Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

ebook

- 14%

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Katarzyna Jędrych, Paulina Szczypkowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-958-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Nowe zasady deklarowania kraju lub miejsca pochodzenia środków spożywczych. Weź udział w webinarze >>


Publikacja jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto zajmuje się znakowaniem, prezentacją i reklamą środków spożywczych. Komentuje przepisy podstawowego w tym zakresie aktu prawnego: rozporządzenia nr 1169/2011, zawiera także wiele odniesień do innych – krajowych i unijnych – unormowań regulujących ten obszar. Znalazły się w niej objaśnienia i interpretacje przepisów prawnych opatrzone praktycznymi przykładami, orzecznictwem sądów krajowych i europejskich, a zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wytycznymi inspekcji kontrolnych, jak również opiniami polskiej i zagranicznej doktryny.


Autorki zawodowo zajmują się doradztwem w zakresie prawa żywnościowego. Wspierają przedsiębiorców działających na rynku spożywczym, śledzą aktualne zmiany, interpretacje organów administracyjnych i praktyczne trudności przedsiębiorców dotyczące stosowania przepisów regulujących produkcję oraz dystrybucję żywności. Mają wieloletnie doświadczenie praktyczne w tym zakresie, poparte odpowiednim warsztatem naukowym.


Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony zarówno dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze (producentów, przetwórców, dystrybutorów, sprzedawców żywności), jak i dla organów państwowych zajmujących się kontrolą żywności i ochroną konsumentów. Książka powinna też być pomocna dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, doradców biznesowych, agencji reklamowych, a nawet konsumentów zainteresowanych obowiązkami, jakie powinni realizować przedsiębiorcy odpowiedzialni za wprowadzanie żywności do obrotu.

Tytuł
Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
Autorzy
Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Katarzyna Jędrych, Paulina Szczypkowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-958-4
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2018
Liczba stron
556
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 21

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 304, s. 18, ze zm.) | str. 23

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 37
Artykuł 1. Przedmiot i zakres stosowania | str. 37
Artykuł 2. Definicje | str. 39
1. Uwaga ogólna | str. 44
2. Definicje z innych aktów prawnych (art. 2 ust. 1) | str. 44
3. Definicje z rozporządzenia nr 1169/2011 (art. 2 ust. 2) | str. 50
4. Pojęcie kraju pochodzenia (art. 2 ust. 3) | str. 82
5. Definicje szczegółowe (art. 2 ust. 4 i załącznik I) | str. 89

Rozdział II. Ogólne zasady dotyczące informacji na temat żywności | str. 95
Artykuł 3. Cele ogólne | str. 95
Artykuł 4. Zasady dotyczące obowiązkowych informacji na temat żywności | str. 97
Artykuł 5. Konsultacje z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności | str. 101

Rozdział III. Ogólne wymogi dotyczące informacji na temat żywności i zakresy odpowiedzialności podmiotów działających na rynku spożywczym | str. 102
Artykuł 6. Wymóg podstawowy | str. 102
Artykuł 7. Rzetelne informowanie | str. 104
1. Zasada rzetelnego informowania na temat żywności | str. 105
2. Pojęcie wprowadzania w błąd | str. 106
3. Pojęcie przeciętnego konsumenta | str. 110
4. Wprowadzenie w błąd co do właściwości środka spożywczego (art. 7 ust. 1 lit. a) | str. 124
5. Wprowadzenie w błąd poprzez przypisanie fałszywych cech (art. 7 ust. 1 lit. b) | str. 127
6. Wprowadzenie w błąd poprzez niezasadne wyróżnienie produktu (art. 7 ust. 1 lit. c) | str. 128
7. Wprowadzenie w błąd poprzez imitację (art. 7 ust. 1 lit. d) | str. 130
8. Obowiązek informowania w sposób rzetelny, jasny i łatwy do zrozumienia przez konsumenta (art. 7 ust. 2) | str. 131
9. Zakaz przypisywania żywności właściwości leczniczych (art. 7 ust. 3) | str. 133
10. Wprowadzająca w błąd prezentacja i reklama (art. 7 ust. 4) | str. 143
Artykuł 8. Zakres odpowiedzialności | str. 146
1. Uwagi wprowadzające | str. 148
2. Podmioty odpowiedzialne za informacje na temat żywności i zakres ich odpowiedzialności (art. 8 ust. 1–5 rozporządzenia nr 1169/2011) | str. 149
3. Zasady odpowiedzialności za znakowanie środków spożywczych w polskich przepisach prawnych | str. 156
4. Zasady przepływu informacji na temat żywności pomiędzy podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwa spożywcze (art. 8 ust. 6–8 rozporządzenia nr 1169/2011) | str. 165

