Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego

ebook

- 14%

Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego

Sławomir Żółtek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 146.00 zł 126.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 126.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-273-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Druga nagroda w 54. Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” w kategorii najlepsze prace habilitacyjne


Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki znaczenia normatywnego znamion typu czynu zabronionego. Wyjaśniono w niej, czym są, w jakim pozostają stosunku oraz jak wykładać tzw. znamiona technicznoprawne (określone na potrzeby prawa) oraz znamiona normatywne (określone przez prawo). W związku z tym przeanalizowano i rozwikłano wiele problemów prawnokarnych dotyczących m.in.:

semantycznych połączeń jurydycznych między prawem karnym i innymi gałęziami prawa,
relacji warunku precyzyjności do warunku komunikatywności zakazu karnego,
wpływu zmiany wykładni na sytuację prawną sprawcy czynu zabronionego,
działania prawa wstecz przy znamionach określających pozakarne stosunki prawne,
błędu co do znamion, których znaczenie zostało określone przez prawo lub na potrzeby prawa.Tematyka ta została przedstawiona w sposób uniwersalny, stanowiący połączenie wiedzy karnistycznej, teoretycznoprawnej, filozoficznej oraz lingwistycznej. Omawiane zagadnienia zilustrowano przykładami z orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.


Adresaci:


Monografia jest przeznaczona zarówno dla przedstawicieli nauki prawa, jak i dla praktyków wymiaru sprawiedliwości. Może zainteresować wszystkich tych, którzy szukają pogłębionej refleksji na temat semantycznej strony zakazów karnych oraz związków prawa karnego z innymi gałęziami prawa.

Tytuł
Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego
Autor
Sławomir Żółtek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-273-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
576
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Typ czynu zabronionego | str. 29
1.1. Wprowadzenie | str. 29
1.2. Czyn w ujęciu karnoprawnym - analiza terminologiczna | str. 36
1.3. Znamię typu czynu zabronionego | str. 50
1.3.1. Znamię jako cecha typu | str. 50
1.3.2. Podziały znamion | str. 61
1.4. Zespoły znamion typu czynu zabronionego | str. 71
1.4.1. Rozwój koncepcji istoty czynu | str. 76
1.4.2. Polskie koncepcje istoty czynu | str. 83
1.4.3. Funkcje zespołów znamion typu czynu zabronionego | str. 91
1.5. Podsumowanie | str. 105

Rozdział II
Znaczenie w języku prawnym i prawniczym | str. 107
2.1. Wprowadzenie | str. 107
2.2. Znaczenie znaku słownego | str. 108
2.3. Język prawny i prawniczy | str. 128
2.3.1. Specjalizacja znaczeniowa języka prawnego i prawniczego | str. 144
2.3.2. Pojęcia prawne i prawnicze | str. 151
2.4. Znaczenie normatywne | str. 160
2.4.1. Ujęcie formalne znaczenia normatywnego | str. 162
2.4.2. Ujęcie materialne znaczenia normatywnego | str. 167
2.5. Kształtowanie (się) znaczenia normatywnego | str. 170
2.5.1. Źródła normatywnych przeobrażeń semantycznych | str. 173
2.5.2. Powody normatywnych przeobrażeń semantycznych | str. 187
2.6. Podsumowanie | str. 195

Rozdział III
Znamiona technicznoprawne a znamiona normatywne | str. 198
3.1. Wprowadzenie | str. 198
3.2. Karnoprawne koncepcje normatywności znamion | str. 199
3.2.1. Przegląd koncepcji | str. 200
3.2.2. Krytyka koncepcji | str. 214
3.3. Znamiona technicznoprawne | str. 222
3.3.1. Istota znamion technicznoprawnych | str. 225
3.3.2. Rozróżnienia znamion technicznoprawnych | str. 246
3.3.3. Deskryptywność a ocenność znamion technicznoprawnych | str. 255
3.4. Znamiona normatywne | str. 271
3.4.1. Istota znamion normatywnych | str. 277
3.4.2. Rozróżnienia znamion normatywnych | str. 298
3.4.3. Znamiona normatywne a tzw. klauzule normatywne (znamiona prawnie ocenne) | str. 304
3.5. Relacja znamion normatywnych do znamion technicznoprawnych | str. 318
3.6. Podsumowanie | str. 321

Rozdział IV
Dekodowanie znamion | str. 324
4.1. Wprowadzenie | str. 324
4.2. Teoretyczne aspekty dekodowania znamion | str. 327
4.2.1. Wykładnia klaryfikacyjna | str. 328
4.2.2. Wykładnia derywacyjna | str. 332
4.2.3. Wybrane dyrektywy wykładni | str. 336
4.3. Dogmatyczne aspekty dekodowania znamion | str. 351
4.3.1. Norma a struktura przestępstwa | str. 352
4.3.2. Gwarancyjne ograniczenia wykładni | str. 360
4.3.3. Wykładnia a funkcja ochronna prawa karnego | str. 368
4.4. Treść znamienia ustawowego - wybór znaczenia | str. 382
4.4.1. Wieloetapowość wykładni | str. 391
4.4.2. Pozakarne znaczenie normatywne znamion | str. 393
4.4.3. Przełamanie znaczenia językowego - zagadnienia szczególne | str. 400
4.5. Podsumowanie | str. 403

Rozdział V
Znaczenie normatywne a element formalny zakazu i jego odwzorowanie w świadomości sprawcy | str. 405
5.1. Wprowadzenie | str. 405
5.2. Znaczenie normatywne a funkcje znamion i ich zespołów | str. 406
5.2.1. Prawna deskrypcja rzeczywistości | str. 407
5.2.2. Połączenia jurydyczne | str. 410
5.2.3. Realizacja i zakłócenie funkcji zespołów znamion typu - zarys problematyki | str. 423
5.3. Znaczenie normatywne a zasada nullum crimen sine lege | str. 428
5.3.1. Nullum crimen sine lege scripta | str. 429
5.3.2. Nullum crimen sine lege certa | str. 448
5.3.3. Lex severior retro non agit, lex mitior retro agit | str. 464
5.4. Znaczenie normatywne a świadomość sprawcy | str. 480
5.4.1. Świadomość treści prawa | str. 483
5.4.2. Świadomość faktów | str. 498
5.4.3. Konsekwencje braku świadomości treści prawa i faktów | str. 502
5.5. Podsumowanie | str. 505

Wnioski końcowe | str. 509

Bibliografia | str. 527
Źródła | str. 527
Akty normatywne | str. 527
Dokumenty i materiały | str. 530
Orzecznictwo | str. 530
Literatura | str. 541
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.