Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Geny Pin3 i Pin4 oraz determinacja lokalnej polaryzacji białek PIN u Arabidopsis thaliana

ebook

- 14%

Geny Pin3 i Pin4 oraz determinacja lokalnej polaryzacji białek PIN u Arabidopsis thaliana

Justyna Wiśniewska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 50.00 zł 43.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 43.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-231-2387-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

[...] rozprawa jest znakomitym opracowaniem monograficznym. [...] oparta jest na najnowszej literaturze [...], a dobrze dobrane ilustracje dokumentujące aktualne metody podejścia doświadczalnego stanowią doskonałe uzupełnienie tekstu. Wyniki badań zamieszczone w pracy zostały opublikowane w świetnych czasopismach z listy filadelfijskiej typu: Naturę, Science, Celi, Development czy Naturę Celi Biology [...] Jest to doskonałe, obszerne, profesjonalnie napisane opracowanie nt. molekularnych mechanizmów leżących u podstaw regulacji polarnego transportu i tworzenia gradientu auksyny.

(Z recenzji dr hab. Jolanty Legockiej, prof. UAM)

Tytuł
Geny Pin3 i Pin4 oraz determinacja lokalnej polaryzacji białek PIN u Arabidopsis thaliana
Autor
Justyna Wiśniewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN
978-83-231-2387-3
Rok wydania
2009 Toruń
Wydanie
1
Liczba stron
168
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów

1. Wprowadzenie
1.1. Historia odkrycia auksyny
1.2. Budowa, rodzaje oraz formy występowania auksyn
1.3. Synteza i degradacja auksyny
1.4. Szlak transdukcji sygnału auksynowego
1.5. Rodzaje transportu auksyny
1.5.1. Niepolarny transport auksyny
1.5.2. Polarny transport auksyny
1.5.3. Powstawanie lokalnego wzorca rozmieszczenia auksyny (gradient auksyny)
1.6. Mechanizm polarnego transportu auksyny
1.6.1. Chemiosmotyczna hipoteza polarnego transportu auksyny
1.6.2. Molekularne składniki polarnego transportu auksyny
1.6.2.1. AUX1 - białka transportujące auksynę do komórki
1.6.2.2. Białka PIN - składnik kompleksu kontrolującego wypływ auksyny z komórki
1.6.2.3. MDR/PGP (podrodzina transporterów ABC)
1.6.2 A. Rola transportera potasu TRH1 w polarnym transporcie auksyny
1.6.3. Subkomórkowy pęcherzykowy transport nośników auksyny
1.6.3.1. Konstytutywny transport pęcherzykowy białek PIN
1.6.3.2. Konstytutywny transport pęcherzykowy AUX1
1.6.3.3. Inhibitory transportu auksyny i transportu pęcherzykowego
1.6.3.4. Funkcjonalne znaczenie konstytutywnego krążenia białek
1.7. Znaczenie rozmieszczenia auksyny podczas rozwoju roślin

2. Identyfikacja i izolacja członków rodziny genów PIN A. thaliana

3. Izolacja genu PIN3 oraz analiza jego ekspresji i funkcji
3.1. Izolacja i charakterystyka sekwencji genu PIN3
3.2. Analiza ekspresji genu PIN3
3.3. Lokalizacja ekspresji genu PIN3 w różnych organach A. thaliana
3.3.1. Analiza lokalizacji ekspresji i poziomu aktywności promotora i genu PIN3 w różnych organach A. thaliana
3.3.2. Analiza lokalizacji transkryptu i białka kodowanego przez gen PIN3 w różnych organach A. thaliana
3.4. Analiza funkcji genu PIN3
3.4.1. Identyfikacja i izolacja linii homozygotycznych
mutantów pin3
3.4.2. Analiza fenotypu mutantówpin3

4. Izolacja i analiza ekspresji oraz funkcji genu PIN4
4.1. Izolacja i charakterystyka genu PIN4
4.2. Analiza ekspresji genu PIN4
4.2.1. Lokalizacja ekspresji genu PIN4 na poziomie komórkowym w organach A. thaliana
4.2.2. Regulacja ekspresji genu PIN4 na poziomie posttrankrypcyjnym i posttranslacyjnym u A. thaliana
4.3. Analiza funkcji genu PIN4
4.3.1. Izolacja i identyfikacja linii homozygotycznych mutantów pin4
4.3.2. Analiza fenotypu mutantów pin4
4.3.3. Analiza fenotypu wielokrotnych mutantów pin

5. Determinacja polarnej lokalizacji białek PIN
5.1. Lokalizacja białek PIN zależna od typu komórek
- 5.2. Komórkowa lokalizacja białek PIN zależna od struktury pierwszorzędowej genów PIN"
5.3. Wpływ regulatorów transportu pęcherzykowego białek PIN na ich polarną lokalizację
5.4. Kontrola zmian polarności białek PIN przez proces fosforylacji
5.5. Zależna od auksyny regulacja ekspresji genów PIN oraz poziomu i polarnej lokalizacji białek PIN
5.5.1. Zależna od auksyny regulacja transkrypcji genów PIN
5.5.2. Zależna od auksyny regulacja posttranskrypcyjnej stabilności białek PIN
5.5.3. Wpływ auksyny na internalizację białek PIN
5.5.4. Zależna od auksyny regulacja polarnej lokalizacji białek PIN
5.6. Zmiany polarności białek PIN wywołane przez sygnały środowiskowe lub rozwojowe rośliny

