Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej

ebook

- 14%

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej

Iwona Sierpowska, Bartłomiej Mazurkiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-3374-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 20014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r. , który uznał, że pozbawienie części osób opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny świadczenia pielęgnacyjnego jest niezgodne z Konstytucją RP.


W poradniku w praktyczny i wyczerpujący sposób przedstawiono zasady nabywania oraz ustalania i wypłacania świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków osobom, które utraciły to prawo z dniem 1 lipca ubiegłego roku wskutek wygaśnięcia decyzji przyznającej prawo do świadczenia. Zaprezentowano również podstawowe wzory dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne, zmianę wysokości zasiłku dla opiekuna oraz decyzji w sprawie ich przyznania.


Istotną część publikacji stanowią również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji nowych przepisów. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązywania problemowych sytuacji. Tematyka została potraktowana szeroko, a czytelnicy znajdą tu również wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z pozostałymi świadczeniami z pomocy społecznej.


Uzupełnieniem jest prezentacja aktualnego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.


Autorami publikacji są uznani specjaliści w dziedzinie pomocy społecznej, prawa socjalnego i administracyjnego.


Adresaci:

Książka będzie pomocna praktykom, w tym pracownikom socjalnym i pracownikom administracji samorządowej.

Tytuł
Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej
Autorzy
Iwona Sierpowska, Bartłomiej Mazurkiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-3374-0
Rok wydania
2014
Liczba stron
192
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Część I
Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej

Rozdział 1
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od 1 maja 2014 r. | str. 15

1.1. Świadczenie pielęgnacyjne | str. 15

1.1.1. Krąg osób uprawnionych | str. 15

1.1.2. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego | str. 16

1.2. Programy rządowe - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego | str. 17

1.3. Zmiany od 1 maja 2014 r. | str. 17

1.3.1. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego | str. 18

1.3.2. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r. | str. 18

1.3.3. Nowy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (nowi klienci) | str. 19

1.4. Zmiana dotychczasowych decyzji | str. 20

1.4.1. Zagadnienia prawne | str. 20

1.4.2. Procedura zmiany decyzji | str. 21

1.5. Składki na ubezpieczenia | str. 22

1.5.1. Ubezpieczenie społeczne | str. 22

1.5.2. Ubezpieczenie zdrowotne | str. 23

1.6. Podsumowanie | str. 23

Rozdział 2
Zasiłek dla opiekunów - procedura przyznawania | str. 25

2.1. Utrata świadczenia pielęgnacyjnego | str. 25

2.2. Trybunał Konstytucyjny | str. 26

2.3. Procedura przyznania zasiłku dla opiekuna | str. 27

2.3.1. Upoważnienie | str. 27

2.3.2. Obowiązek informacyjny | str. 27

2.3.3. Wniosek o zasiłek dla opiekuna | str. 28

2.3.4. Dokumentacja | str. 28

2.3.5. Ustalenie uprawnień | str. 29

2.3.5.1. Wyrównanie | str. 29

2.3.5.2. Zasiłek od dnia 15 maja 2014 r. | str. 30

2.3.6. Rolnik | str. 31

2.3.7. Decyzja | str. 32

2.4. Składki na ubezpieczenia | str. 32

2.4.1. Ubezpieczenie społeczne | str. 32

2.4.2. Ubezpieczenie zdrowotne | str. 33

2.6. Podsumowanie | str. 34

Część II
Wzory dokumentów

1. Decyzja w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego - wzór dokumentu | str. 37

2. Notatka urzędowa - wszczęcie postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego | str. 41

3. Informacja o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna | str. 43

4. Decyzja w sprawie przyznania zasiłku dla opiekunów | str. 46

5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna | str. 50

Część III
Pytania i odpowiedzi

Rozdział 1
Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów | str. 61

1.1. Czy osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna powinny złożyć dwa wnioski, jeden wnoszący o wypłatę za okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., a drugi za okres od 15 maja do ważności orzeczenia? | str. 61

1.2. Czy osoba, której przyznano świadczenie pielęgnacyjne do 30 czerwca 2013 r., należy do grona osób, które organ winien z urzędu powiadomić o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna? | str. 63

1.3. Czy organ musi informować o możliwości złożenia wniosków o przyznanie zasiłków dla opiekunów te osoby, które złożą wnioski o wypłatę tych zasiłków przed wysłaniem informacji? | str. 65

1.4. Kto ma upoważnienie do realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów? | str. 66

1.5. Jaki organ powinien wydać decyzję przyznającą prawo do zasiłku dla opiekunów? | str. 68

1.6. C o należy rozumieć poprzez "zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego" w myśl ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów? | str. 69

1.7. Czy należy poinformować osobę o możliwości złożenia wniosku o zasiłek dla opiekunów w przypadku wznowienia postępowania w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności? | str. 73

1.8. Jaki organ powinien wydać decyzję przyznającą prawo do zasiłku dla opiekunów? | str. 76

1.9. Jak należy interpretować zwrot "zostało ustalone prawo" w rozumieniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów? | str. 77

1.10. W jaki sposób dokonać zmiany decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze zmianami wysokości tego świadczenia od 1 maja 2014 r.? | str. 79

1.11. Czy wymóg zaprzestania prowadzenia gospodarstwa w przypadku rolnika odnosi się do całości okresu przyznania zasiłku dla opiekuna? | str. 81

1.12. Kiedy przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy? | str. 83

1.13. Kto powinien rozpatrywać wniosek o zasiłek dla opiekuna, w przypadku gdy zachodzi element koordynacji zabezpieczenia społecznego? | str. 86

