Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo

ebook

- 12%

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo

Jakub Niedbalski.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 22.80 zł 20.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7525-900-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka Jakuba Niedbalskiego to imponujące studium empiryczne przeprowadzone zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Autor dokonuje wszechstronnej, pogłębionej analizy miejsca, w którym z całą jaskrawością wychodzą na jaw reguły rządzące konstruowaniem ładu społecznego. Miejscem tym jest dom pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo. Oglądając to miejsce możemy, podążając za wskazaniami Autora, odnaleźć reguły, którymi na co dzień posługujemy się w naszym społecznym życiu – jednak zwielokrotnione, przerysowane, a więc tym bardziej przemawiające do naszej ospałej wyobraźni. Autor książki symbolizuje postawę, zgodnie z którą o upośledzeniu umysłowym może wypowiadać się tylko ktoś, kto z upośledzonymi „zjadł beczkę soli”. Mam nieodparte wrażenie, że większość specjalistów od „niepełnosprawności intelektualnej” upośledzonego człowieka widziała tylko z daleka, a w dodatku na krótko. Książka Jakuba Niedbalskiego ma szansę stać się publikacją, która to zmieni.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys

Tytuł
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo
Autor
Jakub Niedbalski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-7525-900-1
Rok wydania
2013 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
306
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 9 Rozdział I. Podstawy teoretyczne badań 13 1.1. Ład społeczny w teorii myśli socjologicznej 14 1.2. Ład społeczny w ujęciu normatywnym 16 1.3. Ład społeczny w ujęciu interpretatywnym 20 1.3.1. Symboliczny interakcjonizm a problematyka ładu społecznego 20 1.3.2. Ład społeczny w socjologii fenomenologicznej i etnometodologii 24 1.3.3. Ład interakcji i porządek społeczny w koncepcji Ervinga Goffmana 27 1.3.4. Instytucjonalne ujęcie ładu społecznego w koncepcji Petera Bergera i Thomasa Luckmanna 32 1.4. Ład interakcji i porządek społeczny – podsumowanie 34 Rozdział II. Niepełnosprawność intelektualna w ujęciu naukowym i społecznej percepcji 35 2.1. Upośledzenie umysłowe w dyskursie naukowym 36 2.2. Przyczyny upośledzenia umysłowego i ich klasyfikacje – ujęcie interdyscyplinarne 43 2.3. Upośledzenie umysłowe a choroba psychiczna – podobieństwa i różnice 47 2.4. Niepełnosprawność intelektualna jako kategoria społeczna 49 2.5. Miejsce osoby niepełnosprawnej intelektualnie w społeczeństwie 51 2.6. Realizacja idei podmiotowości osoby upośledzonej umysłowo 55 Rozdział III. Miejsce osoby niepełnosprawnej intelektualniew systemie pomocy społecznej 61 3.1. Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie – rozwiązania systemowe 62 3.2. Instytucjonalizacja opieki nad osobami upośledzonymi umysłowo 67 3.2.1. Dom pomocy społecznej w strukturze polityki społecznej i systemie prawa 68 3.2.2. Realizacja zadań pomocowych w instytucjonalnych w warunkach domu pomocy społecznej 71 3.3. Miejsce osoby upośledzonej umysłowo w instytucjonalnym systemie pomocy społecznej – podsumowanie 74 Rozdział IV. Metodologia badań 79 4.1. Cel i przedmiot badań 79 4.2. Charakterystyka terenu badań 79 4.3. Techniki badawcze 81 4.3.1. Wywiad swobodny 82 4.3.2. Obserwacja uczestnicząca 84 4.3.3. Analiza materiałów zastanych 85 4.4. Metody jakościowe zastosowane w badaniu środowiska osób upośledzonych umysłowo 86 4.4.1. Metodologia teorii ugruntowanej 89 4.4.2. Badanie etnograficzne 91 4.4.3. Etnografia a teoria ugruntowana – porównanie metod 94 4.5. Uzasadnienie wyboru określonych metod i technik badawczych 97 4.6. Charakterystyka badań w środowisku osób upośledzonych umysłowo 98 4.6.1. Poziom percepcji i kompetencje językowe badanych a zdobywanie danych empirycznych 98 4.6.2. Neutralność a zaangażowanie emocjonalne badacza-obserwatora 100 4.6.3. Przemiana roli oraz dynamika tożsamości badacza 101 4.7. Etyka badań a niepełnosprawność intelektualna – moralne