Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Varianti dell'espressionismo nella narrativa italiana postmoderna 1980–2000

ebook

- 13%

Varianti dell'espressionismo nella narrativa italiana postmoderna 1980–2000

Joanna Janusz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 23.10 zł 20.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 20.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-226-3227-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia jest poświęcona postmodernistycznym realizacjom tendencji ekspresjonistycznej we włoskiej literaturze, powstałej między 1980 a 2000 rokiem. Świat współczesnej kultury przeciwstawia różnice i wielość dawnemu pragnieniu ujednolicania, eliminuje ciągłość na rzecz przypadkowości, preferuje różnorodność i odmienność bardziej niż tożsamość i podobieństwo, odrzuca porządek i bezpieczeństwo teoretycznych sformułowań. Próba potwierdzenia, że istnieje i trwa niezmiennie również dziś jakiś prąd estetyczno-literacki, który dla niektórych jest niczym innym niż historycznym zjawiskiem z przeszłości może się wydać pustym i beznadziejnie nierealnym zabiegiem retorycznym. Precyzyjne określenie czym ekspresjonizm jest dziś, w czasach gdy tak trudno i niemal niezręcznie mówić o eksperymencie artystycznym czy literackim, wydaje się równie trudne, jak na początku wieku, w dobie awangard historycznych. Awangardy historyczne, zatem również ekspresjonizm, stały się bowiem od dawna częścią współczesnego kanonu. Ekspresjonistyczne techniki wyrazu artystycznego upowszechniły się i straciły swój transgresyjny charakter; zmieniła się także ich rola i sposób funkcjonowania w rozległej koine literatury postmodernistycznej. Zmiany te nie oznaczają jednak utraty znaczenia czy artystycznej produktywności. Dzisiejszy ekspresjonizm to styl i funkcja tekstu, ale także pewna filozofia i wizja człowieka, stale obecna w tyglu wielości i różnorodności także dzisiejszej literatury, pozbawionej granic i teoretycznych odniesień.

Tytuł
Varianti dell'espressionismo nella narrativa italiana postmoderna 1980–2000
Autor
Joanna Janusz
Język
francuski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-226-3227-7
Seria
Prace Naukowe UŚ: Historia Literatur Obcych
Rok wydania
2018 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
288
Format
pdf
Spis treści
Indice Introduzione / 7 PRIMO CAPITOLO Definizioni, cronologie, estetiche dell’espressionismo storico / 15 Genesi e definizione dell’espressionismo storico / 16 Espressionismo storico tedesco: basi del pensiero / 20 Tipologie dell’espressionismo storico / 28 Espressionismo in Italia: le avanguardie storiche / 33 Espressionismo vociano / 34 Futurismo ed espressionismo / 35 Diffusione dell’espressionismo nella letteratura italiana del Primo e del Secondo Novecento: Tozzi, Pirandello, Gadda / 39 Espressionismo nel Terzo Novecento / 49 Teorie italofone sull’espressionismo / 51 Espressionismo ed espressivismo / 58 SECONDO CAPITOLO Gli stilemi dell’espressionismo / 63 Bisogno di espressione / 64 Estetica dell’espressionismo: principi generali / 67 Costanti dell’espressionismo / 71 Costanti a livello linguistico-stilistico / 71 Tipologie testuali / 76 Topoi espressionisti. Espressionismo tematico / 81 Invarianti dell’espressionismo astorico / 86 Attualizzazione postmoderna degli stilemi espressionistici / 88 Espressionismo: definizione operativa / 101 TERZO CAPITOLO Questione di lingua. Trasgressioni espressionistiche / 103 Rifiuto della letterarietà: linguaggi giovanili / 105 Oralità e dinamismo espressionistico dei linguaggi giovanili / 107 Primo procedimento dinamizzante: semplificazione della sintassi / 109 Incongruenze grafiche della scrittura giovanile / 117 Secondo procedimento dinamizzante: manipolazione del tempo della narrazione / 120 Esaltazione della letterarietà: ritorno alla tradizione / 123 Oralità all’antica: sfruttamento delle proprietà foniche della lingua / 125 Aulicismi morfosintattici / 132 Trasgressioni lessicali. Dialettalità, plurilinguismo e sperimentazione / 136 QUARTO CAPITOLO Narrazioni espressionistiche: il momento estatico / 143 Funzione narratoriale / 149 Prospettiva autoriale / 151 Autore – narratore: gioco metalettico delle istanze narrative / 151 Autotelismo narrativo e ibridazione testuale. Inserti metaromanzeschi / 155 Confusione delle voci narranti. Narrazioni in prima e in terza persona / 166 Narrazioni in prima persona. Infrazione del patto fiduciario / 171 Narrazione figurale. Narratore testimone: mimetismo apparente / 174 Schemi narrativi / 182 Sospensione del climax: schema circolare e schema parentetico / 186 Schema episodico. Focalizzazione variabile / 193 Narrazioni dilatate. Frequenza moltiplicata / 197 QUINTO CAPITOLO Immaginario espressionista: referenzialità infrante / 203 Fusione dei contrasti. Coincidentia oppositorum / 204 Immagini stranianti / 217 Motivo del sogno / 221 Motivo lunare / 225 Motivo della città / 229 Straniamento figurale: allegoria e simbolo / 233 Mimetismo esasperato. Iperbolizzazione / 244 Conclusione / 255 Bibliografia / 259 Opere analizzate / 259 Opere citate e consultate / 261 Indice dei nomi / 273 Streszczenie / 279 Summary / 283
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Jarmark małżeński serdecznej miłości”. Toruńskie wiersze weselne przełomu XVII i XVIII wieku

