Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Split payment - podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi

ebook

- 13%

Split payment - podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi

Adam Bartosiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 68.00 zł 59.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 59.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-928-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1.07.2018 r.


Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób:


1) zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast


2) pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.


Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.


Mechanizm podzielonej płatności:

jest uważany za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym,
umożliwia organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT,
utrudnia lub wręcz uniemożliwia, powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji,
zapewni lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudni wyprowadzanie pieniędzy za granicę.W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

Czy bank będzie wysyłał osobny wyciąg bankowy z konta VAT?
Czy środki na rachunku bankowym VAT będą oprocentowane?
Kto założy podatnikowi rachunek VAT? Czy to sam podatnik ma założyć dodatkowe konto?
Czy banki obsługujące rachunki firmowe, wszystkim firmom i przedsiębiorcom założą automatycznie dodatkowe rachunki do podzielonej płatności?
Czy naczelnik urzędu skarbowego będzie miał całkowitą uznaniowość w udzielaniu zgody na przelanie kwoty na wniosek podatnika z jego konta VAT na konto bieżące?
Czy rachunki VAT musi zgłosić do Urzędu Skarbowego podatnik?
Czy przy płatnością kartą płatniczą będzie możliwy przelew na rachunek VAT?
Czy przy zwrocie VAT będzie można złożyć dwa wnioski na raz: zwrot na konto VAT i jednocześnie zwrot na rachunek bankowy?
Czy w przypadku, gdy kara umowna przy kompensacie przewyższa wysokość faktury można zapłacić podzieloną płatnością? Co z podatkiem od towarów i usług?
Czy będąc podatnikiem VAT można się nie zgodzić na otrzymanie płatności w formie podzielonej płatności?
Czy osoby fizyczne opłacające faktury za media będą mogły korzystać z podzielonej płatności?
Czy mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie tylko do płatności podmiotom krajowym w złotych polskich?
Czy można przelewać środki z rachunku VAT między bankami w ramach rachunków VAT mając rachunki w kilku bankach?
Czy split payment dotyczy wyłącznie płatności do poziomu danej faktury?
Jak dokonać zapłaty za krajową fakturę walutową w EUR mając wykazaną kwotę VAT w PLN?
Czy jeśli przelew zostanie wykonany z ROR a moja firma ma split payment, to przelew powróci?
Co w przypadku faktur za paliwo, gdy mam prawo do odliczenia tylko połowy VAT? Czy w podzielonej płatności powinno znaleźć się 100% VAT?
Jak dokonywać podzielonej płatności, jeśli spółka dla danych zakupów stosuje współczynnik proporcji i odlicza np. 90% VAT z faktury?
Jak regulować płatności za faktury PRO-FORMA (które często opiewają na 100% należności i w istocie stanowią zaliczkę)?
Czy ramach podzielonej płatności będzie można potrącić korektę do faktury?
Co w sytuacji, gdy kontrahent będzie płacił fakturę w ratach? Jak dokonać takich płatności za pomocą split payment?
Czy można być biernym właścicielem rachunku VAT – tzn. czy można przyjmować od odbiorców płatności split payment, natomiast dostawcom płacić tylko z rachunku bieżącego. Czy można zebraną kwotą na koncie VAT płacić tylko za zobowiązania podatkowe wynikające z deklaracji VAT-7?
Komu opłaca się korzystać z podzielonej płatności?
Czy wskazane jest księgowanie na koncie kontrahenta faktury (zakupu i sprzedaży) w rozbiciu na kwoty netto i VAT?