granice eksploracji terenowej 104 Rozdział V. Porozumiewanie się, rozumienie, porozumienie – proces budowania ładu interakcji w społecznej przestrzeni DPS 107 5.1. Analiza funkcji komunikacyjnych 107 5.1.1. Sens i znaczenie komunikowania się w instytucji opiekuńczej 107 5.1.2. Rodzaje i sposoby porozumiewania się podopiecznych z opiekunami 110 5.1.3. Reguły komunikowania się personelu z mieszkańcami 119 5.1.4. Poziomy porozumienia – problematyka intencjonalność i istotności komunikatu 122 5.1.5. Znaczenie aktu komunikacji i porozumiewania się – podsumowanie 123 5.2. Konstruowanie „rzeczywistości” instytucjonalnej DPS 125 5.2.1. Rekonstruowanie biografii mieszkańca 125 5.2.2. Reinterpretacje znaczeń dokonywane na poziomie językowo-pojęciowym 131 5.2.3. Proces typifikacji i kategoryzowania 137 5.2.4. Środowiskowe normy i metanormy 142 5.2.5. Instytucjonalne rytuały i zwyczaje 145 5.2.6. System wartości funkcjonujących w domu pomocy społecznej 147 5.3. Negocjacyjny wymiar relacji interpersonalnych 151 5.3.1. Relacje partnerskie a wymagania profesjonalizacji pracy 151 5.3.2. Percepcja potrzeb podopiecznych i ich realizacja przez personel 154 5.3.3. Podejmowanie ról quasi-rodzinnych versus perspektywa zadaniowa 160 5.4. Porozumiewanie się, rozumienie, porozumienie – podsumowanie 166 Rozdział VI. Elementy (dez-)organizujące ład społeczny DPS 169 6.1. Kontekst niepewność relacji interpersonalnych personelu i podopiecznych 169 6.2. Aktywne działania mieszkańców destabilizujące porządek instytucjonalny 173 6.2.1. Sytuacje konfliktowe i konflikty 174 6.2.2. Agresja i autoagresja podopiecznych 178 6.3. Zaniechania działań mieszkańców prowadzących do destabilizacji instytucjonalnego porządku 182 6.3.1. Bierność i wycofanie podopiecznych 183 6.3.2. Roszczeniowa postawa mieszkańców 187 6.4. Emocjonalny kontekst pracy personelu 190 6.4.1. Odwrażliwiająca rutynizacja pracownika 192 6.4.2. Emocjonalna nadwrażliwość pracownika 194 6.5. Konsekwencje emocji w miejscu pracy 196 6.5.1. Błędy popełnianie przez personel jako efekt zaangażowania emocjonalnego 196 6.5.2. Konsekwencje interpersonalne popełnianych błędów 198 6.5.3. Emocje w miejscu pracy – stres i destrukcja tożsamości zawodowej 201 Rozdział VII. Kontrola i podporządkowanie versus autonomia i niezależność 207 7.1. Ład interakcji – między autonomią a kontrolą 207 7.2. Płaszczyzny kontroli i autonomii w domu pomocy społecznej 220 7.2.1. Przestrzeń i czas 220 7.2.2. Ciało i cielesność 225 7.2.3. Manipulowanie i zarządzanie wrażeniami 230 7.2.4. Rola autorytetu i bliskich relacji 234 7.2.5. Samodzielność, niezależność – aktywność mieszkańców 238 7.3. Kontrola versus autonomia – podsumowanie 241 Rozdział VIII. Dom pomocy społecznej i jego otoczenie 245 8.1. Przestrzenne i systemowe powiązania oraz społeczne zależności 245 8.2. Mikrośrodowisko społeczne otoczenia domu pomocy 248 8.3. Reguły wzajemności i obszary sporne – społeczny wymiar otoczenia DPS 251 Rozdział IX. Proces socjalizacji pracownika i mieszkańca 255 9.1. Nabywanie umiejętności przystosowawczych 255 9.2. Przenikanie się życia zawodowego i prywatnego osób zatrudnionych w domu pomocy 257 9.3. Wydarzenia przełomowe w biografii pracownika domu pomocy społecznej 259 9.4. Satysfakcja z pracy jako element budowania i podtrzymywania tożsamości zawodowej pracownika DPS 261 9.5. Proces socjalizacji pracownika i mieszkańca – podobieństwa i różnice 263 9.5.1. Dom pomocy społecznej jako miejsce życia oraz miejsce pracy 263 9.5.2. Nabywanie perspektywy mieszkańca przez osobę upośledzoną umysłowo 265 9.5.2.1. Proces przyjmowania roli i stawania się członkiem instytucji opiekuńczej 265 9.5.2.2. Instytucjonalne uwarunkowania percepcji siebie osób upośledzonych umysłowo 267 9.5.2.3. Rola środowiska społecznego oraz otoczenia instytucjonalnego w procesie stawania się mieszkańcem domu pomocy 270 9.5.3. Praca, zawód, profesjonalizm – proces stawania się pracownikiem domu pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo 276 Podsumowanie 285 Bibliografia 291 Spis tabel 303 Aneksy 305
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych Studium socjologiczne