-11%

„Jarmark małżeński serdecznej miłości”. Toruńskie wiersze weselne przełomu XVII i XVIII wieku

Opracowanie tekstów: Patrycja Potoniec i Krzysztof Obremski przy współpracy Krzysztofa Mikulskiego
Wprowadzenie i posłowie: Krzysztof Obremski

Toruńskie wiersze weselne przełomu XVII i XVIII w. zadziwiają. Nie są wszak konwencjonalnymi pochwałami cnót młodej pary oraz rodzin połączonych małżeństwem. Doprawdy wręcz unikatowe są, dopełniające niektóre epitalamia, zagadki polsko-katolickiej mniejszości w niemiecko-ewangelickim Toruniu – oficjalnie drukowane w mieście, zdawałoby się, purytańskim. Takie druki nie były znane ani w Gdańsku, ani w innych miastach Rzeczpospolitej Obojga Narodów…

Jeśli za Jerzym Bartmińskim przyjmiemy, że ,,Obrazem operuje sztuka, a dosłowność jest domeną pornografii”, wówczas należy powiedzieć, że toruńskie zagadki weselne to unikatowe wytwory okolicznościowej sztuki poetyckiej, gdyż zawierają obrazowe (jednak nie pornograficzne!) opisy aktu płciowego. Dowodzą, że tak męskie, jak i kobiece przyrodzenia małżonków mogą stawać się materią zaskakujących skojarzeń konceptystycznej wyobraźni.

Cena: 18.00 zł 16.00 zł
„Lalka” Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności

-29%

„Lalka” Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności

Celem książki jest próba prezentacji „Lalki” jako powieści, w której żyje wskrzeszona pamięć tragedii greckiej, ujawniająca się na wielu poziomach tekstu, choć analogia ta nie jest całościowa (zaprzecza jej m.in. wielowątkowość czy kompozycja otwarta).
Hipoteza badawcza zmierza w kierunku sprawdzenia, czy i na ile tekst „Lalki” pojętej jako całościowy układ, przy zachowaniu prymarnych cech gatunkowych powieści, był oparty na archetypie, tj. tradycyjnym wzorze tragedii greckiej. W tym sensie powieść Prusa stanowiłaby więc rodzaj transformacji – zasady gatunkowe tragedii miały ją uporządkować wedle określonego kodu genologicznego. Tak postrzegany tekst odsyła do teorii „mimetyzmu formalnego” – zabiegu stylizacji jednego gatunku literackiego na inny w obrębie jego struktury.

