Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ekologia interdyscyplinarności

ebook

- 13%

Ekologia interdyscyplinarności

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 32.20 zł 28.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-5352-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Praca zbiorowa badaczy reprezentujących różne dyscypliny, specjalizacje i dziedziny nauki, a także różne generacje, której celem jest ukazanie interdyscyplinarności jako nieodzownego elementu działalności badawczej. Naukowcy dzielą się doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi – pośrednio lub bezpośrednio – wad i zalet praktyk interdyscyplinarnych.

Książka, która powstała w specyficznym środowisku Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego łączącym humanistów i przyrodników, jest próbą odpowiedzi na pytanie: Czy (a jeżeli tak, to w jaki sposób) można uprawiać w uniwersytecie interdyscyplinarne badania i dydaktykę ku pożytkowi całej wspólnoty akademickiej? Ramy publikacji są zakreślone szeroko. Teksty dotyczą najważniejszego wyzwania, przed jakim stoi dzisiejszy uniwersytet w Polsce, w Europie, na świecie.

Zgodnie z założeniem redaktorów nie tylko prowokujący tytuł, w którym zestawiono dwa z – wydawałoby się – wyeksploatowanych już niemal do granic możliwości pojęć, rozplenionych i w naukowym, i potocznym dyskursie, pojęć o historycznie zmiennych znaczeniach, odmienianych i rozmienianych często w celach utylitarnych, bez prób wypracowania ich wspólnego rozumienia (lub założeniem w tym zakresie milczącej zgody ogółu), lecz także różnorodność artykułów, w których głównym przedmiotem rozważań stały się interdyscyplinarność i ekologia interdyscyplinarności, skłaniają do refleksji: również do przemyślenia własnego stanowiska wobec podnoszonych tu kwestii i zagadnień. (Z recenzji prof. Małgorzaty Rygielskiej)

[…] uświadomiłem sobie nagle, że autorzy opisują faktycznie intelektualną drogę, wątpliwości wielu innych naukowców, szczególnie w naukach eksperymentalnych, a także rozterki samego recenzenta. Studia chemiczne połączone ze studiami filozoficznymi, rozpoczęcie pracy w instytucie biologii eksperymentalnej i wreszcie realizacja projektów będących próbą syntezy biologii molekularnej i sztuk wizualnych miały jeden wspólny mianownik: interdyscyplinarność! (Z recenzji prof. Adama Szewczyka)

*********

The Ecology of Interdisciplinarity

A collective work of the researchers representing various academic disciplines, areas of expertise and fields of science as well as different generations, which aims to present interdisciplinarity as an essential element of research activity. The scholars share their experience and thoughts relating – directly or indirectly – to advantages and disadvantages of interdisciplinary practices.

*********

Prof. dr hab. Jerzy Axer (ur.1946) (ORCID 0000-0001-9588-7940) – filolog klasyczny o zainteresowaniach kulturoznawczych i historycznych. Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim (od 1986). Po roku 1989 zaangażował się w rozwijanie inicjatyw edukacyjnych (w 1993 roku stworzył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, MISHUW). Zainteresowania specyfiką kulturową Europy Środkowej i Wschodniej (zwłaszcza recepcją tradycji antycznej) zaowocowały stworzeniem Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną (OBTAUW od 1991) oraz zorganizowaniem Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej (MSH, 1994). W roku 1999 zainicjował powstanie międzyuniwersyteckiej Akademii „Artes Liberales”. Twórca Kolegium Artes Liberales (w ramach Wydziału „Artes Liberales” UW), a od roku 2016 jego dyrektor. Kieruje programami międzynarodowych i międzydziedzinowych studiów doktoranckich, łączących nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze. Główne pola badawcze: literatura łacińska (studia nad retoryką i Cyceronem), studia nad literaturą nowołacińską (epistolografia, źródła historyczne, teatr jezuicki), historia dyplomacji XVI-wiecznej, tekstologia (edycje tekstów antycznych i nowożytnych), studia nad teatrem europejskim oraz nad tradycją klasyczną w kulturze Polski i Europy (XVI–XX wiek). Autor ponad 600 publikacji.

