Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej

ebook

- 14%

Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej

Agnieszka Sołtys

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9891-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Agnieszka Sołtys - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN, współpracownik Trybunału Konstytucyjnego; ukończyła studia podyplomowe prawa europejskiego na Uniwersytecie w Oksfordzie; radca prawny, przez wiele lat pracowała w międzynarodowej kancelarii prawnej; autorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Książka jest pierwszą monografią poświęconą wykładni zgodnej (prounijnej) w polskim piśmiennictwie prawniczym. Przedstawia rekonstrukcję obowiązku wykładni zgodnej na gruncie prawa unijnego, jak również analizę tego obowiązku w orzecznictwie sądów polskich i Trybunału Konstytucyjnego.
W tym pierwszym aspekcie autorka rozważa miejsce obowiązku wykładni zgodnej w systemie prawa unijnego w kontekście innych instrumentów zapewniania efektywności tego prawa, takich jak zasada pierwszeństwa oraz bezpośredniego skutku, a także dokonuje analizy treści, wzorców, przedmiotu i granic obowiązku wykładni zgodnej, w tym zagadnień budzących istotne kontrowersje (jak wykładnia zgodna przed terminem transpozycji dyrektyw, wykładnia zgodna a pogarszanie sytuacji prawnej jednostki). Ważną część stanowi analiza obowiązku wykładni zgodnej w aspekcie teoretycznoprawnym obejmująca rekonstrukcję tego obowiązku na gruncie reguł wykładni oraz ustalenie kryteriów wyznaczania jego granic.
W ramach analizy orzecznictwa sądów polskich oraz TK dokonana została ocena zasadniczych problemów występujących w polskiej praktyce orzeczniczej, warunkujących skuteczność realizacji obowiązku wykładni zgodnej jako środka zapewniania efektywności prawa UE. W opracowaniu podjęta została próba sformułowania postulatów służących przezwyciężeniu występujących tu ograniczeń. Przedstawiając obowiązek wykładni zgodnej na gruncie polskiej praktyki orzeczniczej, publikacja dostarcza narzędzi do wykorzystania w praktyce, są nimi: model realizacji obowiązku wykładni zgodnej w procesie stosowania prawa oraz model realizacji obowiązku wykładni zgodnej w procesie konstytucyjnej kontroli prawa.
Monografia przeznaczona jest dla prawników, pracowników naukowych oraz osób stosujących prawo Unii Europejskiej w praktyce, w tym sędziów, pracowników administracji publicznej, radców prawnych i adwokatów.

Tytuł
Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej
Autor
Agnieszka Sołtys
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9891-6
Seria
Monografie
Rok wydania
2015
Liczba stron
776
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów………………………………………………………………………………


Część I. Założenia metodologiczne…………………………………………………


Część II. Zagadnienia wstępne………………………………………………………


Rozdział 1. Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z konstytucją……………………

Rozdział 2. Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem międzynarodowym..

Rozdział 3. Wykładnia prawa unijnego w zgodzie z prawem pierwotnym

oraz z prawem międzynarodowym…………………………………………

Rozdział 4. Obowiązek wykładni zgodnej – zarys koncepcji…………………………


Część III. Obowiązek wykładni zgodnej a zasada efektywności prawa unijnego…


Rozdział 1. Zasada efektywności w prawie UE…………………………………………


1.1 Pojęcie (zasady) efektywności…..……………………………………

1.2 Środki służące realizacji zasady efektywności………………………..

1.3 Podsumowanie………………………………………………………..


Rozdział 2. Obowiązek wykładni zgodnej w kontekście instrumentów

powoływania prawa unijnego przed organami krajowymi………………


2.1 Wprowadzenie……………………………………………………………

2.2 Modele powoływania (stosowania) prawa unijnego prezentowane w doktrynie……………………………………………………………………...

2.3 Obowiązek wykładni zgodnej a inne instrumenty powoływania prawa unijnego w orzecznictwie TS…………………………………………………

2.4 Podsumowanie…………………………………………………………..


Rozdział 3. Obowiązek wykładni zgodnej jako instrument realizacji zasady efektywnej ochrony sądowej………………………………………………


3.1 Wprowadzenie…………………………………………………………..

3.2 Obowiązek wykładni zgodnej jako instrument zapewniania

skuteczności uprawnień unijnych na gruncie krajowych środków ochrony prawnej w orzecznictwie TS…..…………………………………………….