6. Podsumowanie

7. Summary

8. Literatura
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

Atlas płazów i gadów Polski Status – rozmieszczenie – ochrona z kluczami do oznaczania

-14%

Atlas płazów i gadów Polski Status – rozmieszczenie – ochrona z kluczami do oznaczania

„Atlas płazów i gadów Polski” należy do literatury podstawowej, a przy tym budzącej szerokie zainteresowanie nie tylko w kręgach naukowych, ale i szerszych, społecznych. Dobrany zespół wybitnych specjalistów-autorów gwarantuje wysoką jakość merytoryczną dzieła. Na jego oryginalność składa się przede wszystkim zawartość faktograficzna i wprowadzenie nowych rozdziałów (np. tło paleozoologiczne, krytyczny przegląd systematyki) z najnowszymi osiągnięciami w zakresie herpetologii europejskiej. W polskiej literaturze naukowej nie ma on odpowiednika.
Atlas nie jest ani typową książką ani podręcznikiem akademickim, jest natomiast wzbogaconym problemowo atlasem rozmieszczenia zwierząt, który może służyć jako pomoc w zajęciach terenowych i specjalistycznych dla studentów nauk przyrodniczych, zwłaszcza kierunków biologicznych, środowiskowych i leśnych, czyli praktycznie na wydziałach uniwersyteckich. Ważną pozycję w tym atlasie stanowią nowoczesne klucze do oznaczania gatunków.

Cena: 99.00 zł 85.00 zł
Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych

-13%

Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych

Książka zawiera materiały nadesłane na 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych”, który odbył się w czerwcu 2021. roku. Jego myślą przewodnią było podsumowanie działań na rzecz wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej poprzez zapisy Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2011–2020 (Global Strategy for Plant Conservation).

Cena: 32.00 zł 28.00 zł
Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej

-13%

Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z zakresu genetyki człowieka i zastosowań biologii molekularnej w medycynie. Przedstawione są w niej ważne działy medycyny, w których istotną rolę odgrywa analiza kwasów nukleinowych, proces będący wyzwaniem dla nauki na najbliższe dziesięciolecia.

Nowe wydanie obejmuje:

- podstawy genetyki i genomiki,
- metody i narzędzia analizy molekularnej i bioinformatycznej genomu,
- zasady dziedziczenia i podstawy zmienności,
- mechanizmy powstawania różnorodności genetycznej w populacji ludzkiej,
- genetykę metabolizmu ksenobiotyków – farmakogenetykę i nutrigenetykę,
- podstawy patologii molekularnej chorób dziedzicznych,
- podstawy onkologii i immunogenetyki,
- diagnostykę molekularną chorób genetycznie uwarunkowanych (aberracje chromosomowe, choroby monogenowe, kompleksowe, nowotworowe, mitochondrialne, infekcyjne i inwazyjne),
- leczenie, poradnictwo genetyczne i profilaktykę chorób genetycznie uwarunkowanych,
- zastosowania biologii molekularnej,
- prawne i społeczne aspekty badań genetycznych,
- dokumenty z praktyki laboratorium genetycznego.

Trzecie wydanie podręcznika zostało uaktualnione i uzupełnione. Dodano m.in. informacje o nowych metodach analizy genomu. W nowym rozdziale BIOINFORMATYKA omówiono zasoby dostępne w sieci - istniejące bazy danych i programy ułatwiające informatyczną obróbkę sekwencji nukleotydów i białek, a w rozdziale NUTRIGENETYKA - wzajemne relacje między informacją osobniczą zapisaną w genomie a środowiskiem. Przedstawiono tu też genetycznie uwarunkowane zależności metabolizmu składników odżywczych. Ważnym zagadnieniem poruszonym w książce, a niespotykanym w innych tego typu podręcznikach, są prawne i społeczne dylematy współczesnej genetyki.

Książka adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej; pracowników naukowych, doktorantów, lekarzy specjalizujących się w genetyce klinicznej i laboratoryjnej genetyce medycznej, lekarzy wszystkich specjalności zainteresowanych genetyką człowieka i badaniami diagnostycznymi chorób genetycznie uwarunkowanych; diagnostów laboratoryjnych, pracowników firm farmaceutycznych, a także wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu genetyki człowieka.

