Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zygmunt II August i kultura jego czasów W pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie

ebook

- 13%

Zygmunt II August i kultura jego czasów W pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 39.20 zł 34.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-5666-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja nawiązuje do 500. rocznicy urodzin króla Zygmunta Augusta i stanowi zbiór 17 studiów różnych autorów (historyków literatury, historyków, historyków sztuki) poświęconych kulturze czasów Zygmunta II Augusta (1548-1572). Wśród poruszonych zagadnień znalazły się:
kwestie dotyczące postaci ostatniego Jagiellona, najbliższych króla, jego mecenatu artystycznego, twórczości okolicznościowej, literackiego wizerunku władcy czy bujnego rozkwitu kultury w okresie jego rządów (m.in. sztuk wizualnych i piśmiennictwa), a także losów zgromadzonej przez Augusta kolekcji sztuki.

Czasy samodzielnych rządów Zygmunta II Augusta to w naszych dziejach epoka z wielu względów niezwykle istotna, a rzec można nawet, że i przełomowa. To wówczas, pod berłem liberalnie nastawionego do kwestii wyznaniowych władcy, następuje żywiołowy rozwój rodzimego protestantyzmu, aktem unii lubelskiej z 1569 roku przypieczętowana zostaje polityczna konsolidacja Korony i Litwy, a wobec perspektywy bezpotomnej śmierci monarchy kształtują się podwaliny pod nowy system obioru jego następców – wolną elekcję. Nade wszystko jednak wskazane 24-lecie zbiegło się z kulminacyjną fazą polskiego renesansu. Dzięki ożywionym kontaktom z Włochami dociera do naszego kraju i ugruntowuje się, oparta na studiach antycznych, kultura humanistyczna. Rzeczpospolita włącza się w pełni w główny nurt cywilizacji zachodniej, a z państwa zajmującego względem niego pozycję peryferyjną staje się tym, które aktywnie uczestniczyć będzie w kulturowej wymianie, czego najlepszym przykładem pisarstwo Jana z Czarnolasu. Czyniąc swój zasadniczy punkt odniesienia z postaci króla Zygmunta Augusta, od którego narodzin minęło w 2020 roku równo 500 lat, tom niniejszy prezentuje 17 studiów z rozmaitych dziedzin humanistyki, składających się, w swym założeniu, na zbiorczy obraz tej nadzwyczaj barwnej epoki.

*********

Sigismund II Augustus and the Culture of His Times. Commemorating the 500 th Birthday of the Last Jagiellonian on the Polish-Lithuanian Throne

The publication, commemorating the 500 th birthday of Sigismund II Augustus, contains several essays on the last Jagiellonian, his artistic patronage and the flourishing of culture, visual arts and literature among others, at the time.

*********

Dr hab. Radosław Rusnak (ORCID 0000-0002-8669-5258) – historyk literatury polskiej, specjalista w zakresie literatury XVI-XVII wieku, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej w Katedrze Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

---------

PhD hab. Radosław Rusnak (ORCID 0000-0002-8669-5258) – assistant professor at the Department of Polish Philology at the University of Warsaw.

Tytuł
Zygmunt II August i kultura jego czasów
Podtytuł
W pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie
Języki
angielski, polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-5666-4
Rok wydania
2022 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
438
Format
epub, pdf, mobi
Spis treści
Słowo wstępne (Radosław Rusnak) 7

Oleksii Rudenko (Wiedeń), Strategies of Early Modern Royal Representation. Sigismund II Augustus and His Public Image in 1520–1548 13

Bartłomiej Czarski (Warszawa), Poetyckie funeralia żegnające królową Elżbietę Habsburżankę – uwagi bibliograficzne i historycznoliterackie 33

Radosław Grześkowiak (Gdańsk), Egzemplum z pieśni Mikołaja Reja Podobieństwo żywota człowieka krześcijańskiego alias Ku temuż to krześcijańskiemu rycerzowi napominanie. Od tekstu paraboli do alegorycznej ryciny 60

Wojciech Kordyzon (Warszawa), Polemiczne „tragedie” protestanckie w Polsce w latach 1558–1560. Gatunkowe i parenetyczne aspekty utworów Bernardina Ochina i Francesca Negriego 93

