Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

ebook

- 14%

Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

Agnieszka Gołąb

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-438-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Umorzenie postępowania jako instytucja prawa procesowego cywilnego jest zbiorem zróżnicowanych przypadków, których wspólnym elementem jest to, że prawidłowo zainicjowane postępowanie kończy się bez wydania orzeczenia co do istoty sprawy, rozstrzygającego o prawach podmiotowych jednostki.


W książce poruszono kontrowersyjne zagadnienia praktyczne, m.in.:

wpływ spełnienia świadczenia na bieg procesu cywilnego,
uzyskanie innego tytułu egzekucyjnego w toku procesu cywilnego,
skutki materialne i procesowe zrzeczenia się roszczenia,
problem braku stabilności ugody sądowej
kontrowersje związane z badaniem rzeczywistej przyczyny zawieszenia przed umorzeniem postępowania na podstawie art. 182 k.p.c.
problem kosztów (np. kto - przy cofnięciu powództwa z powodu spełnienia świadczenia w toku procesu jest stroną wygrywającą proces w zakresie kosztów),
przypadki utraty zdolności sądowej oraz wskazanie, które z nich prowadzą do umorzenia postępowania,
sytuacje, w których brak bezwzględnej przesłanki procesowej może nastąpić dopiero w toku procesu.Autorka wyjaśnia istotę interesu prawnego w uzyskaniu wyroku, relację między instytucjami zwrotu pozwu, odrzucenia powództwa i umorzenia postępowania. Przedstawiając krytyczną analizę instytucji umorzenia, proponuje również postulaty de lege ferenda.

Tytuł
Umorzenie postępowania w procesie cywilnym
Autor
Agnieszka Gołąb
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-438-0
Seria
Monografie
Rok wydania
2019
Liczba stron
652
Format
pdf
Spis treści
Rozdział I
Umorzenie postępowania w procesie cywilnym – zagadnienia wstępne
1. Pojęcie umorzenia postępowania w procesie cywilnym
2. Umorzenie postępowania a prawo do sądu
3. Umorzenie postępowania a istota procesu cywilnego
4. Umorzenie postępowania a cel procesu cywilnego
5. Przedmiot umorzenia postępowania w procesie cywilnym
6. Reguła orzekania o umorzeniu postępowania w procesie cywilnym
7. Problematyka przesłanek procesowych i ich następczego braku
8. Geneza instytucji umorzenia zawieszonego postępowania
8.1. Uwagi prawnoporównawcze
8.2. Umorzenie zawieszonego postępowania w prawie polskim

Rozdział II
Przyczyny umorzenia postępowania w procesie cywilnym
1. Następczy brak żądania w przedmiocie udzielenia ochrony prawnej lub rozstrzygnięcia sprawy przez sąd
2. Następcze nieuleczalne naruszenie zasady dwustronności procesu cywilnego
2.1. Wprowadzenie
2.2. Konfuzja procesowa
2.3. Śmierć strony
2.4. Utrata zdolności sądowej
3. Następcza niedopuszczalność drogi sądowej
4. Res iudicata; lis pendens
5. Immunitet sądowy
6. Immunitet parlamentarny
7. Wejście w życie nowego prawa jako przyczyna umorzenia postępowania
8. Zbędność wydania wyroku
8.1. Uwagi prawnoporównawcze
8.1.1. Następcza bezprzedmiotowość postępowania w prawie szwajcarskim
8.1.2. Oświadczenie o załatwieniu sprawy w prawie niemieckim
8.1.3. Klageeinschränkung auf Kosten w prawie austriackim
8.2. Zbędność wydania wyroku w prawie polskim
8.3. Pytanie o interes prawny jako ogólną przesłankę procesową warunkującą dopuszczalność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej
8.3.1. Uwagi prawnoporównawcze
8.3.2. Interes prawny w prawie polskim
9. Przyczyny zawieszenia mogące doprowadzić do umorzenia zawieszonego postępowania
9.1. Niestawiennictwo stron jako przyczyna następczej bezprzedmiotowości postępowania
9.2. Zgodny wniosek stron o zawieszenie postępowania
9.3. Niemożność nadania sprawie dalszego biegu
9.4. Pozostałe przyczyny zawieszenia mogące doprowadzić do umorzenia postępowania na podstawie art. 182 k.p.c.
10. Podsumowanie

