Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nomina Agentis in the language of Shakespearean drama

ebook

- 14%

Nomina Agentis in the language of Shakespearean drama

Aleksandra Kalaga.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 21.00 zł 18.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8012-940-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W trzecim tomie Szkiców o antyku, zatytułowanym Hermeneutyka wina, kierujemy uwagę na nieustanną obecność wina w kulturze sródziemnomorskiej. W poszczególnych artykułach publikacji pragniemy przybliżyć rozmaite aspekty wina oraz ich związek z konkretnym miejscem i czasem. Zamieszczone artykuły mają charakter interdyscyplinarny i przyczynią się do refleksji nad fenomenem wina jako zjawiska bardziej złożonego od literatury. Hermeneutyka wina jest również wyrazem szacunku oraz sympatii dla Profesora Mariana Szarmacha i wyraża wdzięczność za Jego wielkoduszność, której doświadczamy w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i nie tylko.

Tytuł
Nomina Agentis in the language of Shakespearean drama
Autor
Aleksandra Kalaga
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-8012-940-5
Rok wydania
2016 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
158
Format
pdf
Spis treści
Table of contents Abbreviations and symbols / 9 Introduction / 11 Chapter 1: Nominalisations in selected linguistic theories / 15 1.1 The place of nominalisations in grammar / 15 1.2 Nominalisations in Structural Linguistics / 17 1.3 Nominalisations in Transformational-Generative Grammar (TGG) / 18 1.4 Nominalisations in Generative Semantics (GS) / 25 1.5 Nominalisations in Cognitive Linguistics / 27 1.6 Nominalisations in the approaches based on the theory of selectional restrictions / 29 1.7 Conclusion / 32 Chapter 2: The problem of productivity in word-formation / 33 2.1 The notion of productivity in linguistics / 33 2.2 Productivity as frequency versus productivity as potentiality / 34 2.3 Productivity with relation to language levels / 38 2.4 Degrees of productivity / 38 2.5 Restrictions on productivity / 39 2.5.1 Linguistic r estrictions / 39 2.5.2 Extralinguistic restrictions on productivity / 40 2.6 Measuring productivity / 42 2.6.1 Measures based on type frequency / 42 2.6.2 Measures based on token frequency / 43 2.7 Productivity versus creativity / 45 2.8 Prerequisites for productivity / 45 2.9 The problem of estimating productivity in historical language studies / 47 2.10 Conclusion / 48 Chapter 3: Nomina Agentis versus Nomina Instrumenti: The fuzziness of categorial borders / 51 3.1 Formal and semantic correspondence between agents and instruments / 51 3.2 Attempts at isolating the categorial features for agents and instruments / 52 3.3 Agents and instruments in the light of the theory of categorisation / 55 3.4 Categories and categorisation in Cognitive Linguistics / 58 3.5 Conclusion / 60 Chapter 4: Semantic, syntactic, and morphological properties of agent nouns / 63 4.1 Agents versus locatives / 63 4.2 Agents versus experiencers / 64 4.3 Agency and C ausality / 66 4.4 Other semantic features of agents / 67 4.5 Semantic relations between an agent noun and its motivating verbal base: Habitual versus actual agents / 68 4.6 Denominal Nomina Agentis / 70 4.7 Methods of deriving Nomina Agentis in Modern English / 73 4.7.1 The suffix -ant/-ent / 73 4.7.2 The suffix -ar / 74 4.7.3 The suffix -ee / 75 4.7.4 The suffix -er / 76 4.7.5 The suffix -ess / 80 4.7.6 The suffix -ic/-ician / 80 4.7.7 The suffix -ist / 81 4.7.8 The suffix -or / 81 4.7.9 The suffix -ster / 83 4.7.10 The suffix -Ø (conversion) / 83 4.8 Conclusion / 84 Chapter 5: Early Modern English ― linguistic and cultural background / 85 5.1 External history and its influence on language / 85 5.2 Attitudes to language / 86 5.3 Vocabulary and word-formation / 86 5.4 Semantic changes / 87 5.5 Conclusion / 95 Chapter 6: Agent nouns in Shakespeare’s plays / 97 6.1 Source material and data collection / 97 6.2 Definition and classification of agent nouns / 98 6.3 General corpus characteristics / 99 6.4a Unanalysable agent nouns / 99 6.4b Semantic analysis / 100 6.5 Analysable a gent n ouns / 104 6.5.1 The suffix -er / 105 6.5.1.1 Formal a nalysis / 105 6.5.1.2 Semantic a nalysis / 108 6.5.1.2.1 Deverbal a gent n ouns / 108 6.5.1.2.2 Denominal agent nouns / 110 6.5.1.3 Shakespeare’s neosemanticisms in -er / 111 6.5.1.4 Shakespeare’s agentive neologisms in -er / 112 6.5.1.4.1 Shakespeare’s agentive neologisms in -er: Semantics / 113 6.5.1.4.2 Shakespeare’s agentive neologisms in -er: Institutionalisation / 114 6.5.2 The suffix -or / 114 6.5.2.1 Formal a nalysis / 115 6.5.2.2 Semantic analysis / 116 6.5.3 The semi-suffix -man / 117 6.5.3.1 Formal a nalysis / 118 6.5.3.2 Semantic analysis / 119 6.5.4 The suffix -ess / 121 6.5.4.1 Formal a nalysis / 121 6.5.4.2 Semantic analysis / 122 6.5.5 The suffix -ant / 123 6.5.5.1 Formal a nalysis / 123 6.5.5.2 Semantic analysis / 124 6.5.6 The suffix -ist / 125 6.5.6.1 Formal a nalysis / 125 6.5.6.2 Semantic analysis / 126 6.5.7 The suffix -ian/-ician / 127 6.5.7.1 Formal analysis / 128 6.5.7.2 Semantic a nalysis / 128 6.5.8 The suffix -ster / 129 6.5.8.1 Formal a nalysis / 129 6.5.8.2 Semantic analysis / 130 6.5.9 The suffix -eer / 131 6.5.9.1 Formal a nalysis / 131 6.5.9.2 Semantic a nalysis / 131 6.5.10 The suffix -ar / 132 6.6 Conclusion / 132 Conclusions / 137 Bibliography / 139 Index of subjects / 147 Index of scholars / 149 Appendix: Shakespeare’s agentive neologisms / 151 Streszczenie / 153 Zusammenfassung / 155
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2017. T. 17