Tytuł
Split payment - podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi
Autor
Adam Bartosiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-928-7
Rok wydania
2018
Liczba stron
92
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .................................................................................. 9
Wstęp ................................................................................................... 11
Rozdział I. System podzielonej płatności – informacje ogólne .................... 13
1. Uwagi wstępne ............................................................................. 13
2. Rachunek VAT ............................................................................. 14
3. Podzielona płatność .................................................................... 22
4. Zwrot VAT z rachunku VAT ........................................................................ 24
5. Korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności ................................ 28
Rozdział II. Pytania i odpowiedzi dotyczące podzielonej płatności i rachunków VAT ................. 33
1. Wniosek o zgodę na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności w niektórych branżach ........... 33
2. Wyciągi z rachunku VAT ........................................................... 34
3. Odsetki od środków na rachunku VAT .................................... 34
4. Sposób założenia rachunku VAT .............................................. 35
5. Otworzenie rachunku VAT ........................................................ 36
6. Zgoda na uwolnienie kwot z rachunku VAT ........................... 37
7. Uwolnienie środków z rachunku VAT u podatnika mającego stałe nadwyżki ................................. 38
8. Zgłoszenie rachunku VAT .......................................................... 40
9. Utarg z kasy fiskalnej wpłacany na rachunek .......................... 41
10. Płatność kartą płatniczą a podzielona płatność ...................... 41
11. Zwrot VAT na rachunek bankowy i na rachunek VAT .......... 42
12. Podzielona płatność a kompensata kary umownej wyższej niż wartość brutto faktury ..................... 43
13. Podzielona płatność w przypadku faktury korygującej ......... 44
14. Zwroty z faktur korygujących dla osób fizycznych ................. 45
15. Zapłata za faktury z wykorzystaniem podzielonej płatności ... 46
16. Regulacje umowne w przedmiocie niestosowania podzielonej płatności .................................... 47
17. Podzielona płatność dla osób fizycznych ................................. 47
18. Podzielona płatność a kompensata ........................................... 48
19. Moment złożenia wniosku o wypłatę kwot z rachunku VAT .... 49
20. Przekazanie środków pieniężnych między dwoma bankami .... 50
21. Podzielona płatność a waluta płatności .................................... 52
22. Utarg ze sprzedaży ewidencjonowanej w kasie fiskalnej ....... 52
23. Przekazania własne między rachunkami VAT ........................ 53
24. Płatność za fakturę ...................................................................... 54
25. Płatność za fakturę nominowaną w euro ................................. 54
26. Możliwość dokonywania jednej podzielonej płatności za kilka faktur .............................. 56
27. Podzielona płatność u podatnika sprzedającego towary (usługi) z niższą stawką .............................. 57
28. Podzielona płatność – brak zapłaty całej kwoty brutto .......... 58
29. Powrót podzielonej płatności do banku odbiorcy .................. 59
30. Podzielona płatność – kolejność obciążania rachunków ....... 59
31. Wykonanie przelewu z rachunku ROR .................................... 60
32. Zapłata podzieloną płatnością kwoty większej niż VAT na fakturze ........................... 62
33. Podzielona płatność a faktury za paliwo .................................. 63
34. Zapłata za faktury w kilku etapach ........................................... 64
35. Otrzymanie podzielonej płatności innej kwoty niż kwota VAT z faktury ...................... 65
36. Podzielona płatność a faktoring ................................................ 67
37. Cash-pooling a podzielona płatność ........................................ 69
38. Split payment a odliczenie częściowe VAT z faktur ............... 69
39. Podzielona płatność a faktura pro-forma ................................ 70
40. Faktury opłacone podzieloną płatnością, od których nie można odliczyć VAT .......................... 71
41. Podzielona płatność a potrącenia z danej faktury .................. 73
42. Potrącenie kwoty wynikającej z faktury ................................... 73
43. Stawka podatku w ramach podzielonej płatności ................... 74
44. Zapłata podzieloną płatnością w ratach ................................... 75
45. „Bierny” właściciel rachunku VAT ........................................... 76
46. Korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności ........................ 77
47. Przychód z tytułu wcześniejszej zapłaty VAT z rachunku VAT .................... 79
48. Zwrot VAT .................................................................................... 80
49. Informacje o numerze rachunku VAT ..................................... 81
50. Sposób księgowania podzielonych płatności ........................... 82
51. Możliwość dokonywania zapłaty w formie podzielonej płatności za wszystkie faktury ......................... 83
52. Sposób dokonywania podzielonej płatności ............................ 85
53. Określenie w podzielonej płatności płaconego zobowiązania a wiele zobowiązań jednego dłużnika z różnymi terminami płatności ....................................................................................... 86
54. Odwrotne obciążenie – brak środków na rachunku VAT ..... 88
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Akcyza. Komentarz

-14%

Akcyza. Komentarz

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej działalności. Autor przedstawia najlepsze praktyki stosowania przepisów akcyzowych, jak również obszary, w których mogą powstawać spory z organami podatkowymi.W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakie wprowadza tzw. deregulacyjna ustawa akcyzowa z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące m.in.: logistycznych składów podatkowych, wspólnego magazynowania wyrobów, uregulowania obrotu wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Autor rozpatruje także preferencje akcyzowe, jakie na ostatnim etapie prac nad ustawą zostały wprowadzone w odniesieniu do energii elektrycznej zużywanej przez branże energochłonne. Ustawa deregulacyjna wprowadziła również szereg kazuistycznych zmian istotnych dla poszczególnych branż czy nawet podatników.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla podatników akcyz, funkcjonariuszy celnych stosujących na co dzień przepisy akcyzowe, doradców podatkowych, a także prawników, zwłaszcza sędziów sądów administracyjnych, którzy rozpatrują sprawy związane z akcyzą.

Cena: 247.00 zł 213.00 zł
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

-13%

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

Niniejsza publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym stanowi kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną. W opracowaniu zawarto studia przypadków i przykłady obrazujące zastosowanie przepisów. Zamieszczono w nim ponadto wzory pism wraz z komentarzem, wykaz orzecznictwa i piśmiennictwa, a także dane statystyczne samorządowych kolegiów odwoławczych.


Adrasaci:

Książka przeznaczona jest dla użytkowników wieczystych, którym ułatwi zrozumienie czynności podejmowanych przez organy właścicielskie w celu zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ukaże możliwości działania na poszczególnych etapach postępowania aktualizacyjnego i wyjaśni jego tok. Dla urzędników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zarządców nieruchomości, deweloperów i podmiotów dokonujących inwestycji na rynku nieruchomości opracowanie będzie stanowiło kompendium z propozycjami rozwiązań problemów napotykanych przez nich
w praktyce. Adwokatom i radcom prawnym pozwoli zaś w przejrzysty sposób na szybkie zapoznanie się z procedurą zmiany opłaty rocznej i przygotowanie do profesjonalnej obsługi klientów w tych sprawach.

Cena: 68.00 zł 59.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.