Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zarys teorii decyzji w nauce administracji

ebook

- 14%

Zarys teorii decyzji w nauce administracji

Ernest Knosala

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2638-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Celem książki jest ukazanie złożoności działań decyzyjnych administracji publicznej oraz reguł, które nimi rządzą. Przedstawiono w niej kluczowe problemy administracji publicznej jako systemu decyzyjnego.


W monografii omówiono takie kwestie jak: proces decyzyjny, typy i modele decyzji czy tez problemy metodyczne podejmowania decyzji w administracji publicznej. W części szczegółowej zaprezentowane zostały planistyczne, wykonawcze, kontrolne i pomocnicze modele decyzji.


Adresaci:

Publikacja skierowana jest do studentów administracji, prawa, ekonomii, socjologii, a także pracowników administracji publicznej zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Tytuł
Zarys teorii decyzji w nauce administracji
Autor
Ernest Knosala
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2638-4
Rok wydania
2011
Liczba stron
212
Format
pdf
Spis treści
Od Autora
str. 11Część ogólna
str. 13Rozdział IZagadnienia podstawowe
str. 151. Przedmiot
str. 152. Filozoficzno-metodologiczne podstawy teorii decyzji w nauce administracji
str. 182.1. Behawioryzm jako podstawa filozoficzna teorii decyzji w nauce administracji
str. 182.2. Teoria systemów jako podstawa metodologiczna teorii decyzji w nauce administracji
str. 192.2.1. Organizacja aparatu decyzyjnego administracji publicznej jako przedmiot teorii systemowej
str. 192.2.2. Teoria decyzyjna
str. 213. Normatywna czy opisowa teoria decyzyjna w nauce administracji
str. 21Rozdział IIPojęcia podstawowe
str. 231. Decyzja
str. 232. Decydent
str. 243. System decyzyjny
str. 253.1. Podjęcie systemu decyzyjnego
str. 253.2. Analiza systemowa
str. 264. Proces decyzyjny
str. 27Rozdział IIIDecyzja jako instrument rozwiązywania konfliktów
str. 291. Pojęcie konfliktu
str. 292. Źródła konfliktów
str. 303. Rodzaje konfliktów
str. 324. Rozwiązywanie konfliktów
str. 32Rozdział IVDecyzje kolektywne
str. 351. Pojęcie
str. 352. Zakres kolegialności w działaniach administracji publicznej
str. 373. Celowość kolegialnego podejmowania decyzji
str. 384. Wewnętrzna organizacja
str. 395. Zasady działania
str. 40Rozdział VProces decyzyjny
str. 431. Uwagi wprowadzające
str. 432. Problem decyzyjny
str. 443. System celów
str. 513.1. Cele
str. 513.2. Metody budowania systemu celów
str. 563.3. Procedura oceny wartości celów
str. 583.4. Problem rozkładu kompetencji w zakresie formułowania celów
str. 623.5. Konkluzja
str. 624. System środków (wariantów decyzyjnych)
str. 634.1. Uwagi wprowadzające
str. 634.2. Budowa systemu środków realizacji celu
str. 644.2.1. Uproszczone metody ilościowe (liczbowe)
str. 654.2.2. Stopień osiągnięcia celu jako wartość krytyczna
str. 664.2.3. Ilościowe oceny wyborów decyzyjnych z przyjęciem wartości krytycznej
str. 664.2.4. Postępowanie indukcyjne
str. 684.2.5. Postępowanie dedukcyjne
str. 695. Ograniczenia decyzyjne
str. 705.1. Pojęcie i znaczenie
str. 705.2. Deficyt środków jako ograniczenie decyzyjne
str. 715.3. Inne ograniczenia
str. 755.4. Konkluzja
str. 796. Mechanizm sprzężenia zwrotnego w procesie decyzyjnym
str. 79Rozdział VITypy i modele decyzji
str. 821. Klasyfikacja decyzji ze względu na przedmiot i treść
str. 822. Decyzje wewnętrzne i zewnętrzne
str. 823. Decyzje programujące, zaprogramowane oraz kontrolne
str. 834. Decyzje racjonalne i nieracjonalne
str. 835. Decyzje programowalne i nieprogramowalne
str. 876. Decyzja a zasoby informacyjne
str. 917. Czynnik czasu w procesie podejmowania decyzji
str. 928. Zamknięte i otwarte systemy decyzyjne
str. 939. Decyzje stosowania prawa a decyzje polityczne
str. 94Rozdział VIIProblemy metodologiczne podejmowania decyzji w administracji publicznej
str. 971. Wprowadzenie