Prof. dr hab. Marek Konarzewski (ORCID 0000-0001-7428-6521) – absolwent biologii na Uniwersytecie w Białymstoku (wcześniej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku). W latach 1991–1993 stypendysta Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pracował w zespole wybitnego amerykańskiego biologa Jareda Diamonda. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z pogranicza ekologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki ptaków i ssaków (lista publikacji naukowych dostępna za pośrednictwem Research Gate). Tłumacz wyróżnionej Nagrodą Pulitzera książki Jareda Diamonda "Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw" (Warszawa 2000), publikował też na łamach „Gazety Wyborczej” i „National Geographic”, autor książki omawiającej ewolucję ludzkiej diety: "Na początku był głód" (Warszawa 2005, 2015) oraz 2 albumów fotograficznych poświęconych Dolinie Biebrzy. Od 2010 roku członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008–2013 pełnił funkcję radcy-ministra ds. wymiany naukowo-technologicznej w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Od 2013 roku związany z Wydziałem „Artes Liberales”, gdzie bierze udział w realizacji programu „Na styku natury i kultury”.

Tytuł
Ekologia interdyscyplinarności
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-5352-6
Rok wydania
2022 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
270
Format
epub, mobi, pdf
Spis treści
Jerzy Axer, Marek Konarzewski, Wstęp 7

Jerzy Axer, Marek Konarzewski, Introduction 15

Joanna Pijanowska, Jak wiele jest ekologii? 23

Piotr Matczak, Możliwości i trudności badań interdyscyplinarnych na przykładzie socjo-hydrologii 33

Tomasz Zarycki, O znaczeniu geografii jako nauki interdyscyplinarnej 45

Piotr Kulas, Anty anty-interdyscyplinarność. Ćwiczenie z socjologii wiedzy 57

Alina Nowicka-Jeżowa, Małe itinerarium interdyscyplinarne (studium przypadku 1970–2020) 67

Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bez-ludzkiej ziemi 81

Monika Stobiecka, Słonie Dalego. Ćwiczenie z archeologicznej wyobraźni 99

Stanisław Jan Rabiej, Ekoteologia w dialogu z naukami przyrodniczymi i społecznymi 113

Jan Kieniewicz, Dziki Mąż, krajobraz i perspektywa zwrotu ekologicznego 127

Krzysztof Skonieczny, Recepcja koncepcji symbiogenezy Lynn Margulis w nowym materializmie na podstawie tekstów Donny Haraway i Myry Hird 143

Ewa Domańska, Biohumanistyka (rozpoznanie wstępne) 153

Marek Konarzewski, Gaia 2.0 według Bruno Latoura 175

Paweł Golik, Różnorodność i równość w epoce genomu 187

Jan Miernowski, Ekologia interdyscyplinarności w świetle amerykańskiej debaty o nauce w dobie Trumpa oraz COVID-19 201

Maria Kalinowska, Mieczysława Limanowskiego hermeneutyka miasta: Toruń 213

Robert A. Sucharski, Homo qu(a)erens animal albo filolog między kulturą a naturą. Przypadek papugi 225

Kalina Burnat, Poza centrum uwagi: doświadczenie uczenia w szkole i w laboratorium neurobiologa 237

Katarzyna Marciniak, Lekcje latania, czyli ekologia interdyscyplinarności w programie „Our Mythical Childhood” 249

Małgorzata Rygielska, Refleksje o książce Ekologia interdyscyplinarności 265
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Ekologia interdyscyplinarności

Pobierz fragment

Produkty podobne

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1

-14%

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1

Tematem wiodącym pierwszego tomu wznowionej edycji „Górnośląskich Studiów Socjologicznych” jest ukazanie tradycji i stanu badań społecznych na Górnym Śląsku w zakresie wybranych dziedzin, w których dorobek badawczy jest znaczący i udokumentowany. Zbiór został podzielony na pięć działów: Śląsk – problemy społeczno-kulturowe; Kultura i przestrzenie historyczne; Ludzie i kapitał społeczno-kulturowy; Kobieta i rodzina; Grupy zawodowe i system edukacji.
Zadaniem przywróconego do obiegu naukowego czasopisma jest m.in.: prezentacja wyników badań socjologicznych, publikowanie opracowań prezentujących stan badań, budowanie zaplecza bibliograficznego, międzyinstytucjonalna integracja „śląskiego” środowiska socjologicznego, stworzenie płaszczyzny interdyscyplinarnych badań nad społeczno-kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi problemami Śląska.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Aktorzy życia politycznego w świecie opinii dziennikarzy Jacy są a jacy powinni być Dziennikarze o politykach