3.3 Wzorzec, przedmiot, treść i granice obowiązku wykładni zgodnej w kontekście realizacji zasady efektywnej ochrony sądowej………………….

3.4 Obowiązek wykładni zgodnej a inne instrumenty zapewniania efektywnej ochrony prawnej uprawnień unijnych……………………………

3.5 Podsumowanie………………………………………………………….


Część IV. Obowiązek wykładni zgodnej – elementy konstrukcji prawnej………..


Rozdział 1. Podstawy prawne i uzasadnienie obowiązku wykładni zgodnej………...


1.1 Podstawy prawne i uzasadnienie obowiązku wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości………………………………….

1.2 Zasada lojalności / zasada efektywności (effet utile) i efektywnej ochrony sądowej……………………………………………………………....

1.3 Artykuł 288 akapit 3 TFUE……………………………………………...

1.4 Zasada pierwszeństwa…………………………………………………...

1.5 Obowiązek wykładni zgodnej a ideologiczne założenia procesu integracji…………………………………………………………………...

1.6 Obowiązek wykładni zgodnej – obowiązek wynikający z prawa unijnego……………………………………………………………………...


Rozdział 2. Adresaci obowiązku wykładni zgodnej i zakres ich związania………….


Rozdział 3. Zakres przedmiotowy obowiązku wykładni zgodnej…………………….


3.1 Zakres zastosowania prawa unijnego……………………………………

3.2 Akty prawa krajowego stanowiące przedmiot wykładni zgodnej……….

3.3 Obowiązek wykładni zgodnej a umowy prawa prywatnego…………….


Rozdział 4. Treść obowiązku wykładni zgodnej……………………………………….


4.1 Obowiązek wykładni prawa krajowego „w świetle treści i celu”

prawa UE…………………………………………………………………….

4.2 Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem UE

„tak dalece, jak jest to możliwe”…………………………………………….

4.2.1 Orzecznictwo TS………………………………………………

4.2.1.1 Ogólne sformułowania dotyczące treści obowiązku wykładni zgodnej……………………………………………

4.2.1.2 Konkretyzacja obowiązku wykładni zgodnej na gruncie poszczególnych spraw………………………………

4.2.2 Poglądy doktryny……………………………………………...

4.3 Kwalifikacja (teoretyczno-)prawna obowiązku wykładni zgodnej……...

4.3.1 Kwalifikacja obowiązku wykładni zgodnej na płaszczyźnie normatywnej………………………………………………………....

4.3.2 Kwalifikacja obowiązku wykładni zgodnej na płaszczyźnie teoretyczno-prawnej…………………………………………………

4.4 Model realizacji obowiązku wykładni zgodnej w procesie stosowania prawa……...…………………………………………………………………

4.5 Podsumowanie…………………………………………………………...


Rozdział 5. Wzorce wykładni zgodnej………………………………………………….


5.1 Uwagi wstępne…………………………………………………………..

5.1.1 Obowiązek wykładni zgodnej w odniesieniu do poszczególnych źródeł prawa UE – ewolucja orzecznictwa TS……


5.1.2 Zmiany w systemie źródeł prawa UE po Traktacie z Lizbony

a obowiązek wykładni zgodnej……………………………………….

5.2 Dyrektywy……………………………………………………………….

5.2.1 Wprowadzenie…………………………………………………

5.2.2 Obowiązek wykładni zgodnej jako remedium na brak bezpośredniego horyzontalnego skutku dyrektyw…………………..

5.2.2.1 Odrzucenie bezpośredniego horyzontalnego skutku dyrektyw w orzecznictwie TS………………………………..

5.2.2.2 Sposoby niwelowania negatywnych skutków odrzucenia bezpośredniego horyzontalnego skutku dyrektyw………………………………………………...…...

5.2.2.3 Odrzucenie bezpośredniego horyzontalnego skutku dyrektyw w orzecznictwie TS – kontrowersje i próby konceptualizacji……………………………………………...