-15%

Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych Studium socjologiczne

Książka stanowi socjologiczne studium dotyczące aktorów polskich publicznych teatrów dramatycznych i zawiera analizę wielu aspektów profesji aktorskiej. Ramy czasowe publikacji obejmują okres ostatnich 30 lat (od transformacji ustrojowej w 1989 roku do chwili obecnej). Jednak dla pełnego obrazu autorka nawiązuje do dziejów polskiego teatru, by na ich tle ukazać zmianę społecznego statusu aktorstwa.
Monografia jest kierowana zarówno do socjologów, teatrologów, kulturoznawców, jak i szerokiego grona czytelników zainteresowanych społecznym kontekstem teatru.
*
Publikacja wraz z wcześniejszą książką tej samej autorki (Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych) stanowi łącznie wyjątkowe i unikalne w Polsce przedsięwzięcie wydawnicze. Nikt wcześniej nie przeprowadził bowiem tak wszechstronnej i pogłębionej analizy środowiska aktorów w Polsce.
Z recenzji prof. Przemysława Kisiela

Cena: 22.45 zł 19.00 zł
Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów

-14%

Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów

Praktyczny przewodnik przybliżający metody badania języka używanego w różnych kontekstach: oficjalnych dokumentach, zwykłych rozmowach, wywiadach czy komunikatorach internetowych. Autor w jasny sposób wprowadza podstawowe definicje, czym jest analiza konwersacyjna czy analiza dyskursu, a także pokazuje, jak dokonać transkrypcji materiałów nagranych na taśmach audio lub wideo. Jak w każdym tomie Niezbędnika, podejmowane są również zagadnienia etyczne dotyczące korzystania z danych wywołanych i niewywołanych.

Cena: 49.00 zł 42.00 zł
Anegdoty, limeryki, epifanie o socjologii i socjologach

-27%

Anegdoty, limeryki, epifanie o socjologii i socjologach

Znaczna część zamieszczonych w tym tomiku tekstów ukazywała się w ostatnich latach w biuletynie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Informacja Bieżąca”, najczęściej pod kryptonimem Ankor.

Najżywszy odzew wywołały limeryki. Niektórzy socjologowie, a nawet ich spadkobiercy, poczuli się bardzo urażeni, autor zaś wzywany był do publicznych przeprosin. Nie uczynił tego, musiałby bowiem przyznać, że imiona Jana, Piotra czy Stefana oznaczają konkretne osoby, a tak nie jest. Wszelako w sytuacji, jaka zaistniała, autor czuje się w powinności, aby stwierdzić, że jakiekolwiek podobieństwo postaci i sytuacji tutaj przywołanych do żyjących i nieżyjących socjologów (a także przedstawicieli innych zawodów) jest najzupełniej przypadkowe.

Co się tyczy anegdot, które Merriam Webster’s Dictionary & Theasaurus definiuje jako short narrative of interesting, amusing, or biographical incident, to spotkały się z zarzutem, że ten czy ów socjolog (zwłaszcza rodzimy socjolog!) nie mógł powiedzieć lub zrobić tego lub owego, kłóciłoby się to bowiem z jego wizerunkiem, jego charakterem, temperamentem, poczuciem humoru lub innymi znanymi(?) jego przymiotami. Według tej opinii jeden z nadzwyczaj sympatycznych profesorów (notabene promotor doktoratu autora tych słów, a także, notabene, mąż kilku żon), nie mógł porównać wykładanego przez siebie przedmiotu do kostiumu bikini, bo to jakoby nie licowało z jego z sylwetką i stylem bycia...

Niedorzeczną pretensją jest oczekiwanie, że każda anegdota będzie opatrzona stemplem autentyczności. Do anegdotycznej narracji nie stosuje się bowiem kryterium prawdy i fałszu, co najwyżej prawdopodobieństwa. Nie ma więc sensu dociekać, czy opisana w anegdocie sytuacja na pewno się wydarzyła i czy jej bohaterem była ta właśnie, a nie inna osoba.

