Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy

ebook

- 13%

Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy

Roman Dziczek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 68.00 zł 59.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 59.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9948-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości osób trzecich na przyszłość.
Szczegółowo opisano warunki powstania służebności przesyłu w trybie umownym i sądowym, kwestie związane z zasiedzeniem oraz prawa (roszczenia) właścicieli związane z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości i urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorców przesyłowych, do których ci nie mają praw właścicielskich (rzeczowych) lub obligacyjnych. Zawiera także wzory wniosków i pozwów sądowych związanych z omawianą problematyką.
Publikacja jest pomyślana jako pomoc w rozwiązywaniu sporów i roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanymi urządzeniami przesyłowymi. Jest pisana z opcją jak najlepszego i zgodnego z prawem uzyskania prawa do nieruchomości dla przedsiębiorców przesyłowych z odpowiednim wynagrodzeniem dla właścicieli, także za okres sprzed ustanowienia służebności przesyłu.
Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów i sędziów oraz właścicieli i zarządców nieruchomości, przedsiębiorców przesyłowych i rzeczoznawców majątkowych.

Tytuł
Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy
Autor
Roman Dziczek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9948-7
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2015
Liczba stron
188
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 11

CZĘŚĆ PIERWSZA
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Rozdział 1
Służebność przesyłu w regulacji kodeksowej | str. 19
1.1. Uwagi ogólne | str. 19
1.2. Własność urządzeń przesyłowych | str. 20
1.3. Treść służebności przesyłu | str. 28
1.4. Nabycie służebności przesyłu (w ogólności | str. 39
1.5. Nabycie służebności przesyłu w drodze umowy | str. 45
1.6. Postanowienie sądu | str. 53
1.7. Zasiedzenie służebności przesyłu | str. 63
1.8. Przedawnienie roszczeń z art. 3052 k.c. | str. 82
1.9. Wygaśnięcie, zniesienie, zmiana treści służebności przesyłu | str. 92

Rozdział 2
Obciążenia nieruchomości o cechach służebności gruntowych odpowiadających treści służebności przesyłu | str. 95
2.1. Dorobek judykatury na tle Kodeksu cywilnego przed 3 sierpnia 2008 r. | str. 95
2.2. Odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności | str. 97

Rozdział 3
Regulacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw | str. 100
3.1. Administracyjne (wywłaszczeniowe) powstawanie służebności (z rysem historycznym) | str. 100
3.2. Charakter ustanawianego prawa w postępowaniu administracyjnym | str. 101
3.3. Regulacja kodeksowa a unormowanie art. 124 u.g.n. | str. 105
3.4. Odszkodowanie za ustanowienie obciążenia nieruchomości | str. 107
3.5. Pozostałe regulacje administracyjne | str. 109

CZĘŚĆ DRUGA
ROSZCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WOBEC PRZEDSIĘBIORCY PRZESYŁOWEGO

Rozdział 1
Uwagi ogólne | str. 115
1.1. Roszczenia uzupełniające - art. 224 i 225 k.c. | str. 115
1.2. Posiadanie w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu | str. 116
1.3. Dobra albo zła wiara posiadacza | str. 117

Rozdział 2
Roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości | str. 123
2.1. Charakter roszczeń z tytułu bezumownego korzystania | str. 123
2.2. Roszczenie negatoryjne a roszczenia uzupełniające | str. 124
2.3. Powstanie roszczeń. Legitymacja czynna | str. 124
2.4. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie sensu stricto | str. 126
2.5. Postępowanie sądowe. Przedawnienie roszczeń | str. 127
2.6. Wysokość należnego wynagrodzenia | str. 129

CZĘŚĆ TRZECIA
WZORY WNIOSKÓW I POZWÓW SĄDOWYCH

Wzór wniosku sądowego o ustanowienie służebności przesyłu wraz z uwagami | str. 135
Wzór wniosku sądowego o zasiedzenie służebności przesyłu wraz z uwagami | str. 142
Wzór pozwu o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (roszczenie negatoryjne) | str. 147

CZĘŚĆ CZWARTA
WYBRANE REGULACJE PRAWNE

Ustawa - Kodeks cywilny | str. 153
Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego | str. 161
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych | str. 163
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece | str. 165
Ustawa o gospodarce nieruchomościami | str. 167
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych | str. 174
Ustawa - Prawo energetyczne | str. 182
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | str. 184
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego

-14%

Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego

Książka dotyczy istoty, celu i kształtu prawa karnego materialnego w polskim systemie prawnym. Opracowania w niej zawarte są próbą poszukiwania odpowiednich kierunków zmian legislacyjnych w zakresie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.:
• standardy konstytucyjne odnoszące się do prawa karnego;
• możliwe kierunki zmian prawa karnego z punktu widzenia teorii kryminalizacji;
• problematyka granicy między umyślnością a nieumyślnością;
• regulacja błędu w Kodeksie karnym;
• kontrowersje związane z orzekaniem środka karnego w postaci zakazu zbliżania się.

Autorami poszczególnych rozdziałów są przedstawiciele doktryny prawa karnego o bogatym dorobku naukowym. Wśród nich są zarówno teoretycy prawa karnego, jak i osoby łączące pracę naukową z praktyką wymiaru sprawiedliwości.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów. Zainteresuje także osoby odpowiedzialne za proces legislacyjny oraz studentów prawa.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Aktualne problemy prawne działalności gospodarczej

-13%

Aktualne problemy prawne działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza może funkcjonować tylko dzięki temu, że obowiązuje prawo. Jednocześnie jako coś zupełnie naturalnego istnieje oczekiwanie, że prawo rzeczywiście zapewni warunki dla właściwego i efektywnego funkcjonowania biznesu. Niestety, czasy stabilnego prawa nieodwołalnie odeszły w przeszłość, co zresztą wpływa na rozpowszechnianie się wśród przedsiębiorców postaw zachowawczych i ograniczanie przez nich rozwoju swoich przedsiębiorstw. Do tego przepisy, nie tylko wykonawcze, ale również rangi ustawowej, są na bieżąco dostosowywane do chwilowo istniejącego zapotrzebowania, w tym koniunktury politycznej a zjawiska wywołane kryzysem pandemicznym stały się w Polsce przyczyną uchwalenia zmian w przepisach, które już doczekały się miana „największej rewolucji podatkowej od 30 lat”. Dlatego też niniejsze opracowanie koncentruje swoją tematykę przede wszystkim wokół nowych (tj. przyjętych w ostatnich latach) rozwiązań prawnych i nowych trendów w wykładni prawa dotyczącego działalności gospodarczej.

Cena: 38.00 zł 33.00 zł
AKTYWA I PASYWA ustalanie wartości w skorygowanej cenie nabycia

-20%

AKTYWA I PASYWA ustalanie wartości w skorygowanej cenie nabycia

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że szereg aktywów i pasywów może (a według rozporządzenia o instrumentach finansowych – powinno) być wycenione nie rzadziej niż na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia. Niniejszy e-book prezentuje jakich aktywów i pasywów dotyczy taka wycena, w jaki sposób ustalić skorygowaną cenę nabycia i jakich należy dokonać zapisów w księgach rachunkowych w związku ze stosowaniem takiej wyceny.

Cena: 19.90 zł 16.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.