Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

My w Szwecji nie porastamy mchem. Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980

ebook

- 13%

My w Szwecji nie porastamy mchem. Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980

Arnold Kłonczyński.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 38.00 zł 33.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7326-910-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka "My w Szwecji nie porastamy mchem. Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945 –1980" jest próbą wielostronnego scharakteryzowania społeczności emigrantów z Polski na terenie Szwecji w okresie powojennym, niezależnie od ich przynależności religijnej i narodowej i określenia charakteru społecznego, ekonomicznego i politycznego wychodźstwa polskiego w Szwecji. Wiosną 1945 roku przybyła do Szwecji grupa więźniów uratowanych przez Szwedzki Czerwony Krzyż z hitlerowskich obozów koncentracyjnych w północnych Niemczech. Wśród nich było ponad 15 tysięcy obywateli polskich. Blisko połowa pozostała w Szwecji na zawsze i wraz z niewielką grupą emigrantów przedwojennych i tych, którzy dotarli do tego kraju w czasie wojny, tworzyli nowe środowisko emigracyjne w królestwie Trzech Koron. W następnych dekadach liczba emigrantów z Polski rosła: przybywali nielegalni uciekinierzy, marynarze dezerterujący ze statków, Żydzi wyrzuceni po marcu 1968 roku. Pod koniec lat siedemdziesiątych społeczność ta liczyła już blisko 30 tysięcy osób.
W pracy przedstawione zostały formy organizacyjne badanej społeczności emigracyjnej i ich ewolucja, polityka władz szwedzkich i polskich względem tej grupy oraz stosunek emigrantów do Polski jako kraju rodzinnego, jak też do ówczesnych władz polskich rządzących w dawnej ojczyźnie. Przedmiotem rozważań są ponadto poglądy polityczne diaspory polskiej, jej ogląd zmian zachodzących w powojennej Polsce, relacje z innymi ośrodkami emigracyjnymi (Londyn, Paryż) oraz stosunki z organizacjami politycznymi (partie, stowarzyszenia, związki zawodowe) funkcjonującymi w Szwecji. Książka porusza również zagadnienia związane z różnymi przejawami aktywności emigracyjnej np. rolę opieki duszpasterskiej w życiu emigracji polskiej i różne aspekty życia emigracyjnego jak: rozwój literatury, szkół i szkółek emigracyjnych, życia artystycznego oraz funkcjonowanie bibliotek i prasy polonijnej. Pokazano też wkład emigrantów z Polski w życie publiczne Szwecji i zaprezentowano sylwetki wybitnych artystów, naukowców, dyplomatów, dziennikarzy i literatów, którzy poprzez swoje dokonania znaleźli stałe miejsce w świadomości gospodarzy.

Tytuł
My w Szwecji nie porastamy mchem. Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980
Autor
Arnold Kłonczyński
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN
978-83-7326-910-1
Rok wydania
2012 Gdańsk
Liczba stron
474
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 9

Rozdział 1. Liczba i rozmieszczenie emigrantów z Polski w Szwecji 24
1.1. Liczba obywateli polskich w Szwecji w latach 1945–1956. Kierunki i tendencje migracyjne 26
1.2. Zmiany ilościowe grupy emigrantów z Polski w latach 1956–1968 33
1.3. Przybycie emigrantów pomarcowych 1968–1970 38
1.4. Napływ emigrantów z Polski w latach 1970–1980 39

Rozdział 2. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna polskiej grupy emigracyjnej 42
2.1. Sytuacja byłych więźniów w obozach na terenie Szwecji 42
2.2. Emigranci z Polski na szwedzkim rynku pracy 44
2.3. Struktura społeczna emigrantów 50
2.4. Adaptacja do nowych warunków i asymilacja 52
2.5. Sytuacja socjalna i materialna. 58
2.6. Małżeństwa mieszane 60
2.7. Drugie pokolenie emigrantów 64

