Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zmierzyć i zrozumieć przestępczość Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej

ebook

- 13%

Zmierzyć i zrozumieć przestępczość Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 27.50 zł 24.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 24.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-4307-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Księga jubileuszowa przygotowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej dla dr hab. prof. UW Beaty Gruszczyńskiej, znakomitego kryminologa i specjalisty z zakresu polityki kryminalnej. Do uświetnienia jubileuszu i napisania tematycznego tekstu zaproszono najwybitniejszych przedstawicieli polskiej i międzynarodowej nauki, szczególnie z zakresu kryminologii.

Wybrane artykuły zostały podzielone na cztery części odpowiadające głównym polom badań Jubilatki: Część I. Kryminologiczne analizy statystyk przestępczości, Część II. Kryminologiczne badania nad przemocą, Część III. Kryminologia porównawcza, Część IV. Kara i co dalej?

A study on criminology prepared to celebrate the jubilee of Professor Beata Gruszczyńska. The authors perform a criminological analysis of crime statistics, explore crime against women and cybercrime, describe crime in contemporary Ukraine and Russia and reflect on prison sentences and capital punishment.

Tytuł
Zmierzyć i zrozumieć przestępczość
Podtytuł
Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej
Języki
angielski, polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-4307-7
Rok wydania
2020 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
568
Format
epub, mobi, pdf
Spis treści
Maria Niełaczna, Paweł Ostaszewski, Andrzej Rzepliński, Zamiast wstępu 9
Paweł Ostaszewski, Wywiad z prof. Beatą Gruszczyńską „O sobie i kryminologii” 13
Marek Rocki, Zmierzyć i zrozumieć. O mierzeniu jakości kształcenia w szkołach wyższych 26

Część I
Kryminologiczne analizy statystyk przestępczości
Chris Lewis, The accuracy of police crime data in England and Wales: Lessons to be learned from detailed checking of statistical recording 45
Marek Marczewski, Wykroczenia w świetle statystyki policyjnej i sądowej 64
Irena Rzeplińska, Justyna Włodarczyk-Madejska, Policyjna statystyka przestępczości cudzoziemców. Zawartość i wnioski 89
Ewa Habzda-Siwek, Zabójstwa: co statystyki oficjalne mówią nam o czynach zabronionych z art. 148 kodeksu karnego? 99
Paulina Wiktorska, Ryzyko błędów w badaniach kryminologicznych 127

Część II
Kryminologiczne badania nad przemocą
Emilia Rekosz-Cebula, Znęcanie się i kara 139
Katarzyna Witkowska-Rozpara, O przemocy seksualnej, w tym przemocy seksualnej wobec kobiet. Uwagi na tle definicji pojęcia oraz skali zjawiska 152
Witold Klaus, Przemoc w doświadczeniach kobiet w kryzysie bezdomności 182
Dagmara Woźniakowska-Fajst, Obwinianie ofiary – poznać zjawisko, zrozumieć mechanizm 196
Magdalena Grzyb, Czy prostytucja to (też) przemoc wobec kobiet? 209
Barbara Błońska, „Za dużo kobiet” – czy feminizacja zawodu lub instytucji obniża ich prestiż społeczny? Kilka uwag o teorii dewaluacji 228
Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, Dziecko w cyberprzestrzeni. Refleksje prawne i kryminologiczne 252

Część III
Kryminologia porównawcza
Olena Shostko, Some issues concerning the fight against corruption in modern Ukraine 283
Andriy Kosylo, Reforma wymiaru sprawiedliwości Ukrainy w liczbach 289
Katarzyna Laskowska, Teoretyczne podstawy systemu przeciwdziałania przestępczości (na przykładzie Rosji) 311
Zbigniew Lasocik, Szacowanie liczby ofi ar handlu ludźmi na świecie 324

Część IV
Kara i co dalej?
Katarzyna Celinska, Reflections on evaluating a violence prevention programme in the US: The case of Functional Family Therapy 345
Anna Więcek-Durańska, Dobrochna Wójcik, Efektywność oddziaływań korekcyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie 353
Beata Czarnecka-Dzialuk, O umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich – w oczekiwaniu na zmiany 367
Konrad Buczkowski, Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – usprawnienie postępowań czy
zaostrzenie odpowiedzialności przedsiębiorców? 384
Agnieszka Gutkowska, Tożsamość kulturowa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności cudzoziemców i jej znaczenie w pracy penitencjarnej 394
Maria Niełaczna, Minimalizm does not work. O programach naprawczych dla więźniów 437
Andrzej Rzepliński, Jeden ze stu osiemdziesięciu dwóch. Ostatnia kara śmierci wykonana w Polsce 472
Teodor Bulenda, Obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Studium prawne i polityczno-penitencjarne 503
Joanna Klimczak, Paweł Ostaszewski, Andrzej Siemaszko, Czy wiemy kto chce surowych kar? Wybrane problemy współzmienności w badaniach sondażowych dotyczących punitywności społeczeństwa 543
Aleksandra Szymanowska, Dystans społeczny przyjmowany przez studentów wybranych uczelni wobec byłych skazanych 558
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Zmierzyć i zrozumieć przestępczość Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej

Pobierz fragment

Produkty podobne

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.