1.14. W jakich sytuacjach należy przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy? | str. 88

1.15. Czy w przypadku wniosku o zasiłek dla opiekuna konieczne jest ustalanie w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego sytuacji dochodowej i majątkowej opiekuna? | str. 90

1.16. Czy pobieranie zasiłku stałego wyklucza otrzymywanie zasiłku dla opiekuna? | str. 92

1.17. Czy organ przeprowadzający wywiad środowiskowy do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego powinien gromadzić dokumentację? | str. 94

Rozdział 2
Zasiłek stały | str. 97

2.1. Czy przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego należy wliczyć do dochodu dochód z prac dorywczych męża oraz zasiłek pielęgnacyjny z wyrównaniem? | str. 97

2.2. Jak należy traktować dochód z użytków rolnych przy obliczaniu zasiłku stałego? | str. 98

2.3. Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały? | str. 100

2.4. Czy należy zwiększyć wysokość zasiłku stałego ze względu na czasową zmianę dochodu? | str. 102

2.5. Czy należy przeliczyć zasiłek stały, uwzględniając "trzynastkę", czy można potraktować ją jako jednorazowe świadczenie? | str. 103

2.6. Czy można jednocześnie pobierać emeryturę i zasiłek stały z pomocy społecznej? | str. 105

2.7. Jak wzrost dochodu rodziny wpływa na wysokość zasiłku stałego? | str. 106

2.8. W jaki sposób wstrzymać wypłatę zasiłku stałego? | str. 109

Rozdział 3
Dochód a świadczenia z pomocy społecznej | str. 113

3.1. Czy do dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej należy doliczać wpływy z gospodarstwa rolnego? | str. 113

3.2. Czy zwrot podatku jest dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej? | str. 114

3.3. Czy umorzenie długu powinno być traktowane jako dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej? | str. 116

3.4. Czy kierownik OPS może ustalić w drodze umowy z wstępnymi mieszkańca DPS opłatę na niższym poziomie niż wskazany w ustawie? | str. 117

3.5. Czy można odliczyć alimenty od dochodu ojca? | str. 119

3.6. Jak prawidłowo obliczyć dochód rodziny? | str. 120

3.7. W jakich sytuacjach należy odmówić przyznania zasiłku rodzinnego? | str. 121

3.8. Jak prawidłowo ustalić dochód przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego? | str. 123

3.9. Czy do dochodu rodziny należy doliczyć klientce dochód z zasiłku macierzyńskiego? | str. 125

3.10. Jak prawidłowo ustalić skład rodziny? | str. 127

3.11. Jak prawidłowo ustalić dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych? | str. 129

Rozdział 4
Inne świadczenia z pomocy społecznej | str. 131

4.1. Jak prawidłowo przyznać świadczenie w postaci schronienia? | str. 131

4.2. Czy do okresów pobytu, przy ustalaniu prawa do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, należy wliczać okresy, kiedy wychowanek przebywał poza ośrodkiem? | str. 132

4.3. Czy organ miał prawo odmówić przyznania świadczenia, jeśli świadczeniobiorca spełniał warunki do jego otrzymania? | str. 134

4.4. Na jakiej podstawie należy wyliczyć zasiłek okresowy? | str. 136

4.5. Czy w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej OPS może ponosić opłaty za całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu lub uczniów przebywających w internacie? | str. 138

4.6. Czy przebywanie w szpitalu w związku z porodem należy traktować jako zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i w związku z tym przeliczyć wysokość świadczenia pielęgnacyjnego za dany miesiąc? | str. 140

4.7. Czy uprawniony ma prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy dziecko przebywa w sanatorium? | str. 142

4.8. Kiedy należy zmienić dotychczasową decyzję oraz zmienić dane odbiorcy świadczenia na przekazie pocztowym? | str. 144

4.9. Kiedy należy żądać zaświadczenia o dochodzie? | str. 146

4.10. Kiedy można przyznać i wypłacić dodatek z tytułu urodzenia dziecka? | str. 149

Rozdział 5
Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej | str. 152

5.1. Czy można uchylić decyzję przyznającą świadczenie pieniężne za okres przeszły, z datą uchylenia od momentu wystąpienia przyczyny? | str. 152

5.2. W jaki sposób powinno zostać zwrócone nienależnie pobrane świadczenie? | str. 154

5.3. Czy można uchylić decyzję przyznającą świadczenie pieniężne za okres przeszły, z datą uchylenia od momentu wystąpienia przyczyny? | str. 155

Rozdział 6
Opłata za pobyt w DPS | str. 157

6.1. Od kiedy zostaje wydana decyzja zmieniająca opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej? | str. 157

6.2. Czy po śmierci klientki gmina może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z tytułu pobytu w DPS z masy spadkowej? | str. 158

6.3. Czy w związku ze zmianą odpłatności za pobyt w DPS (zwiększona odpłatność) należy zmienić decyzję, jeśli zmianie nie uległy dochody klienta? | str. 160

6.4. Jak prawidłowo obliczyć odpłatność córki za pobyt matki w domu pomocy społecznej? | str. 161

6.5. Co zrobić w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego na rzecz osoby przebywającej w DPS? | str. 162

6.6. Jak należy traktować dochód z użytków rolnych przy obliczaniu zasiłku stałego? | str. 165

6.7. Czy OPS może skierować osobę do zakładu opiekuńczo-leczniczego, jeżeli osoba złożyła podanie o skierowanie do domu pomocy społecznej? | str. 166

6.8. Czy można ustalić odpłatność za pobyt w schronisku z zasiłku stałego? | str. 169

Część IV
Akty prawne

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | str. 175
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.