Rozdział IV. Obowiązkowe informacje na temat żywności | str. 168
Sekcja 1. Treść i prezentacja | str. 168
Artykuł 9. Wykaz danych szczegółowych, których podanie jest obowiązkowe | str. 168
1. Uwagi ogólne | str. 170
2. Obowiązkowe elementy informacji na temat żywności | str. 171
3. Forma zamieszczenia elementów obowiązkowych | str. 179
Artykuł 10. Dodatkowe obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące szczególnych rodzajów lub kategorii żywności | str. 180
1. Uwagi ogólne | str. 180
2. Środki spożywcze pakowane w atmosferze gazów opakowaniowych | str. 181
3. Środki spożywcze zawierające substancje słodzące | str. 182
4. Środki spożywcze zawierające kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową | str. 184
5. Napoje o wysokiej zawartości kofeiny lub środki spożywcze z dodatkiem kofeiny | str. 186
6. Środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | str. 188
7. Zamrożone mięso, zamrożone surowe wyroby mięsne i zamrożone nieprzetworzone produkty rybołówstwa | str. 190
Artykuł 11. Wagi i miary | str. 192
Artykuł 12. Dostępność i umieszczanie obowiązkowych informacji na temat żywności | str. 193
Artykuł 13. Przedstawienie obowiązkowych danych szczegółowych | str. 196
1. Uwagi ogólne | str. 197
2. Widoczność i nieusuwalność informacji obowiązkowych | str. 198
3. Czytelność informacji obowiązkowych | str. 200
4. Umieszczanie niektórych obowiązkowych danych w jednym polu widzenia | str. 203
Artykuł 14. Sprzedaż na odległość | str. 205
1. Uwagi ogólne | str. 205
2. Zakres obowiązków informacyjnych w przypadku środków porozumiewania się na odległość | str. 206
3. Forma przekazywanych informacji | str. 209
4. Odpowiedzialność przy sprzedaży żywności na odległość | str. 211
5. Sprzedaż na odległość żywności nieopakowanej | str. 212
6. Wyłączenia dotyczące automatów do sprzedaży lub zautomatyzowanych lokali handlowych | str. 212
7. Dodatkowe wymogi dotyczące zawierania umów na | str. 214
Artykuł 15. Wymogi językowe | str. 215
Artykuł 16. Pominięcie niektórych obowiązkowych danych szczegółowych | str. 220
1. Uwagi ogólne | str. 221
2. Wyjątki dla szklanych butelek | str. 221
3. Wyjątki dla opakowań o małej powierzchni | str. 221
4. Zwolnienia z obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej. Wyjątki z załącznika | str. 222
5. Wyjątki dla napojów alkoholowych | str. 231
Sekcja 2. Przepisy szczegółowe dotyczące obowiązkowych danych szczegółowych | str. 232
Artykuł 17. Nazwa środka spożywczego | str. 232
1. Pojęcie, funkcje i zasady nadawania nazwy środka spożywczego (art. 17 ust. 1) | str. 234
2. Nazwa środka spożywczego sprowadzonego z innego państwa członkowskiego UE (art. 17 ust. 2 i 3) | str. 240
3. Nazwa fantazyjna | str. 243
4. Informacje towarzyszące nazwie | str. 244
Artykuł 18. Wykaz składników | str. 255
1. Zasady ogólne komponowania wykazu składników (art. 18 ust. 1 i 2) | str. 256
2. Składniki wytworzone z nanomateriałów (art. 18 ust. 3) | str. 260
3. Przepisy techniczne dotyczące formułowania wykazu składników (art. 18 ust. 4) | str. 260
Artykuł 19. Pominięcie wykazu składników | str. 298
Artykuł 20. Pominięcie komponentów żywności w wykazie składników | str. 301
1. Uwagi ogólne | str. 302
2. Części składowe dodane po oddzieleniu (art. 20 lit. a) | str. 303
3. Dodatki do żywności i enzymy (art. 20 lit. b) | str. 304
4. Nośniki (art. 20 lit. c) | str. 307
5. Substancje pomocnicze w przetwórstwie (art. 20 lit. d) | str. 308
6. Woda (art. 20 lit. e) | str. 308
7. Substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji – anulacja wyłączeń | str. 309
Artykuł 21. Etykietowanie niektórych substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji | str. 310
1. Uwagi wstępne | str. 311
2. Odniesienie do nazw składników lub substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji | str. 313
3. Miejsce oznaczania substancji lub produktu wymienionego w załączniku II | str. 320
4. Sposób oznaczenia substancji lub produktu wymienionego w załączniku II | str. 321
5. Uzupełnianie listy alergenów | str. 325
6. Informacje o możliwym występowaniu alergenów w żywności | str. 327
7. Informowanie o braku alergenów w produkcie | str. 331
Artykuł 22. Oznaczanie ilościowe składników | str. 333
1. Uwagi wstępne | str. 333
2. Występowanie nazwy składnika (składników) w nazwie środka spożywczego (art. 22 ust. 1 lit. a) | str. 335
3. Skojarzenie składnika (składników) z nazwą środka spożywczego przez konsumenta (art. 22 ust. 1 lit. a in fine) | str. 338
4. Słowne, obrazowe lub graficzne podkreślenie składnika (składników) w etykietowaniu (art. 22 ust. 1 lit. b) | str. 338
5. Oznaczenie ilości, gdy jest to konieczne w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienia go od produktów, z którymi mógłby być mylony ze względu na nazwę lub wygląd (art. 22 ust. 1 lit. c) | str. 340
