych rozdziałów wszystkich prawnych środków i instytucji służących realizacji wyróżnionych celów.


W opracowaniu uwzględniono starannie wybrane orzecznictwo, literaturę oraz poglądy doktryny dotyczące prezentowanych zagadnień.


Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa pracy oraz osób zajmujących się zawodowo stosowaniem prawa pracy - sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także pracodawców i działaczy związkowych.


"Recenzowana monografia łączy w sobie usystematyzowany wykład zbiorowego prawa pracy z pogłębioną teoretyczną refleksją nad najbardziej spornymi zagadnieniami tej dziedziny prawa. Jest to jej olbrzymi atut i pierwsze takie opracowanie na polskim rynku wydawniczym. Pozwala czytelnikowi nie tylko na zapoznanie się z problematyką zbiorowych stosunków pracy, ale także na zaznajomienie się z zagadnieniami doktrynalnymi wyrosłymi na tle zbiorowych stosunków pracy".


Dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. UW

Tytuł
Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu
Autor
Zbigniew Hajn
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6208-5
Rok wydania
2013
Liczba stron
252
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 15

Przedmowa
str. 19

Część ogólna

Rozdział 1
Pojęcie, funkcje i źródła zbiorowego prawa pracy
str. 23

1.1. Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy
str. 23

1.1.1. Pojęcie zbiorowego prawa pracy
str. 23

1.1.2. Przedmiot zbiorowego prawa pracy
str. 25

1.2. Funkcje zbiorowego prawa pracy
str. 30

1.3. Źródła zbiorowego prawa pracy
str. 33

1.3.1. Pojęcie
str. 33

1.3.2. Źródła międzynarodowe
str. 33

1.3.3. Źródła wspólnotowe
str. 35

1.3.4. Źródła ustawowe
str. 37

1.3.5. Źródła autonomiczne
str. 39

Rozdział 2
Podstawy zbiorowego prawa pracy
str. 41

2.1. Wolności związkowe
str. 41

2.1.1. Uwagi wprowadzające
str. 41

2.1.2. Prawa indywidualne
str. 44

2.1.3. Prawa zbiorowe
str. 46

2.2. Solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych
str. 47

2.3. Własność prywatna i wolność działalności gospodarczej
str. 51

Rozdział 3
Podmiotowość prawna w zbiorowym prawie pracy
str. 53

3.1. Wprowadzenie. Podmiotowość prawna zbiorowości pracowniczych
str. 53

3.2. Związki zawodowe i organizacje pracodawców
str. 55

3.2.1. Ogólna charakterystyka prawna związków zawodowych i organizacji pracodawców
str. 55

3.2.1.1. Forma prawna
str. 55

3.2.1.2. Podstawy prawne działania
str. 56

3.2.1.3. Prywatno- czy publicznoprawny status związków zawodowych i organizacji pracodawców
str. 58

3.2.1.4. Charakter prawny statutu i uchwał
str. 59

3.2.1.5. Charakter prawny członkostwa
str. 62

3.2.2. Związki zawodowe
str. 64

3.2.2.1. Struktury organizacyjne ruchu związkowego
str. 64

3.2.2.2. Organizacja ruchu związkowego a model zbiorowych stosunków pracy
str. 68

3.2.2.3. Pojęcie prawne związku zawodowego
str. 71

3.2.2.3.1. Ogólna charakterystyka
str. 71

3.2.2.3.2. Szczególny skład członkowski
str. 71

3.2.2.3.3. Szczególne zadania
str. 73

3.2.2.3.4. Samorządność i niezależność związkowa
str. 74

3.2.2.3.5. Dobrowolność członkostwa
str. 75

3.2.2.3.6. Demokracja wewnętrzna
str. 75

3.2.2.3.7. Sformalizowana struktura organizacyjna i trwałość
str. 77

3.2.2.4. Utworzenie, zakończenie działalności i przekształcenia związku zawodowego
str. 78

3.2.2.5. Reprezentowanie pracowników i reprezentowanie związku w stosunkach prawnych
str. 80

3.2.2.6. Reprezentatywność
str. 83

3.2.2.7. Uprawnienia związkowe
str. 86

3.2.2.7.1. Ogólna charakterystyka
str. 86

3.2.2.7.2. Ochrona przedstawicieli związkowych
str. 87

3.2.2.7.3. Ułatwienia w działalności związkowej
str. 89

3.2.3. Organizacje pracodawców
str. 91

3.2.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 91

3.2.3.2. Struktury organizacyjne
str. 91

3.2.3.3. Pojęcie prawne organizacji pracodawców
str. 93

3.2.3.4. Utworzenie, zakończenie działalności i przekształcenia organizacji pracodawców
str. 94

3.2.3.5. Zadania organizacji pracodawców
str. 94

3.2.3.6. Reprezentowanie pracodawców
str. 95

3.2.3.7. Reprezentatywność
str. 95

3.2.3.8. Ustawowe uprawnienia
str. 96

3.2.3.9. Rola pracodawców i organizacji pracodawców w zbiorowych stosunkach pracy
str. 96

3.2.4. Odpowiedzialność prawna organów związków zawodowych i organizacji pracodawców
str. 97

3.3. Pozazwiązkowi przedstawiciele pracowników
str. 98

3.3.1. Ogólna charakterystyka
str. 98

3.3.2. Przedstawiciele załogi wyłaniani ad hoc
str. 100

3.4. Pracodawca
str. 103

3.5. Pracownik i inni ludzie pracy
str. 111

3.6. Podmioty po stronie publicznej
str. 111

Część szczegółowa

Rozdział 4
Udział związków zawodowych i organizacji pracodawców w podejmowaniu decyzji publicznych i w kontroli publicznej
str. 115

