Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych

ebook

- 14%

Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych

Kamil Federowicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-684-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono przesłanki dopuszczalności stosowania szczególnych trybów przesłuchań określonych w art. 185a–185c k.p.k. Dużo uwagi poświęcono ustawie z 19 lipca 2019 r., która znowelizowała m.in. przepisy dotyczące przesłuchania pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi oraz zawiera przepisy przejściowe mające wpływ na wskazane regulacje.


Opracowanie prezentuje także przyczyny wprowadzenia obowiązujących przepisów oraz klasyfikację przesłanek warunkujących zastosowanie każdego z trybów przesłuchań.


Publikacja omawia również:

zagadnienia dotyczące wpływu obecności oskarżonego na pokrzywdzonego lub świadka,
problematykę wyjścia na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania,
kwestie związane z przeprowadzeniem przesłuchania przez sąd niewłaściwy rzeczowo.Adresaci:
Przedstawiono też standardy międzynarodowe i unijne ochrony małoletnich świadków oraz pełnoletnich świadków pokrzywdzonych określonymi typami czynów zabronionych.

Tytuł
Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych
Autor
Kamil Federowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-684-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
580
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Przesłuchanie pokrzywdzonego tzw. czynami seksualnymi oraz osoby małoletniej w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej | str. 21
1. Prawo międzynarodowe w krajowym porządku prawnym | str. 21
2. Prawo międzynarodowe | str. 30
2.1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r | str. 32
2.2. Konwencja Rady Europy z 12.07.2007 r. o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych | str. 35
2.3. Konwencja Rady Europy z 11.11.2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej | str. 39
3. Prawo Unii Europejskiej | str. 41
3.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25.10.2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw | str. 43
3.2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z 5.04.2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar | str. 48
3.3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z 13.12.2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej | str. 51

Rozdział II
Przepisy regulujące oraz klasyfikacja przesłanek szczególnych trybów przesłuchań | str. 57
1. Wejście w życie i zmiany regulacji prawnej | str. 57
2. Cel wprowadzenia | str. 71
3. Obowiązywanie przepisów w czasie | str. 74
4. Klasyfikacja przesłanek | str. 88

Rozdział III
Przesłanki przedmiotowe pierwszego przesłuchania w trybach szczególnych | str. 91
1. Rodzaje postępowań, w których dopuszczalne jest stosowanie art. 185a–185d k.p.k | str. 91
1.1. Postępowanie karnoskarbowe | str. 96
1.2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia | str. 104
1.3. Postępowanie w sprawach nieletnich | str. 115
1.4. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary | str. 128
1.5. Postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej | str. 133
2. Faza postępowania karnego a stosowanie szczególnych trybów przesłuchania | str. 139
3. Czynności procesowe objęte trybami z art. 185a–185c k.p.k | str. 164
3.1. Zawiadomienie o przestępstwie | str. 164
3.2. Okazanie | str. 177
3.3. Konfrontacja | str. 181
3.4. Oględziny, eksperyment procesowy, wizja lokalna, inne czynności | str. 188
3.5. Miejsce czynności procesowych a stosowanie szczególnych trybów przesłuchań | str. 191
4. Dopuszczalność postępowania, w ramach którego ma nastąpić przesłuchanie | str. 199
5. Przestępstwo, typ czynu zabronionego lub sposób popełnienia czynu zabronionego | str. 208
5.1. Rodzaje przestępstw uzasadniających tryby z art. 185a k.p.k | str. 212
5.2. Rodzaje przestępstw uzasadniających tryb z art. 185b k.p.k | str. 231
5.3. Rodzaje przestępstw uzasadniających tryb z art. 185c k.p.k | str. 234
5.4. Formy zjawiskowe i stadialne popełnienia czynu zabronionego | str. 239
5.5. Kwalifikacja kumulatywna czynu | str. 241
5.6. Łączność przedmiotowa i podmiotowa spraw w postępowaniu karnym a przesłuchanie w trybach art. 185a–185c k.p.k | str. 243
5.7. Zmiana kwalifikacji zarzucanego czynu a dalsze stosowanie trybów szczególnych | str. 251
5.8. Popełnienie czynu za granicą | str. 253
6. Charakter zeznań, jakie ma składać świadek | str. 255
6.1. Znaczenie albo istotne znaczenie okoliczności, na które ma zostać przesłuchany pokrzywdzony lub świadek | str. 255
6.2. Subsydiarność przesłuchań przeprowadzanych w trybach art. 185a–185c k.p.k | str. 265