Jakub Łukaszewski (Poznań), Sum Fricii. Fragment zaginionej biblioteki Andrzeja Frycza Modrzewskiego odnaleziony podczas rekonstrukcji księgozbioru kolegium
poznańskich jezuitów 110

Ryszard Szmydki (Leuven), Marcus Ambrosius jako wysłannik króla Zygmunta Augusta do Antwerpii około roku 1560 134

Ryszard Szmydki, Piotr Józef Janowski (Leuven–Kraków), Ze studiów nad zakupami tekstyliów dla króla Zygmunta Augusta po roku 1560 154

Elwira Buszewicz (Kraków), Biskup i Muzy. Konterfekty Filipa Padniewskiego w poezji nowołacińskiej 172

Marta Wojtkowska-Maksymik (Warszawa), Wizerunek Zygmunta Augusta w listach dedykacyjnych (na wybranych przykładach) 192

Wojciech Ryczek (Kraków), „Sarmacki Tibullus”. Sylwa (II 2) Andrzeja Trzecieskiego do Jana Kochanowskiego 207

Radosław Rusnak (Warszawa), Warneńczyk uwielbiony, czyli o miejscu Fragmentum XXI względem Satyra i innych politycznych utworów Jana Kochanowskiego 230

Agata Starownik (Warszawa), „Porządek i ozdoba rzeczy”. Motywy astronomiczne w Psalmie 19 Jana Kochanowskiego wobec biblijnego oryginału i tradycji neoplatońskiej 263

Mateusz Grzęda (Kraków), Zygmunt August i jego kunstkamera. Przyczynek do studiów nad patronatem artystycznym ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim
tronie 296

Krystyna Wierzbicka-Trwoga (Warszawa), Rozrywka z Niemiec. Polskie przekłady niemieckich powieści i romansów rycerskich pod koniec panowania Zygmunta
Augusta 329

Piotr Tafiłowski (Warszawa), Recepcja wiedzy o Indiach Zachodnich w Polsce za panowania ostatnich dwóch Jagiellonów 344

Piotr Józef Janowski (Kraków), Ceremonie żałobne po śmierci ostatnich dwóch Jagiellonów zorganizowane poza granicami Polski 371

Aleksandra Jakóbczyk-Gola (Warszawa), „Ku pospolitej potrzebie” – testament Zygmunta Augusta i pierwsza polska publiczna kolekcja sztuki 393

Wykaz skrótów 412

Spis ilustracji 413

Indeks osobowy 417
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Zygmunt II August i kultura jego czasów W pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie

Pobierz fragment

Produkty podobne

500 lat Reformacji na Górnym Śląsku.

-26%

500 lat Reformacji na Górnym Śląsku.

Monografia „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku” pod redakcją Wacława Gojniczka i Ryszarda Kaczmarka daje współczesnemu czytelnikowi sposobność zapoznania się z dziejami luteranizmu w regionie, ale nade
wszystko stanowi znaczący wkład w historyczną debatę naukową na temat
reformacyjnych wpływów na terenie śląskiej ziemi.

Cena: 50.00 zł 37.00 zł
Adam Chmara (1720—1805) — ostatni wojewoda miński w świecie polityki czasów stanisławowskich i jego archiwum

-13%

Adam Chmara (1720—1805) — ostatni wojewoda miński w świecie polityki czasów stanisławowskich i jego archiwum

Praca ma charakter biograficzny, skupia się na pokazaniu kariery politycznej ostatniego wojewody mińskiego w dziejach Rzeczypospolitej Adama Chmary. Jest ona sama w sobie interesująca, ale przede wszystkim robi wrażenie skalą awansu, od łowczego mińskiego do wojewody mińskiego, dodajmy co nie jest bez znaczenia pierwszego senatorstwa w rodzinie Chmarów. Jakkolwiek kariera polityczna bohatera stanowi szkielet tego studium, to obejmuje ma ona znacznie szerszy zakres problemów. Przedstawia funkcjonowanie i mechanizmy tworzenia elit w czasach stanisławowskich, pokazuje obraz polityczny prowincji litewskiej, a w tej przestrzeni, przejście od politycznych rozgrywek województwa mińskiego do polityki państwowej państwa polsko-litewskiego. Prezentowane w rozprawie są różne podejścia obywateli – nie tylko A. Chmary – do najistotniejszych kwestii związanych z istnieniem Rzeczypospolitej oraz ogólnie odrysowane są codzienne sprawy w życiu elit stanisławowskich. Sfera polityczna to tylko jedna z nich i to nie zawsze najważniejsza. Na takiej szerokiej płaszczyźnie pokazano także sposoby osiągania sukcesu na drodze publicznej posługi, ale też polityczne meandry życia publicznego na Litwie i słabnącą rolę wielkich litewskich rodów.

