Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Lingwistyczna teoria mowy Preliminaria

ebook

- 13%

Lingwistyczna teoria mowy Preliminaria

Andrzej Bogusławski.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 41.30 zł 36.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-4316-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia prezentuje oryginalną koncepcję filozoficzno-logicznego ujęcia języka naturalnego autorstwa wybitnego językoznawcy-filozofa Andrzeja Bogusławskiego. Autor proponuje wstępną stratyfikację odezwań językowych ze szczególnym uwzględnieniem odezwań bazowych.

>Nie ma niemych filozofów. Nie ma filozofii bez mowy i nie ma mowy bez filozofii. Taki jest, Andrzej Bogusławski raczej oczywisty, punkt wyjścia autora. Mowa jako przedmiot teorii jest jednak, jak już dawno zauważono, obiektem osobliwie trudnym w refleksji intelektualnej. Sprawa całokształtu mówienia, w odróżnieniu od tych czy innych cząstkowych szczegółów lub aspektów działania zwanego „mówieniem”, to rzecz, która pojawia się w polu czyjegoś zainteresowania badawczego, zawsze czysto kontemplacyjnego, a praktycznego, bardzo rzadko. Istota zamierzenia autora znajduje dość adekwatny, a zarazem znamienny wyraz w przytaczanych przez niego z uznaniem słowach francuskiego filozofa Louisa de Bonalda (1754–1840) i rosyjskiego pisarza-poety-językoznawcy-filozofa Konstantina Aksakowa (1817–1860).

Louis de Bonald pisał: „Jeśli niektórzy pisarze zajmujący się istotą rozumną są mętni i niezrozumiali [...] dzieje się tak dlatego, że [...] chcieli wyjaśnić istotę myślącą przez istotę myślącą, zamiast ją wyjaśniać przez istotę mówiącą” (Tekst francuski z 1801 roku).

Konstantin Aksakow pisał (po zadeklarowaniu, że nauka musi przyjąć „tajemnicę życia” jako nieodwołalną daną pierwotną): „Nauka słowa jest dokładnie w tej samej sytuacji [...] kiedy musi się mówić o samym słowie [...] o tej przezroczystej szacie myśli – nauka musi uznać tajemnicę ukazania się słowa – tego nowego świata, który wzniósł się nad światem. [...] słowo jest całe przeniknięte świadomością i powstało wraz z nią. Słowo to świadomość, słowo to człowiek” (Tekst rosyjski z 1860 roku w przekładzie autora).

******

The Linguistic Theory of Speech. Preliminaries

The monograph presents a unique philosophical – logical concept of a natural language by an eminent philosopher and linguist Andrzej Bogusławski. The author offers a preliminary stratification of language responses with particular reference to base responses.