-14%

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2017. T. 17

Tom rozpoczynają artykuły z zakresu szeroko rozumianej ekologii kulturowej. To nie przypadek. Cieszyński ośrodek etnologii i antropologii kulturowej zajmuje się tą problematyką od wielu lat, a w ostatnim czasie, na tej podstawie, utworzono na studiach II stopnia nową specjalność. Ekologia to jednak nie wszystko. W tomie są także artykuły, które – co nas szczególnie cieszy – ukierunkowane są na Afrykę. To kontynent, który za sprawą zarówno wyjątkowości, jak i uniwersalności swych problemów skupia na sobie coraz większą uwagę badaczy. Widać to także w naszym czasopiśmie. W części Spojrzenie na Afrykę znajdziecie Państwo, między innymi, informacje o bolączkach edukacji wśród społeczności postpasterskich, konsekwencjach i specyfice globalizacji i konsumeryzmu afrykańskiego, dyskursie kolonialnym i jego współczesnych reminiscencjach czy percepcji czasu. Wszystko to zostało ukazane w oryginalnych pracach badawczych. Numer zamykają teksty, których spinającą klamrą jest typowo antropologiczne spojrzenie (lub, jak kto woli, Antropologiczne konteksty kultury)./fragment – od redakcji, M. Kurcz, M. Szalbot/

Cena: 31.50 zł 27.00 zł
Antropologia wobec dyskryminacji

-8%

Antropologia wobec dyskryminacji

Książka jest przewodnikiem po antropologii antydyskryminacyjnej, badaniach zaangażowanych i w działaniu. Znajdziemy tu etnograficzną analizę zjawisk społecznych (choćby takich jak gentryfikacja czy handel ludzkimi organami) oraz mechanizmów ich powstawania. Jak się okazuje, problem dyskryminacji był podejmowany przez antropolożki i antropologów, zanim samą kategorię dyskryminacji zaczęto w naukach społecznych konceptualizować i poddawać refleksji.