Cena: 89.90 zł 78.00 zł
Akademie nauk − Uniwersytety − Organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w.

-18%

Akademie nauk − Uniwersytety − Organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w.

Przedstawione w tym tomie artykuły i studia są rezultatem wieloletniej współpracy środowiska historyków działających w Komisji Historyków Polski i Rosji. Zainteresowania autorów odzwierciedlają w znacznym stopniu obszary badawcze, które skupiają na sobie uwagę historyków obu stron. Nie są to zawsze obszary tożsame. Jednak przeważnie są to przestrzenie wzajemnie się uzupełniające, które ukazują skalę zainteresowania Rosją w Polsce i Polską w Rosji. Od razu można zauważyć, że polskie środowisko akademickie, zwłaszcza środowisko historyków, skupia bardzo wiele uwagi na sprawach rosyjskich, przy czym nie zawsze dotyczy to wyłącznie problemów konfliktowych, ale również wiele miejsca poświęca się zagadnieniom dotyczącym jaśniejszej strony owych relacji. Na tym polu szczególnie wyraźnie widoczna jest cała gama zagadnień obejmujących szeroko rozumiane sprawy nauki. Nauka bowiem - wbrew dość powszechnej opinii wyniesionej z dawnego, tradycyjnego pojmowania stosunków polsko-rosyjskich - była głównym obszarem współpracy i wspólną platformą na której starano się i budowano zalążki dobrych relacji polsko-rosyjskich. Wielu polskich uczonych wniosło wiele do nauki rosyjskiej i na trwale zapisało się na jej stronnicach. Z drugiej strony całkiem pokaźna rzesza polskich naukowców swoje szlify akademickie zdobywała na rosyjskich uniwersytetach, a swe badania prowadzili na zlecenie centralnych rosyjskich instytucji naukowych.

Publikacja powstała we współpracy z Komisją Historyków Polski i Rosji oraz Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Cena: 79.00 zł 65.00 zł
Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

-12%

Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

[...] historia nie zapomni Aleksandry Piłsudskiej, a nie zapomni z wielu przeróżnych racyj. Jeśli kiedyś pisać się będzie dzieje kobiety polskiej, te dzieje, które rozpoczną na poły święte księżne-ksienie polskiego średniowiecza – Jolanty, Kingi, Jadwigi, przez które przejdą renesansowe cienie mądrej Bony i kochliwej Barbary, barokowe, sarmackie Reginy Żółkiewskiej, Barbary Chrzanowskiej, jeśli znajdą się tu i wielkie damy romantyzmu polskiego z tą, która była „polskim mariażem” Napoleona i z tą, dla której zrzekł się największej korony świata kałmucki cesarzewicz z Belwederu, jeśli zapamięta się kobiety w czerni 1863 roku i te, co za zesłańcami ciągnęły na Sybir, to historia do tego wspaniałego albumu, tak wspaniałego, że nie posiada takiego niejeden wielki naród, wniesie jeszcze wizerunek czarno ubranej pani Aleksandry Piłsudskiej.
K. Pruszyński, Pamiętnik Aleksandry Piłsudskiej,
„Wiadomości Polskie” 1941, nr 17, s. 4