Tytuł
Lingwistyczna teoria mowy
Podtytuł
Preliminaria
Autor
Andrzej Bogusławski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-4316-9
Rok wydania
2021 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
544
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa 9 Wprowadzenie 13 I. Projektowany zakres i charakter opracowania 13 II. Ogólne założenia lingwistyczno-filozoficzne 28 III. Mówienie i mówienie o mówieniu 75 Główna teza przedkładanej teorii mowy 75 Zasadnicze zróżnicowanie stanowisk filozoficznych w kwestii języka i mowy 82 Część pierwsza Mowa Rozdział I. Kanoniczne werdykty obiektywizujące (KWO). Charakterystyka początkowa 91 Dwie zasadnicze cechy KWO 94 Przewidywana zawartość nazwy „kanoniczny werdykt obiektywizujący” 101 Rozdział II. Wstępna charakterystyka kontrastu między prymarnym funktorem ‘powiedział’ a sekundarnym funktorem ‘powiedział’ 107 Aneks I 114 Aneks II 121 Aneks III 123 Rozdział III. Przedmioty relacjonowania i ich relacjonowanie 124 Rozdział IV. Monowalencyjny funktor to (jest) poza kategorią KWO. Rzut oka na pokrewne zjawiska spoza kategorii KWO 131 Rozdział V. Szczególna podkategoria KWO: biwalencyjne oznajmienia metaepistemiczne. Słowo o oznajmieniach pokrewnych 138 Aneks 155 Rozdział VI. Naczelne funktory relacjonowania wypowiedzi (NFRW) a właściwości perceptybilno-techniczne mowy 157 Rozdział VII. Mowa w refleksji teoretycznej i pozateoretycznej 169 Rozdział VIII. Ogólna taksonomia lingwoczynów. Wprowadzenie do pełnej charakterystyki kanonicznych werdyktów obiektywizujących (KWO) 178 A. Pojęcie KWO. Rozszerzony zarys wstępny. Test metajęzykowej kompetencji ogółu użytkowników języka (MKU) 179 B. Charakterystyka wypowiedzeń należących do kategorii KWO. Uzupełnienia. Test: ‘prawdę mówiąc’ 186 Rozdział IX. Pełna charakterystyka prymarnego NFRW i jego denotatów z kategorii KWO. Prezentacja skrótowa 199 Rozdział X. Pełna charakterystyka prymarnego NFRW i jego denotatów z kategorii KWO. Prezentacja rozwinięta 202 A. „Powaga”. Problem metonimii i metafory 202 B. Asercyjność relacjonowanej wypowiedzi 210 C. „Neutralność” 218 D. „Kanoniczność”. Problem walencji, metonimii, wieloznaczności 219 E. Szczególny przypadek metonimii. „Milczące zaprzeczenie” 235 F. „Pełnoreferencjalność – określoność referencji” 237 Rozdział XI. Nieograniczona wielość funkcjonalnych typów wypowiedzi 241 Rozdział XII. Kanoniczne werdykty obiektywizujące wobec innych lingwotworów (KWO vs. AKWO) 248 Rozdział XIII. Taksonomia AKWO 264 Komentarze atrybucyjne 275 Wypowiedzi hybrydalne 277 Rozdział XIV. Wybrane problemy subkategoryzacji AKWO 280 A. Synkretyczno-egocentryczne zwroty epistemiczne [ESE]. Wprowadzenie do ich analizy 280 B. Szczególny przypadek ESE: chyba 286 C. Glosy do innych wybranych wyrażeń z kategorii ESE 297 D. Sprawa pytań jako szczególnej podkategorii w obrębie kategorii AKWO. Przyczynek do krytycznej i autokrytycznej refleksji erotetycznej 304 Uwagi do teorii pytań AB (1977a) 305 Wstępne uwagi do teorii pytań AB (1978b). Jej rozwinięcie 306 Operacje indagacyjne 308 E. Problem statusu datum quaestionis w tzw. pytaniach uzupełnienia 312 Szczególne kategorie indagacji 314 F. Problem zasięgu składników indagacji bipolarno-stanowych 317 Część druga Wiedza Rozdział I. Relacje: wie, że – wie, czy; powiedział, że – powiedział, czy 327 Rozdział II. Autodestrukcja sceptycyzmu radykalnego 341 Rozdział III. Krytyka sceptycyzmu Petera Ungera (1975) 348 Rozdział IV. Sprawa „funktora niekompletnego” K* w propozycji Jana Woleńskiego (2007) 351 Rozdział V. Status składniowy ‘wie, że’ jako pojęcia pierwotnego. Problem aletyczności wyrażenia ‘nie wie, że’ 359 Rozdział VI. Uzupełnienia do teorii funktora ‘wie, że’. Relacje: ‘wiedza’ – ‘istnienie’, ‘wiedza’ – ‘prawda’ 376 Aneks. Wielość wiedzących i wielość tego, co wiedziane 391 Rozdział VII. Brak koreferencjalnej rekurencji wie, że i konieczność współwiedzy. Ich konsekwencje światopoglądowe. Problem wszechwiedzy 392 Aneks. Glosa do sprawy agnostycyzmu 403 Rozdział VIII. Dalsze obserwacje dotyczące braku koreferencjalnej rekurencji wie, że 407 Rozdział IX. Równoważność analityczna p i istnienia wiedzącego, że p 411 Rozdział X. Problem braku koreferencjalnej rekurencji ‘wie, że’ a paradoks kłamcy 416 Rozdział XI. Problem ekstensjonalności / intensjonalności 425 Rozdział XII. Paradoks Wittgensteina. Glosa do 7 tezy Traktatu 434 Rozdział XIII. Czego nie można twierdzić w trybie KWO?453 Bibliografia 457 Prace autora 467 Summary 477 Indeks nazwisk 540
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Lingwistyczna teoria mowy Preliminaria

Pobierz fragment

Produkty podobne

"Gdybym znał dobrze język polski..." Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców

-13%

"Gdybym znał dobrze język polski..." Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców

Podręcznik rekomendowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1.