Poszukując źródeł współczesnego zainteresowania badaniami zaangażowanymi w historii polskiej etnologii, autorki i autor podkreślają polityczny charakter całej dyscypliny. Ujmując zjawisko dyskryminacji jako niejednorodne, akcentują trudności w precyzyjnym zdefiniowaniu jego przyczyn i mechanizmów. Wskazują także konieczność włączenia kursów antropologicznych w proces edukacji oraz rozpatrują możliwości współpracy pomiędzy akademią a organizacjami pozarządowymi. Kwestia dyskryminacji jest wpisana w studia antropologiczne ze względu na zainteresowanie obcością. Mimo że antropolodzy zajmowali się aktualnymi problemami społecznymi, takimi jak nasilenie tendencji nacjonalistycznych czy ubóstwo, wyniki ich obserwacji i analiz rzadko wykraczały poza dysputy wewnątrzdyscyplinarne.

Rozwojowi badań nad dyskryminacją towarzyszyły działania organizacji pozarządowych na rzecz osób i grup dyskryminowanych. Równolegle nasilały się przemiany globalizacyjne oraz ruchy migracyjne, sprawiając, że hermetyczność dociekań antropologicznych stała się fikcją. Zadaniem antropologów stać się powinno nie tylko analizowanie głosów grup marginalizowanych, ale także tych głosów przekazywanie i upowszechnianie.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Autorstwo. Urynkowienie literatury i fantazmat podmiotu autorskiego

-14%

Autorstwo. Urynkowienie literatury i fantazmat podmiotu autorskiego

Zachodzące przemiany społeczno-kulturowe domagają się rewaloryzacji dotychczasowych ustaleń z zakresu prawa autorskiego i denaturalizacji pojęcia autorstwa, jego dyskursywizacji z uwzględnieniem kontekstów prawnych, ekonomicznych, estetycznych i teoretycznoliterackich. Autor jest nie tylko podmiotem procesu twórczego, lecz także nośnikiem określonej ideologii. Autorstwo wyłania się w XVIII wieku jako narzędzie w starciu sił politycznych, społecznych i ekonomicznych, autor staje się chwytem retorycznym w nierównej walce toczonej przez feudalny porządek z kapitalizmem. Opowieść o autorstwie to historia urynkowienia literatury i kultury. Ideologia autorstwa, maskowana wieloma metaforami i kategoriami (takimi jak oryginalność czy geniusz), podtrzymywana przez instytucje w rodzaju krytyki i teorii literatury, służy przemianie twórczości w przedmioty estetyczne, łatwe do skonsumowania towary bez kłopotów funkcjonujące na komercyjnym rynku. Jednocześnie zagadnienie autorstwa pozostaje problemem kulturowej autoidentyfikacji, określając, czyje głosy uchodzą za prawomocne i autorytatywne, a które podlegają systemowemu uciszaniu. Monografia stanowi kompleksowe omówienie historii autorstwa i jego licznych kontekstów: niekwestionowanej i niebezpiecznie anachronicznej dominacji romantycznego modelu autorstwa, represji autorstwa kobiecego, metaforycznej śmierci autora i problemu autorstwa zbiorowego.