-30%

Aktorzy życia politycznego w świecie opinii dziennikarzy Jacy są a jacy powinni być Dziennikarze o politykach

Przedmiotem podjętych przez Autorkę badań była problematyka dotycząca nadawcy w procesie komunikowania masowego czyli dziennikarza-publicysty

Cena: 29.80 zł 21.00 zł
Areopagitica

-20%

Areopagitica

Traktat Johna Miltona "Areopagitica" ukazał się w 1644 roku i był odpowiedzią na uchwaloną przez angielski parlament Ustawę, która obejmowała kontrolą druk: "ażeby żadna książka, pamflet lub gazeta ni

Cena: 9.99 zł 8.00 zł
Brzydkie słowa, brudny dźwięk Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych

-26%

Brzydkie słowa, brudny dźwięk Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych

Michał Jan Lutostański – socjolog, doktor nauk społecznych i absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jego działalność naukowa skupia się na młodzieży oraz muzyce. Pracownik instytutu badawczego TNS Polska, gdzie zajmuje się ilościowymi badaniami konsumenckimi. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Autor wielu publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Zdobywca I miejsca w Konkursie o Nagrodę Publiczności na Najlepsze Wystąpienie podczas XIV Kongresu Badaczy Rynku i Opinii 2013 r.
Punk’s not dead. Stare hasło, które pamiętam z koncertów sprzed trzydziestu lat, powraca echem, gdy czytam książkę doktora Michała Jana Lutostańskiego. Przy czym zawołanie to odnosi się nie tylko do punk rocka, lecz także subkultur młodzieżowych jako takich.
Książka Lutostańskiego była dla mnie podróżą sentymentalną, przywołującą z pamięci to i owo. W kulturze, która zwykła traktować to, co zdarzyło się przed pięciu laty, jak zamierzchłą, paleolityczną niemal przeszłość, jest to cenne i znaczące. Po prostu.
Mariusz Czubaj
profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Brzydkie słowa, brudny dźwięk to efekt kilkuletnich prac empirycznych nad subkulturami młodzieżowymi w Polsce. Pierwsza jej część dotyczy przyjętego modelu komunikacyjnego między muzykami a słuchaczami w tychże grupach oraz zastosowanej triangulacji metodologicznej. Druga skupia się na nadawcach oraz analizie przekazu w piosenkach ośmiu zespołów. Trzecia zaś kładzie nacisk na słuchaczy w subkulturach z uwzględnieniem stworzenia modeli idealnych ich członków, a kończy się odtworzeniem modelu łączącego nadawców i odbiorców przekazu komunikacyjnego.
Książka ta ma na celu ukazanie kluczowej roli, jaką w subkulturach odgrywa muzyka; może zainteresować nie tylko socjologów, lecz także kulturoznawców, muzykologów czy medioznawców.

Cena: 35.00 zł 26.00 zł
Bunt białych czepków Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych

-24%

Bunt białych czepków Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych

Autorka przedstawia powstanie i działalność Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, największej organizacji związkowej zrzeszającej tę grupę zawodową. To herstory („jej historia”) tego niezwykłego związku, opowiedziana przez jego założycielki i aktywistki, poruszająca nie tylko różne aspekty działalności związkowej, lecz także utrudnienia, jakie napotykają kobiety chcące uczestniczyć w sferze publicznej. Z badań nad OZZPiP wyłania się obraz organizacji walczącej, starającej się negocjować wizerunek pielęgniarki i położnej przez zerwanie z tradycyjnie przypisywaną tym zawodom pokorą na rzecz podkreślania ich profesjonalizmu oraz niezwykłej wagi pracy opiekuńczej. Tłem rozważań jest reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz jej konsekwencje dla warunków pracy oraz możliwości świadczenia wysokiej jakości opieki przez pielęgniarki i położne.

Cena: 29.00 zł 22.00 zł
Chiny. Kultura i tradycje

-19%

Chiny. Kultura i tradycje

Omówiono w niej w przystępny sposób zagadnienia z dziedziny organizacji społecznej, życia codziennego, religii i kultury. Opracowanie to zainteresuje niewątpliwie wszystkich, którzy chcieliby uzyskać różnorodne informacje o kulturze Chin.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.