4.1. Uwagi ogólne
str. 115

4.2. Instytucje trójstronne
str. 117

4.2.1. Wprowadzenie
str. 117

4.2.2. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych
str. 117

4.2.3. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego
str. 119

4.2.4. Inne organy trójstronne i wielostronne
str. 119

4.3. Udział związków zawodowych i organizacji pracodawców w tworzeniu prawa
str. 120

4.4. Wpływ partnerów społecznych na decyzje administracyjne
str. 123

4.5. Udział w postępowaniu sądowym
str. 124

4.6. Udział w kontroli publicznej
str. 125

Rozdział 5
Negocjowanie warunków pracy
str. 127

5.1. Negocjacje, negocjacje zbiorowe, rokowania zbiorowe a negocjowanie warunków pracy
str. 127

5.2. Rezultaty negocjacji zbiorowych - wprowadzenie
str. 132

5.3. Układy zbiorowe pracy
str. 136

5.3.1. Ewolucja
str. 136

5.3.2. Pojęcie prawne
str. 137

5.3.3. Rodzaje układów
str. 137

5.3.4. Strony i uczestnicy układu. Osoby związane układem
str. 138

5.3.5. Zdolność układowa
str. 138

5.3.6. Zawarcie układu
str. 141

5.3.7. Rejestracja i wejście układu w życie
str. 143

5.3.8. Stosowanie układu poza jego zakresem podmiotowym
str. 145

5.3.9. Treść układu
str. 146

5.3.10. Funkcjonowanie układu
str. 153

5.3.11. Rozwiązanie układu
str. 155

5.3.12. Stosunek między układami zbiorowymi różnych szczebli
str. 156

5.3.13. Znaczenie rokowań zakładowych i ponadzakładowych
str. 157

5.3.14. Charakter prawny układu
str. 158

5.4. Inne nazwane umowy normatywne
str. 163

5.4.1. Ogólna charakterystyka i charakter prawny nazwanych umów normatywnych
str. 163

5.4.2. Rodzaje nazwanych umów normatywnych
str. 170

5.5. Rozwiązywanie kolizji między układami zbiorowymi pracy a innymi nazwanymi porozumieniami normatywnymi
str. 177

5.6. Negocjowane jednostronne akty prawne pracodawcy
str. 178

5.6.1. Negocjowane decyzje pracodawcy
str. 178

5.6.2. Regulaminy zakładowe
str. 179

Rozdział 6
Rozwiązywanie sporów zbiorowych
str. 181

6.1. Pojęcie sporu zbiorowego
str. 181

6.2. Polubowne procedury rozwiązywania sporu zbiorowego
str. 185

6.2.1. Wprowadzenie
str. 185

6.2.2. Procedury ustawowe
str. 186

6.2.3. Procedury uzgodnione
str. 188

6.2.4. Rola inspekcji pracy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych
str. 189

6.2.5. Misja dobrej woli
str. 190

6.3. Strajk i inne formy pracowniczego protestu
str. 191

6.3.1. Regulacja prawna
str. 191

6.3.2. Pojęcie strajku
str. 191

6.3.3. Organizacja strajku
str. 192

6.3.4. Strajk ostrzegawczy i solidarnościowy
str. 194

6.3.5. Ograniczenia prawa do strajku
str. 194

6.3.6. Inne formy pracowniczego protestu
str. 196

6.3.7. Sytuacja prawna uczestników strajku
str. 199

6.3.8. Odpowiedzialność prawna uczestników i organizatorów nielegalnego strajku
str. 199

6.4. Lokaut
str. 200

Rozdział 7
Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
str. 202

7.1. Ogólna charakterystyka prawna uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
str. 202

7.1.1. Pojęcie, podstawy prawne i zakres uczestnictwa
str. 202

7.1.2. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu a negocjowanie warunków pracy
str. 205

7.1.3. Zakres uczestnictwa
str. 207

7.1.4. Podmiot uczestnictwa
str. 208

7.1.5. Formy uczestnictwa
str. 208

7.1.5.1. Ogólna charakterystyka
str. 208

7.1.5.2. Prawo do informacji i konsultacji
str. 209

7.2. Udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami i zakładami na szczeblu krajowym
str. 212

7.2.1. Zakładowa organizacja związkowa
str. 212

7.2.2. Rady pracowników
str. 217

7.2.3. Samorząd załogi w przedsiębiorstwach państwowych
str. 222

7.2.4. Przedstawiciele pracowników w organach spółek
str. 223

7.2.5. Społeczna inspekcja pracy
str. 225

7.2.6. Informacja i konsultacja w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 227

7.2.7. Inne wypadki udziału pracowników w zarządzaniu
str. 229

7.3. Udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami o zasięgu wspólnotowym
str. 230

7.3.1. Charakterystyka regulacji prawnej
str. 230

7.3.2. Europejskie rady zakładowe
str. 231

7.3.3. Udział pracowników w zarządzaniu spółką i spółdzielnią europejską oraz spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia się spółek
str. 234

Bibliografia
str. 237
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
- Rekompensata za ciepło a odpowiedzialność zarządu,
- Liderzy Spółdzielczości Mieszkaniowej 2022,
- Jak oszczędzać energię cieplną?

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.