Rozdział 3. Stosunek władz i mieszkańców Szwecji do imigrantów polskich 66
3.1. Przyjęcie i opieka nad więźniami hitlerowskich obozów koncentracyjnych 66
3.2. Ewolucja sytuacji emigrantów w świetle szwedzkich regulacji prawnych 70
3.3. Postrzeganie emigrantów z Polski w Szwecji 90
3.4. Wsparcie dla działalności środowisk emigracyjnych 95

Rozdział 4. Organizacja i funkcjonowanie życia społeczno-politycznego emigrantów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 99
4.1. Organizacje polityczne i ich działalność 100
4.1.1. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 101
4.1.2. Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 126
4.1.3. Koło Lwowian 133
4.1.4. Inne organizacje 138
4.2. Organizacje parasolowe 142
4.2.1. Rada Uchodźstwa Polskiego 142
4.2.2. Zjednoczenie Polskie 158
4.2.3. Federacja Uchodźstwa Polskiego 164
4.3. Organizacje społeczne i charytatywne 168
4.3.1. Polski Komitet Pomocy w Szwecji 168
4.3.2. Pozostałe formy pomocy charytatywnej 172
4.4. Partie polityczne na emigracji 175
4.4.1. Polskie Stronnictwo Ludowe 175
4.4.2. Polska Partia Socjalistyczna 177
4.5. Organizacje młodzieżowe 181
4.5.1 Zrzeszenie Studentów Polskich oraz Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich w Szwecji 181
4.5.2. Organizacje harcerskie 190
4.6. Współpraca z innymi grupami etnicznymi na emigracji w Szwecji 195

Rozdział 5. Władze polskie wobec emigrantów w Szwecji 197
5.1. Związek Patriotów Polskich 197
5.2. Repatriacja obywateli do kraju w latach 1945–1946 200
5.3. Działalność propagandowa konsulatu 204
5.4. Funkcjonowanie organizacji prokrajowych 213
5.4.1. Stowarzyszenie Studentów Polskich „Bratnia Pomoc” 213
5.4.2. Komitety polonijne 215
5.4.3. Organizacje polonijne 217
5.4.4. Powołanie Centralnego Związku Organizacji Polonijnych 228
5.5. Możliwości przyjazdu emigrantów do Polski 231
5.6. Działalność Towarzystwa „Polonia” i ZBoWiD wobec emigracji w Szwecji 235
5.7. Inwigilacja emigracji przez peerelowskie służby specjalne 238

Rozdział 6. Emigracja wobec Polski 260
6.1. Wyjazdy do kraju 260
6.2. Stosunek emigracji do wydarzeń w Polsce 263
6.2.1. W latach 1945–1956 263
6.2.2. W latach 1956–1969 267
6.2.3. W latach 1970–1980 271
6.3. Współpraca z opozycją w Polsce 275

Rozdział 7. Emigracja a Londyn i pozostałe polskie ośrodki uchodźcze 283
7.1. Opieka Społeczna nad uchodźcami w latach 1945–1947. 283
7.2. Związki z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 286
7.3. Działalność szwedzkiej komisji Skarbu Narodowego 293
7.4. Biuro Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 295

Rozdział 8. Społeczność Żydów polskich w Szwecji 299
8.1. Żydzi polscy w Szwecji w okresie 1945–1968 299
8.2. Charakterystyka emigracji żydowskiej w latach 1968–1970 301
8.3. Związek Żydów Polskich i inne organizacje 306

Rozdział 9. Rola opieki duszpasterskiej w życiu emigracji 310
9.1. Działalność Kościoła katolickiego 310
9.2. Pozostałe grupy wyznaniowe 327

Rozdział 10. Życie kulturalne i oświatowe emigracji 331
10.1. Działalność Towarzystwa Przyjaciół Szwecji 1945–1947 331
10.2. Literatura emigracyjna i promocja kultury. 334
10.3. Muzyka i taniec 338
10.4. Szkoły emigracyjne i szkółki niedzielne 343
10.5. Biblioteki emigrantów 359
10.6. Prasa emigracyjna 363