Praca jest kolejną, zmienioną i poprawioną, wersją podręcznika z lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, przeznaczonego głównie dla słuchaczy początkujących i średnio zaawansowanych. Zawiera 40 jednostek metodycznych poświęconych podstawowym zagadnieniom gramatyki polskiej, klucz do ćwiczeń umożliwiający studentowi samodzielną pracę z podręcznikiem oraz przykładowy test z zakresu poprawności gramatycznej (wraz z kluczem) dla poziomu B1, wzorowany pod względem technik egzaminowania i punktacji na oryginalnych zadaniach certyfikatowych.

Każda jednostka metodyczna składa się z tekstu i zestawu ćwiczeń obejmującego:
- sprawdzenie zrozumienia tekstu;
- ćwiczenia wdrażające omawianą formę lub konstrukcję gramatyczną;
- ćwiczenia kontrastujące ją z innymi jednostkami morfologicznymi podobnymi pod względem formy lub funkcji;
- ćwiczenia sprawdzające;
- ćwiczenia leksykalne i konwersacyjne związane z tekstem.

Zamieszczone w Wyborze materiały mogą być wykorzystane – zależnie od potrzeb – na wszystkich etapach procesu dydaktycznego: prezentacji, wdrożenia oraz utrwalenia i kontroli przyswojenia struktur. Książka może również służyć cudzoziemcom pragnącym samodzielnie doskonalić swoją znajomość polszczyzny.

Podręcznik rekomendowany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1

Na podręcznik składa się w sumie 40 jednostek metodycznych, poświęconych podstawowym zagadnieniom z zakresu fleksji i składni języka polskiego. W każdej jednostce punktem wyjścia jest tekst, część zasadniczą zaś stanowią ćwiczenia oparte na tym tekście. [...] Ćwiczenia są tak skonstruowane, że uczą, sprawdzają i utrwalają następujące sprawności: rozumienie tekstu, wdrażanie określonych form i konstrukcji gramatycznych, odróżnianie tych form i konstrukcji podobnych, używanie określonych form, konstrukcji i jednostek leksykalnych w wypowiedziach. Łącznie są to sprawności wymagane na egzaminach certyfikatowych, zatem taki układ poszczególnych jednostek dydaktycznych podręcznika należy uznać za celowy i funkcjonalny. [...]
W porównaniu z wersjami poprzednimi, zwiększono liczbę ćwiczeń oraz zaktualizowano słownictwo i dodano przykładowy test gramatyczny, wzorowany na oryginalnych zadaniach certyfikatowych. Wszystko to sprawia, że w obecnej postaci podręcznik jest dobrą pomocą dydaktyczną dla osób, które nie tylko uczą się języka polskiego jako obcego, ale także chcą zdać egzamin certyfikatowy ze znajomości polszczyzny. (Prof. dr hab. Stanisław Dubisz)

******

“If I Knew Polish Well…”

A handbook of the Polish language for foreigners – beginners and intermediate students. It includes 40 methodological units devoted to the basic Polish grammar issues, the key to exercises enabling the students to work with the handbook on their own, and an example test on grammatical correctness.

Cena: 19.50 zł 17.00 zł
"Język Artystyczny". T. 15: Język(i) kultury popularnej

-13%

"Język Artystyczny". T. 15: Język(i) kultury popularnej

Pomieszczone w niniejszym wydawnictwie teksty stanowią różne głosy w dyskusji nad miejscem i rolą kultury popularnej w dzisiejszym świecie. Sięgnięto do zróżnicowanych gatunkowo tekstów, sformułowano rozmaite tezy, a wszystko po to, by opisać jeden z fenomenów współczesności. Napotkamy w analizach zarówno utwory poetyckie i prozatorskie reprezentujące dyskurs artystyczny, szeroko pojęte wypowiedzi medialne, jak i teksty będące przedstawicielami podróżopisarstwa. Opracowania składające się na niniejszy tom dotykają m.in.: problematyki polifoniczności kulturowej współczesnej poezji, zagadnienia tożsamości wampirów, kreacji wizerunku mężczyzny w literaturze gejowskiej, elitarnego egalitaryzmu Kabaretu Starszych Panów, metarefleksji nad literaturą wyróżnioną Nagrodą Literacką Nike, stylu podróżopisarstwa Mariusza Wilka, językowej kreacji zapachu w tekstach medialnych czy wreszcie onomastycznoliterackiej analizy prozy Ignacego Karpowicza.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Logopedia Silesiana”. T. 3