Cena: 28.00 zł 24.00 zł
Blaski i cienie pracy mózgu O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem

-8%

Blaski i cienie pracy mózgu O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem

Spojrzenie na dzieła Dantego, Balzaka, Zoli, Manna i wielkich poetów Orientu, a także na rzeźby Michała Anioła i obrazy Cezanne'a oraz muzykę Wagnera z perspektywy nauk o mózgu. Fascynująca lektura z dziedziny neuroestetyki, nauki, której twórcą jest autor tej książki – Semir Zeki, światowej sławy neurofizjolog i wybitny badacz układu wzrokowego.

Opisując neurobiologiczne podstawy percepcji estetycznej, rozszerza swoje dotychczasowe rozważania ze sztuk plastycznych na muzykę, literaturę i filozofię. Jak pisze we wstępie: "Sztukę, miłość i piękno uważa się powszechnie za pojęcia abstrakcyjne, choć coraz więcej przemawia za tym, że nasze przeżycia w tych obszarach są bezpośrednio skorelowane z aktywnością wyspecjalizowanych części mózgu. [...] Czy możliwe, że zasadniczo takie samo podejście, czyli tworzenie pojęć, stosowane jest zarówno w prostej percepcji, jak i w matematyce, sztuce, muzyce i literaturze? Świadectwa pochodzące z powyższych dziedzin potwierdzają tę hipotezę. Istnieje zatem, co postaram się wykazać, ścisły związek między zwykłą percepcją z jednej strony a sztuką, pięknem, miłością i twórczością z drugiej".

Mózg ludzki to ewolucyjny triumf inżynierii neuronalnej. Nasza umiejętność zdobywania wiedzy o rzeczywistości, uogólniania doświadczeń i tworzenia w drodze abstrakcji syntetycznych pojęć nie ma w świecie przyrody sobie równych. Jest to kolejna publikacja pogłębiająca zrozumienie natury ludzkiej i zbliżająca nauki przyrodnicze do nauk humanistycznych.
Podstawowe założenie neuroestetyki brzmi: sztuki plastyczne muszą być na każdym etapie (planowania, tworzenia i oglądania) zgodne z prawami percepcji wzrokowej. Artystów można zatem porównać do badaczy mózgu, różniących się od nich jedynie tym, że w swoich poszukiwaniach posługują się odmiennym rodzajem metod.
Zapuszczając się na teren sztuki w poszukiwaniu wiedzy o mózgu, muszę ograniczyć się do przeanalizowania kilku przykładów. Wybrałem dzieła, które przetrwały próbę czasu. O samym akordzie tristanowskim napisano ponad tysiąc artykułów i książek. Dantologia rozwija się od stuleci, a podziw dla autora Boskiej Komedii stale wzrasta. Opowieści o Madżnunie i Lejli oraz Krysznie i Radsze nadal inspirują i poruszają miliony ludzi Wschodu. Dlaczego tak się dzieje? Na pewnym poziomie odpowiedź jest prosta: poezja Dantego jest piękna, tak jak piękna jest miłość Radhy i Kryszny, muzyka Wagnera i rzeźby Michała Anioła.
Dlaczego niektóre utwory zyskują trwałe miejsce w kulturze? Uważam, że artyści rzutują na swoje dzieła – powieści, symfonie czy obrazy – pewne style myślenia i odczuwania, które są wspólne wielu ludziom, ponieważ nasze mózgi, na swym podstawowym poziomie, działają według bardzo podobnych wzorów.
Ze Wstępu

Pozycja szczególnie cenna dla studentów psychologii, filozofii i neurobiologii, zwłaszcza specjalizujących się w dziedzinie kognitywistyki, oraz różnych kierunków humanistycznych, takich jak muzykologia i teoria literatury, a także uczelni artystycznych.

