Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 r.

ebook

- 24%

Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 r.

Jerzy J. Wiatr.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 25.00 zł 19.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
83-7383-207-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka profesora Jerzego J. Wiatra nie ogranicza się do rejestracji i opisu faktów, ale stanowi próbę budowy teorii. Autor przedstawia paradygmaty wykorzystywane w literaturze światowej do wyjaśniania mechanizmów upadku komunistycznych reżimów autorytarnych i na tym tle formułuje własną propozycję. Podkreśla w niej znaczenie „brzemienia historii”, zróżnicowania politycznych form realizacji idei komunistycznych, sposobu upadku tych reżimów, pierwszych wyborów konstytucyjnych jako czynników tłumaczących dyferencjację trajektorii rozwoju politycznego poszczególnych państw pokomunistycznych. (…) Z uwagi na walory dydaktyczne (systematyka pracy, klarowność wywodu) książka może stanowić wartościowy podręcznik do wykładanego na wielu uniwersytetach przedmiotu „Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej”, zwłaszcza że jest pierwszą monografią autorską (podręczniki będące dotąd w użyciu są pracami zbiorowymi).

z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego

Książkę uzupełniają doskonale opracowane, szczegółowe aneksy:

1. Ludność i dochód narodowy państw pokomunistycznych (państwo; ludność 1990/2005; PKB ppp 1990/2005; PKB ppp per capita 1990/2005);

2. Wybory prezydenckie, prezydenci (państwo; wybory prezydenckie rok/zwycięzca; frekwencja; prezydent; lata sprawowania urzędu);

3. Wybory parlamentarne, premierzy (państwo; rok wyborów; zwycięska partia; frekwencja; premierzy; lata urzędowania);

4. Jakość demokracji – ranking państw pokomunistycznych w siedmiopunktowej skali demokracji Freedom Hause z 2006 r.

 

Tytuł
Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 r.
Autor
Jerzy J. Wiatr
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
83-7383-207-6
Rok wydania
2006 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
419
Format
pdf
Spis treści
Od Autora 7 Wprowadzenie 9 Rozdział 1. Brzemię historii 20 1. Historyczne dziedzictwo europejskiego Wschodu 21 2. Rewolucja rosyjska i powstanie systemu komunistycznego 30 3. Ekspansja komunizmu w Europie 37 4. Narodowe odmiany systemu komunistycznego w Europie 47 Rozdział 2. Zmierzch systemów komunistycznych 58 1. Trzecia fala demokratyzacji a upadek systemu komunistycznego 60 2. Nieprzewidziane konsekwencje spóźnionej reformy 65 3. Modele zmian ustrojowych w państwach komunistycznych 70 Rozdział 3. Upadek wielonarodowych państw komunistycznych 82 1. Trzy różne federacje 82 2. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 88 3. Rozpad Jugosławii 96 4. Rozwiązanie Czechosłowacji 108 Rozdział 4. Strategiczne znaczenie wyboru konstytucyjnego 113 1. Wybór strategii przekształceń gospodarczych 113 2. Wybór konstytucyjny: system prezydencki czy parlamentarno-gabinetowy 121 3. Rosja: przyczyny i konsekwencje prezydenckiej autokracji 134 4. Polska: od semiprezydencjalizmu do rządów parlamentarno-gabinetowych 148 5. Blaski i cienie systemu parlamentarno-gabinetowego 155 Rozdział 5. Narodziny systemów partyjnych 161 1. Powstawanie i przemiany partii politycznych 162 2. Cechy partii w państwach pokomunistycznych 178 3. Podstawowe podziały polityczne i ideologiczne 185 4. Systemy partyjne państw pokomunistycznych 202 Rozdział 6. Systemy wyborcze i zachowania wyborców 211 1. Od wyborów „rytualnych” do demokratycznych 211 2. Systemy wyborcze 220 3. Zachowania wyborcze 228 Rozdział 7. Rola i funkcjonowanie parlamentów 243 1. Konstytucyjne podstawy parlamentaryzmu 245 2. Polityczna rola parlamentów 258 3. Parlamentarzyści jako nowa elita polityczna 265 Rozdział 8. Prezydenci i premierzy 272 1. Rola i znaczenie przywódców 272 2. Typologia przywódców politycznych 281 3. Źródła sukcesu, przyczyny porażek 287 Rozdział 9. Lokalny szczebel władzy 297 1. Podstawy ustrojowe 298 2. Lokalne elity polityczne w świetle badań 304 Rozdział 10. Społeczeństwo obywatelskie i rządy prawa 312 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego a kryzys systemu komunistycznego 313 2. Trudne początki: sukcesy i porażki 318 3. Dylematy państwa prawa 325 Rozdział 11. Wybór strategii zagranicznej 336 1. Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej i do NATO 338 2. Rosja – odbudowa mocarstwowej pozycji 348 3. Wspólnota Niepodległych Państw – integracja czy podziały? 358 Zakończenie 366 Literatura przywołana 369 Aneksy 387 Indeks nazwisk 412
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji

-14%

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji

Wczesna interwencja to interdyscyplinarne działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju małego dziecka oraz jego rodziny. O skuteczności tego procesu decyduje czas – im szybciej zostaną zauważone nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, tym skuteczniejsze może okazać się wsparcie. Istotnym i często niedocenianym czynnikiem jest organizowanie wsparcia w kontekście całej rodziny. Powinniśmy postrzegać dziecko nie tylko przez pryzmat jego deficytów przeznaczonych do kompensacji i rehabilitacji, ale jako człowieka żyjącego w konkretnej rodzinie, która posiada określony potencjał oraz zasoby stanowiące podstawę działań wczesnej interwencji. Ich poznanie i wykorzystanie pozwala na zorganizowanie części wsparcia w naturalnym środowisku dziecka, czyli w jego domu rodzinnym. Takie podejście wymusza na specjalistach całościowe spojrzenie na proces wczesnej interwencji, obejmujący nie tylko czynniki psychospołecznego rozwoju, ale również te społeczne.