5.2.2.4 Obowiązek wykładni zgodnej jako remedium

na brak bezpośredniego horyzontalnego skutku dyrektyw – kontrowersje……………………………………………

5.2.2.5 Podsumowanie……………………………………….

5.2.3 Obowiązek wykładni zgodnej a pogarszanie sytuacji prawnej jednostki……………………………………………………………..

5.2.3.1 Uwagi wprowadzające……………………………….

5.2.3.2 Pogarszanie sytuacji prawnej jednostki na skutek wykładni zgodnej w sprawach karnych……………………...

5.2.3.3 Pogarszanie sytuacji prawnej jednostki na skutek wykładni zgodnej w sprawach innych niż karne…………….

5.2.3.4. Pogarszanie sytuacji prawnej podmiotu prywatnego na skutek wykładni zgodnej powoływanej przez państwo…..

5.2.3.5 Podsumowanie……………………………………….

5.2.4 Obowiązek wykładni zgodnej a implementacja dyrektyw…….

5.2.4.1 Obowiązek wykładni zgodnej jako instrument realizacji „obowiązku rezultatu” z art. 288 akapit 3 TFUE…

5.2.4.2 Obowiązek wykładni zgodnej a wymogi

prawidłowej implementacji dyrektyw………………………

5.2.4.3 Podsumowanie……………………………………….

5.2.5 Obowiązek wykładni zgodnej przed upływem terminu transpozycji dyrektyw……………………………………………….

5.3 Traktaty stanowiące UE ..……………………………………………….

5.4 Zasady ogólne prawa unijnego…………………………………………..

5.4.1 Uwagi wprowadzające…………………………………………

5.4.2 Zasady ogólne prawa unijnego w porządku prawnym UE…….

5.4.3 Zasady ogólne prawa unijnego jako wzorzec wykładni zgodnej……………………………………………………………….

5.4.3.1 „Pośrednie” stosowanie zasad ogólnych prawa unijnego jako wzorców wykładni zgodnej.…………………...

5.4.3.2 „Bezpośrednie” stosowanie zasad ogólnych prawa unijnego jako wzorców wykładni zgodnej…………………..

5.4.4 Karta Praw Podstawowych i Protokół nr 30…………………...

5.4.5 Podsumowanie…………………………………………………

5.5 Umowy międzynarodowe………………………………………………..

5.6 Rozporządzenia………………………………………………………….

5.7 Niewiążące akty prawa unijnego…………………………………

5.7.1 Wprowadzenie……………………………………………….

5.7.2 Niewiążące akty prawa unijnego w porządku prawnym UE...

5.7.3 Niewiążące akty prawa unijnego jako wzorce wykładni

zgodnej w orzecznictwie TS..………………………………………..

5.7.4 Pośrednie i bezpośrednie stosowanie niewiążących aktów prawa unijnego jako wzorców wykładni zgodnej.…………………..

5.7.5 Rodzaje niewiążących aktów prawa unijnego, które mogą stanowić wzorzec wykładni zgodnej………………………………...

5.7.6 Znaczenie niewiążących aktów prawa unijnego w procesie interpretacji prawa krajowego……………………………………….

5.8 Pozostałe regulacje unijne……………………………………………….

5.8.1 Kryteria uznania normy prawa unijnego za wzorzec wykładni zgodnej………………………………………………………………

5.8.2 Obowiązek wykładni zgodnej a regulacje WPZiB…………….

5.9 Sposoby sformułowania wzorca wykładni zgodnej……………………..


Rozdział 6. Granice wykładni zgodnej…………………………………………………


6.1 Wprowadzenie…………………………………………………………...

6.2 Ogólne zasady prawa unijnego…………………………………………..

6.3 Wykładnia contra legem…………………………………………………

6.3.1 Pojęcie granic wykładni……………………………………...

6.3.2 Treść obowiązku wykładni zgodnej a granice wykładni…….

6.3.3 Pojęcie granic wykładni w polskiej teorii prawa oraz

praktyce orzeczniczej……………………………………………….

6.3.3.1 Pojęcie granic wykładni w polskiej teorii prawa…….

6.3.3.2 Pojęcie granic wykładni w polskiej praktyce orzeczniczej…………………………………………………..

6.3.4 Wykładnia contra legem jako kryterium wyznaczania granicy obowiązku wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem UE w polskim porządku prawnym…………………………………………

6.3.5 Językowa granica wykładni jako granica argumentacyjna……

6.3.5.1 Filozoficzne założenia koncepcji językowej granicy wykładni……….………….………………………………….

6.3.5.2 Wartości wyznaczające językową granicę wykładni..

6.3.5.3 Wyznaczanie językowej granicy wykładni w drodze „ważenia wartości”..…………………………………………

6.3.5.4 Argumentacyjny charakter językowej granicy wykładni a obowiązek wykładni zgodnej……………………

6.3.5.5 Argumentacyjny charakter językowej granicy wykładni, obowiązek wykładni zgodnej a 'pluralistyczne' koncepcje dotyczące relacji prawa unijnego i krajowego……