A look at the works of Dante, Balzac, Zola, Mann and the great poets of the Orient, as well as Michelangelo’s sculptures, Cezanne’s paintings, and Wagner’s music from a brain science perspective. The fascinating publication in the field of neuroesthetics. Describing the neurobiological foundations of aesthetic perception, the author extends the considerations from fine arts to music, literature and philosophy.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Ciało – muzyka – performans

-13%

Ciało – muzyka – performans

W humanistyce kwestie mające związek z wykonaniem, a zatem performowaniem muzyki zawsze stanowiły nieodłączny element refleksji teoretycznej zajmowały miejsce w podziale dziedzin jednakże celem publikacji jest skonceptualizowanie sytuacji wykonawcy muzyki i wtedy konwencje odbioru oraz podziały gatunkowe neutralizują refleksję nad cielesnym wymiarem performansu. Dlatego wydaje się, iż ważne jest wskazanie, odsłonięcie i nazwanie tych teoretycznych barier oraz spojrzenie na performans od strony muzyczności ciała i ucieleśnienia muzyki. Muzyka może być traktowana jako byt abstrakcyjny, jak przekonywali Boecjusz i Leibniz, a dzisiaj kognitywiści, jednakże wykonywana uzyskuje materialność, a audialna natura pojedynczej realizacji abstrakcyjnego utworu stanowi istotny komponent dzieła muzycznego jako takiego. Wykonanie zakłada obecność ciała wykonawcy, które staje się elementem całego estetycznego doświadczenia. Oś refleksji zebranych w niniejszym tomie artykułów, dość umownie zgrupowanych w dwóch lustrzanych częściach, oscyluje zatem wokół zagadnień muzyczności ciała wykonawcy – z jednej, oraz cielesności performansu – z drugiej strony. Spojrzenie na performans od strony muzyki i ciała pozwala odświeżyć nasze podejście do istniejących już i historycznie opisanych stanowisk zajmowanych wobec ciała wykonawcy i oświetlić je z nowej perspektywy. Z tak postawionego problemu wyłania się wielość optyk metodologicznych, a te ukazują dychotomię torów badawczych. Jedne z nich będą nadal traktować ciało jako instrument, inne z kolei zwrócą uwagę na symbiozę świadomości i cielesności; jedne będą kładły nacisk na audialność, drugie z kolei będą podkreślać fuzję audialno-wizualną. Znamienne, że w każdym przypadku sztuka wykonawcza, jak również same dzieła inicjują podobnie inspirujące akademickie dyskusje.

Cena: 35.70 zł 31.00 zł
Didaskalia do historii Teatr starożytnej Grecji i jego kontekst polityczny

-28%

Didaskalia do historii Teatr starożytnej Grecji i jego kontekst polityczny

Klio, muza historii, z impetem wtargnęła na terytorium Melpomene.
P.J. Rhodes

W starożytnej Grecji teatr był pierwszym przejawem kultury masowej. Z opiniotwórczej siły tego medium zdawali sobie sprawę zarówno archonci zezwalający na wystawienia, finansujący je choregowie, jak i sami twórcy. Komediopisarze i tragediopisarze sprawnie manipulowali historiami zaczerpniętymi z mitów, by mówić o aktualnych wydarzeniach rozgrywających się poza sceną Teatru Dionizosa. Ambitny cel, postawiony przez Autorkę, polega na odczytaniu zachowanych dramatów poprzez historyczny i polityczny kontekst ich powstania, co może radykalnie zmienić możliwości interpretacyjne, które dotychczas ograniczano do aspektów estetyczno-literackich.

„Postrzegam książkę pani Śmiechowicz jako ciekawy tekst wpisujący się w nurt badań tych, którzy nierozerwalnie łączą piątowieczną ateńską «culture» z «power»”.
Prof. dr hab. Krystyna Bartol

„Otrzymaliśmy szerokie i barwne wprowadzenie do greckiego dramatu. (…) Język harmonijnie łączy naukową erudycję i akademicki warsztat z żywą, wciągającą narracją. (…) Nie tylko nie posiada żadnej konkurencji w dotychczasowych publikacjach polskojęzycznych, ale może spokojnie konkurować z wszystkimi pracami badaczy swojej dziedziny”.
Dr hab. Krzysztof Bielawski

Cena: 18.00 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.