Rozdział 11. Obecność emigrantów z Polski w życiu publicznym Szwecji 376
11.1. Dziennikarstwo i dyplomacja 377
11.2. Literatura i działalność wydawnicza 382
11.3. Nauka 386
11.4. Dziedziny artystyczne 397

Zakończenie 417
Bibliografia 424
Wykaz skrótów 447
Wykaz szwedzkich instytucji zajmujących się problemem imigrantów 450
Indeks osób 451
Summary 471
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

"Niemcy sudeccy" 1848–1948 Historia pewnego nacjonalizmu

-8%

"Niemcy sudeccy" 1848–1948 Historia pewnego nacjonalizmu

Prezentowana książka opisuje dzieje ludności niemieckiej zamieszkującej ziemie czeskie, począwszy od roku 1848, gdy po raz pierwszy dały tam o sobie znać konflikty narodowościowe, aż po wysiedlenie Niemców w 1948 roku.

Autor porusza następujące zagadnienia:
- konflikty czesko-niemieckie przed I wojną światową i próby ich rozwiązania,
- sytuacja mniejszości niemieckiej w międzywojennej Czechosłowacji,
- rola Niemców czeskich w polityce okupacyjnej III Rzeszy,
- przebieg wysiedleń po 1945 roku.

Piotr Majewski koncentruje swą uwagę przede wszystkim na I wojnie światowej i dwudziestoleciu międzywojennym, który to okres omówiony jest w głównej mierze na materiałach źródłowych. Czasy habsburskie oraz wydarzenia po 1938 roku, opisane są natomiast na podstawie innych opracowań.

Książka otrzymała Nagrodę KLIO 2008 na XVII Targach Książki Historycznej w Warszawie.

W polskiej literaturze naukowej brakowało dotąd tak dokładnego przedstawienia tematu. [...] Praca jest napisana bardzo dobrze. Imponuje znajomością szczegółów – zarówno faktów (wydarzeń), jak i przepisów prawnych i ich interpretacji. Autor słusznie przywiązuje wielką wagę do kwestii językowych, zgrabnie wykorzystując cytaty ze źródeł, co rusz dotyka mentalności Niemców i Czechów. Praca imponuje także wstrzemięźliwością i wyważeniem ocen: historyk związany z ziomkostwami uzna ją zapewne za proczeską, czeski nacjonalista – za filogermańską. I bardzo dobrze. (Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Borodzieja)

W przypadku książki Piotra M. Majewskiego o Niemcach sudeckich mamy do czynienia z doskonałą pracą o wysokich walorach naukowych. Krąg jej odbiorców wykracza zarazem daleko poza środowisko zawodowych historyków. Godna odnotowania jest zwłaszcza umiejętność syntezy, jaką wykazuje się autor, omawiając nie tylko wydarzenia XIX i XX wieku, lecz także sięgając do ich prehistorii w epoce nowożytnej. [...] Podkreślić trzeba również, że książka nie ogranicza się wyłącznie do historii Niemców sudeckich, ale konsekwentnie przedstawia ją na tle dziejów państwa Habsburgów, a następnie Czechosłowacji, a więc z uwzględnieniem kontekstu czeskiego ruchu narodowego. Dzięki temu Piotrowi M. Majewskiemu udało się dojść do wielu bardzo dobrze wyważonych ocen na temat możliwości, ograniczeń i niewykorzystanych szans polityki Niemców sudeckich. (Z recenzji prof. dr. hab. Martina Schulze Wessela, przewodniczącego Wspólnej Czesko-Niemieckiej Komisji Historyków)