Rozdział IV
Przesłanki podmiotowe pierwszego przesłuchania w trybach szczególnych | str. 269
1. Przesłanki podmiotowe pozytywne | str. 269
1.1. Pokrzywdzony i świadek jako podmiot przesłuchań w szczególnych trybach | str. 269
1.1.1. Pokrzywdzony jako podmiot przesłuchań z art. 185a § 1 i 4, art. 185c § 1a k.p.k | str. 271
1.1.2. Świadek jako podmiot przesłuchania w trybie art. 185b § 1 i 2 k.p.k | str. 281
1.2. Wiek pokrzywdzonego i świadka w czasie przesłuchania | str. 284
1.3. Obawa wpływu innych warunków przesłuchania lub obecności oskarżonego na pokrzywdzonego lub świadka. Wniosek pokrzywdzonego | str. 299
1.3.1. Obawa wpływu innych warunków przesłuchania na pokrzywdzonego (art. 185a § 4 k.p.k.) | str. 299
1.3.2. Obawa wpływu bezpośredniej obecności oskarżonego na pokrzywdzonego lub świadka (art. 185b § 2, art. 185c § 3 k.p.k.) | str. 310
1.3.3. Wniosek pokrzywdzonego (art. 185c § 3 k.p.k.) | str. 316
2. Przesłanki podmiotowe negatywne | str. 321
2.1. Współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego, związek czynu świadka z czynem, o który toczy się postępowanie | str. 321
2.2. Świadek koronny, świadek incognito, świadek niezdolny do złożenia zeznań, zgoda przedstawiciela świadka, prawo odmowy zeznań, zwolnienie od złożenie zeznań, związanie tajemnicą | str. 330
2.2.1. Świadek koronny | str. 330
2.2.2. Świadek incognito | str. 331
2.2.3. Osoba niezdolna do bycia świadkiem | str. 338
2.2.4. Zgoda przedstawiciela świadka | str. 340
2.2.5. Prawo odmowy zeznań, zwolnienie od złożenia zeznań | str. 341
2.2.6. Związanie świadka tajemnicą | str. 351
3. Wzajemne relacje przesłanek szczególnych trybów przesłuchań | str. 357

Rozdział V
Przesłanki ponownego przesłuchania w trybach szczególnych | str. 363
1. Przesłanki przedmiotowe ponownego przesłuchania | str. 363
1.1. Wyjście na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania pokrzywdzonego i świadka, o których mowa w art. 185a, art. 185b § 1, art. 185c k.p.k | str. 363
1.2. Ponowne przesłuchanie, o którym mowa w art. 185b § 2 k.p.k | str. 377
1.3. Ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego czynami z art. 197–199 k.k. przed nowelizacją art. 185c k.p.k. ustawą z 19.07.2019 r | str. 381
2. Żądanie oskarżonego, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego lub świadka | str. 390
2.1. Posiadanie obrońcy | str. 390
2.2. Nieposiadanie obrońcy | str. 395
2.3. Zmiana obrońcy | str. 402
2.4. Pojęcie pierwszego przesłuchania | str. 403
2.5. Posiadanie obrońcy w czasie kolejnego przesłuchania | str. 406
2.6. Podmiot składający żądanie | str. 408
2.7. Forma żądania | str. 408
2.8. Czas wystosowania żądania | str. 409
2.9. Względny charakter żądania oskarżonego | str. 412
2.10. Istotność depozycji świadka a żądanie oskarżonego | str. 421
2.11. Kumulacja żądań | str. 426
3. Inne okoliczności uzasadniające ponowne przesłuchanie | str. 427
3.1. Przesłuchanie przez sąd niewłaściwy rzeczowo | str. 427
3.2. Niewłaściwy skład sądu przesłuchującego | str. 430
3.3. Przeprowadzenie przesłuchania przez sędziego podlegającego wyłączeniu | str. 440
3.4. Przesłuchanie pokrzywdzonego przez organ nieuprawniony | str. 445
3.5. Wielość terminów posiedzenia lub rozprawy a zasada jednokrotności przesłuchania | str. 462
3.6. Wyłączenie sprawy do odrębnego postępowania | str. 466
3.7. Brak udziału osób uprawnionych | str. 468
3.8. Brak udziału biegłego | str. 494
3.9. Pozostałe przypadki ponownego przesłuchania w trybach szczególnych | str. 510
3.9.1. Niepouczenie świadka o przysługujących prawach i obowiązkach | str. 510
3.9.2. Niezachowanie warunków dotyczących utrwalania i pomieszczeń przesłuchań w trybach art. 185a–185c k.p.k., utrata protokołu, zapisu obrazu lub dźwięku tego rodzaju czynności | str. 520
3.9.3. Udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej | str. 530
3.9.4. Przesłuchanie za granicą świadków, o których mowa w art. 185a–185c k.p.k | str. 534

Zakończenie | str. 539

Bibliografia | str. 557

Publikacje internetowe | str. 569

Wykaz orzecznictwa | str. 571
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.