6. Odstępstwa od wymogu oznaczenia ilościowego składnika (składników) lub kategorii składników (art. 22 ust. 2 i załącznik VIII pkt 1) | str. 341
7. Brak zastosowania art. 22 ust. 1 lit. a i b (art. 22 ust. 2 i załącznik VIII pkt 2) | str. 345
8. Sposób wyrażania informacji o ilości składnika (składników) lub kategorii składników (art. 22 ust. 2 i załącznik VIII pkt 3 i 4) | str. 346
Artykuł 23. Ilość netto | str. 350
1. Uwagi wstępne | str. 351
2. Sposób zapisu informacji o masie netto | str. 353
3. Dopuszczalne różnice między ilością netto zadeklarowaną w oznakowaniu a rzeczywistą ilością netto środka spożywczego | str. 356
4. Wyjątki i zasady szczególne w zakresie oznaczania masy netto | str. 358
Artykuł 24. Data minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia i data zamrożenia | str. 364
1. Uwagi ogólne | str. 365
2. Termin przydatności do spożycia | str. 367
3. Data minimalnej trwałości | str. 371
4. Data zamrożenia lub pierwszego zamrożenia | str. 375
5. Obowiązek zapewnienia czytelności informacji | str. 376
Artykuł 25. Warunki przechowywania lub warunki użycia | str. 376
1. Uwagi wstępne | str. 377
2. Warunki przechowywania | str. 377
3. Sposób przekazywania informacji o warunkach przechowywania | str. 378
4. Warunki przechowywania żywności głęboko mrożonej | str. 380
5. Warunki użycia środka spożywczego | str. 381
6. Warunki przechowywania lub użycia żywności po otwarciu opakowania | str. 382
Artykuł 26. Kraj lub miejsce pochodzenia | str. 383
1. Uwagi wstępne | str. 385
2. Chronione nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności (art. 26 ust. 1) | str. 387
3. Obowiązek deklaracji pochodzenia w sytuacji ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd (art. 26 ust. 2 lit. a) | str. 390
4. Obowiązek deklaracji pochodzenia w odniesieniu do wybranych rodzajów mięsa (art. 26 ust. 2 lit. b) | str. 394
5. Obowiązek deklaracji pochodzenia w przypadku rozbieżności pochodzenia środka spożywczego i jego podstawowego składnika (art. 26 ust. 3) | str. 401
6. Sprawozdania Komisji i przyszłe regulacje | str. 405
Artykuł 27. Instrukcje użycia | str. 409
Artykuł 28. Zawartość alkoholu | str. 411
Sekcja 3. Informacja o wartości odżywczej | str. 414
Artykuł 29. Powiązania z innymi przepisami | str. 414
Artykuł 30. Treść | str. 417
1. Obowiązkowe elementy informacji o wartości odżywczej | str. 419
2. Dobrowolne elementy informacji o wartości odżywczej | str. 421
3. Powtórzenie informacji o wartości odżywczej | str. 424
4. Informacja o wartości odżywczej napojów alkoholowych | str. 426
5. Informacja o wartości odżywczej w przypadku żywności nieopakowanej | str. 427
6. Upoważnienie Komisji do zmian z zakresu informacji o wartości odżywczej | str. 427
7. Sprawozdanie na temat obecności izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz w ogólnej diecie populacji UE | str. 428
Artykuł 31. Obliczenie | str. 429
1. Uwaga wprowadzająca | str. 430
2. Sposób obliczania wartości energetycznej i składników odżywczych (art. 31 ust. 1 i 2) | str. 430
3. Postać żywności, do której odnoszą się informacje o wartości odżywczej (art. 31 ust. 3) | str. 431
4. Podstawy wyliczania wartości podawanych w informacji o wartości odżywczej (art. 31 ust. 4) | str. 433
5. Uprawnienia Komisji | str. 436
Artykuł 32. Wyrażanie ilości w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml | str. 437
1. Obligatoryjne formy podawania informacji o wartości odżywczej | str. 437
2. Fakultatywne formy podawania informacji o wartości odżywczej | str. 438
Artykuł 33. Wyrażanie ilości w przeliczeniu na porcję lub na jednostkową ilość żywności | str. 441
1. Podawanie informacji o wartości odżywczej w przeliczeniu na porcję lub jednostkową ilość żywności (art. 33 ust. 1 i 4) | str. 442
2. Powtarzanie informacji o wartości odżywczej w przeliczeniu na porcję lub jednostkową ilość żywności (art. 33 ust. 2) | str. 443
3. Podawanie informacji o wartości odżywczej wobec żywności nieopakowanej (art. 33 ust. 3) | str. 444
4. Upoważnienie dla Komisji do wydania aktów wykonawczych (art. 33 ust. 5) | str. 445
Artykuł 34. Prezentacja | str. 445
1. Prezentacja informacji o wartości odżywczej (art. 34 ust. 1 i 2) | str. 446
2. Prezentacja powtórzenia informacji o wartości odżywczej (art. 34 ust. 3) | str. 449
3. Prezentacja informacji o wartości odżywczej w odniesieniu do żywności nieopakowanej i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowo (art. 34 ust. 4) | str. 450
4. Prezentacja wartości odżywczej w przypadku znikomych ilości składników odżywczych (art. 34 ust. 5) | str. 450
5. Delegacje dla Komisji | str. 451
Artykuł 35. Dodatkowe formy wyrażania i prezentacji informacji | str. 452
1. Cel oraz warunki wprowadzania dodatkowych form prezentowania informacji o wartości odżywczej (art. 35 ust. 1) | str. 453
2. Przykłady systemów dobrowolnych | str. 454
3. Uprawnienia i obowiązki państw członkowskich oraz Komisji (art. 35 ust. 2–6) | str. 458