Rozdział III
Sposób umorzenia postępowania w procesie cywilnym
1. Wprowadzenie
2. Umorzenie postępowania na mocy postanowienia sądu
2.1. Postać orzeczenia w przypadku zakończenia postępowania z następczych przyczyn procesowych – uwagi prawnoporównawcze
2.2. Postać orzeczenia w przypadku uchylenia wyroku i umorzenia postępowania
2.3. Umieszczenie postanowienia o umorzeniu postępowania w sentencji wyroku
2.4. Umorzenie postępowania jako następstwo czynności procesowych stron
2.4.1. Uwagi prawnoporównawcze
2.4.2. Polski model czynności procesowych jako czynności niesamodzielnych
2.4.3. Zakończenie postępowania w następstwie cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia – uwagi de lege ferenda
2.4.4. Zakończenie postępowania w następstwie zawarcia ugody sądowej
2.4.4.1. Uwagi prawnoporównawcze
2.4.4.2. Ugoda sądowa jako czynność kończąca postępowanie bez orzeczenia sądu – rozwinięcie
2.4.4.3. Umorzenie postępowania na skutek ugody sądowej w prawie polskim – geneza regulacji
2.4.4.4. Polski model zakończenia postępowania w następstwie zawarcia ugody sądowej
2.4.5. Podsumowanie
3. Umorzenie postępowania ex lege

Rozdział IV
Skutki umorzenia postępowania w procesie cywilnym
1. Skuteczność postanowienia o umorzeniu postępowania
2. Prawomocność postanowienia o umorzeniu postępowania
3. Umorzenie postępowania a procesowe skutki wytoczenia powództwa i
doręczenia pozwu
4. Umorzenie postępowania a inne skutki procesowe
4.1. Upadek zabezpieczenia
4.2. Postępowanie dowodowe przeprowadzone w umorzonym postępowaniu
4.3. Wpływ umorzenia postępowania głównego na powództwo wzajemne i powództwo interwencyjne
4.4. Wpływ umorzenia postępowania głównego na postępowania pomocnicze
4.5. Skutki umorzenia zawieszonego postępowania w I i II instancji – rozgraniczenie
5. Umorzenie postępowania a materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa
6. Skuteczność postanowienia o umorzeniu postępowania a materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa
7. Umorzenie postępowania a materialnoprawne skutki doręczenia pozwu
8. Umorzenie postępowania a obowiązek zwrotu kosztów procesu

Rozdział V
Badanie podstaw umorzenia postępowania w procesie cywilnym
1. Aspekt temporalny – pierwotna a następcza niedopuszczalność wyrokowania w procesie cywilnym
2. Ustalenie podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia w przedmiocie następczego braku przesłanek procesowych
2.1. Uwagi prawnoporównawcze
2.2. Badanie przesłanek procesowych w polskim procesie cywilnym
3. Kontrola czynności dyspozycyjnych
3.1. Uwagi prawnoporównawcze
3.2. Kontrola czynności dyspozycyjnych w prawie polskim
4. Charakterystyka procesu decyzyjnego sądu w kontekście art. 182 k.p.c.
5. Kognicja sądu stwierdzającego przesłanki umorzenia postępowania na podstawie art. 182 § 1 k.p.c.
6. Podjęcie postępowania w prawie polskim – uwagi wprowadzające
6.1. Podjęcie postępowania z urzędu (art. 180 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.)
6.2. Podjęcie postępowania na wniosek (art. 180 k.p.c.)
7. Terminy
8. Umorzenie postępowania a rodzaje posiedzeń sądowych

Rozdział VI
Kontrola umorzenia postępowania w procesie cywilnym
1. Kontrola czynności decyzyjnych w przedmiocie umorzenia postępowania przed sądem pierwszej instancji
2. Problem związania decyzją sądu na podstawie art. 222 k.p.c.
3. Zakaz reformationis in peius
4. Kontrola prawidłowości orzeczeń w przedmiocie umorzenia przed sądem drugiej instancji
5. Postępowanie kasacyjne
6. Problematyka umorzenia w kontekście skargi o wznowienie postępowania
7. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
8. Wniosek o unieważnienie orzeczenia
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.