Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych. Aspekty prawnośrodowiskowe

ebook

- 14%

Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych. Aspekty prawnośrodowiskowe

Marcin Pchałek, Rafał Cieślak, Łukasz Oleszczuk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-226-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Informacje o koniecznych decyzjach administracyjnych zostały rozproszone w poszczególnych ustawach dotyczących planowania przestrzennego, ochrony środowiska i procesu budowlanego. Kwestie te są regulowane głównie przez przepisy określające wymagane dokumenty i dowody, które muszą być przedłożone organowi wydającemu poszczególne rodzaje decyzji administracyjnych.


Celem niniejszego poradnika jest wskazanie przyszłym inwestorom, na podstawie dotychczasowego doświadczenia i orzecznictwa, możliwie prostej ścieżki postępowania w ramach obowiązującego prawa.


W publikacji przedstawiono m.in.:

aspekty prawnośrodowiskowych uwarunkowań procesu inwestycyjnego w podziale na prawo: międzynarodowe, Unii Europejskiej i polskie oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów prac przedprojektowych i projektowych;
instytucję oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z oryginalnymi rozważaniami na temat kontroli jakości OOŚ oraz zamówień raportów OOŚ;
decyzje inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami zawierającymi wzory decyzji wydawanych w cyklu inwestycyjnym;
problematykę realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.Autorzy opracowali również listę poradników metodycznych, których wykorzystanie może istotnie podnieść jakość dokumentacji sporządzanej na potrzeby postępowań administracyjnych w cyklu inwestycyjnym.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, a także urzędników urzędów gmin, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz wojewodów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, menedżerów oraz konsultantów działających w sektorze doradztwa w dziedzinie infrastruktury i środowiska oraz inwestorów publicznych i prywatnych realizujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, biologii i ochrony środowiska.

Tytuł
Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych. Aspekty prawnośrodowiskowe
Autorzy
Marcin Pchałek, Rafał Cieślak, Łukasz Oleszczuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-226-3
Seria
ZAGADNIENIA PRAWNE
Rok wydania
2019
Liczba stron
352
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów ............................................................................................................. 9

Wstęp .............................................................................................................................. 15

Część I. ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

Rozdział I.1. Proces inwestycyjny w międzynarodowym prawie ochrony środowiska ........ 21

I.1.1. Podstawy prawne .......................................................................................... 21

I.1.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 32

Rozdział I.2. Proces inwestycyjny w prawie ochrony środowiska Unii Europejskiej ............ 43

I.2.1. Podstawy prawne .......................................................................................... 43

I.2.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 55

Rozdział I.3. Proces inwestycyjny w polskim prawie ochrony środowiska ............................. 71

I.3.1. Podstawy prawne .......................................................................................... 71

I.3.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 82

Rozdział I.4. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planów i przedsięwzięć ................................................ 97

I.4.1. Podstawy prawne .......................................................................................... 97

I.4.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 110

Rozdział I.5. Kontrola jakości ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć ............... 129

I.5.1. Podstawy prawne .......................................................................................... 129

I.5.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 140

Rozdział I.6. Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego .............. 149

I.6.1. Podstawy prawne .......................................................................................... 149

I.6.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 159

Część II. CHARAKTER PRAWNY I SKUTKI DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Rozdział II.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ..................................................... 175

II.1.1. Podstawy prawne .......................................................................................... 175

II.1.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 181

Rozdział II.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ............................... 191

II.2.1. Podstawy prawne .......................................................................................... 191

II.2.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 199

Rozdział II.3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ..................................... 207

II.3.1. Podstawy prawne .......................................................................................... 207

II.3.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 215

Rozdział II.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej ................................... 227

II.4.1. Podstawy prawne .......................................................................................... 227

II.4.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 237

Rozdział II.5. Decyzja o pozwoleniu na budowę ............................................................................. 245

II.5.1 Podstawy prawne ........................................................................................... 245

II.5.2. Uwagi praktyczne.......................................................................................... 251

Część III. ZAMÓWIENIA RAPORTÓW OOŚ ORAZ WZORY DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Rozdział III.1. Oceny oddziaływania na środowisko w zamówieniach na prace przedprojektowe i projektowe wraz z propozycją opisu przedmiotu zamówienia w zakresie oceny oddziaływania na przyrodę ożywioną ............. 259

Załącznik: Wytyczne i poradniki w zakresie ocen oddziaływania na przyrodę ożywioną oraz ekosystemy wodne ........................ 273

Rozdział III.2. Wzory decyzji administracyjnych ............................................................................ 277

Bibliografia.................................................................................................................... 339

Autorzy........................................................................................................................... 349
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.