Zapewne sporną jest kwestią, czy powtarzane z pokolenia na pokolenie anegdoty, złote myśli, aforyzmy, maksymy, sentencje, facecje, dykteryjki, powiastki, dewizy, kalambury i fabulacje należą do dóbr (kanonu) kultury, czy też powinno się im przyznać znacznie niższą rangę. Zdaje się natomiast nie ulegać wątpliwości (choć nie jest to oczywiste dla wszystkich socjologów), że owe drobne, ulotne w większości utwory, mniej lub bardziej udane lub zupełnie chybione, są nośnikiem nie tyle treści poznawczych, choć i takie w nich się znajdzie, ile emocjonalnych pobudzeń i nastrojów raczej żartobliwych niż poważnych.

Cena: 17.91 zł 13.00 zł
Badania jakościowe t.2 Metody i narzędzia

-13%

Badania jakościowe t.2 Metody i narzędzia

Tom 2 przybliża metody i narzędzia niezbędne w trakcie prowadzenia wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, badań etnograficznych czy analizy dyskursu i dokumentów.

Cena: 69.00 zł 60.00 zł
Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa

-21%

Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa

Moim zdaniem omawiana propozycja wydawnicza podejmuje bardzo ważny problem teorii społecznej, wykazuje bardzo dobrą orientację Autorki we współczesnej socjologii (a także w niektórych, potrzebnych tutaj, aspektach uprawiania dyscyplin pokrewnych), jej zdolność analitycznego a także syntetycznego myślenia, zdolność łączenia teorii społecznej z praktycznymi zagadnieniami społecznymi, które powinna ona wyjaśniać.”

Prof. dr hab. Janusz Mucha

Praca ta składa się z sześciu rozdziałów, tworzących przejrzystą, dobrze skonstruowaną całość. (…) Kluczowy i w moim odczuciu najciekawszy, bo podejmuje się w nim kwestie ciągle jeszcze słabo opracowane w polskim piśmiennictwie, jest rozdział piąty. Jest on poświęcony koncepcjom działania podmiotowego trojga najwybitniejszych myślicieli zajmujących się tym zagadnieniem: Pierre’a Bourdieu, Margaret Archer i Anthonego Giddensa. Rozdziały – trzeci poświęcony Maxowi Weberowi i czwarty poświęcony Colemanowi, których koncepcje autorka omawia wnikliwie i z czymś co określiłbym jako swadę intelektualną, traktować można jako wprowadzenie do wspomnianego rozdziału piątego. W efekcie otrzymujemy bardzo ciekawe, ukazane w szerokiej perspektywie historycznej opracowanie jednego z kluczowych w teoriach socjologicznych problemu – sprawstwa podmiotowego.

Prof. dr hab. Andrzej Szpociński

Cena: 34.26 zł 27.00 zł
Contemporary Family – Comparative Perspective

-14%

Contemporary Family – Comparative Perspective

The main aim of the book is to depict the transformations that are taking place within different form of family in comparative perspective. Interest in the family is extremely alive and widespread now. In the time of intensive transformations family as the basic social particle undergoes different changes from the preferred and implemented models of the family life to the relations in the family. That is why the editors of the book decided to invite scholars from different part of Europe so they can present the results of their research. From the general tendencies to the analysis of particular cases the book is an answer to the need of broader view of changes taking place in our family life.

Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wiedzy Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół rodziny, alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego oraz współczesnego społeczeństwa polskiego. Swe dotychczasowe osiągnięcia badawcze i naukowe opublikowała w kilku artykułach zamieszczonych w czasopismach o międzynarodowym i krajowym zasięgu. Jest uczestniczką kilku międzynarodowych projektów badawczych. Była stypendystką Funduszu Wyszehradzkiego. [13.10.2014]Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz is an assistant professor in the Institute of Sociology at the Faculty of Social Sciences at the University of Silesia in Katowice (Poland). She is interested in sociology of marriage, family and the alternative family life forms, especially cohabitation, and also contemporary polish family and social morality. She is an author of many publications in Polish and English languages. The most important publication are: Factors Influencing the Spread of Cohabitation Phenomenon in Poland: Sociological Study among Residents of Katowice (2015), (with M. Simó-Solsona), The Shape of the Contemporary Family in Poland and Spain (2015), Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich / Cohabitation in Poland and Slovak Republic. Sociological study in students environment (2014), Importance of the Institution of Marriage for Polish and Slovak Students (2013). Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz is a member of International Association for Relationship Research, Polish Sociological Association and Korea Foundation. She was also a Visegrad scholarship holder and coordinator of many research project. In 2015 she was attended in the “Regular soft-skills course” realized in Wageningen University in Netherlands within the framework of the project: “Support for the management of research and its results” financed by European Union and the Ministry of Science and Higher Education in the framework of the Operational Program of Innovative Economy. [28.10.2016]