Rozdział 7. Skutki naruszenia obowiązku wykładni zgodnej……………...…………


7.1 Skutki naruszenia obowiązku wykładni zgodnej z punktu widzenia prawa unijnego………………………………………………………………

7.1.1 Zaniechanie dokonania wykładni zgodnej przez

organ krajowy a skarga w trybie art. 258 TFUE….…………

7.1.2 Zaniechanie dokonania wykładni zgodnej przez organ

krajowy a odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu naruszenia prawa UE………………………………………….

7.2 Skutki naruszenia obowiązku wykładni zgodnej z punktu widzenia prawa krajowego…………………………………………………………….


Rozdział 8. Funkcje wykładni zgodnej…………………………………………………


8.1 Wprowadzenie…………………………………………………………...

8.2 Zapewnianie efektywności prawa unijnego…………………………….

8.3 Zapewnianie przestrzegania prawa unijnego……………………………

8.4 Kształtowanie roli sądów krajowych jako sądów unijnych……………..

8.5 Kształtowanie relacji pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym oraz relacji pomiędzy TS a sądami krajowymi……………………………...

8.6 Stymulowanie konwergencji regulacji dotyczących spraw unijnych i „czysto krajowych” (efekt spill over)………………………………………..

8.7 Uwagi końcowe…………………………………………………………


Część V. Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie sądów polskich oraz Trybunału Konstytucyjnego………………………………………………………………


Rozdział 1. Uwagi wstępne……………………………………………………………...


Rozdział 2. Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie sądów polskich…………


2.1 Model realizacji obowiązku wykładni zgodnej w procesie stosowania prawa – zasadnicze ustalenia………………………………………………...

2.2 Obowiązek wykładni zgodnej – ilustracja ogólnych problemów na przykładzie wybranych orzeczeń……………………………………………

2.3 Wnioski………………………………………………………………….


Rozdział 3. Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego……………………………………………………………………………


3.1 Model realizacji obowiązku wykładni zgodnej w ramach kontroli konstytucyjności prawa krajowego sprawowanej przez TK………………...

3.2 Wykładnia zgodna w orzecznictwie TK…………………………………

3.2.1 Uwagi ogólne…………………………………………………..

3.2.1.1 Uznanie obowiązku wykładni zgodnej przez TK……

3.2.1.2 Prawo unijne a Konstytucja RP w orzecznictwie TK

3.2.2 Etap ustalenia, czy przedmiot kontroli pozostaje w zakresie zastosowania prawa unijnego………………………………………..

3.2.2.1 „Wykładnia przyjazna prawu unijnemu”

w ujęciu TK – zakres pojęcia…………………………………

3.2.2.2 Konsekwencje uznania unijnego kontekstu przedmiotu kontroli – kontrowersje………………………………………

3.2.2.3 Ustalenie przedmiotowego zakresu obowiązku wykładni zgodnej a ustalenie zakresu zastosowania prawa unijnego………………………………………………………

3.2.3 Etap ustalenia unijnego wzorca wykładni…………………….

3.2.3.1 Prawo unijne częścią kontekstu normatywnego orzeczeń TK…………………………………………………

3.2.3.2 Trybunał Sprawiedliwości w orzecznictwie TK…….

3.2.3.3 Zasady ogólne prawa unijnego………………………

3.2.4 Etap realizacji obowiązku wykładni zgodnej sensu stricto, tj. wykładnia normy prawa krajowego (przedmiotu i/albo wzorca kontroli) zgodnie z ustalonym wzorcem unijnym……………………

3.2.4.1 Przedmiot wykładni zgodnej………………………...

3.2.4.2 Treść i granice wykładni zgodnej……………………

3.3 Wnioski………………………………………………………….


Część VI. Uwagi podsumowujące…….………………………………………………Bibliografia…………………………………………………………………………………


Orzecznictwo…………………………………………………………………………………
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 3/2017

-29%

Administrator 3/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Usuwanie drzew w świetle prawa,
● Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw,
● Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot,
● Co trapi zarządców?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.