Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Oblicza polityki społecznej W kierunku autonomizacji polityki socjalnej

ebook

- 15%

Oblicza polityki społecznej W kierunku autonomizacji polityki socjalnej

Krzysztof Piątek.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 35.20 zł 30.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-231-2894-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka przedstawia wielowymiarowy, skomplikowany charakter polityki społecznej i podejmuje próbę jej porządkowania poprzez autonomizację polityki socjalnej w sferze polityki społecznej. W części I polityka socjalna przedstawiona została jako prymarny wymiar polityki społecznej, przy wykorzystaniu kategorii przestrzeni socjalnej. Część II dotyczy politycznego aspektu polityki społecznej jakim jest państwo socjalne, a szczególnie wyeksponowane zostały: istota, geneza, etapy rozwoju, wyzwania, a także odpowiedź na pytanie: Co dalej z państwem socjalnym? W części III scharakteryzowano zatrudnienie socjalne w realnym socjalizmie i gospodarce rynkowej oraz pokazane zostało miejsce zatrudnienia socjalnego w aktywnej polityce społecznej w Polsce. Część IV książki dotyczy świadomości socjalnej, a jej główne elementy ukazano na przykładzie kadry kierowniczej pomocy społecznej w Polsce.

Tytuł
Oblicza polityki społecznej
Podtytuł
W kierunku autonomizacji polityki socjalnej
Autor
Krzysztof Piątek
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN
978-83-231-2894-6
Rok wydania
2012 Toruń
Wydanie
1
Liczba stron
404
Format
pdf
Spis treści
Wstęp/ 13

Część I
Polityka socjalna jako prymarny wymiar polityki
społecznej

Wprowadzenie/ 33
1. Przestrzeń - przestrzeń społeczna - przestrzeń socjalna/ 34
1.1. Niejednoznaczność i symultaniczność przestrzeni/ 34
1.2. Przestrzeń społeczna/ 36
1.3. Przestrzeń socjalna/ 43
2. Od przestrzeni socjalnej do polityki socjalnej/ 65
2.1. Kształtowanie się kultury socjalnej jako bazy dla polityki socjalnej/ 66
2.2. Pojawienie się polityki socjalnej jako konsekwencja ukształtowania się nowożytnej przestrzeni socjalnej/ 71
2.3. Polityka socjalna jako element ekonomicznych i politycznych procesów transformacji w okresie modernizmu/ 84
3. Od polityki społecznej do polityki socjalnej/ 89
3.1. Wielość podejść interpretacyjnych dotyczących polityki społecznej/ 89
3.2. Polityka społeczna jako praktyka i jako dyscyplina naukowa/ 93
3.3. Polityka społeczna czy polityka socjalna?/103
Podsumowanie/ 123

Część II
Dyskurs wokół państwa socjalnego

Wprowadzenie/ 129
1. Wybrane aspekty polityczne polityki społecznej/ 130
1.1. Kontekst polityczny/ 133
1.2. Problem „ucieczki od polityki"/ 136
1.3. Problem władzy/ 139
2. Państwo socjalne - próba rekonstrukcji fenomenu/ 141
2.1. Co to znaczy państwo socjalne? - dylematy interpretacyjne/ 141
2.2. Powiązanie z europejskim modelem społecznym/ 149
2.3. Istota, geneza i etapy rozwoju państwa socjalnego/ 154
2.4. Obszary współczesnej debaty/ 160
2.5. Państwo socjalne - najważniejsze współczesne wyzwania/ 170
3. Co dalej z państwem socjalnym?/ 182
3.1. Sprzeczne oczekiwania i zróżnicowane stanowiska/ 182
3.2. Postprzemysłowe państwo socjalne/ 189
3.3. Regionalna przestrzeń socjalna - w kierunku europejskiej polityki społecznej/ 204
3.4. Globalna polityka społeczna/ 214
Podsumowanie/ 220

