Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zerwana genealogia Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy

ebook

- 26%

Zerwana genealogia Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy

Mirosława Grabowska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 42.00 zł 31.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-931-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W Zerwanej genealogii Magdalena Grabowska proponuje nowe spojrzenie na polskie komunistyczne organizacje kobiece. W tej odważnej, a zarazem dogłębnej analizie Autorka sytuuje ich (zupełnie niedocenione) dokonania w historii feminizmu, będące efektem działań podejmowanych nie tylko w skali krajowej, lecz także międzynarodowej. Szuka również przyczyn marginalizacji organizacji kobiecych z czasów PRL-u we współczesnym polskim feministycznym archiwum oraz spuścizny komunizmu i socjalizmu w światowym ruchu na rzecz równych praw. W pracy wykorzystuje najnowszą literaturę przedmiotu z zakresu gender studies, historii kobiet i historii feminizmu, źródła prasowe oraz wyniki imponujących badań własnych, na które złożyły się zarówno wywiady pogłębione z byłymi działaczkami, jak również archiwalne zapisy posiedzeń organizacji kobiecych i dokumenty ONZ.

z recenzji dr hab. Agnieszki Kościańskiej


Dr Magdalena Grabowska – socjolożka, absolwentka wydziału Women’s & Gender Studies na Rutgers University, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W latach 2010–2014 stypendystka European Commission, Marie Curie International Reintegration Fellow na Uniwersytecie Warszawskim. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER. Bada głównie historię ruchów kobiecych i emancypacyjnych w Europie Wschodniej z perspektywy postkolonialnych i transnarodowych ruchów feministycznych. Zajmuje się również prowadzeniem studiów zaangażowanych, w tym poświęconych przemocy wobec kobiet, prawom reprodukcyjnym oraz równości kobiet w polityce. Autorka wielu publikacji naukowych zamieszczanych w różnych czasopismach i pracach zbiorowych.

Tytuł
Zerwana genealogia
Podtytuł
Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy
Autor
Mirosława Grabowska
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-931-1
Rok wydania
2018 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
334
Format
pdf
Spis treści
Spis treści

Wstęp. Okruchy wolności: kobiety w partiach politycznych
i organizacjach kobiecych po 1945 r. 9

Rozdział 1. W pogoni za Zachodem:
feminizm okresu transformacji i zrutynizowane narracje
o ruchu kobiecym 25
Narracja braku, czyli dlaczego nie istnieje feminizm
po komunizmie? 27
W pogoni za Zachodem: narracja konwergencyjna 33
Feminizm i antykomunizm 44
Komunizm i bierność kobiet 48
Autentyczność, sprawczość i kontynuacja:
ruchy kobiece w Europie Wschodniej 52

Rozdział 2. „Rewizjonizm” i nowe spojrzenie
na sprawczość kobiet w socjalizmie 55
Feminizm, historia i mit założycielski: Solidarność 59
Radzieckie komunistki, bolszewickie feministki? 65
Komunizm i „podróżujące idee”: równość kobiet
w powojennej 75
Prawo do przerywania ciąży: autonomia kobiet
i zarządzanie równością 80
Zerwanie czy kontynuacja: głosy kobiet a feminizm
na rozdrożach 89

Rozdział 3. Sprawczość, doświadczenie i umiejscowienie:
niektóre kategorie metodologii feministycznej w wywiadach
z działaczkami kobiecymi przed 1989 r. 93
Metodologia feministyczna 95
Gender jako kategoria analityczna 97
„Proaktywna” czy „reaktywna”: rewizjonizm i badania
nad sprawczością kobiet w okresie socjalizmu 103
Transhistoryczna wspólnota kobiet w Europie Wschodniej
a „doświadczenie” działaczek socjalistycznych 109
Narracje i „fakty”: obiektywizm i świadectwa historyczne
w historii mówionej na temat socjalizmu 112
Badaczka i „jej” badania: „cenzura”, afekt i polityka
w procesie wytwarzania wiedzy 116

Rozdział 4. „To był mój racjonalny wybór”:
sprawczość kobiet po 1956 r. 124
Zachęta, parytet, wybór: drogi kariery kobiet w partii
i organizacjach kobiecych 128
Od „izby kobiet” po „worki śledzi” – działania Ligi Kobiet
w latach 1945–1981 136
„Mając swoją organizację, kobiety czuły się bezpiecznie”:
kobiety w polityce 152
Przestrzenie autonomii i zależności w systemie
autorytarnym a sprawczość kobiet 162
Sprawczość reaktywna, feminizm i transformacja 166

Rozdział 5. Archiwa jako źródła wiedzy o przeszłości
i teraźniejszości feminizmu: nowa kartografia 171
Archiwum: wyzwania metodologiczne 176
Feminizm, pokolenia i „logika jednego” 180
Granice archiwum – głosy komunistek 186