*********

Dr hab., prof. ucz. Piotr Maciej Majewski (ur. 1972) (ORCID 0000-0001-9672-2283) – pracownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historycznym na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor miesięcznika „Mówią wieki”. Doktoryzował się na Wydziale Historycznym UW w 2000 roku, tu też habilitował się w 2008 roku, a w 2020 roku uzyskał stanowisko profesora uczelni. W latach 2009-2017 zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie odpowiadał za przygotowanie wystawy głównej. Zajmuje się historią najnowszą Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. stosunkami czesko-niemieckimi w XIX i XX wieku, polityką zagraniczną PRL, przymusowymi migracjami ludności w XX wieku oraz kulturą pamięci w Polsce i Czechach po 1945 roku.

Autor monografii: "Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach" (Warszawa 2001), "Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 roku" (Warszawa 2004), "Niemcy sudeccy" 1848–1948. Historia pewnego nacjonalizmu" (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007), "Zmarnowana szansa? Możliwości obrony Czechosłowacji jesienią 1938 roku" (Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2016), "Bojovat, či ustoupit?: Možnosti obrany Československa na podzim 1938" (Conditio humana, Gdańsk 2018), "Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu" (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019), "Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw 1939-1945" (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021). Opublikował również tom "Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Rok 1973" (Warszawa 2006) oraz (wspólnie z P. Burasem) antologię polskich, czeskich i niemieckich tekstów dotyczących wysiedlenia ludności niemieckiej po II wojnie światowej pt. "Pamięć wypędzonych: Grass, Beneš i środkowoeuropejskie rozrachunki" (Warszawa 2003).

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19

-21%

„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19

Oddany do rąk czytelników tom niniejszego czasopisma zawiera artykuły o zróżnicowanej tematyce związanej z historią regionu. W części pierwszej czasopisma zawarto artykuły, w drugiej materiały źródłowe.

Cena: 11.34 zł 9.00 zł
1914-1918. An Anatomy of Global Conflict

1914-1918. An Anatomy of Global Conflict

We know more or less all there is to know about the way the hostilities of the 1914–1918 war developed. What’s still left to be cleared up are just a few details which will not have much of an effect on the general picture of the armed conflict.
An area which offers promising horizons for research is historical anthropology, which has the cognitive instruments needed to embark on new paths of study and the effective verification of what has been accomplished hitherto.
This book is an attempt to embark on fresh paths of research using new instruments of cognition. It searches for answers to questions in historical anthropo-logy. It contains a clinical review of a collection of diverse source materials from all the important fields of battle and their aftermaths, as well as from the civilian background. It makes use of a variety of resources relating to the Eastern, Western, and Southern European fronts, as well as fronts beyond Europe. To make the book more readable I have decided to break free of the usual academic custom of footnoting and have put only a selected bibliography at the back.
(Author’s Preface)

Cena: sprawdź
Akt normalizacyjny - 50 lat Układu o normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku

-17%

Akt normalizacyjny - 50 lat Układu o normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku

Pięćdziesiąta rocznica podpisania Układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między PRL a RFN (7 grudnia 1970 r.) jest dobrą okazją do przypomnienia kontekstu politycznego, uzgodnionych rozwiązań oraz zróżnicowanych skutków tego przełomowego aktu. Zakończył on uciążliwy okres braku relacji między obu państwami, stworzył warunki do nawiązania między nimi nie tylko stosunków dyplomatycznych, ale również do otwarcia możliwości współpracy w innych dziedzinach. Jego podpisanie poprzedziły miesiące bardzo trudnych negocjacji. Dotyczyły one różnych kluczowych zagadnień, które uprzednio, od ponad dwóch dekad pozostawały nierozstrzygnięte, jak przede wszystkim sprawa uznania przez RFN granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, wznowienia wyjazdów Niemców zamieszkałych jeszcze w Polsce, czy kwestii odszkodowań dla obywateli polskich poszkodowanych przez III Rzeszę. Podpisanie Układu i pobyt zachodnioniemieckiego kanclerza, Willy’ego Brandta w Warszawie miały jeszcze jeden wymiar. Uklęknięcie przywódcy RFN przed Pomnikiem Bohaterów Getta nadało tym wydarzeniom aspekt symboliczny i moralny.