Cena: 24.95 zł 22.00 zł
Amerykańska broń pancerna II Wojny Światowej

-20%

Amerykańska broń pancerna II Wojny Światowej

Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do drugiej wojny światowej zapewniło koalicji alianckiej potężne wsparcie przemysłowe Ameryki i umożliwiło przejęcie inicjatywy strategicznej w walkach z Niemcami i Japonią na różnych kontynentach. Główną rolę odegrał w tym amerykański przemysł zbrojeniowy dostarczający między innymi czołgów oraz innych opancerzonych wozów bojowych. W latach 1939–1945 w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano 88 140 czołgów oraz 18 620 innych pojazdów opancerzonych – prawie dwukrotnie więcej niż w tym samym czasie w Niemczech i Wielkiej Brytanii razem wziętych.
W tej bogato ilustrowanej książce Michael Green, specjalista w dziedzinie broni pancernej, przedstawił różnorodne typy amerykańskich wozów bojowych z czasów drugiej wojny światowej: od osławionych czołgów M4 Sherman, M3 Stuart i M3 Lee, po transportery półgąsienicowe, działa samobieżne, niszczyciele czołgów, opancerzone pojazdy ewakuacyjne i gąsienicowe amfibie desantowe. Opisał ich konstrukcję i rozwój, udział w wojennych bataliach oraz ocenił wpływ, jaki wywarły na ostateczny rezultat tego światowego konfliktu.
Czołgi i inne wozy pancerne, które opuszczały amerykańskie fabryki, stanowiły uzbrojenie nie tylko armii amerykańskiej, ale także wojsk Wielkiej Brytanii i innych krajów alianckiej koalicji, tworząc potężną aliancką „pancerną pięść”, która zadała ostateczną klęskę nazistowskim Niemcom i cesarskiej Japonii.

Michael Green jest uznanym autorem, historykiem i fotografikiem; napisał ponad sto książek o tematyce militarnej, przetłumaczonych na wiele języków; ponadto opublikował liczne artykuły w amerykańskich i międzynarodowych periodykach specjalizujących się w zagadnieniach techniki militarnej.

Cena: 59.99 zł 48.00 zł
Antyczna sztuka wojenna Tom 1 Persja Grecja Macedoni

-20%

Antyczna sztuka wojenna Tom 1 Persja Grecja Macedoni

Hans Delbrück, urodzony 11 listopada 1848 w Bergen na wyspie Rugia, polityk, na forum międzynarodowym uznawany za pierwszego prawdziwie współczesnego historyka wojskowości. Studiował począwszy od 1868 na uniwersytetach w Heidelbergu i Bonn. W międzyczasie walczył jako ochotnik w wojnie francusko-pruskiej z 1870 roku. W roku 1874 został nauczycielem Waldemara, szóstego dziecka Fryderyka Wilhelma. W latach 1882-1885 był członkiem pruskiej Izby Posłów z ramienia konserwatywnej Freikonservative Partei, zaś od 1884 do 1890 członkiem Reichstagu. W życiu politycznym intensywnie spierał się z pruskim rządem, między innymi na linii jego obchodzenia się z Polakami i Duńczykami. W roku 1885 został profesorem historii współczesnej na uniwersytecie w Berlinie, gdzie bardzo ceniono jego prace, a od 1883 był współwydawcą periodyku Preussischen Jahrbücher, który wydawał do roku 1920. Swoje badania nad historią wojskowości upatrywał jako kontynuację dzieła Carla von Clausewitza, którego podziwiał i do którego bardzo często się odwoływał. Jego nowatorskie podejście, dekonstrukcja połączona z ponownym budowaniem tez na temat historii sztuki wojennej wywoływały liczne spory ze współczesnymi mu historykami. Obok sztandarowej Historii sztuki wojennej (Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte), napisał liczne prace o charakterze porównawczym, monograficznym i przekrojowym: Die Perserkriege und die Burgunderkriege (1887), Die Strategie des Perikles erläutert durch die Strategie Friedrichs des Grossen (1890), Das Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt von Gneisenau (1894), Bismarcks Erbe (1915), Krieg und Politik (1918), oraz wydana w 1894 Sprawa polska (Die Polenfrage). W czasie I wojny światowej wdawał się w spory ze sztabem generalnym na polu przyjętej strategii w Wielkiej Wojnie. Był członkiem komisji pokojowej, która w Wersalu podpisała traktat pokojowy. Ostro sprzeciwiał się tezie jakoby Niemcy przegrały tę wojnę ze względu na zadany im przez Żydów i komunistów „cios w plecy” (Dolchstosslegende). Na emeryturę przeszedł w roku 1920. Zmarł 14 lipca 1929 roku w Berlinie.

Cena: 65.00 zł 52.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.