Rozdział 6. Ku masowemu ruchowi kobiecemu:
„aktyw kobiecy” po 1945 r. w archiwach PPR i PZPR 191
Instytucjonalizacja i masowy ruch kobiecy 199
„Czujemy się nieswojo w Lidze”: komunistki
i „masy kobiece” 202
W oparach patriarchatu: komunistki i ich partia 210
Komunizm, Kościół i inteligencja: edukacja
jako przestrzeń walki ideologicznej 214
„Teren trudny, ale wierny”: lokalne komórki Wydziału
Kobiecego i kobiety wiejskie 221
„Oderwałyśmy się od mas”: odwilż i depolityzacja 226
Pomiędzy polityką a euteniką: sprawczość działaczek
komunistycznych 232

Rozdział 7. Poza paradygmatem „rozwoju”: polski ruch
kobiecy, druga fala feminizmu i transformacja
transnarodowego ruchu kobiecego po 1945 r. 236
Transnarodowy feminizm przed Dekadą Kobiet? 241
Powojenny międzynarodowy ruch kobiecy:
Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet 245
WIDF, kobiety zachodnie i Amerykański Kongres
Kobiet 247
Przeciw „reakcji” i faszyzmowi: rzeczniczki pokoju
z Polski 251
Ekonomiczna równość kobiet 255
Prawa polityczne kobiet 258
WIDF w lokalnej działalności komórek Wydziału
Kobiecego 261
Od pokoju do rozwoju: międzynarodowe
„długie lata sześćdziesiąte” 267
Opowieść o nie-regionie: ruch kobiecy w Europie
Wschodniej a ONZ 278

Zakończenie. Po co nam dziś historie komunistek? 285
Bibliografia 292
Indeks nazwisk 317
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa Struktura i uwarunkowania

-15%

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa Struktura i uwarunkowania

W publikacji omówiono poziom, strukturę oraz uwarunkowania partycypacji obywatelskiej w sferze politycznej i społecznej w dwóch postprzemysłowych miastach – Łodzi i Iwanowie. Ramą teoretyczną monografii jest pytanie o dominujący model obywatelstwa: liberalny czy komunitarny. Książka wpisuje się w obecny w Polsce nurt rozważań socjologicznych na temat okoliczności różnorodnych form działalności obywatelskiej. Nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie do analizy systemu wartości proobywatelskich i wynikających zeń percepcji obowiązków obywatela wobec społeczeństwa. Zaprezentowano wiele istotnych danych statystycznych, a także wyniki badań dotyczących aktywności politycznej i społecznej. Publikacja jest skierowana do osób zainteresowanych kondycją społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

Cena: 22.45 zł 19.00 zł
Antropolodzy na wojnie O "brudnej" użyteczności nauk społecznych

-8%

Antropolodzy na wojnie O "brudnej" użyteczności nauk społecznych

Autor przedstawia dzieje współpracy badaczy społecznych z wojskiem i wywiadem od czasów wypraw Jamesa Cooka, przez rywalizację kolonialną mocarstw europejskich, I i II wojnę światową, okres zimnej wojny aż do współczesnych interwencji militarnych w Iraku i w Afganistanie. Ukazuje proces kształtowania się standardów etycznych związanych z uprawianiem zawodu antropologa oraz dowodzi, że wszelkie wojenne zaangażowanie antropologów musi być postrzegane jako "brudne" nadużycie badań społecznych.

Książka w sposób przystępny i porywający pokazuje jawne i niejawne przykłady kooperacji antropologów z wojskiem i wywiadem, funkcjonujące przykrywki tajnej działalności, a także towarzyszące temu dylematy etyczne i rozbieżne oceny środowiska naukowego.
Z ciekawej perspektywy prezentuje działania takich antropologów brytyjskich i amerykańskich, jak m.in. Thomas E. Lawrence, Margaret Mead czy Gregory Bateson. Opisuje także niesławną współpracę antropologów niemieckich z władzami nazistowskimi, a w części poświęconej programowi HTS, realizowanemu w Iraku i Afganistanie, pokazuje m.in. w jak zaawansowany technologicznie sposób wykorzystywane są współcześnie dane pozyskiwane przez "antropologów w mundurach".

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Awangarda i inne złudzenia O pokoleniu ’68 w Polsce

-24%

Awangarda i inne złudzenia O pokoleniu ’68 w Polsce

Opowieść o roku 1968 musi stać się nieuchronnie opowieścią o generacji ’68 – pokoleniu niebywale dynamicznym i twórczym. Jest to generacja kryzysu, rozstępu czasu, dość radykalnej dekonstrukcji idei marksistowskich, lewicowych, a wraz z nimi – także całego projektu nowoczesności, z którego idee te się wywodzą. Marksizm w stanie wyczerpania ujawnia swą, zakorzenioną w historii, względność, perspektywiczność, własną odmianę fałszywej świadomości.