W niniejszej książce podjęta została próba z perspektywy półwiecza udzielenia odpowiedzi na pytanie o ocenę traktatu i jego rezultatów. Autorami są naukowcy od lat zajmujący się stosunkami polsko-niemieckimi, historią dyplomacji i bezpieczeństwem europejskim, profesorowie Jan Barcz, Adam Daniel Rotfeld, Jerzy Kranz, Witold M. Góralski, Dieter Bingen, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura oraz Adam Krzemiński.

Cena: 16.80 zł 14.00 zł
Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny

-26%

Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny

Wybuch powstania styczniowego w Królestwie Polskim oraz na Litwie, Białorusi i Ukrainie poprzedziły manifestacje religijno-patriotyczne 1861 r. Wydarzenia te stały się inspiracją do wykonania fotografii, znajdujących się w prezentowanym albumie. Wykonywanie zdjęć w stroju żałobnym i z emblematami świadczącymi o polskości było swoistego rodzaju protestem przeciwko caratowi.
Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 r. objęły całą Białoruś, jednak najintensywniej wystąpiły w zachodniej części, czyli na Grodzieńszczyźnie, a głównie w samym Grodnie.
Dzięki Józefowi Markiewiczowi, zesłańcy syberyjskiemu, pieczołowicie chroniącemu i opisującemu fotografie grodzian, i dzięki jego synowi Piotrowi, który album przekazał do grodzieńskiego muzeum, możemy poznać grupę osób żyjących w tych czasach i być może niejednokrotnie uczestniczących w opisywanych zdarzeniach.
Publikacja może okazać się interesująca dla historyków podejmujących tematykę powstania styczniowego na ziemiach białoruskich oraz dla miłośników fotografii, którzy szukają jej początku na ziemiach byłej Rzeczypospolitej.

Cena: 52.50 zł 39.00 zł
Anioł w domu mrówka w fabryce

-15%

Anioł w domu mrówka w fabryce

W 1897 roku władze rosyjskie zarządziły przeprowadzenie spisu powszechnego, z którego wynikało, że na 160 tysięcy robotników zatrudnionych w Królestwie Polskim 40 tysięcy to kobiety. Szczególnie wybijał się przemysł włókienniczy, gdzie zatrudniano około 75 tysięcy ludzi, prawie połowę wszystkich pracujących w przemyśle. 30 tysięcy z nich, około 40%, stanowiły kobiety. W niektórych miejscach, jak w Żyrardowie, Łodzi czy Warszawie, w fabrykach bywało więcej robotnic niż robotników.
A mimo to jeszcze pod koniec XIX wieku na ziemiach polskich nawet najbardziej postępowi socjaliści i radykalne emancypantki nie uważali, że robotnica fabryczna to nowy rodzaj kobiety, z którym należy się liczyć. W czasach, gdy na pierwszych stronach gazet czytano o nowych wynalazkach, przemysłowych fortunach i kobietach coraz śmielej sięgających po kolejne prawa, robotnice fabryczne pozostawały niemal niezauważone. A przecież było ich tak wiele i, w porównaniu z kobietami z klasy wyższej, mogły tak wiele.
Książka przygląda się warunkom życia robotnic. Sprawdza, gdzie pracowały, ile im płacono, kto zajmował się ich dziećmi, gdy były w fabryce. Czy umiały pisać i czytać? Co działo się, gdy chorowały, rodziły dziecko, potrzebowały pomocy? Jak same potrafiły sobie tę pomoc wywalczyć? A także stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do ruchu emancypacyjnego zostały zaproszone tak późno i tak niechętnie.

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.