Publikacja jest przykładem interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia wczesnej interwencji. Porusza problematykę związaną z budowaniem zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, angażowaniem rodziców w proces terapeutyczny, dietetyką jako czynnikiem często marginalizowanym, oraz bardzo wczesną diagnozą autyzmu.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Książka „(U)sługi domowe” to propozycja spojrzenia na przemiany relacji społecznych we współczesnej Polsce przez pryzmat płatnej pracy domowej. Podsumowuje ponad dziesięcioletni okres badań nad płatną pracą domową w powojennej Polsce, podejmowaną współcześnie przez Polaków za granicą oraz nad historycznymi formami służby domowej. Przedstawia dylematy transformacyjnej Polski, napięcia relacyjne o charakterze kulturowym i klasowym ukryte pod zindywidualizowanym i interpersonalnym przeżywaniem „kontraktu płatnej pracy domowej”. Oferuje interpretację współczesności wg klucza przeplatających się i współwystępujących przejawów przednowoczesnego, nowoczesnego i ponowoczesnego sposobu ujmowania ładu społecznego w skali mikro i w życiu codziennym.

Cena: sprawdź
Aesthetics and Cultures

-27%

Aesthetics and Cultures

The idea of the bilateral conference “Aesthetics and Cultu-res. The 1st Polish-Japanese Meeting: Exchanging Experi-ences” was initiated by the Polish Society of Aesthetics and firmly supported by the Japanese Society for Aesthetics. It was for the first time that the PSA organized a mutual con-ference concerning intercultural studies in aesthetics. A question arises why it is that the remote Japan become the first partner on the path of developing a tradition of bilateral conferences between two countries representing two different cultures. This book tries, at least to a certain extent, to answer the question. Although aesthetics is one discipline among others, this “small window” opens the broad perspective on art, theory of art as well as on all cultural phenomena, espe-cially those that are today in the process of intensive aesthetization.

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
Afryka na progu XXI wieku Tom 1 Kultura i społeczeństwo

-17%

Afryka na progu XXI wieku Tom 1 Kultura i społeczeństwo

Książka pozwala na wgląd do warsztatu badawczego polskich afrykanistów i na zdefiniowanie problemów, które leżą w centrum zainteresowania ludów i państw afrykańskich. Jako taka może znaleźć zainteresowanie w szerokim kręgu odbiorców: studentów afrykanistyki, politologii, etnografii i antropologii kulturowej, misjologii i innych: misjonarzy, dziennikarzy, pracowników służby zagranicznej, specjalistów podejmujących pracę w Afryce i polityków.

prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz


Publikacja powstała we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym.

Cena: 54.00 zł 45.00 zł
Agora czy Hyde Park Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych

-22%

Agora czy Hyde Park Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych

Zapraszając badaczy życia społecznego do udziału w prezentowanej publikacji zaproponowałyśmy debatę nad rolą, jaką odgrywa Internet w aktywności grup mniejszościowych – czy jest platformą do artykulacji ich interesów oraz mobilizacji grupy, czy też miejscem, gdzie bez ingerencji cenzury można prezentować różnorodne treści (jakie?), które niekonieczne znalazłyby miejsce w mediach tradycyjnych? […]

Dla niektórych grup mniejszościowych Internet jest jedyną płaszczyzną, w której – z powodu ograniczeń narzucanych przez sytuację polityczną i ekonomiczną – mogą istnieć w sferze publicznej. Takie funkcje, jak ułatwienie komunikacji wewnątrzgrupowej i tym samym integrowanie grupy, prezentacja tradycji i kultury, a tym samym transmisja treści kulturowych, tak już istniejących jak i tworzonych na bieżąco, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości (a niekiedy wręcz jej kreowanie), artykulacja interesów i mobilizacja polityczna, wydają się najważniejszymi korzyściami płynącymi z faktu zaistnienia w Sieci…
(Z Wprowadzenia, s. 12 i 23)

Cena: 38.38 zł 30.00 zł
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

-22%

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

Praca stanowi pionierskie na gruncie polskim studium współcześnie występujących alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, w szczególności zaś słabo w naszym kraju zbadanej kohabitacji. Ów pionierski charakter tego studium wynika z wieloaspektowego ujęcia tematu i ukazania go nie tylko w perspektywie teoretycznej, lecz także - co zasługuje na specjalne podkreślenie - dokonania jego analizy w oparciu o dane empiryczne, pochodzące zarówno z dotychczas nie opracowanych pod kątem wyników ostatniego mikrospiu ludności z 1995 roku oraz z badań własnych Autorki nad postawami młodzieży studenckiej wobec kohabitacji.

Z recenzji dr Krystyny Kluzowej

Cena: 25.58 zł 20.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.