Grzegorz Libor, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek World Economic Association. Recenzent European Journal of Political Research oraz Journal of Economic World. Absolwent studiów podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo – Rozwojowego, a także – w momencie pisania – słuchacz podpyplomowych studiów Nowoczesne Technologie Webowe i Mobilne. W 2015 roku znalazł się w gronie osób wybranych do Who's Who in the World. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: Polityka Społeczna, Socjologia Polityki, Badania Ewaluacyjne, Globalne Procesy Społeczne oraz Społeczne Aspekty Testowania Gier i Oprogramowania.Najważniejsze publikacje:

Libor G., Gałuszka J., Gałuszka I., Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships, „Local Government Studies” [2013]
Libor G., M. Szpoczek – Sało, M. Kornacka, Problematyka granic w refleksji społeczno
– humanistycznej, [Wyd. UŚ Katowice 2012]
Libor G., Wybory parlamentarne w 2011 roku na przykładzie gminy Mikołów i powiatu mikołowskiego – lokalny wymiar komunikowania politycznego w analizie wyborczej [w:] Wódz K., Kulas P. (red.), Governance i wyzwania partycypacji publicznej, WSB [Dąbrowa Górnicza 2012, s. 93 – 108]
Libor G., Życie polityczne na obrzeżach przyszłej metropolii na przykładzie gminy Mikołów, Drukarnia Archidiecezjalna [Katowice 2011]
Libor G., Lille : Métropole, Communauté Urbaine - une synchronisation des transports optimale, une grande efficacité de la région. Une leçon pour la Pologne [w:] Pyka R. (red.) Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le développement équilibré des espaces métropolitains français – conclusions pour la Pologne, RSS MSNP UŚ w Katowicach, GZM – „Metropolia Silesia” [Katowice 2011, s. 115 – 135]

Autor oraz współautor kilkunastu publikacji opublikowanych w kraju i za granicą, m.in. w „Polityce Społecznej”, „Wrocławskich Studiach Politologicznych”, w „Local Government Studies”, a także we włoskim „Rivista Internationale di Scienze Sociali”.Zainteresowania badawcze: społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe konsekwencje zjawiska dewolucji władzy na przykładzie Walii. [11.03.2015]Grzegorz Libor (https://scholar.google.pl/citations?user=lOv-XiMAAAAJ&hl=pl), PhD in sociology, an assistant professor in the Department of Sociology of Politics in the Institute of Sociology of the University of Silesia in Katowice. A member of the World Economic Association. A reviewer of the European Journal of Political Research and the Journal of Economic World. Graduated in Research & Development Project Manager, as well as in Modern web and mobile technologies. In 2015 selected to Who's Who in the World. Classes given: Social Policy, Sociology of Politics, Evaluation Research, Global Social Processes and others. Author and co-author of several publications published in the country and abroad, for example in "Social Policy", "Wroclaw Political Studies" in the "Local Government Studies" and Italian "Rivista Internationale di Scienze Sociali". Participated in national and international research, the most recently in the international study by The Lille Center for European Research on Administration, Politics and Society (CERAPS) on training of local government staff in Europe (2016). A member of the European research network OLA - Observatory on Local Economy.5 most important publications:1. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries, University of Silesia in Katowice, 2015. [in English]

2. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Robert Pyka, Regionalisation in Europe: The State of Affairs, University of Silesia in Katowice, 2015. [in English]

3. Grzegorz Libor, Kazimiera Wódź, Dorota Nowalska-Kapuścik, Social peripheries in theory and empirical research, University of Silesia in Katowice, 2016. [in Polish]

4. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Monoculture and polyculture in former industrial regions. The case of South Wales and the Silesian voivodeship, Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 2015, n. 4, pp. 431-448. [in English]

5. Grzegorz Libor, Jolanta Gałuszka, Ireneusz Gałuszka, Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships, Local Government Studies, 2013. [in English]Research interests: changes in industrial regions of Poland and Wales, social, political, economic and cultural implications of the phenomenon of devolution of power on the example of Wales. [28.10.2016]

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.