Część III
Zatrudnienie socjalne w Polsce

Wprowadzenie/ 229
1. Zatrudnienie socjalne w realnym socjalizmie/ 230
1.1. Obraz zatrudnienia socjalnego w polskiej literaturze lat siedemdziesiątych/ 230
1.2. Koncepcja zatrudnienia socjalnego w gospodarce
centralnie sterowanej/ 234
2. Zatrudnienie socjalne w gospodarce rynkowej/ 241
2.1. Zatrudnienie socjalne w krajach Europy Zachodniej/ 241
2.2. Przyczyny zainteresowania zatrudnieniem socjalnym w Polsce na początku XXI wieku/ 245
2.3. Zatrudnienie socjalne w polskiej ustawie/ 248
3. Nadzieje i wątpliwości związane z ustawą o zatrudnieniu socjalnym/ 251
3.1. Etap powstawania ustawy/ 251
3.2. Zatrudnienie socjalne jako ważny instytucjonalny element
polityki socjalnej, wzmacniający poczucie bezpieczeństwa
socjalnego/ 256
3.3. Czas wdrażania i realizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym/ 260
4. Problemy związane z praktycznym funkcjonowaniem klubów i centrów integracji społecznej/ 263
4.1. Kluby integracji społecznej/ 263
4.2. Centra integracji społecznej/ 269
4.3. Hipoteza „grzechu pierworodnego"/ 273
5. Istota zatrudnienia socjalnego/ 278
5.1. Dwa wymiary zatrudnienia socjalnego/ 278
5.2. W poszukiwaniu definicji zatrudnienia socjalnego/ 280
5.3. Definicja zatrudnienia socjalnego - potencjalne zastrzeżenia i sposób ich „zmiękczenia"/ 282
6. Zatrudnienie socjalne w przestrzeni socjalnej/ 284
6.1. Zatrudnienie socjalne jako instrument polityki socjalnej/ 284
6.2. Zatrudnienie socjalne a aktywna polityka społeczna/ 286
Podsumowanie/ 291

Część IV
Świadomość socjalna kadry kierowniczej pomocy społecznej

Wprowadzenie/ 297
1. Pomoc społeczna i praca socjalna - oczekiwania, działania i wątpliwości/ 300
2. Sylwetka kierownika instytucji pomocy społecznej/ 304
2.1. Płeć - problem feminizacji zawodu/ 304
2.2. Preferencje polityczne menedżerów socjalnych/ 307
2.3. Stosunek kierowników do zmian po 1989 roku w Polsce/ 311
3. Wartości, zasady i cele preferowane w pomocy społecznej/ 317
3.1. Wartości jako podstawa ideowa pomocy społecznej/ 317
3.2. Zasady kierujące działaniami socjalnymi/ 321
3.3. Cel jako preferowany poziom zaspokajania potrzeb socjalnych/ 325
4. Oczekiwane kierunki reform systemu pomocy społecznej/ 328
4.1. Stosunek wobec kierunków modyfikacji istniejącego systemu/ 329
4.2. Podział funkcji i zadań pomiędzy różnymi podmiotami polityki społecznej/ 335
4.3. Finansowanie pomocy społecznej/ 345
5. Organizacje pozarządowe i ich relacje z państwową pomocą społeczną/ 349
5.1. Rola trzeciego sektora w rozwiązywaniu problemów społecznych/ 349
5.2. Wsparcie organizacji pozarządowych ze strony państwowej pomocy społecznej/ 353
5.3. Pomoc finansowa dla organizacji non-profit/ 354
6. Propozycje rozwiązań kwestii drażliwych/ 356
6.1. Główne sposoby ograniczenia wydawania świadczeń osobom nieuprawnionym/ 357
6.2. Propozycje sposobów objęcia wsparciem osób, które nie zgłaszają się do pomocy społecznej/ 360
6.3. Współpraca z instytucjami socjalnymi państw z Unii Europejskiej/ 362
Podsumowanie/ 364

Zakończenie/ 371
Literatura/ 379
Aneks (Kwestionariusz ankiety wykorzystany do badań kierowników
instytucji socjalnych w latach 1998-2011/ 401
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

A Wisła dalej płynie

-13%

A Wisła dalej płynie

Książka jest pierwszą częścią z zamierzonego, chociaż niezrealizowanego do dzisiaj, cyklu „Opisać życie”. Autor w swoich wspomnieniach prowadzi czytelnika do czasów, gdy miał piętnaście lat. Opowiada o współżyciu wielokulturowej społeczności, o perypetiach w szkole, o wiejskiej codzienności. Często retrospektywnie odnosi się do historii własnego narodu, tej zaczerpniętej ze źródeł pisanych, ale też – kiedy chodzi o gniazdo przodków – z bogatych opowieści rodziców.

*********

And the Vistula flows on

Petro Murianka, a Lemko born in Lower Silesia, where his family was relocated during the Operation Vistula, in his autobiography goes back to the time when he was fifteen years old. He recounts the co-existence of a multicultural community, the trials and tribulations of his school life, his everyday life in the country. He often looks at the history of his own nation in retrospect, drawing from written sources and his parents’ rich narratives.