Cena: 21.00 zł 15.00 zł
„Okruchy”. Studia o wierszach odnalezionych w rękopisach XVII wieku

-14%

„Okruchy”. Studia o wierszach odnalezionych w rękopisach XVII wieku

Tempus edax rerum – prawda ta dotyczy także tekstów, szczególnie tych – co typowe i charakterystyczne dla kultury polskiej XVII w. – zapisanych tylko w rękopisach. "Okruchy…" to zbiór studiów prezentujących odnalezione w sylwach, całkowicie dotąd nieznane lub dawno zaginione utwory (edycje tekstów w aneksach). Ich rozmaitość i osobliwość, bo są tu szlacheckie erotyki, ariańska poezja religijna, wiersze powstałe w moskiewskiej niewoli czy ekfrazy zegarów, nie tylko przykuwają uwagę, ale wzbogacają obraz dawnej literatury. Przybliżają poprzez szczegóły istotne rysy tradycji i mentalności polskiego baroku.

Cena: 54.90 zł 47.00 zł
„Romanica Silesiana” 2014, No 9: Rites et cérémonies

-14%

„Romanica Silesiana” 2014, No 9: Rites et cérémonies

Sous la rédaction de Aneta Chmiel, textes réunis et établis par Andrzej Rabsztyn, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak Tematem prezentowanego numeru czasopisma jest obserwowany zarówno w sferze sacrum, jak i profanum fenomen rytuału i ceremonii we współczesnych społeczeństwach różnych kultur. Dwadzieścia siedem artykułów, napisanych w języku francuskim, hiszpańskim, włoskim i angielskim, zgrupowano w czterech częściach tematycznych: Rites dans le contexte religieux, Vers les cérémonies profanes, Rites et transitions, Création littéraire et création rituelle. W analizie tytułowego zagadnienia autorzy wykorzystują wybrane teksty takich twórców, jak: Albert Camus, Juan Jose Arreola, Oriana Fallaci, Hélène Rioux, Michel Tournier, René Depestre, Tiziano Scarpa, Leïla Marouane, Joan Perucho, Laurie Halse Anderson, Pier Vittorio Tondelli. W zamykającej numer stałej części Contes rendus zamieszczono cztery recenzje publikacji z dziedziny literaturoznawstwa romanistycznego.

Cena: 31.50 zł 27.00 zł
A po ziemi wychodźcy idą w obce kraje O poezji i poetach Drugiej Emigracji

-24%

A po ziemi wychodźcy idą w obce kraje O poezji i poetach Drugiej Emigracji

Dwanaście studiów poświęconych emigracyjnym narracjom tożsamościowym w twórczości takich poetów, jak Stanisław Baliński, Marian Czuchnowski, Józef Łobodowski, Jerzy Pietrkiewicz czy Bronisław Przyłuski. Autora interesują drogi, jakimi poruszają się oni w poszukiwaniu poetyckiej „mowy wygnańczej”, to, jak odnajdują idiom poetycki zdolny unieść bagaż doświadczeń gromadzonych przez lata emigracji oraz jak kształtują „język wygnania” osadzony w odmiennych kręgach tradycji. Taka perspektywa oglądu emigracji/wygnania pozwala interpretować doświadczenia polskiej literatury nie tylko przez pryzmat polityki i historii, ale także stałego konstruktu ludzkiej kondycji.

Cena: 19.63 zł 15.00 zł
Antyfont, Dejnarchos i Likurg

-14%

Antyfont, Dejnarchos i Likurg

Niniejsza praca jest pierwszym polskim tłumaczeniem wszystkich zachowanych mów trzech spośród tzw. ‘pomniejszych mówców’ (oratores minores), Antyfonta (ok. 480 – 411 p.n.e.), Dejnarchosa (ok. 360 – ok. 290 p.n.e.) i Likurga (ok. 390 – 324 p.n.e.). Przekłady poprzedzone zostały obszernym wprowadzeniem (tak ogólnym, jak i szczegółowymi, poprzedzającymi pojedyncze mowy) i opatrzone wyczerpującym komentarzem podejmującym kwestie tekstualne, stylistyczne, prawne, historyczne i kulturowe.

Cena: 79.90 zł 69.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.