str. 972. Gromadzenie informacji
str. 982.1. Pojęcie informacji
str. 982.2. Ogólne problemy gromadzenia informacji
str. 992.2.1. Wywiad
str. 1002.2.2. Metoda wywiadu w administracji publicznej
str. 1042.2.3. Analiza dokumentu
str. 1052.2.4. Obserwacja
str. 1062.2.5. Eksperyment
str. 1083. Oceny i miary w procesie decyzyjnym
str. 1103.1. Problem kryteriów
str. 1103.2. Procedura ilościowa
str. 1133.2.1. Porównanie par
str. 1133.2.2. Porównanie szeregowe
str. 1143.2.3. Porównanie liczb kardynalnych
str. 1154. Prognozy
str. 1164.1. Pojęcie i znaczenie
str. 1164.2. Metody
str. 1174.2.1. Metody intuicyjne
str. 1184.2.2. Metoda delficka
str. 1194.2.3. Techniki sieciowe
str. 1214.3. Analiza trendów
str. 1214.3.1. Prosta ekstrapolacja trendu
str. 1214.3.2. Metoda analogii
str. 1224.3.3. Metoda rachunkowa
str. 1234.3.4. Symulacja
str. 1234.3.5. Budowa scenariuszy
str. 1244.3.6. Modele ekonomiczne
str. 1245. Prognostyka a administracja publiczna
str. 125Część szczególna
str. 127Rozdział VIIIDecyzje planistyczne
str. 1291. Plan i planowanie - zagadnienia ogólne
str. 1292. Plan jako konstrukcja nauki prawa administracyjnego
str. 1292.1. Forma wyrażania postanowień planu
str. 1312.2. Struktura wewnętrzna planu
str. 1322.3. Postanowienia planów a inne normy porządku prawnego
str. 1332.4. Adresaci planów
str. 1342.5. Konkluzja
str. 1353. Plan jako konstrukcja nauki administracji
str. 1363.1. Uwagi o klasyfikacji planów
str. 1363.2. Planowanie wewnętrzne
str. 1363.3. Planowanie zewnętrzne
str. 1373.4. Planowanie systemów (struktur i procedur)
str. 1383.5. Planowanie zintegrowane
str. 1394. Inne klasyfikacje planowania
str. 1405. System ustrojowy a planowanie
str. 1425.1. Koncepcje planowania i ich ewolucja
str. 1425.2. Planowanie a polityka
str. 1465.3. Planowanie a władza ustawodawcza
str. 1475.4. Planowanie a władza wykonawcza (rząd)
str. 1486. Procedura planistyczna
str. 1496.1. Cechy procedury planistycznej
str. 1496.2. Podstawowe fazy procesu planowania
str. 1506.3. Procedura opracowania planu
str. 1517. Organizacja aparatu planistycznego
str. 1567.1. Planowanie jako element funkcji kierowania
str. 1567.2. Organizacja aparatu planistycznego na szczeblu centralnym
str. 1587.3. Aparat planistyczny na szczeblu samorządu terytorialnego
str. 1587.4. Szczególne organizacyjne formy planowania
str. 159Rozdział IXDecyzje wykonawcze
str. 1621. Zagadnienia wprowadzające
str. 1621.1. Zakres rozważań
str. 1621.2. Ogólne problemy wykonywania decyzji
str. 1632. Typy decyzji a problemy ich wykonania
str. 1652.1. Programy celowe (plany)
str. 1652.2. Program warunkowy
str. 1673. Uwagi o czynnikach warunkujących wykonanie decyzji
str. 1703.1. Problem środków
str. 1703.2. Problemy aparatu decyzyjnego
str. 1733.3. Otoczenie
str. 175Rozdział XDecyzje kontrolne
str. 1761. Istota i podstawowe zasady kontroli
str. 1761.1. Istota kontroli
str. 1761.2. Podstawowe zasady kontroli
str. 1782. Rodzaje i intensywność kontroli
str. 1782.1. Rodzaje kontroli
str. 1782.2. Intensywność kontroli
str. 1823. Kryteria kontroli
str. 1844. Sankcje w systemie kontroli
str. 1865. Organizacja kontroli
str. 1865.1. Kontrola a organizacja
str. 1865.2. Kontrola hierarchiczna
str. 1875.3. Specjalne struktury kontrolne
str. 1896. Procedura kontrolna
str. 1907. Kontrola a obywatel
str. 1917.1. Niesformalizowane środki kontroli
str. 1927.2. Sformalizowane środki kontroli
str. 193Rozdział XIDecyzje pomocnicze
str. 1951. Decyzje doradcze
str. 1951.1. Zarysowanie problemu
str. 1951.2. Dwa modele doradztwa
str. 1971.2.1. Konstrukcja prawna biegłego
str. 1971.2.2. Konstrukcja prawna współdziałania
str. 1981.3. Akty doradcze
str. 1982. Projekty legislacyjne
str. 1992.1. Nauka o stanowieniu prawa
str. 1992.2. Normy jako program
str. 2002.3. Pozycja ustawodawcy
str. 2002.4. Uwarunkowania projektów ustawodawczych
str. 201Wybrana literatura
str. 203
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.