Rozdział V. Dobrowolne informacje na temat żywności | str. 459
Artykuł 36. Wymogi mające zastosowanie | str. 459
1. Pojęcie informacji dobrowolnych | str. 460
2. Informacje dobrowolne objęte szczególnymi wymogami rozporządzenia nr 1169/2011 (art. 36 ust. 1) | str. 461
3. Informacje dobrowolne objęte ogólnymi wymogami rozporządzenia nr 1169/2011 (art. 36 ust. 2) | str. 462
4. Informacje dobrowolne uregulowane w przepisach szczególnych (art. 36 ust. 3 i 4) | str. 465
Artykuł 37. Prezentacja | str. 469

Rozdział VI. Przepisy krajowe | str. 470
Artykuł 38. Przepisy krajowe | str. 470
Artykuł 39. Przepisy krajowe w zakresie dodatkowych obowiązkowych danych szczegółowych | str. 473
Artykuł 40. Mleko i produkty mleczne | str. 476
Artykuł 41. Napoje alkoholowe | str. 477
Artykuł 42. Wyrażanie ilości netto | str. 478
Artykuł 43. Dobrowolne podawanie referencyjnych wartości spożycia dla szczególnych grup ludności | str. 481
Artykuł 44. Przepisy krajowe dotyczące żywności nieopakowanej | str. 481
1. Żywność nieopakowana – definicja | str. 482
2. Obowiązkowe przekazywanie informacji o alergenach | str. 485
3. Przepisy krajowe dotyczące przekazywania innych danych szczegółowych | str. 487
4. Dobrowolne przekazywanie innych informacji | str. 494
5. Przepisy krajowe dotyczące sposobu udostępniania danych szczegółowych, form ich wyrażania i prezentacji | str. 494
6. Komunikowanie Komisji tekstu przepisów krajowych dotyczących żywności nieopakowanej | str. 497
Artykuł 45. Procedura notyfikacji | str. 498

Rozdział VII. Przepisy wykonawcze, zmieniające i końcowe | str. 501
Artykuł 46. Zmiany załączników | str. 501
Artykuł 47. Okres przejściowy w odniesieniu do środków wykonawczych lub aktów delegowanych i data rozpoczęcia ich stosowania | str. 503
Artykuł 48. Komitet | str. 504
Artykuł 49. Zmiany rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 | str. 508
Artykuł 50. Zmiany rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 | str. 510
Artykuł 51. Wykonywanie przekazanych uprawnień | str. 512
Artykuł 52. Procedura w trybie pilnym | str. 515
Artykuł 53. Uchylenie | str. 516
Artykuł 54. Środki przejściowe | str. 517
Artykuł 55. Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania | str. 519

Załączniki | str. 521
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.