Autorzy podręcznika to uznane autorytety z dorobkiem w zakresie genetyki medycznej, zastosowań biologii molekularnej w medycynie oraz aspektów prawnych badań genetycznych. Są nimi: Jerzy Bal, Ewa Bartnik, Ewa Bocian, Ewa Brojer, Barbara Czartoryska, Władysława A. Daniel, Janusz Fiett, Alain Fischer, Marek Gniadkowski, Piotr Grabarczyk, Józef Kapusta, Piotr Kozioł, Janusz Limon, Barbara Lisowska-Grospierre, Tadeusz Mazurczak, Norman J. Pieniążek, Jacek Pietrzyk, Tomasz Pniewski, Marek Safjan, Janusz A. Siedlecki, Anna Tylki-Szymańska, Joanna Wiszniewska, Wojciech Wiszniewski, Ewa Ziętkiewicz.

Cena: 89.00 zł 77.00 zł
Dlaczego motyl zjada muchę Ewolucyjne opowieści o motylach i ćmach

-20%

Dlaczego motyl zjada muchę Ewolucyjne opowieści o motylach i ćmach

MOTYL, JAKI JEST, (NIE) KAŻDY WIDZI
Parafraza słynnego hasła z pierwszej polskiej encyklopedii autorstwa Benedykta Chmielowskiego pojawia się w tym miejscu nie przez przypadek. W roku 1745 ksiądz Chmielowski uznał szczegółowe opisywanie konia za pozbawione sensu, gdyż było to zwierzę powszechnie znane, a jego wygląd i właściwości absolutnie oczywiste. Dlatego w Nowych Atenach, w tym jednym, jedynym przypadku, opis zwierzęcia autor zastąpił tylko tym krótkim stwierdzeniem (choć jednocześnie w różnych miejscach swojego dzieła opisał konie dokładnie, legenda pozostała). Nie zmienia to faktu, że z podobną lakonicznością opisu bardzo często spotykamy się współcześnie w odniesieniu do motyli. Gdy jednak uda się kogoś wciągnąć w rozmowę, okazuje się, że wielkie (znacznie większe, niż u koni) zróżnicowanie biologii i zachowań, nie mówiąc o wyglądzie tych owadów, może zainteresować nie tylko specjalistów. Niedowierzanie budzi już fakt, że w naszym kraju żyje ponad trzy tysiące gatunków motyli. Jeśli pokażemy komuś książkę prezentującą te najbardziej pospolite, z pewnością będzie zdumiony, jak barwne są niektóre z nich. Najczęściej nasz rozmówca będzie twierdził, że nigdy nie widział takich na własne oczy, a kiedy na krótkim spacerze lub nawet w przydomowym ogródku uda mu się zaobserwować kilka lub kilkanaście z nich, jest naprawdę zaskoczony. Nagle okazuje się, że nie dostrzegał niezwykłego bogactwa życia toczącego się tuż za progiem…
[fragment Rozdziału 1.]

Cena: 49.90 zł 40.00 zł
Gleboznawstwo. Rozdział 4 Morfologia gleb

-7%

Gleboznawstwo. Rozdział 4 Morfologia gleb

Rozdział 4 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa: Andrzej Mocek.
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.
Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).
W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Cena: 12.90 zł 12.00 zł
Hydrobiologia - Limnologia

-14%

Hydrobiologia - Limnologia

Książka Hydrobiologia. Limnologia prezentuje aktualną wiedzę o wodach powierzchniowych na lądach, organizmach tam żyjących oraz zależnościach między siedliskiem a funkcjonowaniem zespołów hydrobiontów w różnych miejscach i typach ekosystemów słodkowodnych na Ziemi.
Zawiera podstawowe wiadomości o naturalnych czynnikach regulujących obieg wody w przyrodzie, skład chemiczny i preferencjach siedliskowych organizmów wodnych od wirusów po kręgowce wodne, z uwzględnieniem form i charakteru antropogenicznych przekształceń siedliska, struktury ekosystemów wodnych, procesów i zjawisk ekologicznych. Wyjaśnia jak funkcjonują jeziora, rzeki, źródła, zbiorniki, kanały, dlaczego i jak się zmieniają w czasie i przestrzeni oraz jakie działania można podejmować aby zapobiec degradacji jakości wód i stanu ekologicznego ekosystemów wodnych. Przedstawia także nowe, ekologiczne podejście w ocenie stanu ekologicznego wód Polski oraz działań ochronnych, zgodnie z ideą Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i NATURA 2000. Novum jest prezentacja zakresu i typów świadczonych usług ekologicznych ekosystemów wodnych jako przejaw nowego pojmowania integralnej przestrzeni przyrodniczo-gospodarczej i obiektywnej oceny wartości ekonomicznej naturalnych układów słodkowodnych. Współcześnie podlegają one także wielorakim zmianom na skutek globalnych zmian klimatycznych, a ich charakter prezentujemy w zakończeniu książki.
Podręcznik skierowany jest do wszystkich uczących się, studiujących, hobbystów i praktyków zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o środowisku naturalnym, funkcjonowaniu hydrosfery, biologii wód, procesach ekologicznych oraz ochronie przyrody i środowiska.

Cena: 99.00 zł 85.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.