-13%

„Logopedia Silesiana”. T. 3

„Logopedia Silesiana”, oprócz swojej nadrzędnej, naukowej funkcji, pragnie także pomagać osobom z zaburzeniami mowy. W trzecim tomie czasopisma logopedzi przedstawiają koncepcje, pomocne narzędzia oraz modele diagnozy i drogi terapii. Rzetelna, najnowsza wiedza po raz kolejny łączy się z praktyką. Prezentujemy prace autorów, którzy na wiele sposobów omawiają programowanie postępowania logopedycznego. Obserwacja słowa w jego różnych realizacjach, odkrywanie przyczyn sprawiających, że człowiek zaczyna używać języka, znajdują swoje odzwierciedlenie w logopedycznej debacie nad naturą ludzkiego porozumiewania się. Zaprezentowane tutaj rozważania teoretyczne i praktyczne, częstokroć podejmujące także zagadnienia moralne, przyczynią się – mamy taką nadzieję – do doskonalenia warsztatu terapeutycznego i otworzą przestrzeń dla nowo odkrywanych tajemnic języka i zachowań językowych. (Prof. dr hab. Marian Kisiel, Przewodniczący Rady Naukowej „Logopedii Silesiany”)

Cena: 37.80 zł 33.00 zł
„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2018. Vol. 4 (1)

-14%

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2018. Vol. 4 (1)

Tegoroczny pierwszy numer "Theory and Practice of Second Language Acquisition" 4 (1) 2018 koncentruje się na kwestiach związanych z wpływem szeroko pojętego środowiska uczenia się i przyswajania języka na osiągane rezultaty. Omawiane są badania nad kształtowaniem się przynależności językowo-kulturowej w związkach osób reprezentujących różne językowo-kulturowe systemy, efekt zastosowania imersji językowej jako dodatkowych działań wspomagających przyswajanie języka, wpływ środowiska społecznego na aspiracje studentów anglistyki, wpływ grupy klasowej na rezultaty osiągane przez uczniów gimnazjum oraz kwestie dotyczące przyswajania systemu fonetycznego języka angielskiego przez polskich uczniów jako wypadkowe rodzaju ćwiczeń stosowanych przez nauczyciela oraz jego własnej wymowie w języku obcym. Tak jak poprzednie, obecny numer kierowany jest zarówno do badaczy procesów przyswajania języków, jak i do praktykujących glottodydaktyków.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
A contrastive perpective on figurative language

-14%

A contrastive perpective on figurative language

Książka jest monografią wieloautorską z dziedziny językoznawstwa kontrastywnego oraz kognitywnego. Poszczególne rozdziały analizują, zgodnie z tytułem całości pracy, różne aspekty tradycyjnie badane przez językoznawstwo kognitywne (np. metaforę, metonimię, znaczenie przenośne) w perspektywie międzyjęzykowej (kontrastywnej). Publikacja niniejsza adresowana jest przede wszystkim do językoznawców zajmującym się badaniami kontrastywnymi, a także językoznawstwem kognitywnym.

Cena: 34.90 zł 30.00 zł
Czcionką i piórem. Jan Januszowski w roli pisarza i tłumacza

-18%

Czcionką i piórem. Jan Januszowski w roli pisarza i tłumacza

Jan Januszowski znany jest przede wszystkim jako wydawca Jana Kochanowskiego, najznakomitszy drukarz polskiego Odrodzenia. Był on prawdziwym człowiekiem Renesansu, l'uomo universale, który odebrał wykształcenie prawnicze, ale zajmował sie historiografią i filologią, teologią i nauka o gwiazdach, pisał i tłumaczył.

Oddawana do rąk Czytelników książka jest pierwszą monografią twórczości pisarskiej Jana Januszowskiego. Autorka zajęła się zidentyfikowaniem, zebraniem i omówieniem różnorodnych prac właściciela Oficyny Łazarzowej, których był autorem lub tłumaczem, oraz tych, o których wiadomo, że pełnił w stosunku do nich rolę twórczego i zaangażowanego w proces powstawania książki redaktora. Pozwoliło to ukazać rozległość zainteresowań Januszowskiego, rozpoznać jego intelektualne upodobania oraz stosunek, zwykle bardzo osobisty, do rozmaitych kwestii kształtujących życie społeczne i kulturalne końca XVI i początku XVII wieku.

Czcionką i piórem kreśli intelektualną sylwetkę architypografa i opowiada życiowe przypadki sekretarza królewskiego, padewczyka rozległej wiedzy i horyzontów, wybitnego wydawcy, pisarza, a wreszcie księdza, z oddaniem służącego sprawie katolickiej reformy.

Cena: 11.00 zł 9.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.