*********

Petro Murianka (Piotr Trochanowski) – urodził się w 1947 roku na Dolnym Śląsku, gdzie osiedlono jego rodzinę w ramach Akcji „Wisła”. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, pracował jako dyrygent chórów cerkiewnych. Jednocześnie był nauczycielem religii, zaś po przemianach 1989 roku również języka łemkowskiego. Napisał i zrealizował kilka sztuk scenicznych. Wydał 5 zbiorów poezji, a także 2 zbiory pieśni (płyty CD) z muzyką do własnych i innych tekstów. Autor elementarza łemkowskiego. Przekładał na łemkowski z innych języków słowiańskich (m.in. obszerny zbiór "Poezja polska"). Od 1989 roku prowadzi łemkowskie czasopismo "Besida", zredagował również ponad 20 almanachów – Lemkivskij Ričnyk, a także kilka zbiorów poetów łemkowskich. Za dzieło życia uważa wielką (580 stron w formacie A4) monografię miejscowości przodków – "Knyha Bilcarevy". Laureat kilkunastu nagród krajowych i zagranicznych.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza

-29%

Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza

Autor w swojej pracy podejmuje problem ogromnej wagi, jakim jest w naukach społecznych młodzież i jej rola w modernizacji i rozwoju społecznym terenów peryferyjnych. Autor w toku rozprawy stara się odpowiedzieć na pytanie czy młodzież pogranicza będzie sprzyjała procesom zmiany społecznej[...].

Rozprawa ta więc będzie cenna i dla socjologa - wprawionego badacza, bowiem zawartość merytoryczna rozprawy powinna zadośćuczynić ciekawości naukowców, ale także – a może przede wszystkim – dla studenta - początkującego badacza, który na przykładzie konkretnego zagadnienia, zresztą bliskiego zainteresowaniom młodych, może dokładnie prześledzić, jak dochodzi się w socjologii do konkretnych wniosków. Dla studentów socjologii będzie to cenna pomoc, którą będą mogli wykorzystać przy pisaniu prac licencjackich.

( z recenzji dr hab. Ryszarda Tomczyka)

Cena: 24.00 zł 17.00 zł
Badania fokusowe

-14%

Badania fokusowe

Badania fokusowe, inaczej zogniskowane wywiady grupowe, to jedna z najbardziej popularnych metod badawczych, stosowanych szeroko w badaniach socjologicznych, psychologicznych i marketingowych. Autorka w książce pokazuje, jak zaplanować i efektywnie przeprowadzić takie badania. Daje wskazówki, jak zapanować nad dyskusją w grupie, a także przedstawia możliwości i ograniczenia tej konkretnej metody badawczej.

Cena: 49.00 zł 42.00 zł
Badania jakościowe t.2 Metody i narzędzia

-13%

Badania jakościowe t.2 Metody i narzędzia

Tom 2 przybliża metody i narzędzia niezbędne w trakcie prowadzenia wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, badań etnograficznych czy analizy dyskursu i dokumentów.

Cena: 69.00 zł 60.00 zł
Badania religijności na Słowacji i w Polsce wyzwaniem dla duszpasterstwa Materiały z sympozjum naukowego przygotowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnawie oraz Sekcję Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie

-9%

Cena: 11.00 zł 10.00 zł
Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa

-21%

Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa

Moim zdaniem omawiana propozycja wydawnicza podejmuje bardzo ważny problem teorii społecznej, wykazuje bardzo dobrą orientację Autorki we współczesnej socjologii (a także w niektórych, potrzebnych tutaj, aspektach uprawiania dyscyplin pokrewnych), jej zdolność analitycznego a także syntetycznego myślenia, zdolność łączenia teorii społecznej z praktycznymi zagadnieniami społecznymi, które powinna ona wyjaśniać.”

Prof. dr hab. Janusz Mucha

Praca ta składa się z sześciu rozdziałów, tworzących przejrzystą, dobrze skonstruowaną całość. (…) Kluczowy i w moim odczuciu najciekawszy, bo podejmuje się w nim kwestie ciągle jeszcze słabo opracowane w polskim piśmiennictwie, jest rozdział piąty. Jest on poświęcony koncepcjom działania podmiotowego trojga najwybitniejszych myślicieli zajmujących się tym zagadnieniem: Pierre’a Bourdieu, Margaret Archer i Anthonego Giddensa. Rozdziały – trzeci poświęcony Maxowi Weberowi i czwarty poświęcony Colemanowi, których koncepcje autorka omawia wnikliwie i z czymś co określiłbym jako swadę intelektualną, traktować można jako wprowadzenie do wspomnianego rozdziału piątego. W efekcie otrzymujemy bardzo ciekawe, ukazane w szerokiej perspektywie historycznej opracowanie jednego z kluczowych w teoriach socjologicznych problemu – sprawstwa podmiotowego.

Prof. dr hab. Andrzej Szpociński

Cena: 34.26 zł 27.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.