Cena: 31.59 zł 24.00 zł
Cenzura w PRL. Analiza zjawiska Analiza zjawiska

-16%

Cenzura w PRL. Analiza zjawiska Analiza zjawiska

Cenzura w PRL to temat badawczy, który – z jednej strony – ma bogatą literaturę przedmiotu, z drugiej – zasługuje na dalsze, liczne analizy i rozpoznania. Zważywszy na obszerny, niezbadany do końca materiał dokumentacyjny pozostały po działalności Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz podległych mu jednostek terenowych wiele jest jeszcze zjawisk zasługujących na wydobycie z archiwalnych czeluści. Prezentowany tom próbuje w pewnym stopniu wypełnić istniejące luki badawcze, stając się kolejną ważną pozycją w bibliografii o cenzurze. Na uwagę zasługuje różnorodność perspektyw: obok artykułów stricte naukowych, będących analizą dokumentów czy próbą syntezy szczegółowych zagadnień z punktu widzenia historyka, literaturoznawcy bądź prasoznawcy (cenzura wobec pisarzy, ingerencje w prasie krajowej i regionalnej, także wobec muzyki, filmu czy fotografii), swoje miejsce znalazły zapisy dyskusji z udziałem osób, którym cenzura nie tylko kształtowała biografię literacką, ale także głęboko naznaczyła osobisty los.
Z recenzji dr hab. Marzeny Woźniak-Łabieniec, prof. UŁ

Niniejszy tom zawiera artykuły z zakresu funkcjonowania cenzury instytucjonalnej w powojennej Polsce. Redaktorzy książki przyjęli za przedmiot rozważań zróżnicowaną tematykę, uwzględniającą zarówno obszerny okres historyczny (od powstania Centralnego Biura Kontroli Prasy przekształconego w listopadzie 1945 r. w Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, aż do likwidacji instytucji w 1990 r.), jak i rozległy obszar problemowy – badanie wpływu ingerencji cenzorskich w mediach (prasie, radiu, telewizji), a także w działalności naukowej i literackiej. Redaktorzy tomu mają nadzieję, że przyczyni się on do lepszego rozpoznania form funkcjonowania cenzury w Polsce przed 1990 r. oraz pomoże dostrzec także współczesne zagrożenia wolności słowa. Nie ma już dzisiaj państwowej cenzury, ale nadal w publicznym przekazie często stosowane są manipulacja oraz kłamliwa, stronnicza selekcja informacji.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Ciało i tożsamość w internecie Teoria - Dyskurs - Codzienność

-27%

Ciało i tożsamość w internecie Teoria - Dyskurs - Codzienność

Internet zmienia sposób, w jaki myślimy o sobie i swoich ciałach. To główna teza tej książki.
Seweryn Rudnicki pokazuje trudności teorii socjologicznych ze stworzeniem modelu relacji ciała i jaźni. Analizując sposób, w jaki pisano o internecie od początków jego popularności, ujawnia jak bardzo nasze myślenie o tej technologii bywa przeniknięte problematyką ciała i tożsamości. Autor prezentuje też wypowiedzi internautów analizowane za pomocą stworzonego przez siebie modelu teoretycznego. Badanie to pokazuje, jakim redefinicjom ulegają pojęcia ciała i tożsamości podczas codziennych praktyk używania internetu.

Seweryn Rudnicki (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – socjolog i psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Humanistycznym AGH w Katedrze Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej. Jako uczony i analityk uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych: naukowych, biznesowych i pozarządowych. Jego zainteresowania naukowe to: socjologia ciała, socjologia internetu i nowych mediów, zastosowanie semiotyki w badaniach marketingowych oraz rola nauk społecznych w tworzeniu innowacji dla gospodarki i społeczeństwa.

Cena: 26.00 zł 19.00 zł
CyberSeks

-26%

CyberSeks

Przez długi czas twierdzono, że pierwszą prawdziwą rewolucją seksualną od strony technicznej "umożliwiła" tabletka antykoncepcyjna, dająca "wolność" od niechcianej ciąży.
Natomiast niezwykle radykalne i rewolucyjne zmiany w obszarze życia seksualnego współczesnego człowieka dokonują się za przyczyną najnowszych technologii, z wykorzystaniem komputera, internetu, telefonu komórkowego i urządzeń do wejścia w rzeczywistość wirtualną. Technologia zmienia obyczaje, w tym także wizję miłości, albo raczej tego, co się pod tym terminem jeszcze rozumie.

Cena: 27.00 zł 20.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.