Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018

ebook

- 14%

Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018

Radosław Kowalski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-605-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Głównym celem ich wprowadzenia jest uszczelnienie systemu podatkowego. Paradoksalnie niektóre spośród nowych rozwiązań mogą okazać się korzystniejsze dla podatników w stosunku do tych, które obowiązywały poprzednio. Wprowadzono bowiem kilka - mniej lub bardziej znaczących - uproszczeń podatkowych.

W publikacji omówiono m.in.:

zasady korzystania z premii amortyzacyjnej,
opodatkowanie przychodów nierezydentów,
koszty uzyskania przychodu a należności nieściągalne,
rozliczanie środków trwałych,
ulgę na działalność badawczo-rozwojową,
wyższe progi zwolnień i kwotę wolną od podatku,
przychody z zysków kapitałowych oraz innych źródeł,
rozliczanie kosztów finansowania dłużnego (rozliczanie odsetek),
koszty usług niematerialnych.

Tytuł
Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018
Autor
Radosław Kowalski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-605-7
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2018
Liczba stron
156
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp 9

1. Zmiany wprowadzone w 2017 r. | str. 11
1.1. Premia amortyzacyjna w ramach limitu 100 000 zł | str. 11
1.2. Bilety lotnicze bez podatku u źródła | str. 15

2. Zmiany wspólne dla CIT i PIT | str. 17
2.1. Przychody nierezydentów | str. 18
2.2. Opieka nad dzieckiem pracownika z wyższą dopłatą | str. 19
2.3. Straty w wierzytelnościach a koszty podatkowe | str. 21
2.4. Wartość środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej - nowy próg | str. 24
2.5. Wartość niematerialna i prawna tylko nabyta "na zewnątrz" | str. 28
2.6. Optymalizacja za pomocą praw już nie da korzyści podatkowej | str. 29
2.7. Zaliczki w podatkach dochodowych | str. 31
2.8. Ulga innowacyjna | str. 32
2.8.1. Szerszy katalog kosztów kwalifikowanych | str. 33
2.8.2. Wskaźnik rozliczenia ulgi | str. 37
2.8.3. Centra badawczo-rozwojowe | str. 37
2.8.4. Podatnik posiadający status centrum badawczo-rozwojowego | str. 39
2.8.5. Co jeszcze ważnego w uldze innowacyjnej | str. 40
2.9. CFC - spółki kontrolowane | str. 41
2.10. Podatek minimalny od nieruchomości | str. 44
2.11. Wykaz stawek amortyzacji | str. 51

3. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 53
3.1. Uproszczenia formalne | str. 53
3.2. Program motywacyjny a PIT | str. 55
3.3. Wyższe progi zwolnień | str. 62
3.4. Darowizna środków trwałych | str. 73
3.5. Zastosowanie kosztów 50% | str. 76
3.6. Kwota wolna po nowemu | str. 78
3.7. Inne zmiany | str. 80
3.8. Najem prywatny a ryczałt | str. 85

4. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 87
4.1. Podatkowe grupy kapitałowe | str. 87
4.2. Zyski kapitałowe u podatników CIT | str. 92
4.3. Aporty - mała antyoptymalizacja z błędem czy celowe działanie? | str. 106
4.4. Usługi częściowo odpłatne | str. 107
4.5. Odsetki u podatnika CIT - prawdziwa rewolucja | str. 110
4.5.1. Koszty finansowania dłużnego | str. 111
4.5.2. Przychody o charakterze odsetkowym | str. 116
4.5.3. Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego | str. 117
4.5.4. Istota limitu kosztowego, czyli obliczanie kwoty niestanowiącej kosztu | str. 119
4.5.5. Bezpieczna baza jako ratunek dla dużej grupy podatników | str. 122
4.5.6. Podatnicy uprzywilejowani | str. 123
4.5.7. Rozliczenie w kolejnych latach | str. 125
4.5.8. Odsetki muszą być rynkowe | str. 126
4.5.9. Kontrowersyjne przepisy przejściowe | str. 127
4.6. Usługi niematerialne z limitem, ale nie u wszystkich | str. 128
4.7. Inne wybrane zmiany w CIT | str. 143

Zakończenie | str. 147

Załącznik nr 1 do ustawy o CIT i ustawy o PIT | str. 149
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
- Rekompensata za ciepło a odpowiedzialność zarządu,
- Liderzy Spółdzielczości Mieszkaniowej 2022,
- Jak oszczędzać energię cieplną?

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.